Solució del Problema 7 (Concurs 1)

Problema 7: Enigma de Sam Loyd.

Sol davant el perill

Problema 7

Trobar en quina casella pot col·locar-se el Rei negre, de manera que les blanques puguin donar-li mat en el menor nombre possible de moviments.

Solució: La casella és h4:

Solució 1 Problema 7

1.d4 ¢g4

Si 1. . . ¢h5 2.£d3 ¢g4 (2. . . ¢h4 3.£h3#) 3.£h3#

Solució 2 Problema 7

2.e4+ ¢h4 3.g3#

Solució 3 Problema 7

[pgn]

[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «?»]
[Black «?»]
[Result «?»]
[Annotator «?»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/8/8/8/7k/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQ – 0 1»]
[PlyCount «5»]
[SourceDate «?»]

{Enigma de Sam Loyd. Sol davant el perill  Trobar en quina casella pot
col·locar-se el Rei negre, de manera que les blanques puguin donar-li mat en
el menor nombre possible de moviments.} {La casella és h4:} 1. d4
Kg4 (1… Kh5 2. Qd3 Kg4 (2… Kh4 3. Qh3#) 3. Qh3# {}) 2. e4+ Kh4 3. g3# {
} 1-0

[/pgn]

Solució del Problema 6 (Concurs 1)

Problema 6: Composició de Seletzky.

Creu vostè en els miracles?

Les blanques juguen i guanyen.

Problema 6

A primera vista, el diagrama no ofereix res d´especial, però agafi vostè el tauler i reprodueixi la solució . . .

1.£g5! (Amb l´amenaça d8=D que guanya inmediatament)

1. . . ¢e6+

[L´altre possibilitat és 1. . . ¥xd7 2.¤f4, amb idea de ¥h5#, per tant s´ha de fer lloc al rei movent la dama, veiem les opcions més interessants:

A) 2. . . £b8 3.¥h5+ ¢f8 4.£f6+ ¢g8 5.£f7+ ¢h8 6.¤g6# .

Solució 1 Problema 6

B) 2. . . £h8 3.¥h5+ ¢f8 4.¤g6++– i cau la dama.

C) 2. . . £g7 3.¥c4+ ¢f8 4.£d8+ ¥e8 5.¤e6++– guanyant dama.

D) 2. . . £d6 3.¥c4+ ¢e8 4.£g8+ £f8 5.¥f7+ ¢e7 6.¤g6++– guanya la dama.]

2.¢g1!!

(el rei ben lluny, a cobert dels escacs i perquè no faci nosa a les maniobres de la dama blanca)

2. . . ¢xd7

[L´altre manera d´evitar la coronació del peó és capturant-lo amb l´alfil:

2. . . ¥xd7 3.¥g4+ ¢f7 4.¥h5+ ¢e6 5.£e5#]

Solució 2 Problema 6

3.¤c5+ ¢c8

[L´altre manera d´evitar els dobles del cavall és:

3. . . ¢d6 que és la jugada que resisteix més:

4.£g3+ ¢d5

(Si 4. . . ¢xc5 5.£a3+, Raigs X i adéu dama negra)

5.¥c4+ ¢xc4 (un altre cop jugada única, per salvar la dama)

6.£b3+! ¢xc5

(6. . . ¢d4 7.¤e6++– el doble de rei i dama un cop més)

7.£a3+ ¢c4 8.£xf8

i ens queda un altre final dificilíssim de guanyar. Com que només queden 5 peces podem fer servir les taules de Nalimov per veure com es guanya. Aquí anuncien mat en 39 (fent les millors jugades tant per part del blanc com del negre). Veieu com:

8. . . ¤b5 9.¢f2 ¤c3 10.£e7 ¢d3

(S´ha de vigilar, si per exemple, les blanques permeten:

10. . . ¤d5 11.£e4+ ¢b5 12.£d4 ¥b7 13.£d3+ ¢b6 14.£b3+?? ¢a7=

i les negres han construït una fortalesa inexpugnable. Taules.)

