Solució problema 1b (2n. concurs)

Vasiukov,Evgeni – Kholmov,Ratmir D., Moscu (URSS – tch) 1964

Problema 1b                                                   

      Juguen blanques (2 punts)

                                   

1.¤xc5 £xc5

[1. . . ¦xe1+ 2.¦xe1+– i segueix com a la variant principal: 2. . . £xc5

(o 2. . . ¥c8 que és un pel millor 3.¥xc8 £xc5 4.¥f5+– amb alfil de més.)

3.¥xg7 ¥xg7 4.£h5+–;

1. . . ¥c8 2.¦xe8 £xe8 3.¥xc8 £xc8 4.¤d7+– amb cavall d´avantatge i

múltiples amenaces.]

2.¥xg7! (sacrifici d´aniquilació de la defensa)

2. . . ¥xg7 3.£h5 (amenaçant £xh7#)

3. . . h6 4.¥h7+ (atac a la descoberta que guanya la dama)

4. . . ¢xh7 5.£xc5–+

Problema 1b final

La dama és molt superior a la parella d´alfils.

[pgn]
[Event «Moscu (URSS – tch)»]
[Site «Moscu»]
[Date «1964.??.??»]
[Round «3.2»]
[White «Vasiukov, Evgeni»]
[Black «Kholmov, Ratmir D.»]
[Result «1-0»]
[Annotator «Fluvià Frigola, Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «4rrk1/1bp2ppp/p1q2b1B/1pn2B2/4N1Q1/2P4P/PP3PP1/3RR1K1 w – – 0 1»]
[PlyCount «9»]
[EventDate «1964.10.??»]
[EventType «team-tourn»]
[EventRounds «7»]
[EventCountry «RUS»]
[SourceDate «2018.10.10»]
[WhiteTeam «Soviet Army»]
[BlackTeam «Spartak»]

{Juguen blanques.} 1. Nxc5 Qxc5 (1… Rxe1+ 2. Rxe1 $18 {i segueix com a
la variant principal:} Qxc5 ({o} 2… Bc8 {que és un pel millor} 3. Bxc8 Qxc5
4. Bf5 $18 {amb alfil de més.}) 3. Bxg7 Bxg7 4. Qh5 $18) (1… Bc8 2. Rxe8
Qxe8 3. Bxc8 Qxc8 4. Nd7 $18 {amb cavall d’avantatge i múltiples amenaces.})
2. Bxg7 $1 {(sacrifici d’aniquilació de la defensa)} Bxg7 3. Qh5 {(amenaçant
Qxh7#)} h6 4. Bh7+ {(atac a la descoberta que guanya la dama)} Kxh7 5. Qxc5 $19
{La dama és molt superior a la parella d’alfils.} 1-0

[/pgn]

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

[pgn]

[Event «URS-chT»]
[Site «Moscow»]
[Date «1964.10.??»]
[Round «3.2»]
[White «Vasiukov, Evgeni»]
[Black «Kholmov, Ratmir D»]
[Result «1-0»]
[ECO «C95»]
[PlyCount «51»]
[EventDate «1964.10.??»]
[EventType «team-tourn»]
[EventRounds «7»]
[EventCountry «URS»]
[SourceTitle «EXT 2000»]
[Source «ChessBase»]
[SourceDate «1999.11.16»]
[WhiteTeam «Soviet Army»]
[BlackTeam «Spartak»]
[WhiteTeamCountry «URS»]
[BlackTeamCountry «URS»]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 d6 8. c3
O-O 9. h3 Nb8 10. d4 Nbd7 11. Nh4 Nxe4 12. Nf5 Ndf6 13. Qf3 Bb7 14. Bc2 Nc5 15.
Qg3 Ne6 16. Bh6 Ne8 17. dxe5 dxe5 18. Rxe5 Bf6 19. Re1 Nd6 20. Nd2 Nxf5 21.
Bxf5 Qd6 22. Qg4 Rae8 23. Rad1 Nc5 24. Ne4 Qc6 25. Nxc5 Qxc5 26. Bxg7 1-0

[/pgn]

Solució problema 1a (2n. concurs)

Speelman,Jonathan S. (2535) – Liu,Wenzhe, Xina 1981

Problema 1a

Juguen negres (1 punt)

1. . . ¦e2! (sacrifici de desviació)

2.£xe2

[si 2.¥xf6 ¦xd2 3.¢xd2 ¢xf6–+ és una línia del tot evident.]

2. . . ¥xg5+ 3.¤e3

[3.¢d1? £b1#]

3. . . £b1+ 4.¢d2 £xh1–+

Problema 1a final

Amb peça de més i una posició totalment guanyada.

