Archive for the ‘Solucions’ Category

Pope 2

dijous, abril 4th, 2019

Estudi de Jindrich Fritz (Txèquia, 15-06-1912 / 09-11-1984)

Pope 2

Pope 2: Juguen les blanques i guanyen.

1.¥h1! (primer sacrifici d´alliberament de la casella a8)

1. . . ¦xh1 2.a8£ ¦d1!

Única per evitar 3.£d5+ o 3.£d8+, tal i com es pot veure a les variants que segueixen:

[2. . . ¦c1 3.£d8+ ¢xa6 4.£f6+ ¢a7 5.£f2+ ¢a6 6.£a2+ ¢b5 7.£b2+ ¢c4 8.£xc1++–;

2. . . ¦g1 3.£d5+ ¢xa6 4.£a2+ ¢b5 5.£xh2+–]

3.£h1!! (segon sacrifici d´alliberament de la casella a8)

3. . . ¦xh1

[3. . . ¦d7!? (una defensa original, però insuficient) 4.¢g6

(però no 4.£xh2?? ¦h7+ 5.¢g6 ¦xh2–+)

4. . . ¢xa6 5.£xh2+–]

4.a7

Pope 2 final

i les blanques coronen amb escac capturant el peó o la torre negra:

4. . . ¦e1 (per exemple, però hi ha altres jugades amb la torre o el rei que porten a finals similars)

5.a8£+ (la clau del problema, la coronació d´aquest segon peó ara és amb escac, guanyant un temps, necessari, per poder capturar el peó de h2)

5. . . ¢b4 6.£b8+ ¢c3 7.£xh2 (i ara toca jugar el sempre difícil final de Dama vs Torre, però això ja està fora de l´abast de la resolució del problema.)

Veiem però una manera de com es pot guanyar aquest final:

7. . . ¦e4 (recordem que tots els finals amb 6 o menys peces, actualment ja estan resolts gràcies a les taules de Nalimov, que en aquesta posició anuncien mat en 30 jugades)

8.£g1 ¦e5+ 9.¢g4 ¦d5 10.£b6 ¢c4 11.¢f4 ¦h5 12.£e6+ ¢c5 13.£e7+ ¢b6 14.£d8+ ¢b7 15.¢e3 ¦c5 16.¢d4 ¦c1 17.£a5 ¦g1 18.£b4+

[S´ha d´estar atent, doncs si 18.¢c5?? ¦g5+ 19.¢b4 ¦xa5 20.¢xa5 i taules]

18. . . ¢c7 19.£d2 ¦g6 20.£f4+ ¢b6 21.£b8+ ¢a6 (encara que no ho semblava, hem progressat molt, doncs ja tenim el rei a la banda)

22.£e8 ¦g7 23.¢c5 ¦c7+ 24.¢d6 ¦b7 25.£a8+ ¢b6 26.£a4 ¦b8 27.£d4+ ¢b7 28.¢d7 ¦g8 29.£d5+ (per fi hem caçat la torre)

29. . . ¢b6 30.£xg8+–.

Pope 1

dijous, març 28th, 2019

Estudi Anònim

Pope 1

Pope 1: Juguen blanques i guanyen.

1.a5 ¥f8 (per tallar el pas del peó a desde c5)

2.¢d5 ¥h6 (i ara desde e3)

3.g5+!!

Pope 1 final

La clau, sacrifici d´obstrucció.

3. . . ¥xg5

[Amb 3. . . ¢xg5 s´obstrueix el pas de l´alfil, i després de 4.a6+– el peó corona sense cap impediment.]

4.¢e4 ¥h4 (intentant encara anar a f2, ja que el rei negre evita que l´alfil vagi a e7)

5.¢f3 (els dos reis tapen totes les caselles per on l´alfil podria accedir a la diagonal a7–g1, única manera de parar el peó)

5. . . ¥e1 (ja no hi ha res a fer, el peó s´escapa de l´escomesa de l´alfil)

6.a6 ¥b4 7.a7 ¥c5 8.a8£+–

Problema 10c (segon concurs)

dijous, març 21st, 2019

Rivas Pastor,Manuel (2450) – Gallego Jimenez,Victoriano (2350), Lleida (Espanya – ch) (2) 1991

Problema 10c

Problema 10c (1 punt)