Fortalesa Problema 6

11.¢g3 ¤e2+ 12.¢g4 ¥e4 13.£c5 ¢d2 14.£a3 ¥c2 15.£b2 ¤c3 16.¢f4 ¤e2+ 17.¢e5 ¢d1 18.£a3 ¢d2 19.£a5+ ¢d1 20.£d5+ ¢c1 21.¢d6 ¤c3 22.£a5 ¤b1 23.£e1+ ¢b2 24.¢c5 ¥b3 25.£b4 ¤c3 26.£d4 ¢c2 27.£f2+ ¢d3 28.¢b4 ¤e4 29.£f3+ ¢d4 30.£xb3

(Pero no 30.¢xb3?? ¤d2+ 31.¢c2 ¤xf3= i taules)

30. . . ¤d6 (la resta ja és més fàcil) 31.£e6 ¤e4 32.£c6 ¢e5 33.¢c4 ¤d6+ 34.¢d3 ¤f5 35.£e4+ ¢f6 36.£d5 ¤e7 37.£d6+ ¢f7 38.£d7 ¢f6 39.¢e4 ¤g6 40.£f5+ ¢g7 41.£e6 ¤h4 42.£e7+ ¢h8 43.£xh4+ ¢g7 44.£e7+ ¢h8 45.¢f5 ¢g8 46.¢g6 ¢h8 47.£f8#]

4.¥a6+ ¢b8 5.£g3+ ¢a8 6.¥b7+!

(Primer sacrifici per tal de fer una gàbia pel rei negre)

6. . . ¥xb7 7.¤d7 £d8 8.£b8+!!

(Segón sacifici)

8. . . £xb8 9.¤b6#

(i un cop el rei a la gàbia el típic mat de la guitza -o mat ofegat- amb el cavall)

Solució 3 Problema 6

Un final espectacular!

[pgn]

[Event «»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[Annotator «»]
[SetUp «1»]
[FEN «5q2/n2P1k2/2b5/8/8/3N4/4BK2/6Q1 w – – 0 1»]
[PlyCount «17»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{Problema 6: Composició de Seletzky Creu vostè en els miracles? Les blanques
juguen i guanyen. A primera vista, el diagrama no ofereix res d’especial,
però agafi vostè el tauler i reprodueixi la solució… } 1. Qg5
$1 {(Amb l’amenaça d8=D que guanya inmediatament)} Ke6+ ({L’altre
possibilitat és} 1… Bxd7 2. Nf4 {(amb idea de Bh5#, per tant s’ha de fer
lloc al rei movent la dama, veiem les opcions més interessants)} Qd6 (2… Qb8
3. Bh5+ Kf8 4. Qf6+ Kg8 5. Qf7+ Kh8 6. Ng6# {}) (2… Qh8 3. Bh5+ Kf8 4.
Ng6+ $18 {i cau la dama.}) (2… Qg7 3. Bc4+ Kf8 4. Qd8+ Be8 5. Ne6+ $18 {
guanyant dama.}) 3. Bc4+ Ke8 4. Qg8+ Qf8 5. Bf7+ Ke7 6. Ng6+ $18 {guanya la
dama.}) 2. Kg1 $3 {(el rei ben lluny, a cobert dels escacs i perquè no faci
nosa a les maniobres de la dama blanca)} Kxd7 ({L’altre manera d’evitar la
coronació del peó és capturant-lo amb l’alfil:} 2… Bxd7 3. Bg4+ Kf7 4.
Bh5+ Ke6 5. Qe5# {}) 3. Nc5+ Kc8 ({L’altre manera d’evitar els dobles del
cavall és:} 3… Kd6 {que és la jugada que resisteix més} 4. Qg3+ Kd5 (4…
Kxc5 5. Qa3+ {(Raigs X i adéu dama negra)}) 5. Bc4+ Kxc4 {(un altre cop
jugada única, per salvar la dama)} 6. Qb3+ $1 Kxc5 (6… Kd4 7. Ne6+ $18 {
el doble de rei i dama un cop més}) 7. Qa3+ Kc4 8. Qxf8 {i ens queda un altre
final dificilíssim de guanyar. Com que només queden 5 peces podem fer servir
les taules de Nalimov per veure com es guanya. Aquí anuncien mat en 39 (fent
les millors jugades tant per part del blanc com del negre). Veieu com:} Nb5 9.
Kf2 Nc3 10. Qe7 Kd3 ({S’ha de vigilar, si per exemple, les blanques permeten:}
10… Nd5 11. Qe4+ Kb5 12. Qd4 Bb7 13. Qd3+ Kb6 14. Qb3+ $4 Ka7 $11 {i les
negres han construït una fortalesa inexpugnable. Taules. }) 11. Kg3 Ne2+
12. Kg4 Be4 13. Qc5 Kd2 14. Qa3 Bc2 15. Qb2 Nc3 16. Kf4 Ne2+ 17. Ke5 Kd1 18.
Qa3 Kd2 19. Qa5+ Kd1 20. Qd5+ Kc1 21. Kd6 Nc3 22. Qa5 Nb1 23. Qe1+ Kb2 24. Kc5
Bb3 25. Qb4 Nc3 26. Qd4 Kc2 27. Qf2+ Kd3 28. Kb4 Ne4 29. Qf3+ Kd4 30. Qxb3 ({
Pero no} 30. Kxb3 $4 Nd2+ 31. Kc2 Nxf3 $11 {i taules}) 30… Nd6 {(la resta ja
és més fàcil)} 31. Qe6 Ne4 32. Qc6 Ke5 33. Kc4 Nd6+ 34. Kd3 Nf5 35. Qe4+ Kf6
36. Qd5 Ne7 37. Qd6+ Kf7 38. Qd7 Kf6 39. Ke4 Ng6 40. Qf5+ Kg7 41. Qe6 Nh4 42.
Qe7+ Kh8 43. Qxh4+ Kg7 44. Qe7+ Kh8 45. Kf5 Kg8 46. Kg6 Kh8 47. Qf8#) 4. Ba6+
Kb8 5. Qg3+ Ka8 6. Bb7+ $1 {(Primer sacrifici per tal de fer una gàbia pel
rei negre)} Bxb7 7. Nd7 Qd8 8. Qb8+ $3 {(Segón sacifici)} Qxb8 9. Nb6# {
(i un cop el rei a la gàbia el típic mat de la guitza amb el cavall) } 1-0