[pgn]
[Event «China»]
[Site «?»]
[Date «1981.??.??»]
[Round «?»]
[White «Speelman, Jonathan S.»]
[Black «Liu, Wenzhe»]
[Result «0-1»]
[WhiteElo «2535»]
[Annotator «Fluvià Frigola, Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «4r3/pp3k2/3p1b2/3P1bB1/8/2P2P2/qPNQ4/2K4R b – – 0 1»]
[PlyCount «7»]
[EventDate «1981.??.??»]
[EventCountry «CHN»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{Juguen negres.} 1… Re2 $1 {(sacrifici de desviació)} 2. Qxe2 ({si} 2.
Bxf6 Rxd2 3. Kxd2 Kxf6 $19 {és una línia del tot evident.}) 2… Bxg5+ 3. Ne3
(3. Kd1 $2 Qb1#) 3… Qb1+ 4. Kd2 Qxh1 $19 {Amb peça de més i una
posició totalment guanyada.} 0-1

[/pgn]

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

[pgn]

[Event «China»]
[Site «China»]
[Date «1981.??.??»]
[Round «?»]
[White «Speelman, Jonathan S»]
[Black «Liu, Wenzhe»]
[Result «0-1»]
[ECO «B76»]
[WhiteElo «2535»]
[PlyCount «56»]
[EventDate «1981.??.??»]
[EventType «game»]
[EventRounds «1»]
[EventCountry «CHN»]
[SourceTitle «EXT 2010»]
[Source «ChessBase»]
[SourceDate «2009.11.30»]

1. Nf3 c5 2. e4 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. g3 Bg4 7. f3 Bd7 8. Be3
g6 9. Qd2 Bg7 10. O-O-O O-O 11. h4 Rc8 12. g4 h5 13. Be2 Ne5 14. gxh5 Nxh5 15.
Rdg1 Nc4 16. Bxc4 Rxc4 17. Rg5 Rc5 18. Nd5 e6 19. Rxh5 exd5 20. Rxd5 Rxd5 21.
exd5 Re8 22. h5 Qb6 23. c3 Qa5 24. hxg6 Qxa2 25. gxf7+ Kxf7 26. Nc2 Bf5 27. Bh6
Bf6 28. Bg5 Re2 0-1

[/pgn]

Solució del Problema 10 (Concurs 1)

Problema 10: Construcció de Gustavus Charles Reichhelm (USA)

És vostè anarquista?

Problema 10

Construir una posició legal amb les peces del diagrama, afegint tantes altres peces blanques i negres com vulgueu, on es cumpleixi el següent:

Les blanques juguen i en un sol moviment donen mat simultàniament als 10 reis negres.

No s´hi poden posar peces promocionades, només les originals i evidentment cap més rei.

Val 10 punts (1 punt per cada rei que li feu mat).

Problema 10-variant

Variant del problema 10: Amb les mateixes normes d´abans, ara s´ha de construir la posició amb aquestes peces, amb l´afegitó de que cap rei negre pot tocar les bandes del tauler (no poden estar a les columnes a i h ni a les files 1 i 8).

Val 1 punt extra.

La manera de solucionar aquest problema és més senzilla del que sembla. La peça que pot fer més mats en una sola jugada és el cavall, que en pot fer 7. Els altres 3 han de ser per mitjà d´escacs a la descoberta per fila, columna i diagonal respectivament. Hi ha moltes solucions diferents, veiem primer la del problemista i després les dels que han resolt el problema de les dues maneres proposades:

1) Solució de Gustavus Charles Reichhelm:

Solució 1 Problema 10

1.¤d3–e5.

2) Solució de Jordi Fluvià:

Solució 2 Problema 10

1.¤e3–d5.

3) Solució de Joan Fluvià Poyatos:

Solució 3 Problema 10

1.¤c4–e5.

4) Solució de Josep Romero:

Aquesta és la que s´aparta més de l´original

Solució 4 Problema 10

1.¤c3–e4.

I ara les solucions sense restriccions de peces:

5) Solució de Jacob Vélez:

Solució 5 Problema 10

1.¤d5–f6.

6) Solució de Lluís Puigdemont:

Solució 6 Problema 10

1.¤f3–e5.

7) Solució de Jordi Fluvià:

Solució 7 Problema 10

1.¤e4–f6.

8) Solució de Joan Fluvià Poyatos:

Solució 8 Problema 10

1.¤c4–e5.

9) Solució de Josep Romero:

Amb la dificultat adicional de què el rei blanc està en escac.

Solució 9 Problema 10

1.¤c3–e4.

Solució del Problema 9 (Concurs 1)

Problema 9: John D. M. Nunn, Londres 31/12/2009

Problemes Anti Ordinador

Trobar una posició on les blanques només tinguin el rei i les negres el rei i tres peons situats en columnes diferents, i que jugant primer les negres el resultat sigui de taules.

