Mado 1

Després dels coneixements adquirits en els problemes històrics sobre les singularitats de la composició, comencem ara una tanda de problemes on aprofundirem en les seves particularitats, presentem primer els de mat en dos, que anomenarem Mado.François-Michel

Mado 1:

Problema de François Michel.

França, 22–04–1903 / 20–03–1977.

Segon premi del concurs de la FIDE de 1958.

Mado-1

Juguen les blanques i fan mat en dues jugades.

Històric 26

ELS MATS EN DUES JUGADES

Altres escoles van néixer després d´aquestes, però els seus objectius només diferien dels de les seves predecessores en qüestions de detall. Amb tot, en elles comencen a esbossar-se certes tendències cap a la formulació d´una estètica intel·lectualitzada, com la que domina en la composició actual.

El problema d´escacs és manifestament permeable a l´influx dels diversos corrents que intervenen en l´evolució de les altres arts.

El que cal retenir de la producció de llavors és l´important paper atribuït als efectes de les jugades i als jocs virtuals (assajos, mats aparents), sobretot en el desenvolupament dels temes propis del problema «en dues jugades». Els últims exemples que oferim en aquest recull de problemes històrics il·lustren algunes idees reveladores.

Giorgio-Guidelli

Històric 26:

Problema de Giorgio Guidelli.

Itàlia, Serravalle d´Asti 14–03–1897 / 08–01–1924.

Publicat al «Good Companion» de 1917.

Històric-26

Juguen les blanques i fan mat en dues jugades.