[/pgn]

Solució del Problema 5 (Concurs 1)

Problema 5: Estudi artístic de Otto Gallischek (1960).

«Un coet espacial va a Mart»

Problema 5

El coet, la torre negra, proper al seu llançament, s´ha de dirigir a Mart, el rei blanc. Els motors del coet s´engeguen i la torre ascendeix. Com pot esquivar Mart al coet

1.¥d3 (un meteorit amenaça al coet)

[No es pot 1.¥xf3??= ofegat.]

1. . . ¦xd3+™

[Jugada única, davant de les múltiples amenaces de mat: £c8, £h8, c8=£ i c8=¦]

[Si 1. . . ¦f8 2.c8£+ ¦xc8 3.¦xc8#]

2.¦c3 (un objecte desconegut es creua amb el coet)

2. . . ¦xc3+ 3.¢a2

Solució 1 Problema 5

[Si el rei va a la quarta fila, existeix una línia de taules a base d´escac continu amb la torre, que no podria ser capturada mai perquè el rei negre està ofegat. Per exemple: 3.¢a4 ¦a3+ 4.¢b4 ¦b3+ 5.¢c4 ¦c3+ 6.¢d4 ¦d3+ 7.¢e4 ¦e3+ 8.¢f4 ¦f3+ 9.¢g4 ¦xg3+ 10.¢h4 ¦xh3+ 11.¢g5 ¦g3+ 12.¢f6 ¦f3+ 13.¢e7 ¦e3+ 14.¢d8 ¦d3+ 15.¢c8 ¦d8+ 16.¢xd8= ofegat. (o 16.cxd8£= ofegat.) ]

3. . . ¦a3+ 4.¢b1

[Mai es pot matar la torre: 4.¢xa3= ofegat. (Així doncs tenim el tema de la peça rabiosa, les negres a les jugades següents van sacrificant la seva torre i les blanques no le podran capturar mai per l´ofegat.)]

4. . . ¦a1+ 5.¢c2 ¦c1+ (el coet es troba en el camp d´atracció de Mart)

6.¢d3 ¦c3+ 7.¢e2 ¦e3+ 8.¢f1 ¦e1+ (ara es troba en la Via Làctia)

9.¢g2 ¦g1+ 10.¢f3

Solució 2 Problema 5

[Aquí està la clau del problema, obligar a la torre negra a capturar el cavall blanc]

10. . . ¦xg3+ (en la constel·lació de Taure)

11.¢e2 ¦e3+ 12.¢d1 ¦e1+ 13.¢c2 ¦c1+ 14.¢b3 ¦c3+

[Finalment, amb la jugada següent s´acaba aquesta increïble marxa reial. Ara es veu clar que el sacrifici del cavall de g3 era per destapar l´acció de la dama, tal i com veurem a continuació]

