Solució del problema 2 (Concurs 1)

Estudi de Joseph Ney Babson

Homenatge a Samuel Loyd.

Problema 2

A) Juguen blanques. Mat en 2:

    1.£a8+ ¥b7 2.£xb7#.

Solució 1 Problema 2

B) Juguen blanques. Es fan donar mat en 2:

     1.¤xh2+ ¦xh2 2.£e3+ £xe3#.

Solució 2 Problema 2

C) Juguen negres. Mat en 2:

     1. . . £d1+ 2.¤d2+ £xd2#

Solució 3 Problema 2

D) Juguen negres. Es fan donar mat en 2:

    1. . . b4+

     D1) 2.£xa6 £xc2+ 3.¢xc2#.

Solució 4.1 Problema 2

   D2) 2.c4 £d2+

          D21) 3.¤xd2#.

Solució 4.2 Problema 2           

          D22) 3.¢xd2#.

Solució 4.3 Problema 2

Enigma: 

La posició inicial de les peces forma la paraula LOYD. Aquest detall és el que fa que aquest estudi sigui una obra d´art de la composició.

[pgn]

[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «?»]
[Black «?»]
[Result «*»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/Q4nB1/b3n2r/bp3Bp1/8/1R1K1kP1/2P2p1p/2q2NR1 w – – 0 1»]
[PlyCount «3»]
[EventType «simul»]
[SourceDate «2018.10.10»]

1. Qa8+ (1. Nxh2+ Rxh2 2. Qe3+ Qxe3#) (1. — Qd1+ (1… b4+ 2. Qxa6 (2. c4 Qd2+
3. Nxd2# (3. Kxd2#)) 2… Qxc2+ 3. Kxc2#) 2. Nd2+ Qxd2#) 1… Bb7 2. Qxb7# *

[/pgn]

Solució del problema 1 (Concurs 1).

Problema de Frederic Lazard

Pot salvarse un rei sense cuirassa?

Juguen blanques i fan taules.

Primer Concurs: Problema 1

 

1.¦e1! g2+™ (aquest quadrat significa jugada única)

2.¢f2+ g1£+

[Veiem què passa si no es corona dama:

A) 2. . . g1¦

A1) 3.¦f1 ¦xf1+ 4.¢xf1= ofegat.

A2) 3.¦e4 és complicarse la vida, però també fa taules (totes les altres jugades perden), podria seguir per exemple:

3. . . ¦a1 4.¦e2 ¦b1

(la torre no pot marxar de la primera fila per l´amenaça ¦e1#)

5.¦d2 ¦g1 6.¦d4™

(s´ha d´anar en compte: 6.¦e2?? ¦g2+ 7.¢f3 ¦xe2 8.¢xe2 ¢g2–+)

6. . . ¦g2+ 7.¢f3 ¦g1 8.¢f2 ¦xg4 (o bé seguir marejant la perdiu, fins que es produeixin taules per repetició) 9.¦xg4= ofegat.

B) 2. . . g1¥+ (ara és el negre qui es complica la vida) 3.¢f1!?

(3.¢f3= ofegat)

3. . . ¥b6 4.¦b1 ¥d4

(l´alfil no pot marxar d´aquesta diagonal: 4. . . ¥c7?? 5.¢f2#)

5.¦d1 ¥b6= no es pot progressar més.

C) 2. . . g1¤?? és perdedora: 3.¦e3 ¤e2

(o 3. . . ¤f3 4.¢xf3 ¢g1 5.¦e1#)

4.¦e4 ¤g1

(o 4. . . ¤g3 5.¦e1+ ¤f1 6.¦xf1#)

5.¢g3! ¤e2+

(Si 5. . . ¤f3 6.¢xf3 ¢g1 7.¦e1# com abans)

6.¦xe2 ¢g1 7.¦e1#]

3.¢f3 [3. . . £f1+?? 4.¦xf1#] £xe1= i taules per ofegat.

Posició final:

Solució Problema 1 (Concurs 1)

Un bonic ofegat pel fet de que el rei està cap al centre.