Solució:

Solució Problema 9

1. . . ¢g7

[1. . . e3 2.¢xg3=;

1. . . h5 2.¢xg3 ¢g7 3.¢f4=]

2.¢xg3 ¢g6 3.¢g4 e3

[3. . . h5+ 4.¢f4=]

4.¢f3 ¢g5 5.¢xe3 ¢g4 6.¢f2=

per exemple:

6. . . ¢h3 7.¢g1 h5 8.¢h1 h4 9.¢g1 ¢g3 10.¢f1

[10.¢h1= és la més senzilla]

10. . . ¢h2

[o 10. . . h3 11.¢g1 h2+ 12.¢h1= el Rei blanc està ofegat.]

11.¢f2 h3 12.¢f1 ¢h1 13.¢f2 h2 14.¢f1=

Ara és el Rei negre el que està ofegat.

Així, doncs, l´important en aquest final és que el rei blanc controli les caselles g2 i g1 en tot moment. Fixeu-vos que si a la posició inicial el peó negre d´h6 estés a h7 es guanyaria tal i com es pot veure al diagrama següent (aquest era el detall important d´aquest aparentment impossible final)

Solució falsa Problema 9

1. . . ¢g7 2.¢xg3 ¢g6 3.¢g4 h6 (amb aquest moviment es guanya el temps necessari per poder passar el rei) 4.¢f4 ¢h5 5.¢xe4 ¢g4 6.¢e3 ¢g3 7.¢e2 ¢g2, i el peó corona.

Evidentment, la posició simètrica al flanc de dama també és de taules:

Solució 2 Problema 9

[pgn]
[Event «»]
[Site «»]
[Date «»]
[Round «»]
[White «»]
[Black «»]
[Result «1/2-1/2»]
[Annotator «»]
[SetUp «1»]
[FEN «7k/8/7p/8/4p3/6p1/6K1/8 b – – 0 1»]
[PlyCount «26»]
[EventDate «2009.12.31»]
[EventType «game»]
[EventCountry «ENG»]
[SourceDate «2006.04.25»]

{ } 1… Kg7 (1… e3 2. Kxg3 $11) (1… h5 2. Kxg3
Kg7 3. Kf4 $11) 2. Kxg3 Kg6 3. Kg4 e3 (3… h5+ 4. Kf4 $11) 4. Kf3 Kg5 5. Kxe3
Kg4 6. Kf2 $11 {per exemple:} Kh3 7. Kg1 h5 8. Kh1 h4 9. Kg1 Kg3 10. Kf1 (10.
Kh1 $11 {és la més senzilla}) 10… Kh2 ({o} 10… h3 11. Kg1 h2+ 12. Kh1 $11
{el Rei blanc està ofegat.}) 11. Kf2 h3 12. Kf1 Kh1 13. Kf2 h2 14. Kf1 $11 {
Ara és el Rei negre el que està ofegat. Així, doncs, l’important en aquest
final és que el rei blanc controli les caselles g2 i g1 en tot moment.
Fixeu-vos que si a la posició inicial el peó negre d’h6 estés a h7 es
guanyaria tal i com es pot veure al diagrama següent (aquest era el detall
important d’aquest aparentment impossible final)} 1/2-1/2

[/pgn]
[pgn]
[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «*»]
[Annotator «»]
[SetUp «1»]
[FEN «7k/7p/8/8/4p3/6p1/6K1/8 b – – 0 1»]
[PlyCount «13»]
[EventType «match»]
[SourceDate «2006.04.25»]

1… Kg7 2. Kxg3 Kg6 3. Kg4 h6 {(amb aquest moviment es guanya el temps
necessari per poder passar el rei)} 4. Kf4 Kh5 5. Kxe4 Kg4 6. Ke3 Kg3 7. Ke2
Kg2 {i el peó corona.} *

[/pgn]

Solució del Problema 8 (Concurs 1)

Problema 8: John D. M. Nunn, Londres 27/12/2010

Christmas Puzzles

Arribar a la posició del diagrama, primer després de la jugada 7 i segon després de la jugada 8, del blanc:

Problema 8

A) 1.¤f3 d5 2.¤e5 £d7 3.¤xd7 ¤c6 4.¤e5 ¤d4 5.¤f3 ¤f5 6.¤g1 ¤h4 7.f3

B) 1.f3 d5 2.¢f2 £d6 3.¢e3 £f4+ 4.¢xf4 ¤d7 5.¢g4 ¤e5+ 6.¢g3 ¤g6 7.¢f2 ¤h4 8.¢e1

[pgn]
[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «2018.12.24»]
[Round «?»]
[White «?»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[ECO «A00»]
[Annotator «»]
[PlyCount «15»]
[SourceDate «2018.12.26»]

1. f3 (1. Nf3 d5 2. Ne5 Qd7 3. Nxd7 Nc6 4. Ne5 Nd4 5. Nf3 Nf5 6. Ng1 Nh4 7. f3)
1… d5 2. Kf2 Qd6 3. Ke3 Qf4+ 4. Kxf4 Nd7 5. Kg4 Ne5+ 6. Kg3 Ng6 7. Kf2 Nh4 8.
Ke1 1-0

[/pgn]

 

 

 

 

 

 

 

Solució del Problema 7 (Concurs 1)

Problema 7: Enigma de Sam Loyd.

