Covid 19

Covid 19: El virus mutant.

Problema de G. P. Latzel de 1955.

Primer lloc del matx Nederland – Deutschland.

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Covid-19-a

a) Original.

Solució:

1.g6! (Atzucac)

A) 1. . . g4 2.e5#;

B) 1. . . xg6 2.d5#;

C) 1. . . h5 2.g2#;

D) 1. . . f5 (1. . . h5) 2.g3#.

Covid-19-b

b) Mutació.

Solució:

1.xh6! (Atzucac)

A) 1. . . xf4 2.c1#;

B) 1. . . f6 / h4 2.e7#;

C) 1. . . xh6 2.g8# (2.g8#).

 

Covid 18

Covid 18: Els problemes bessons.

a) Problema de B. Larsson de 1945.

Publicat al Eskilstuna Kurien.

Covid-18-a

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Heu de trobar tres Assajos Temàtics (A.T.) i les seves corresponents refutacions.

Solució:

1.h4! (Atzucac)

A) 1. . . d6 / d5 2.a4#;

B) 1. . . f6 / f5 2.h5#.

Assajos Temàtics:

A) 1.a5? f5!

1. . . f6 2.h5#;

1. . . d6 / d5 2.d8# (2.b5#; 2.a4#).

B) 1.b1? f5!

1. . . f6 2.g6#;

1. . . d6 / d5 2.b5#.

C) 1.h1? d5!

1. . . d6 2.c6#;

1. . . f6 / f5 2.h5#.

b) Problema de J. Hartong de 1948.

Segona recomanació del Bulletin Ouvrier des Echecs.

Covid-18-b

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Heu de trobar dos Assajos Temàtics (A.T.) i les seves corresponents refutacions.

Solució:

1.a1! (Atzucac)

A) 1. . . e6 / e5 2.a3#;

B) 1. . . g6 / g5 2.h8#.

Assajos Temàtics:

A) 1.a6? g6!

1. . . g5 2.h6#;

1. . . e6 / e5 2.a3# (2.d6#).

B) 1.c1? g5!

1. . . g6 2.h6#;

1. . . e6 / e5 2.a3# (2.c5#).

Covid 17

Covid 17: Problema de G. E. Carpenter de 1873.

Publicat al Dubuque Chess Journal.

Covid-17

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Anem a l´altre extrem, una miniatura de 4 peces i només una de negra.

Solució:

1.h3! e4 2.c4#.

 

Covid 16

Covid 16: Problema de J. Korponai de 1977.

Segon premi de l´Élet és Tudomány.

Covid-16

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Un problema Meredith de 12 peces, amb la particularitat que hi ha el mateix nombre de peces blanques que de negres.

Heu de dir també quins són mats model, que són els que es farien també a la posició inicial si juguessin les negres.

Solució:

1.a1! (Atzucac)

A) 1. . . xg1 2.xg1#;

B) 1. . . g2 2.xg2#;

C) 1. . . g4 2.xg4#;

D) 1. . . g5+ 2.xg5#;

E) 1. . . e5 2.b6#;

F) 1. . . h3 2.xg3#;

G) 1. . . e3 2.b1#;

Excepte aquest últim tots són mats model.

Covid 15

Covid 15: Problema de M. Grünfeld de 1907.

Tercer premi del Münchener Post.

Covid-15

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Aquest és, un problema Meredith, que són aquells en què hi ha entre 8 i 12 peces.

També heu de dir quins dels diferents mats que es poden fer són mats model.

1.b5! (amb idea de) 2.c6# / f5# ;

A) 1. . . xb5 2.d5#;

B) 1. . . axb5 2.c2# Mat model;

C) 1. . . gxf3 2.g5# Mat model;

D) 1. . . g3 2.xh5#;

E) 1. . . e8 2.f5#;

F) 1. . . f7(g6) 2.c6#;

G) 1. . . a5 2.c6# (2.f5#).

 

Pope 52

Estudi de Bernhard Horwitz (Neustrelitz, Alemanya 10–05–1807 / Londres, Anglaterra 29–08–1885).

Pintor que va formar part del grup d´escaquistes anomenat «Les Plèiades de Berlín».

Pope-52

Pope 52: Juguen les blanques i guanyen.

Si mirem detingudament la posició, de seguida ens adonem que, per poder guanyar, les blanques han de coronar el peó de b7, però com fer-ho?

1.g8 [Primer pas, portar el rei a un lloc segur, preparant, la combinació Raigs-X que es produirà més endevant.]

1. . . a7 2.d4! [Segón pas, sacrificar l´alfil per desviar la dama de la casella de coronació.]

2. . . b8

[Si s´accepta el sacrifici 2. . . xd4 3.b8+ xe7 4.xc7+ ara el negre té tres opcions, on veurem l´excel·lent ubicació del rei blanc.

A) 4. . . f6 5.xf7+ e5

(5. . . g5 6.g7+ xg7+ 7.xg7 f5 8.c7+–)

6.g7+ [Raigs-X 1] 6. . . d5 7.xd4+ xd4 8.c7+–;

B) 4. . . e6 5.xf7+ d6

(Si 5. . . e5+– veure Raigs-X 1)

6.d7+ [Raigs-X 2] 6. . . c5 7.xd4+ xd4 8.c7+–;

C) 4. . . e8 5.b8+ e7

(5. . . d8 6.c7 xb8 7.cxb8++–)

6.f8+ Sense el rei blanc a g8 aquest escac no seria possible.