[pgn]

[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «?»]
[Black «?»]
[Result «1/2-1/2»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/8/8/6p1/6P1/6pp/7p/1R3K1k w – – 0 1»]
[PlyCount «6»]
[EventType «simul»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{} 1. Re1 $1 g2+ $8 {
(aquest quadrat significa jugada única)} 2. Kf2+ g1=Q+ ({o} 2… g1=R 3. Rf1 (
3. Re4 {és complicarse la vida, però també fa taules (totes les altres
jugades perden), podria seguir per exemple:} Ra1 4. Re2 Rb1 {(la torre no pot
marxar de la primera fila per l’amenaça Re1#)} 5. Rd2 Rg1 6. Rd4 $8 {(s’ha
d’anar en compte)} (6. Re2 $4 Rg2+ 7. Kf3 Rxe2 8. Kxe2 Kg2 $19) 6… Rg2+ 7.
Kf3 Rg1 8. Kf2 Rxg4 {(o bé seguir marejant la perdiu, fins que es produeixin
taules per repetició)} 9. Rxg4 $11 {ofegat}) 3… Rxf1+ 4. Kxf1 $11 {ofegat.})
({Si} 2… g1=B+ {(ara és el negre qui es complica la vida)} 3. Kf1 $5 (3. Kf3
$11 {ofegat}) 3… Bb6 4. Rb1 Bd4 ({l’alfil no pot marxar d’aquesta diagonal:}
4… Bc7 $4 5. Kf2#) 5. Rd1 Bb6 $11 {no es pot progressar més.}) ({i,
finalment} 2… g1=N $4 {és perdedora:} 3. Re3 Ne2 ({o} 3… Nf3 4. Kxf3 Kg1
5. Re1#) 4. Re4 Ng1 ({o} 4… Ng3 5. Re1+ Nf1 6. Rxf1#) 5. Kg3 $1 Ne2+ ({Si}
5… Nf3 6. Kxf3 Kg1 7. Re1# {com abans}) 6. Rxe2 Kg1 7. Re1#) 3. Kf3 Qxe1 {
i taules per ofegat.} (3… Qf1+ $4 4. Rxf1#) 1/2-1/2

[/pgn]

                                                                          ***************************

[Nota: Frederic Lazard és l´autor de la partida més curta jugada en un torneig internacional de mestres (intentant jugar bé per ambdós bàndols), va jugar amb negres contra Amedee Gibaud al torneig de París de 1924:

1. d4 ¤f6 2. ¤d2 e5 3. dxe5 ¤g4 4. h3?? ¤e3!

Problema 4

i Gibaud va abandonar, doncs perd la dama, ja que si 5. fxe3 £h4+ 6. g3 £xg3#.]

[pgn]

[Event «»]
[Site «Paris»]
[Date «1924.??.??»]
[Round «?»]
[White «Gibaud, Amedee»]
[Black «Lazard, Frederic»]
[Result «0-1»]
[ECO «A45»]
[PlyCount «8»]
[EventDate «1924.??.??»]
[EventCountry «FRA»]
[SourceDate «2018.10.10»]

1. d4 Nf6 2. Nd2 e5 3. dxe5 Ng4 4. h3 $4 Ne3 $1 {} (4… Ne3 $1 5. fxe3 Qh4+
6. g3 Qxg3#) 0-1

[/pgn]

Solució problema de prova número 5

Posició d´una partida de Emanuel Lasker jugada en una sessió de simultànies.

Juguen Blanques i guanyen.

Problema de prova número 5

1.¢b7

[o 1.¢b8]

1. . . ¦b2+ 2.¢a7 ¦c2 3.¦h5+ ¢a4 4.¢b7 ¦b2+ 5.¢a6 ¦c2 6.¦h4+ ¢a3 7.¢b6

(amb l´amenaça ¦xh2)

7. . . ¦b2+ 8.¢a5 ¦c2 9.¦h3+ ¢a2 10.¦xh2 ¦xh2 11.c8£+–.

Solució problema de prova número 5

La resta és qüestió de tècnica, per exemple:

11. . . ¢b1 12.£g4 ¦d2 13.¢b4 ¢c1 14.£e4 ¢b2 15.£c4 ¦c2 16.£f4 ¦e2 17.£f3 ¦c2 18.£f6+ ¢a2 19.£e5 ¦f2 20.£d5+ ¢b1 21.£d3+ ¢a2 22.¢c3 ¦b2 23.£d1 ¦h2 24.£d5+ ¢b1 25.£e4+ ¢a1 26.£a8+ ¢b1 27.£b8+ ¢a2 28.£xh2+ +-.

Problema 5 final

[De totes maneres si jugueu aquest final contra un dels actuals mòduls d´anàlisi us costarà guanyar, ja que només teniu 50 jugades per menjar la torre sino seran taules.]