Sol davant el perill

Problema 7

Trobar en quina casella pot col·locar-se el Rei negre, de manera que les blanques puguin donar-li mat en el menor nombre possible de moviments.

Solució: La casella és h4:

Solució 1 Problema 7

1.d4 ¢g4

Si 1. . . ¢h5 2.£d3 ¢g4 (2. . . ¢h4 3.£h3#) 3.£h3#

Solució 2 Problema 7

2.e4+ ¢h4 3.g3#

Solució 3 Problema 7

[pgn]

[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «?»]
[Black «?»]
[Result «?»]
[Annotator «?»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/8/8/8/7k/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQ – 0 1»]
[PlyCount «5»]
[SourceDate «?»]

{Enigma de Sam Loyd. Sol davant el perill  Trobar en quina casella pot
col·locar-se el Rei negre, de manera que les blanques puguin donar-li mat en
el menor nombre possible de moviments.} {La casella és h4:} 1. d4
Kg4 (1… Kh5 2. Qd3 Kg4 (2… Kh4 3. Qh3#) 3. Qh3# {}) 2. e4+ Kh4 3. g3# {
} 1-0

[/pgn]

Solució del Problema 6 (Concurs 1)

Problema 6: Composició de Seletzky.

Creu vostè en els miracles?

Les blanques juguen i guanyen.

Problema 6

A primera vista, el diagrama no ofereix res d´especial, però agafi vostè el tauler i reprodueixi la solució . . .

1.£g5! (Amb l´amenaça d8=D que guanya inmediatament)

1. . . ¢e6+

[L´altre possibilitat és 1. . . ¥xd7 2.¤f4, amb idea de ¥h5#, per tant s´ha de fer lloc al rei movent la dama, veiem les opcions més interessants:

A) 2. . . £b8 3.¥h5+ ¢f8 4.£f6+ ¢g8 5.£f7+ ¢h8 6.¤g6# .

Solució 1 Problema 6

B) 2. . . £h8 3.¥h5+ ¢f8 4.¤g6++– i cau la dama.

C) 2. . . £g7 3.¥c4+ ¢f8 4.£d8+ ¥e8 5.¤e6++– guanyant dama.

D) 2. . . £d6 3.¥c4+ ¢e8 4.£g8+ £f8 5.¥f7+ ¢e7 6.¤g6++– guanya la dama.]

2.¢g1!!

(el rei ben lluny, a cobert dels escacs i perquè no faci nosa a les maniobres de la dama blanca)

2. . . ¢xd7

[L´altre manera d´evitar la coronació del peó és capturant-lo amb l´alfil:

2. . . ¥xd7 3.¥g4+ ¢f7 4.¥h5+ ¢e6 5.£e5#]

Solució 2 Problema 6

3.¤c5+ ¢c8

[L´altre manera d´evitar els dobles del cavall és:

3. . . ¢d6 que és la jugada que resisteix més:

4.£g3+ ¢d5

(Si 4. . . ¢xc5 5.£a3+, Raigs X i adéu dama negra)

5.¥c4+ ¢xc4 (un altre cop jugada única, per salvar la dama)

6.£b3+! ¢xc5

(6. . . ¢d4 7.¤e6++– el doble de rei i dama un cop més)

7.£a3+ ¢c4 8.£xf8

i ens queda un altre final dificilíssim de guanyar. Com que només queden 5 peces podem fer servir les taules de Nalimov per veure com es guanya. Aquí anuncien mat en 39 (fent les millors jugades tant per part del blanc com del negre). Veieu com:

8. . . ¤b5 9.¢f2 ¤c3 10.£e7 ¢d3

(S´ha de vigilar, si per exemple, les blanques permeten:

10. . . ¤d5 11.£e4+ ¢b5 12.£d4 ¥b7 13.£d3+ ¢b6 14.£b3+?? ¢a7=

i les negres han construït una fortalesa inexpugnable. Taules.)