1.e5! (sacrifici de peó per alliberar la fila 4, on la dama té tallada la retirada)

1. . . dxe5

[L´altre jugada que cal analitzar bé és 1. . . ¤h5 Aquí es pot guanyar de diferents maneres, analitzarem només la més senzilla: 2.¤xh5

(Altres maneres podrien ser 2.¦xh5;

o també 2.¤ge4)

2. . . gxh5 3.exd6 exd6 4.g3! (evita £f4+ i amenaça ¦h4) 4. . . ¦xf3 5.£g5+ ¢f8 6.£d8+ ¢g7 7.£c7+ ¢h8 8.£xb8 ¦xc3+

(8. . . £g4 9.£xd6+–)

9.¢b1+–]

2.¦h4 ¥g4

[2. . . e4 3.¤gxe4+– encara és pitjor pel negre]

3.¤ge4!

Problema 10c final

amb greus pèrdues de material per les negres:

3. . . ¦f7

[3. . . ¤xe4 4.£xh7#;

3. . . ¢f7 4.¦xg4! ¤xg4 5.£xh7+ ¢e8 6.fxg4

A) 6. . . ¦f1 7.£h8+ ¢d7 (7. . . ¦f8 8.£xe5+–) 8.£xb8 ¦xd1+ 9.¢xd1+– i després d´algún escac les negres han d´abandonar;

B) 6. . . ¦b6 7.b3 £b4 8.d6! exd6 9.¤d5 £a3+ 10.¢b1+– amb mat imparable]

4.¤xf6+ exf6 5.¦xg4+– i la dama negra està caçada.

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Problema 10b (segon concurs)

dijous, març 21st, 2019

Karpov,Anatoly (2725) – Kortschnoj,Viktor Lvovich (2665), Baguio CIty (World – ch, 28) (8) 03.08.1978

Problema 10b

Problema 10b (2 punts)

1.¦d7! (sacrifici de desviació de l´alfil per afeblir el peó f7)

1. . . ¦b8 (la millor casella per la torre, però el negre ja no té salvació)

[No és possible 1. . . ¥xd7 2.£xf7+! (sacrifici d´aniquilació de la defensa) 2. . . ¦xf7 3.¦xf7#;

i si 1. . . ¦e7 2.¦xe7 ¢xe7 3.£f6+ ¢d7 (no es pot defensar la torre amb 3. . . ¢f8 per 4.£d8#) 4.£xg7+–]

2.¤xf7! (un altre sacrifici d´aniquilació de la defensa)

2. . . ¥xd7

[2. . . ¥xf7 3.¦xf7+ ¢e8

(3. . . ¦xf7 4.£xf7#;

3. . . ¢g8 4.¦f8+ ¦xf8 5.£xf8#)

4.¦xg7–+]

3.¤d8+! (escac a la descoberta i intercepció de la defensa amb la torre de b8)

Problema 10b final

3. . . ¥f5 (obligada)

[3. . . ¢e7 4.£f8#]

4.£xf5+ ¢e7 5.£f8+ ¢d7 6.£xg7+ ¢c8

[6. . . ¢xd8 7.¦f8#]

7.¦f8+–

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

 

Problema 10a (segon concurs)

dijous, març 21st, 2019

Lputian,Smbat G (2610) – Campora,Daniel Hugo (2500), Moscou (GMA – open) (1) 1989

Problema 10a

Problema 10a (3 punts)

1. . . ¤e3+! (sacrifici de desviació del peó f2)

2.¢h3 (les altres jugades de rei encara son pitjors)

[no es pot 2.fxe3 ¦a2 per la clavada que guanya la dama;

2.¢g1? ¦a1+ 3.¢h2 ¦xh1+! 4.¢xh1 ¦a1+ 5.¢h2 ¤f1+–+ amb doble de rei i dama;

2.¢h2?! ¤xg4+ 3.¢g2 ¦a2 (però no 3. . . ¤xe5?? 4.£xh6+ ¢g8 5.£h8#) 4.£f4 £xd4! 5.¦e8 £d7–+]

2. . . ¤c4 (atac doble)

3.£f4 ¤xe5 4.dxe5

[o 4.£xe5+ f6 5.£f4 (Si 5.£e6 £xd4–+) 5. . . g5–+]