[pgn]

[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «Lasker, Emanuel»]
[Black «N. N.»]
[Result «1-0»]
[SetUp «1»]
[FEN «K7/2P4R/8/k7/8/8/2r4p/8 w – – 0 1»]
[PlyCount «55»]
[EventType «simul»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{} 1. Kb7 ({o} 1. Kb8) 1… Rb2+ 2.
Ka7 Rc2 3. Rh5+ Ka4 4. Kb7 Rb2+ 5. Ka6 Rc2 6. Rh4+ Ka3 7. Kb6 {(amb l’amenaça
Rxh2)} Rb2+ 8. Ka5 Rc2 9. Rh3+ Ka2 10. Rxh2 Rxh2 11. c8=Q $18 { la resta
és qüestió de tècnica, per exemple:} Kb1 12. Qg4 Rd2 13. Kb4 Kc1 14. Qe4
Kb2 15. Qc4 Rc2 16. Qf4 Re2 17. Qf3 Rc2 18. Qf6+ Ka2 19. Qe5 Rf2 20. Qd5+ Kb1
21. Qd3+ Ka2 22. Kc3 Rb2 23. Qd1 Rh2 24. Qd5+ Kb1 25. Qe4+ Ka1 26. Qa8+ Kb1 27.
Qb8+ Ka2 28. Qxh2+ {(De totes maneres si jugueu aquest final contra un dels
actuals mòduls d’anàlisi us costarà guanyar, ja que només teniu 50 jugades
per menjar la torre sino seran taules)} 1-0

[/pgn]

Solució problema de prova número 4

Estudi d´Emanuel Lasker.

Juguen blanques i guanyen.

Problema de prova número 4

1.¦c8+ ¦xc8 2.£a7+ ¢xa7

[2. . . ¢c7 3.b8£+

(també guanya 3.bxc8£+ ¢xc8 4.£xe7+–)

3. . . ¢d8 4.£a5+ ¢e8 5.£xc8++–]

3.bxc8¤+ ¢b7 4.¤xe7+–

Solució problema de prova número 4

Per exemple:

4. . . ¢c7 5.¤f5 ¢d7 6.¢g1 ¢e6 7.¤g7+ ¢f6 8.¤xh5+ ¢g5 9.¤f4 ¢f5 10.¢f2 ¢e4 11.¢e2 ¢d4 12.¤d3 ¢e4 13.¤f2+ ¢f5 14.¢e3 ¢g5 15.¢e4 ¢h5 16.¢f5 ¢h6 17.¤xg4+ etc.

Problema 4 final

[pgn]

[Event «»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[SetUp «1»]
[FEN «1k5r/1P2q3/1Q6/7p/6p1/6Pp/2R4P/7K w – – 0 1»]
[PlyCount «33»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{} 1. Rc8+ Rxc8 2. Qa7+
Kxa7 (2… Kc7 3. b8=Q+ (3. bxc8=Q+ Kxc8 4. Qxe7 $18) 3… Kd8 4. Qa5+ Ke8 5.
Qxc8+ $18) 3. bxc8=N+ Kb7 4. Nxe7 $18 {} {Per exemple:} Kc7 5. Nf5 Kd7 6.
Kg1 Ke6 7. Ng7+ Kf6 8. Nxh5+ Kg5 9. Nf4 Kf5 10. Kf2 Ke4 11. Ke2 Kd4 12. Nd3 Ke4
13. Nf2+ Kf5 14. Ke3 Kg5 15. Ke4 Kh5 16. Kf5 Kh6 17. Nxg4+ {etc.} 1-0

[/pgn]

Solució problema de prova número 3

Estudi de Ado Kraemer & Walther Von Holzhausen.

Juguen blanques i fan taules.

Problema de prova número 3

1.¢a8

[amenaça b8=£+, guanyant]

1. . . ¥h2™ (jugada única per fer taules)

[1. . . b1£ 2.b8£+ ¢c5 3.£xb1+–]

2.g3 ¥xg3 3.f4 ¥xf4 4.e5 ¥xe5 5.d6 ¥xd6

(totes aquestes jugades del negre son úniques per no perdre)

6.b8£+

[o 6.b8¦+]

6. . . ¥xb8 7.c7 ¥xc7= [ofegat]

[o 7. . . ¢xc7= (ofegat);

Si 7. . . b1£ 8.cxb8£+ ¢c6 9.£xb1+–]

Posició final:

Solució problema de prova número 3

[pgn]