Fortalesa Problema 6

11.¢g3 ¤e2+ 12.¢g4 ¥e4 13.£c5 ¢d2 14.£a3 ¥c2 15.£b2 ¤c3 16.¢f4 ¤e2+ 17.¢e5 ¢d1 18.£a3 ¢d2 19.£a5+ ¢d1 20.£d5+ ¢c1 21.¢d6 ¤c3 22.£a5 ¤b1 23.£e1+ ¢b2 24.¢c5 ¥b3 25.£b4 ¤c3 26.£d4 ¢c2 27.£f2+ ¢d3 28.¢b4 ¤e4 29.£f3+ ¢d4 30.£xb3

(Pero no 30.¢xb3?? ¤d2+ 31.¢c2 ¤xf3= i taules)

30. . . ¤d6 (la resta ja és més fàcil) 31.£e6 ¤e4 32.£c6 ¢e5 33.¢c4 ¤d6+ 34.¢d3 ¤f5 35.£e4+ ¢f6 36.£d5 ¤e7 37.£d6+ ¢f7 38.£d7 ¢f6 39.¢e4 ¤g6 40.£f5+ ¢g7 41.£e6 ¤h4 42.£e7+ ¢h8 43.£xh4+ ¢g7 44.£e7+ ¢h8 45.¢f5 ¢g8 46.¢g6 ¢h8 47.£f8#]

4.¥a6+ ¢b8 5.£g3+ ¢a8 6.¥b7+!

(Primer sacrifici per tal de fer una gàbia pel rei negre)

6. . . ¥xb7 7.¤d7 £d8 8.£b8+!!

(Segón sacifici)

8. . . £xb8 9.¤b6#

(i un cop el rei a la gàbia el típic mat de la guitza -o mat ofegat- amb el cavall)

Solució 3 Problema 6

Un final espectacular!

[pgn]

[Event «»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[Annotator «»]
[SetUp «1»]
[FEN «5q2/n2P1k2/2b5/8/8/3N4/4BK2/6Q1 w – – 0 1»]
[PlyCount «17»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{Problema 6: Composició de Seletzky Creu vostè en els miracles? Les blanques
juguen i guanyen. A primera vista, el diagrama no ofereix res d’especial,
però agafi vostè el tauler i reprodueixi la solució… } 1. Qg5
$1 {(Amb l’amenaça d8=D que guanya inmediatament)} Ke6+ ({L’altre
possibilitat és} 1… Bxd7 2. Nf4 {(amb idea de Bh5#, per tant s’ha de fer
lloc al rei movent la dama, veiem les opcions més interessants)} Qd6 (2… Qb8
3. Bh5+ Kf8 4. Qf6+ Kg8 5. Qf7+ Kh8 6. Ng6# {}) (2… Qh8 3. Bh5+ Kf8 4.
Ng6+ $18 {i cau la dama.}) (2… Qg7 3. Bc4+ Kf8 4. Qd8+ Be8 5. Ne6+ $18 {
guanyant dama.}) 3. Bc4+ Ke8 4. Qg8+ Qf8 5. Bf7+ Ke7 6. Ng6+ $18 {guanya la
dama.}) 2. Kg1 $3 {(el rei ben lluny, a cobert dels escacs i perquè no faci
nosa a les maniobres de la dama blanca)} Kxd7 ({L’altre manera d’evitar la
coronació del peó és capturant-lo amb l’alfil:} 2… Bxd7 3. Bg4+ Kf7 4.
Bh5+ Ke6 5. Qe5# {}) 3. Nc5+ Kc8 ({L’altre manera d’evitar els dobles del
cavall és:} 3… Kd6 {que és la jugada que resisteix més} 4. Qg3+ Kd5 (4…
Kxc5 5. Qa3+ {(Raigs X i adéu dama negra)}) 5. Bc4+ Kxc4 {(un altre cop
jugada única, per salvar la dama)} 6. Qb3+ $1 Kxc5 (6… Kd4 7. Ne6+ $18 {
el doble de rei i dama un cop més}) 7. Qa3+ Kc4 8. Qxf8 {i ens queda un altre
final dificilíssim de guanyar. Com que només queden 5 peces podem fer servir
les taules de Nalimov per veure com es guanya. Aquí anuncien mat en 39 (fent
les millors jugades tant per part del blanc com del negre). Veieu com:} Nb5 9.
Kf2 Nc3 10. Qe7 Kd3 ({S’ha de vigilar, si per exemple, les blanques permeten:}
10… Nd5 11. Qe4+ Kb5 12. Qd4 Bb7 13. Qd3+ Kb6 14. Qb3+ $4 Ka7 $11 {i les
negres han construït una fortalesa inexpugnable. Taules. }) 11. Kg3 Ne2+
12. Kg4 Be4 13. Qc5 Kd2 14. Qa3 Bc2 15. Qb2 Nc3 16. Kf4 Ne2+ 17. Ke5 Kd1 18.
Qa3 Kd2 19. Qa5+ Kd1 20. Qd5+ Kc1 21. Kd6 Nc3 22. Qa5 Nb1 23. Qe1+ Kb2 24. Kc5
Bb3 25. Qb4 Nc3 26. Qd4 Kc2 27. Qf2+ Kd3 28. Kb4 Ne4 29. Qf3+ Kd4 30. Qxb3 ({
Pero no} 30. Kxb3 $4 Nd2+ 31. Kc2 Nxf3 $11 {i taules}) 30… Nd6 {(la resta ja
és més fàcil)} 31. Qe6 Ne4 32. Qc6 Ke5 33. Kc4 Nd6+ 34. Kd3 Nf5 35. Qe4+ Kf6
36. Qd5 Ne7 37. Qd6+ Kf7 38. Qd7 Kf6 39. Ke4 Ng6 40. Qf5+ Kg7 41. Qe6 Nh4 42.
Qe7+ Kh8 43. Qxh4+ Kg7 44. Qe7+ Kh8 45. Kf5 Kg8 46. Kg6 Kh8 47. Qf8#) 4. Ba6+
Kb8 5. Qg3+ Ka8 6. Bb7+ $1 {(Primer sacrifici per tal de fer una gàbia pel
rei negre)} Bxb7 7. Nd7 Qd8 8. Qb8+ $3 {(Segón sacifici)} Qxb8 9. Nb6# {
(i un cop el rei a la gàbia el típic mat de la guitza amb el cavall) } 1-0

