Covid 13

Covid 13: Problema de M. Havel de 1920.

Cinquè premi del Göteborg schackällskap.

Covid-13

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Heu d´indicar quins són mats model.

Solució:

1.f1!  (amb idea de) 2.a6# / 2.bxc8#;

A) 1. . . d6 2.f6#;

B) 1. . . d6 2.cxb8# Mat model;

C) 1. . . xb7 2.a6#;

D) 1. . . b6 2.bxc8# Mat model;

E) 1. . . a7 2.bxc8# Mat model;

F) 1. . . xc7 2.bxc8# Mat model;

G) 1. . . d4 2.bxc8# Mat model.

 

Covid 12

Covid 12: Problema de B. Sallay de 1980.

Menció Honorífica del Magyar Sakkszövetség (versió).

Covid-12

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Solució:

1.h1!

A) 1. . . xc2 2.f3#;

B) 1. . . xe2 2.b3#;

C) 1. . . dxc2+ 2.ed3#;

D) 1. . . dxe2+ 2.cd3#.

Un problema amb solucions simètriques molt originals.

Covid 11

Covid 11: Problema de M. Kovacevic & M. Subotic de 1992.

Tercera recomanació del The Problemist.

Covid-11

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

A les pseudosolucions els problemistes els hi diuen Assajos Temàtics (A.T.) i les jugades úniques que eviten el mat Refutacions.

En aquest problema, doncs, heu de trobar també tots els A.T. i les seves corresponents Refutacions.

Solució:

1.d4! (amb idea de ) 2.c1#.

A) 1. . . h8 2.xh8# (Mat principal, que també es donaria si a la posició del diagrama les negres fessin aquesta jugada);

B) 1. . . g(f,e,c)7 2.h3#;

C) 1. . . h3 2.c1# (2.xh3#);

D) 1. . . b6 (b5) 2.c1# (2.c6#);

E) 1. . . Altres 2.c1#.

Assajos Temàtics:

A) 1.d8? (2.d5# / 2.d1#), si 1. . . g7 2.h4#;

Refutació: 1. . . e7!;

B) 1.e8? (2.e4# / 2.e1#), si 1. . . g7 2.h5#;

Refutació: 1. . . f7!;

C) 1.f8? (2.f3# / 2.f1#), si 1. . . f7 2.h6#;

Refutació: 1. . . g7!;

D) 1.g8? (2.xh7# / 2.d5# / 2.g2# / 2.g1#), si 1. . . h8 2.xh8#;

Refutació: 1. . . g7!;

E) 1.e6? (2.d5# / 2.e4# / 2.e1#), si 1. . . g(f,e)7 2.h6# (2.h3#);

Refutació: 1. . . h8+!;

F) 1.f5? (2.xh7# / 2.d5# / 2.e4# / 2.f3# / 2.b1# / 2.f1#), si 1. . . f7 2.h5# (2.h3#);

Refutació: 1. . . h8+!;

G) 1.g4? (2.d1# / 2.e4# / 2.f3# / 2.g2# / 2.g1#), si 1. . . g7 2.h5# (2.h4# / 2.h3#);

Refutació: 1. . . h8+!;

H) 1.e3(b6,a7)? 2.c1#, si 1. . . g7 2.h3#;

Refutació: 1. . . d7!.

 

Covid 10

Covid 10: Problema de S. Loyd de 1877.

Publicat al Sporting New Yorker.

Covid-10

Juguen blanques i fan mat en 2.

Heu de dir si és un problema d´atzucac o d´amenaça de mat a la primera jugada.

Solució:

1.g2! (Atzucac).

Una jugada del tot inesperada: Autodesclavada.

A) 1. . . xg2 2.xg2#;

B) 1. . . f2+ 2.xf2#;

C) 1. . . e2+ 2.xe2#;

D) 1. . . g3 2.xg3#;

E) 1. . . e2 2.xe2#;

F) 1. . . Altres 2.g4#;

 

Covid 9

Covid 9: Problema de W. A. Shinkman de 1868.

Publicat al American Chess Nuts.

Covid-9

Juguen blanques i fan mat en 2.

Heu de dir si és un problema d´atzucac o d´amenaça de mat a la primera jugada.

Una posició totalment lineal: Totes les peces a la fila 2.

Solució:

1.f3! (amb idea de 2.c3#)

A) 1. . . xc2 2.xe2# (mat principal, única jugada que les negres podien fer a la posició inicial);

B) 1. . . e1 2.c3#;

C) 1. . . e1 2.f2#;

D) 1. . . e1(,) 2.d3#;

E) 1. . . g1(,,) 2.c3# (que és la idea inicial).

Covid 8

Covid 8: Problema de H. Ahues i A. Volkmann.

Primer premi del SV Dortmund-Hombruch-Barop.

Covid-8

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

A més de donar la solució, també heu de dir totes aquelles jugades que també fan mat en 2, excepte per una única defensa de les negres i quina és aquesta resposta (en direm pseudosolucions).

1) Solució:

1.c4!