[Event «»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «»]
[Result «1/2-1/2»]
[SetUp «1»]
[FEN «1K6/1P6/1kP5/3P4/4P3/5P2/1p4P1/6b1 w – – 0 1»]
[PlyCount «14»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{} 1. Ka8 {(amenaça b8=Q+, guanyant)} Bh2 $8 (1… b1=Q 2. b8=Q+ Kc5 3.
Qxb1 $18) 2. g3 Bxg3 3. f4 Bxf4 4. e5 Bxe5 5. d6 Bxd6 {(totes aquestes jugades
del negre son úniques per no perdre)} 6. b8=Q+ ({o} 6. b8=R+) 6… Bxb8 7. c7
Bxc7 $11 {ofegat} ({o} 7… Kxc7 $11 {ofegat}) ({Si} 7… b1=Q 8. cxb8=Q+
Kc6 9. Qxb1 $18) 1/2-1/2

[/pgn]

Solució problema de prova número 2

Problema de Samuel Loyd.

Juguen blanques. Mat en 2.

Problema de prova número 2

1.¦e1 ¢xe1

[1. . . ¥g2 2.£h4#; 1. . . ¥a6 2.£g1#; 1. . . ¥b5 2.£g1#; 1. . . ¥c4 2.£g1#; 1. . . ¥d3 2.£g1#; 1. . . ¥e2 2.£g1#; 1. . . ¥h3 2.£g1#]

2.£d2#

Posició final:

Solució problema de prova número 2

[pgn]

[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «?»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/8/8/6Q1/4R3/2K2p2/5k2/5b2 w – – 0 1»]
[PlyCount «3»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{} 1. Re1 Kxe1 (1… Bg2
2. Qh4#) (1… Ba6 2. Qg1#) (1… Bb5 2. Qg1#) (1… Bc4 2. Qg1#) (1… Bd3 2.
Qg1#) (1… Be2 2. Qg1#) (1… Bh3 2. Qg1#) 2. Qd2# {} 1-0

[/pgn]

Solució de: Una errada al Reglament

Una errada al reglament.

Juguen blanques i fan mat en 1.

error

En un campionat de començaments del segle passat un jugador, demana una còpia del reglament, i després de consultar-lo anuncia mat en una . . .

Resposta: 1. b8=n (negre) # !!

Doncs sembla ser que el reglament no especificaba que la peça coronada habia de ser del mateix color del peó que promocionaba.

No deixa de ser una anècdota, doncs, amb el reglament corregit les blanques fan mat en 4:

1.bxa8£+

[o 1.bxa8¦+]

1. . . ¢xa8 2.¢b6

[També es pot perdre un temps amb el rey: 2.¢b5 ¢b8 3.¢b6 ¢a8 4.¦c8#; Després de 2.¢a6 ¢b8 es pot triar perdre el temps amb el rei o la torre.]

2. . . ¢b8 3.¦c1

El fet de perdre aquest temps amb la torre produeix un atzucac (zugzwang), que vol dir que la obligació de moure fa que les negres perdin (si es pogués passar no es podria fer el mat).

[Amb qualsevol de les jugades següents es guanya de la mateixa manera: 3.¦c2; 3.¦c3; 3.¦c4; 3.¦c5; 3.¦c6]

3. . . ¢a8

i, finalment

4.¦c8#

Posició final:

Solució de: Una errada al Reglament

[pgn]

[Event «»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[SetUp «1»]
[FEN «r7/kPR5/8/K7/8/8/8/8 w – – 0 1»]
[PlyCount «7»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{En un campionat de començaments del segle passat un jugador, demana una còpia del reglament,
i després de consultar-lo anuncia mat en una…

Resposta: 1. b8=N (negre) #
!! Doncs sembla ser que el reglament no especificaba que la peça coronada
habia de ser del mateix color del peó que promocionaba. No deixa de ser una
anècdota, doncs, amb el reglament corregit les blanques fan mat en 4:} 1.
bxa8=Q+ ({o} 1. bxa8=R+) 1… Kxa8 2. Kb6 ({També es pot perdre un temps amb
el rey:} 2. Kb5 Kb8 3. Kb6 Ka8 4. Rc8#) ({Després de} 2. Ka6 Kb8 {es pot
triar perdre el temps amb el rei o la torre.}) 2… Kb8 3. Rc1 {El fet de
perdre aquest temps amb la torre produeix un atzucac (zugzwang), que vol dir
que la obligació de moure fa que les negres perdin (si es pogués passar no
es podria fer el mat). Amb qualsevol de les jugades següents es guanya de la
mateixa manera.} (3. Rc2) (3. Rc3) (3. Rc4) (3. Rc5) (3. Rc6) 3… Ka8 {
i, finalment} 4. Rc8# {} 1-0

[/pgn]

Solució Problema de Juan Pedro Ayllón Rodríguez

Juguen Blanques. Mat en 6.