[/pgn]

Solució del Problema 5 (Concurs 1)

Problema 5: Estudi artístic de Otto Gallischek (1960).

«Un coet espacial va a Mart»

Problema 5

El coet, la torre negra, proper al seu llançament, s´ha de dirigir a Mart, el rei blanc. Els motors del coet s´engeguen i la torre ascendeix. Com pot esquivar Mart al coet

1.¥d3 (un meteorit amenaça al coet)

[No es pot 1.¥xf3??= ofegat.]

1. . . ¦xd3+™

[Jugada única, davant de les múltiples amenaces de mat: £c8, £h8, c8=£ i c8=¦]

[Si 1. . . ¦f8 2.c8£+ ¦xc8 3.¦xc8#]

2.¦c3 (un objecte desconegut es creua amb el coet)

2. . . ¦xc3+ 3.¢a2

Solució 1 Problema 5

[Si el rei va a la quarta fila, existeix una línia de taules a base d´escac continu amb la torre, que no podria ser capturada mai perquè el rei negre està ofegat. Per exemple: 3.¢a4 ¦a3+ 4.¢b4 ¦b3+ 5.¢c4 ¦c3+ 6.¢d4 ¦d3+ 7.¢e4 ¦e3+ 8.¢f4 ¦f3+ 9.¢g4 ¦xg3+ 10.¢h4 ¦xh3+ 11.¢g5 ¦g3+ 12.¢f6 ¦f3+ 13.¢e7 ¦e3+ 14.¢d8 ¦d3+ 15.¢c8 ¦d8+ 16.¢xd8= ofegat. (o 16.cxd8£= ofegat.) ]

3. . . ¦a3+ 4.¢b1

[Mai es pot matar la torre: 4.¢xa3= ofegat. (Així doncs tenim el tema de la peça rabiosa, les negres a les jugades següents van sacrificant la seva torre i les blanques no le podran capturar mai per l´ofegat.)]

4. . . ¦a1+ 5.¢c2 ¦c1+ (el coet es troba en el camp d´atracció de Mart)

6.¢d3 ¦c3+ 7.¢e2 ¦e3+ 8.¢f1 ¦e1+ (ara es troba en la Via Làctia)

9.¢g2 ¦g1+ 10.¢f3

Solució 2 Problema 5

[Aquí està la clau del problema, obligar a la torre negra a capturar el cavall blanc]

10. . . ¦xg3+ (en la constel·lació de Taure)

11.¢e2 ¦e3+ 12.¢d1 ¦e1+ 13.¢c2 ¦c1+ 14.¢b3 ¦c3+

[Finalment, amb la jugada següent s´acaba aquesta increïble marxa reial. Ara es veu clar que el sacrifici del cavall de g3 era per destapar l´acció de la dama, tal i com veurem a continuació]

15.¢a2 (un cometa s’interposa)

15. . . ¦xc7

[15. . . ¦xh3 16.c8£#;

15. . . ¦a3+ 16.£xa3#]

16.£h8+ ¦c8 17.£xc8#

Solució 3 Problema 5

[pgn]