15.¢a2 (un cometa s’interposa)

15. . . ¦xc7

[15. . . ¦xh3 16.c8£#;

15. . . ¦a3+ 16.£xa3#]

16.£h8+ ¦c8 17.£xc8#

Solució 3 Problema 5

[pgn]

[Event «»]
[Site «?»]
[Date «»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «»]
[Result «1-0»]
[Annotator «»]
[SetUp «1»]
[FEN «k7/1pP5/1P6/8/8/K4rNQ/1NRRBB2/8 w – – 0 1»]
[PlyCount «33»]
[EventDate «»]
[EventCountry «»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{El coet, la torre negra, proper al seu llançament,
s’ha de dirigir a Mart, el rei blanc. Els motors del coet s’engeguen i la
torre ascendeix. Com pot esquivar Mart al coet?} 1. Bd3 {(un meteorit amenaça
al coet)} ({No es pot} 1. Bxf3 $4 $11 {ofegat.}) 1… Rxd3+ $8 {(Jugada única,
davant de les múltiples amenaces de mat: Qc8, Qh8, c8=Q i c8=R)} ({Si} 1…
Rf8 2. c8=Q+ Rxc8 3. Rxc8#) 2. Rc3 {(un objecte desconegut es creua amb el
coet)} Rxc3+ 3. Ka2 {} ({Si el rei va a la quarta fila, existeix una línia
de taules a base d’escac continu amb la torre, que no podria ser capturada mai
perquè el rei negre està ofegat. Per exemple:} 3. Ka4 Ra3+ 4. Kb4 Rb3+ 5. Kc4
Rc3+ 6. Kd4 Rd3+ 7. Ke4 Re3+ 8. Kf4 Rf3+ 9. Kg4 Rxg3+ 10. Kh4 Rxh3+ 11. Kg5
Rg3+ 12. Kf6 Rf3+ 13. Ke7 Re3+ 14. Kd8 Rd3+ 15. Kc8 Rd8+ 16. Kxd8 $11 {ofegat.}
({o} 16. cxd8=Q $11 {ofegat.})) 3… Ra3+ 4. Kb1 ({Mai es pot matar la torre:}
4. Kxa3 $11 {ofegat. (Així doncs tenim el tema de la peça rabiosa, les
negres a les jugades següents van sacrificant la seva torre i les blanques no
le podran capturar mai per l’ofegat.)}) 4… Ra1+ 5. Kc2 Rc1+ {(el coet es
troba en el camp d’atracció de Mart)} 6. Kd3 Rc3+ 7. Ke2 Re3+ 8. Kf1 Re1+ {
(ara es troba en la Via Làctia)} 9. Kg2 Rg1+ 10. Kf3 { (Aquí està la
clau del problema, obligar a la torre negra a capturar el cavall blanc)} Rxg3+
{(en la constel·lació de Taure)} 11. Ke2 Re3+ 12. Kd1 Re1+ 13. Kc2 Rc1+ 14.
Kb3 Rc3+ {(Finalment, amb la jugada següent s’acaba aquesta increïble marxa
reial. Ara es veu clar que el sacrifici del cavall de g3 era per destapar
l’acció de la dama, tal i com veurem a continuació)} 15. Ka2 {(un cometa
s’interposa)} Rxc7 (15… Rxh3 16. c8=Q#) (15… Ra3+ 16. Qxa3#) 16. Qh8+ Rc8
17. Qxc8# {} 1-0

[/pgn]

 

Solució del problema 4 (Concurs 1)

Composició de Charles Godfrey Gümpel

           “Com va ser vençut el diable

Problema 4

1.¦xg7+ ¢f6

[1. . . ¢e8 2.£c8#;

1. . . ¢f8 2.£c8#;

1. . . ¢e6 2.¤xc7+ ¢f6 3.¤e8+ ¢e6 4.¦e7#.]

2.£xc6+!

[També es fa mat amb 7 seguint amb 2.£xa3 , podria seguir, per exemple 2. . . ¦c2+ 3.¦xc2 ¦xc2+ 4.¢xe3 ¦c3+ 5.£xc3 c5 6.£xc5 ¢e6 7.£e7# però no és la posició que busquem.]

2. . . ¦xc6 3.¦xc6+ £d6 4.¦xd6+ cxd6 5.¤c7

[També val 5.¤b6 ¢e6 podria ser la resposta del negre 6.¤d7 d5 7.¦e7# i tampoc és aquesta la posició desitjada.]