Problema de Juan Pedro Ayllón

1.¦h8+ ¢xh8 2.¦h1+ ¢g8

[o 2. . . ¦h6 3.¦xh6+ ¢g8 4.¦h8+ ¢xh8 5.£h1+ ¢g8 6.£h7#]

3.¦h8+ ¢xh8 4.£h1+ ¦h6

[Si 4. . . ¢g8 5.£h7#]

5.£xh6+ ¢g8 6.£h7#

Posició Final: A

Solució problema de Juan Pedro Ayllón Rodríguez

Aquest problema sorgeix de la partida següent: 

[pgn]

[Event «43rd Olympiad 2018»]
[Site «Batumi GEO»]
[Date «2018.09.25»]
[Round «2.19»]
[White «Fier, A.»]
[Black «Aloma Vidal, R.»]
[Result «1-0»]
[ECO «A09»]
[WhiteElo «2558»]
[BlackElo «2428»]
[PlyCount «53»]
[EventDate «2018.09.24»]
[EventType «team»]
[EventRounds «11»]
[EventCountry «GEO»]
[SourceTitle «The Week in Chess 1247»]
[Source «Mark Crowther»]
[SourceDate «2018.10.01»]
[WhiteTeam «Brazil»]
[BlackTeam «Andorra»]
[WhiteTeamCountry «BRA»]
[BlackTeamCountry «AND»]

1. Nf3 d5 2. c4 dxc4 3. Na3 a6 4. Nxc4 b5 5. Ne3 Bb7 6. g3 Nf6 7. Bg2 e6 8. O-O
Be7 9. b3 O-O 10. Bb2 c5 11. Qc2 Nbd7 12. Rac1 h6 13. Rfd1 Rc8 14. Qb1 Qb6 15.
Qa1 Rfd8 16. h3 Bf8 17. d3 Bc6 18. Ng4 Nxg4 19. hxg4 Qb7 20. e4 a5 21. g5 hxg5
22. Nxg5 a4 23. Bh3 Re8 24. Kg2 axb3 25. Rh1 c4 26. Bxe6 Rxe6 27. Rh8+ 1-0

[/pgn]

[pgn]

[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «?»]
[Black «?»]
[Result «?»]
[SetUp «1»]
[FEN «2r2bk1/1q1n1pp1/2b1r3/1p4N1/2p1P3/1p1P2P1/PB3PK1/Q1R4R w – – 0 1»]
[PlyCount «11»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{ Juguen blanques. Mat en 6.} 1.
Rh8+ Kxh8 2. Rh1+ Kg8 ({o} 2… Rh6 3. Rxh6+ Kg8 4. Rh8+ Kxh8 5. Qh1+ Kg8 6.
Qh7#) 3. Rh8+ Kxh8 4. Qh1+ Rh6 ({Si} 4… Kg8 5. Qh7#) 5. Qxh6+ Kg8 6. Qh7# {
} 1-0

[/pgn]

 

Solució problema de prova número 1

Problema de Paul Morphy.

Juguen blanques. Mat en 2.

Problema 1

1.¦h6 gxh6

[1. . . ¥a2 2.¦xh7#; 1. . . ¥b3 2.¦xh7#; 1. . . ¥c4 2.¦xh7#; 1. . . ¥d5 2.¦xh7#; 1. . . ¥e6 2.¦xh7#; 1. . . ¥f7 2.¦xh7#]

2.g7#

Posició final:

Solució problema de prova número 1

[pgn]

[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «?»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[SetUp «1»]
[FEN «5Kbk/6pp/6P1/8/8/8/8/7R w – – 0 1»]
[PlyCount «3»]
[SourceDate «2018.10.30»]
[SourceVersionDate «2018.10.30»]

1. Rh6 gxh6 (1… Ba2 2. Rxh7#) (1… Bb3 2. Rxh7#) (1… Bc4 2. Rxh7#) (
1… Bd5 2. Rxh7#) (1… Be6 2. Rxh7#) (1… Bf7 2. Rxh7#) 2. g7# 1-0

[/pgn]