[Event «»]
[Site «?»]
[Date «»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «»]
[Result «1-0»]
[Annotator «»]
[SetUp «1»]
[FEN «k7/1pP5/1P6/8/8/K4rNQ/1NRRBB2/8 w – – 0 1»]
[PlyCount «33»]
[EventDate «»]
[EventCountry «»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{El coet, la torre negra, proper al seu llançament,
s’ha de dirigir a Mart, el rei blanc. Els motors del coet s’engeguen i la
torre ascendeix. Com pot esquivar Mart al coet?} 1. Bd3 {(un meteorit amenaça
al coet)} ({No es pot} 1. Bxf3 $4 $11 {ofegat.}) 1… Rxd3+ $8 {(Jugada única,
davant de les múltiples amenaces de mat: Qc8, Qh8, c8=Q i c8=R)} ({Si} 1…
Rf8 2. c8=Q+ Rxc8 3. Rxc8#) 2. Rc3 {(un objecte desconegut es creua amb el
coet)} Rxc3+ 3. Ka2 {} ({Si el rei va a la quarta fila, existeix una línia
de taules a base d’escac continu amb la torre, que no podria ser capturada mai
perquè el rei negre està ofegat. Per exemple:} 3. Ka4 Ra3+ 4. Kb4 Rb3+ 5. Kc4
Rc3+ 6. Kd4 Rd3+ 7. Ke4 Re3+ 8. Kf4 Rf3+ 9. Kg4 Rxg3+ 10. Kh4 Rxh3+ 11. Kg5
Rg3+ 12. Kf6 Rf3+ 13. Ke7 Re3+ 14. Kd8 Rd3+ 15. Kc8 Rd8+ 16. Kxd8 $11 {ofegat.}
({o} 16. cxd8=Q $11 {ofegat.})) 3… Ra3+ 4. Kb1 ({Mai es pot matar la torre:}
4. Kxa3 $11 {ofegat. (Així doncs tenim el tema de la peça rabiosa, les
negres a les jugades següents van sacrificant la seva torre i les blanques no
le podran capturar mai per l’ofegat.)}) 4… Ra1+ 5. Kc2 Rc1+ {(el coet es
troba en el camp d’atracció de Mart)} 6. Kd3 Rc3+ 7. Ke2 Re3+ 8. Kf1 Re1+ {
(ara es troba en la Via Làctia)} 9. Kg2 Rg1+ 10. Kf3 { (Aquí està la
clau del problema, obligar a la torre negra a capturar el cavall blanc)} Rxg3+
{(en la constel·lació de Taure)} 11. Ke2 Re3+ 12. Kd1 Re1+ 13. Kc2 Rc1+ 14.
Kb3 Rc3+ {(Finalment, amb la jugada següent s’acaba aquesta increïble marxa
reial. Ara es veu clar que el sacrifici del cavall de g3 era per destapar
l’acció de la dama, tal i com veurem a continuació)} 15. Ka2 {(un cometa
s’interposa)} Rxc7 (15… Rxh3 16. c8=Q#) (15… Ra3+ 16. Qxa3#) 16. Qh8+ Rc8
17. Qxc8# {} 1-0

[/pgn]

 

Solució del problema 4 (Concurs 1)

Composició de Charles Godfrey Gümpel

           “Com va ser vençut el diable

Problema 4

1.¦xg7+ ¢f6

[1. . . ¢e8 2.£c8#;

1. . . ¢f8 2.£c8#;

1. . . ¢e6 2.¤xc7+ ¢f6 3.¤e8+ ¢e6 4.¦e7#.]

2.£xc6+!

[També es fa mat amb 7 seguint amb 2.£xa3 , podria seguir, per exemple 2. . . ¦c2+ 3.¦xc2 ¦xc2+ 4.¢xe3 ¦c3+ 5.£xc3 c5 6.£xc5 ¢e6 7.£e7# però no és la posició que busquem.]

2. . . ¦xc6 3.¦xc6+ £d6 4.¦xd6+ cxd6 5.¤c7

[També val 5.¤b6 ¢e6 podria ser la resposta del negre 6.¤d7 d5 7.¦e7# i tampoc és aquesta la posició desitjada.]

Solució 1 Problema 4

En aquest moment el diable va llançar un xiscle i va fugir corrent, ja que va preveure que, després de

5. . . d5 6.¤xd5+

[6.¤e8+ ¢e6 7.¦e7# Ja ens acostem més al que busquem però encara no és perfecte.]

6. . . ¢e6 7.¦e7#

Solució 2 Problema 4

No solament li donaven mat, sinó que les peces formarien el senyal de la Santa Creu.

[pgn]

[Event «»]
[Site «»]
[Date «»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[Annotator «»]
[SetUp «1»]
[FEN «N7/2p2kn1/Q1r5/2r1pN2/4P3/q3p3/4K3/2R3R1 w – – 0 1»]
[PlyCount «13»]
[EventDate «1878.??.??»]
[EventCountry «FRA»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{} 1. Rxg7+ Kf6 (1… Ke8 2. Qc8#) (1… Kf8 2. Qc8#)
(1… Ke6 2. Nxc7+ Kf6 3. Ne8+ Ke6 4. Re7#) 2. Qxc6+ $1 ({També es fa mat amb
7 seguint amb} 2. Qxa3 {, podria seguir, per exemple} Rc2+ 3. Rxc2 Rxc2+ 4.
Kxe3 Rc3+ 5. Qxc3 c5 6. Qxc5 Ke6 7. Qe7# {però no és la posició que busquem.
}) 2… Rxc6 3. Rxc6+ Qd6 4. Rxd6+ cxd6 5. Nc7 {en aquest moment el diable
va llançar un xiscle i va fugir corrent, ja que va preveure que, després de}
({També val} 5. Nb6 Ke6 {podria ser la resposta del negre} 6. Nd7 d5 7. Re7# {
i tampoc és aquesta la posició desitjada.}) 5… d5 6. Nxd5+ (6. Ne8+ Ke6 7.
Re7# {Ja ens acostem més al que busquem però encara no és perfecte.}) 6…
Ke6 7. Re7# {No solament li donaven mat, sinó que les peces formarien el
senyal de la Santa Creu.} 1-0