4. . . ¦a1! (s´ha de vigilar amb la debilitat del punt h6, per evitar ensurts el millor és canviar la torre d´h1)

[però no 4. . . g5 5.£f5! i si ara 5. . . ¦a1 (o 5. . . £d5 6.£f6+ ¢g8 7.£f5= amenaçant el doble amb ¤f6+) 6.¦xa1 ¦xa1 7.¤f6=]

5.¦xa1

[si el blanc vol mantenir la torre amb 5.¦h2 senzillament 5. . . ¦e1–+ doncs si 6.¢g2 g5 i ara no val la continuació d´abans 7.£f5 £d5 8.£f6+ ¢g8 perquè el cavall està atacat amb dues peces.]

5. . . ¦xa1 6.e6 (obrint la diagonal a1–h8)

6. . . f6–+

Problema 10a final

un cop evitat el doble a e5 la qualitat d´avantatge s´ha d´imposar.

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

 

Problema 9c (segon concurs)

dilluns, març 11th, 2019

Sion Castro,Marcelino (2350) – Perez,JJ (2240), Novi Sad (ol) (8) 1990

Problema 9c

Juguen blanques (3 punts)

1.¦b7! (sacrifici de desviació de la defensa de d6 i també d´atracció de la dama a la casella b7 on pot ser atacada)

1. . . £xb7 2.¤xd6 £a7 (la millor casella per la dama, des d´on podrà defensar f7 més endevant)

[Si 2. . . ¤c5 3.¤xb7 ¤xb7 4.¥b5+–]

3.£xf7+ ¢h8 4.£xg6 ¤c5

Problema 9c final

5.¤f7+ (és la millor manera de rematar la partida)

[a la partida es va jugar 5.¥c2+– que també guanya bastant fàcilment]

5. . . £xf7 6.£xf7 ¥f6

[6. . . ¤xd3? 7.£b7 ¥g5 8.¥xg5 ¦f8 9.¥e3+–]

7.¥c2+–

 

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Problema 9b (segon concurs)

dilluns, març 11th, 2019

Reshevsky,Samuel Herman (2450) – Westerinen,Heikki MJ (2400), Moscou (GMA – open) (7) 1989

Problema 9b

Juguen negres (1 punt)

1. . . ¥h3! (sacrifici de desviació)

2.¦e1

[no es pot 2.¤xh3 perquè deixa sense defensa la casella e2, seguiria 2. . . ¤e2+ guanyant la dama: 3.¢b1 ¤xc3+ 4.dxc3 (o 4.¥xc3) 4. . . £e6–+;

si 2.exd4 cxd4 i adéu torres: 3.£b4 ¥xf1 4.¤f3 (o 4.¤h3 ¥xh3–+) 4. . . ¥g2 5.¤xd4 ¥xh1–+]

2. . . ¥g2 3.exd4

Problema 9b final

3. . . cxd4

[a la partida es va jugar 3. . . exd4 que és similar, tot i que després les negres es van complicar la vida innecessàriament]

4.£b4 ¥xh1–+

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Problema 9a (segon concurs)

dilluns, març 11th, 2019

Mortensen,Erling (2470) – Karlsson,Lars (2520), Esbjerg 1988

Problema 9a

Juguen negres (2 punts)

1. . . ¦xf3! (primer sacrifici d´alliberament d´una diagonal, la b1–h7)

2.¦xf3

[2.£xh6!? (intent desesperat de complicar la partida) 2. . . gxh6 3.gxf3 ¦f8! (el més senzill, tornar la dama per quedar amb cavall de més) 4.¦g3 £xg3 5.fxg3 ¦xf3–+]

2. . . ¤b4! (segon sacrifici d´alliberament d´una diagonal, ara la a4–e8, i amenaça mat amb £xc2#)

3.axb4

[3.cxb4 porta al mateix desenllaç]

3. . . ¥a4 4.¢b2

[4.¢d1 £xc2+ 5.¢e1 £d1#;

amb 4.¢b1 es segueix igual que a la partida]

4. . . £xc2+ 5.¢a1

[5.¢a3 £b3#]

5. . . ¥b3

Problema 9a final

Només es pot retrassar el mat regalant peces:

6.£d8+ ¦xd8 7.¦f8+ ¦xf8 8.¦c1 (o qualsevol altre, doncs ja no hi ha cap més escac)