A) 1. . . d8 2.c6#;

B) 1. . . f6 2.d6#;

C) 1. . . (c5)mou 2.d3#;

D) En totes les altres jugades del negre es contesta amb 2.d5# (que és l´idea de la primera jugada del blanc); a més a la resta de jugades de la torre de c8 (excepte Tc7) també es pot fer 2.c6#, com a la variant A).

2) Les pseudosolucions són:

A) 1.c6? falla per d8!;

B) 1.a2(b3)? fallen per b3!;

C) 1.a8(b7)? fallen per b7!;

D) 1.e6(f7,g8)? fallen per xe6!;

E) 1.e4(f3,g2,h1)? fallen per xe4!;

La dificultat de la construcció d´aquesta posició és precisament el fet que les pseudosolucions són totes les altres jugades que es poden fer amb la peça que es mou a la solució real.

F) 1.f1? falla per f8!.

Aquesta pseudosolució es dóna una mica per casualitat, ja que no té cap relació amb les altres.

Finalment dir que la jugada 1.c6+ no és una pseudosolució, ja que la resposta xc6 és obligada, doncs totes les altres serien il·legals i per tant no hi ha cap mat.

Covid 7

Covid 7: Problema de G. J. Slater de 1907.

Menció honorífica del Western Daily Mercury.

Covid-7

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Solució:

1.b4!

A) 1. . . e5 2.d6#;

B) 1. . . e5 2.f8#;

C) 1. . . e5 2.f3#;

D) 1. . . xe3 2.g3#;

E) 1. . . c3(b2,a1) 2.c3#;

F) 1. . . c5(b6,a7) 2.c5#;

G) 1. . . f6(g7,h8) 2.f6#;

Molt boniques les simetries d´aquesta composició.

Pope 51

Estudi de V. Novikov

Pope-51

Pope 51: Juguen les blanques i guanyen.

El peó negre d´a2 amenaça de coronar (igual com el corona-virus ha entrat al nostre país), així que ens l´hem d´empescar per aïllar-lo.

1.h7+! [Sacrifici d´atracció. Prou bé sabeu que per acabar amb la pandèmia s´han de fer sacrificis.]

1. . . g8

[Si acceptem immediatament el sacrifici 1. . . xh7 2.e4++– i seguim con a la variant principal.]

2.d5+! [persistint amb el sacrifici, tal i com estem fent nosaltres.]

2. . . xh7

[Ara s´havia de menjar la torre, ja que si 2. . . f8 encara és pitxor, per 3.h1 a1+ 4.c2 a2

(4. . . xh1 5.xh1+–)

5.d1 e7 6.c5 xd5 7.xd5+–]

3.e4+ [un escac intermedi necessari per portar les mascaretes a lloc.]

3. . . g7 4.c1!! [per guanyar ens hem d´acostar al virus, però sempre mantenint la distància de seguretat.]

4. . . a1+ 5.b1!

Pope-51-final

Ja el tenim completament aïllat.

5. . . f6 6.c5+–

Finalment un dels dos equips mèdics (peó c o peó f) trobaran la vacuna (coronaran).

 

 

Covid 6

Covid 6: Problema de A. V. Galickij de 1892.

Menció Honorífica del Sahmatnoe obozrenie.

Covid-6

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Heu de trobar una jugada de joc aparent.

La novetat d´aquest problema, més dificultats per l´autor, és que els mats únics, és a dir aquells que no es poden fer contra més d´una jugada del negre han de ser mats model.

Heu de veure doncs quina diferència hi ha entre aquests mats i els que es repeteixen diverses vegades.

Solució:

1.g4!

A) 1. . . f3 2.g5# ¿Mat model?;

B) 1. . . f3 2.a4# Mat model;

C) 1. . . fxg3 2.g4# Mat model ;

D) 1. . . (c1)mou 2.d3#;

E) 1. . . (c7)mou 2.d5#.

Joc aparent: 1. . . f3 2.g4#.

Nota: En els mats model hi ha d´intervenir totes les peces blanques (excepte rei i peons) i totes les caselles al voltant del rei només poden estar atacades per una sola peça blanca (o bé estar bloquejades per una peça negre). Així doncs els mats B) i C) són mats model, però l´A), encara que es dóna com a tal no ho seria, doncs l´alfil d´a2 no intervé en el mat.

Covid 5

Covid 5: Problema de A. G. Stubbs de 1923.

Primer premi del Good Companion.

Covid-5

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

En aquest concurs hi havia una dificultat afegida pel problemista: El joc aparent.

A la posició del diagrama hi ha d´haver una jugada del negre en què les blanques facin mat, però a la solució contra aquesta mateixa jugada del negre el mat ha de ser diferent.

Així doncs, a més de trobar la solució, també heu de descobrir quina és aquesta jugada.

Solució:

1.h1!

A) 1. . . xg6 2.h7#;

B) 1. . . g4 2.h5#;

C) 1. . . e2 2.b1#;

D) 1. . . h3 2.b1#;

E) 1. . . xf2 2.e4#;

F) 1. . . f4+ 2.e4#.

És en aquesta última jugada on hi ha el joc aparent. Les opcions A i B són jugades il·legals a la posició inicial, mentre que a la C, D i E no hi ha mat.

En la posició del diagrama si el negre juga 1. . . f4+ les blanques fan mat amb 2.xf4#.