[/pgn]

Solució del problema 3 (Concurs 1)

Composició de la revista L´Italia Scacchistica.

Güelfs i Gibel·lins.

Problema 3

Juguen Blanques. Mat en 16.

1.¢xe1 £a1 2.h3

  (Primera jugada clau: les presses són males conselleres, si es fa h4 directament, no surt el mat)

£a2 3.h4 £a1 4.h5 £a2 5.h6 £a1 6.h7 £a2 7.h8¤

  (Segona jugada clau: el cavall és l´única peça que pot donar mat)

£a1

Solució 1 Problema 3

  A partir d´aquí el cavall blanc s´ha de menjar els peons negres de c5 primer i de c4 després, havent-hi diferents maneres de fer-ho:

8.¤f7 

Un altre camí, dels molts que hi ha, podria ser 8.¤g6 £a2 9.¤f4 £a1 10.¤e6 £a2 11.¤xc5 £a1 12.¤d7 £a2 13.¤e5 £a1 14.¤xc4 , i seguir com a la variant principal (veieu el diagrama següent).

8. . . £a2 9.¤d6 £a1 10.¤b7 £a2 11.¤xc5 £a1 12.¤b7 £a2 13.¤a5 £a1 14.¤xc4

(aquest és el camí triat pel problemista que és el més adient amb l´història que s´explica, doncs el cavall ataca el castell de les negres pel darrera per evitar ser vist)

Solució 2 Problema 3

14. . . £a2 15.¤a5 £a1 16.¤xb3#.

(Ara s´enten la segona jugada del blanc, doncs el cavall no pot guanyar temps al canviar el color de la casella on va a cada moviment. Si les blanques haguéssin jugat 2. h4, ara la dama negra estaria a a2 i capturaria el cavall blanc.)

Solució 3 Problema 3

La posició és legal i la millor manera de demostrar-ho és amb una partida sencera com la que s´ha empescat el M.I. Joan Fluvià Poyatos i que reproduim a continuació (observeu que els peons doblats negres arriben a la posició inicial del problema capturant 13 de les 14 peces blanques que falten):

[pgn]

[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «?»]
[Black «?»]
[Result «*»]
[PlyCount «129»]

1. e4 d5 2. d4 Bg4 3. Qd3 Bd1 4. f3 h5 5. g4 hxg4 6. Be2 gxf3 7. Nc3 a5 8. b4
axb4 9. Nh3 fxe2 10. Rf1 f5 11. Bf4 fxe4 12. Be5 exd3 13. Rf6 gxf6 14. Nf4 dxc2
15. a4 fxe5 16. a5 b3 17. Kf2 exd4 18. Ke1 dxc3 19. Ra4 Kd7 20. Kf2 Kc6 21. Ke1
Kb5 22. Rc4 dxc4 23. Kf2 Ka4 24. Ne6 Ka3 25. Ke1 Kb2 26. Kf2 Kc1 27. Nd4 e5 28.
Ne6 Bb4 29. Ke1 c5 30. Kf2 Qxa5 31. Ke1 Qa2 32. Kf2 b2 33. Ke1 Ra3 34. Kf2 Rb3
35. Ke1 Ba3 36. Kf2 b5 37. Ke1 b4 38. Kf2 Nf6 39. Ke1 Rd8 40. Kf2 Ne4+ 41. Ke1
Nd2 42. Kf2 Nb1 43. Ke1 Rd2 44. Nd4 exd4 45. Kf2 d3 46. Ke1 Nc6 47. Kf2 Ne5 48.
Ke1 Nf3+ 49. Kf2 Ne1 50. Kxe1 Qa1 51. h3 Qa2 52. h4 Qa1 53. h5 Qa2 54. h6 Qa1
55. h7 Qa2 56. h8=N Qa1 57. Nf7 Qa2 58. Nd6 Qa1 59. Nb7 Qa2 60. Nxc5 Qa1 61.
Ne4 Qa2 62. Nd6 Qa1 63. Nxc4 Qa2 64. Na5 Qa1 65. Nxb3# *

[/pgn]