8. . . £a2#

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Problema 8c (segon concurs)

dilluns, març 4th, 2019

Lobigas,Julian – Micheli,Carlo, Skopje (ol – final B) 1972

Problema 8c

Juguen blanques (2 punts)

1.£xh5! (sacrifici d´aniquilació de la defensa)

1. . . gxh5

[1. . . ¦h4 2.£xg6 ¥d7 3.£f7+! ¢xf7 4.g8£#;

1. . . £e3+ 2.¢b1 ¦xb2+ 3.¢a1! ¦b1+ 4.¦xb1+–]

2.¥h7+! (sacrifici d´encaminament)

2. . . ¢xh7

[2. . . ¢f7 3.g8£#]

3.g8£+ ¢h6

Problema 8c final

4.£g6#

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Problema 8b (segon concurs)

dilluns, març 4th, 2019

Jussupow,Artur (2625) – Ivanchuk,Vassily (2735), Brussel·les (candidats, matx – 8) 1991

Problema 8b

Juguen blanques (3 punts)

Abans d´entrar en matèria, s´ha de saber que aquesta partida era l´última del matx, i que al blanc només li valia la victòria per anar a les partides de desempat. En aquest moment ja havia sacrificat una torre per aconseguir aquesta agressiva posició.

1.¤xe6+! (sacrifici d´aniquilació de la defensa i jugada única per tenir avantatge)

1. . . fxe6

[1. . . £xe6 és un pèl pitxor 2.£h6+ ¢h8 3.¥f5+ ¢g8 4.¥xe6 fxe6 5.£g6+ ¢h8 6.¥h6

(més forta és encara 6.d5 exd5 7.¥c3 ¥c8 8.h4 ¥d7 9.h5 ¥e8 10.£f5 ¢g7 11.g4+–)

6. . . ¦g8 7.£f7 ¥d8

(7. . . ¤d5 resisteix una mica més 8.£xe6 ¥c4 9.b3 ¦xg2+ 10.¢h1 ¥f1 11.£xd5 ¦g6 12.£h5 ¥g2+ 13.¢g1 ¥e4+ 14.¥g5+ ¢g8 15.h4+–)

8.¥f4 ¥c4 9.¥e5+–;

1. . . ¢h8 2.£h6 fxe6 porta a la variant principal]

2.£h6+ ¢h8

[2. . . ¢f7 3.£g6#]

3.¥f5+ (escac a la descoberta)

3. . . ¢g8 4.£g5+ ¢h8 5.£h4+ ¢g7 (a la partida aquí el blanc va repetir alguna jugada només per guanyar temps, ja que amb taules quedava eliminat)

6.£g3+ ¢h8 7.£h3+ (aquí acaba la llarga maniobra de la dama blanca, que obligarà al negre a entregar la seva per evitar el mat)

7. . . ¢g7 8.¥xe6 £xe6

[8. . . £c7 9.£h6#;

o 8. . . ¤g8 9.£g3+ ¢h8 10.¥xc8 ¥xc8 11.£c7+–]

9.£xe6 (tot i que la posició sembla complicada, les peces negres estan descoordinades, i els quatre peons blancs passats s´han d´acabar imposant)

Problema 8b final

Hi ha quatre maneres de defensar l´alfil:

9. . . ¥d8?! (la que es va jugar)

[9. . . ¦f7 10.g4 ¤e8 11.¥h6+! ¢g8 12.g5+–;

9. . . ¦e8 10.¥g5 ¤g8 11.¥f4 ¦f8 12.¥e5+ ¥f6 13.£g4+ ¢f7 14.£d7+ ¤e7 15.¥xf6 ¢xf6 16.£xa7+–;

9. . . ¤g8 (potser és la millor) 10.£g4+ ¢f7 11.d5 ¥c8 12.£h5+ ¢g7 13.£e5+ ¥f6 14.£c7+ ¢g6 15.h3 ¥g7 16.£xa7+–]

10.g4 ¦e8 11.£f5 ¥c4 12.g5 ¤e4 13.¥f4+–

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera, amb extensos cometaris de Jussupow, Lautier, Ftacnik, Nunn i Stockfish:

Només per acabar dir que Jussupow es va classificar finalment guanyant el desempat a ritme ràpid.