6. . . e6

(6. . . f6 7.g7+ [Raigs-X 3] 7. . . f5 8.xd4+–)

7.xf7+ d6+– veure Raigs-X 2

(Si 7. . . e5+– veure Raigs-X 1).]

3.c5 [Tercer pas, tapar la sortida de la dama negra i protegir el peó blanc d´e7.]

3. . . f5

[o 3. . . f6 4.g7 f5 5.f6 f4 6.e6 f3 7.f2+– seguint com a la línia principal.]

4.g7 [Quart pas, anar amb el rei a protegir el peó per alliberar l´alfil.]

4. . . f4 5.f6 [Ja està protegit.]

5. . . f3

Pope-52-final

6.f2 [Cinquè i últim pas, bloquejar el peó d´f2 i deixar a les negres en situació d´atzucac.]

[S´ha d´estar atent, encara les blanques podien arruïnar la partida 6.e6? f2 7.xf2 a7 8.xa7= Taules per ofegat.]

6. . . xb7

[6. . . a7 7.xa7 f2 8.b8#]

7.cxb7 d7 8.b8+–.

Covid 14

Covid 14: Problema de V. Mojkin de 1973.

Premi Especial del Sahmaty v SSSR.

Covid-14

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Aquest és, un problema miniatura, que són aquells en què hi ha un màxim de 7 peces.

També heu de trobar les jugades del negre de joc aparent.

Solució:

1.h8! (amb idea de) 2.h4#;

A) 1. . . f4 2.e5#;

B) 1. . . b8+ 2.xb8#;

C) 1. . . f4 2.h3#;

D) 1. . . xh8 2.e5#;

E) 1. . . e8(f1,f2,f3,f5,f6,f7) 2.h4#;

F) 1. . . a8(c8,d8,g8) 2.h4# (2.e5#; 2.e5#).

Joc aparent (si a la posició del diagrama juguéssin les negres):

A) 1. . . f4 2.g2# Joc aparent;

B) 1. . . e8 2.f2# Joc aparent;

C) 1. . . f2 2.xf2# Joc aparent;

D) 1. . . h8 2.e5# Joc aparent (2.f2# Joc aparent);

E) 1. . . a8(c8,d8,g8) 2.e5# (2.f2# Només aquest mat és joc aparent).

 

Covid 13

Covid 13: Problema de M. Havel de 1920.

Cinquè premi del Göteborg schackällskap.

Covid-13

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Heu d´indicar quins són mats model.

Solució:

1.f1!  (amb idea de) 2.a6# / 2.bxc8#;

A) 1. . . d6 2.f6#;

B) 1. . . d6 2.cxb8# Mat model;

C) 1. . . xb7 2.a6#;

D) 1. . . b6 2.bxc8# Mat model;

E) 1. . . a7 2.bxc8# Mat model;

F) 1. . . xc7 2.bxc8# Mat model;

G) 1. . . d4 2.bxc8# Mat model.

 

Covid 12

Covid 12: Problema de B. Sallay de 1980.

Menció Honorífica del Magyar Sakkszövetség (versió).

Covid-12

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Solució:

1.h1!

A) 1. . . xc2 2.f3#;

B) 1. . . xe2 2.b3#;

C) 1. . . dxc2+ 2.ed3#;

D) 1. . . dxe2+ 2.cd3#.

Un problema amb solucions simètriques molt originals.

Covid 11

Covid 11: Problema de M. Kovacevic & M. Subotic de 1992.

Tercera recomanació del The Problemist.

Covid-11

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

A les pseudosolucions els problemistes els hi diuen Assajos Temàtics (A.T.) i les jugades úniques que eviten el mat Refutacions.

En aquest problema, doncs, heu de trobar també tots els A.T. i les seves corresponents Refutacions.

Solució:

1.d4! (amb idea de ) 2.c1#.

A) 1. . . h8 2.xh8# (Mat principal, que també es donaria si a la posició del diagrama les negres fessin aquesta jugada);

B) 1. . . g(f,e,c)7 2.h3#;

C) 1. . . h3 2.c1# (2.xh3#);

D) 1. . . b6 (b5) 2.c1# (2.c6#);

E) 1. . . Altres 2.c1#.

Assajos Temàtics:

A) 1.d8? (2.d5# / 2.d1#), si 1. . . g7 2.h4#;

Refutació: 1. . . e7!;

B) 1.e8? (2.e4# / 2.e1#), si 1. . . g7 2.h5#;

Refutació: 1. . . f7!;

C) 1.f8? (2.f3# / 2.f1#), si 1. . . f7 2.h6#;

Refutació: 1. . . g7!;

D) 1.g8? (2.xh7# / 2.d5# / 2.g2# / 2.g1#), si 1. . . h8 2.xh8#;

Refutació: 1. . . g7!;

E) 1.e6? (2.d5# / 2.e4# / 2.e1#), si 1. . . g(f,e)7 2.h6# (2.h3#);

Refutació: 1. . . h8+!;

F) 1.f5? (2.xh7# / 2.d5# / 2.e4# / 2.f3# / 2.b1# / 2.f1#), si 1. . . f7 2.h5# (2.h3#);

Refutació: 1. . . h8+!;

G) 1.g4? (2.d1# / 2.e4# / 2.f3# / 2.g2# / 2.g1#), si 1. . . g7 2.h5# (2.h4# / 2.h3#);

Refutació: 1. . . h8+!;

H) 1.e3(b6,a7)? 2.c1#, si 1. . . g7 2.h3#;

Refutació: 1. . . d7!.