Solució 1 Problema 4

En aquest moment el diable va llançar un xiscle i va fugir corrent, ja que va preveure que, després de

5. . . d5 6.¤xd5+

[6.¤e8+ ¢e6 7.¦e7# Ja ens acostem més al que busquem però encara no és perfecte.]

6. . . ¢e6 7.¦e7#

Solució 2 Problema 4

No solament li donaven mat, sinó que les peces formarien el senyal de la Santa Creu.

[pgn]

[Event «»]
[Site «»]
[Date «»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[Annotator «»]
[SetUp «1»]
[FEN «N7/2p2kn1/Q1r5/2r1pN2/4P3/q3p3/4K3/2R3R1 w – – 0 1»]
[PlyCount «13»]
[EventDate «1878.??.??»]
[EventCountry «FRA»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{} 1. Rxg7+ Kf6 (1… Ke8 2. Qc8#) (1… Kf8 2. Qc8#)
(1… Ke6 2. Nxc7+ Kf6 3. Ne8+ Ke6 4. Re7#) 2. Qxc6+ $1 ({També es fa mat amb
7 seguint amb} 2. Qxa3 {, podria seguir, per exemple} Rc2+ 3. Rxc2 Rxc2+ 4.
Kxe3 Rc3+ 5. Qxc3 c5 6. Qxc5 Ke6 7. Qe7# {però no és la posició que busquem.
}) 2… Rxc6 3. Rxc6+ Qd6 4. Rxd6+ cxd6 5. Nc7 {en aquest moment el diable
va llançar un xiscle i va fugir corrent, ja que va preveure que, després de}
({També val} 5. Nb6 Ke6 {podria ser la resposta del negre} 6. Nd7 d5 7. Re7# {
i tampoc és aquesta la posició desitjada.}) 5… d5 6. Nxd5+ (6. Ne8+ Ke6 7.
Re7# {Ja ens acostem més al que busquem però encara no és perfecte.}) 6…
Ke6 7. Re7# {No solament li donaven mat, sinó que les peces formarien el
senyal de la Santa Creu.} 1-0

[/pgn]

Solució del problema 3 (Concurs 1)

Composició de la revista L´Italia Scacchistica.

Güelfs i Gibel·lins.

Problema 3

Juguen Blanques. Mat en 16.

1.¢xe1 £a1 2.h3

  (Primera jugada clau: les presses són males conselleres, si es fa h4 directament, no surt el mat)

£a2 3.h4 £a1 4.h5 £a2 5.h6 £a1 6.h7 £a2 7.h8¤

  (Segona jugada clau: el cavall és l´única peça que pot donar mat)

£a1

Solució 1 Problema 3

  A partir d´aquí el cavall blanc s´ha de menjar els peons negres de c5 primer i de c4 després, havent-hi diferents maneres de fer-ho:

8.¤f7 

Un altre camí, dels molts que hi ha, podria ser 8.¤g6 £a2 9.¤f4 £a1 10.¤e6 £a2 11.¤xc5 £a1 12.¤d7 £a2 13.¤e5 £a1 14.¤xc4 , i seguir com a la variant principal (veieu el diagrama següent).

8. . . £a2 9.¤d6 £a1 10.¤b7 £a2 11.¤xc5 £a1 12.¤b7 £a2 13.¤a5 £a1 14.¤xc4

(aquest és el camí triat pel problemista que és el més adient amb l´història que s´explica, doncs el cavall ataca el castell de les negres pel darrera per evitar ser vist)

Solució 2 Problema 3

14. . . £a2 15.¤a5 £a1 16.¤xb3#.

(Ara s´enten la segona jugada del blanc, doncs el cavall no pot guanyar temps al canviar el color de la casella on va a cada moviment. Si les blanques haguéssin jugat 2. h4, ara la dama negra estaria a a2 i capturaria el cavall blanc.)

Solució 3 Problema 3

La posició és legal i la millor manera de demostrar-ho és amb una partida sencera com la que s´ha empescat el M.I. Joan Fluvià Poyatos i que reproduim a continuació (observeu que els peons doblats negres arriben a la posició inicial del problema capturant 13 de les 14 peces blanques que falten):

[pgn]

[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «?»]
[Black «?»]
[Result «*»]
[PlyCount «129»]

1. e4 d5 2. d4 Bg4 3. Qd3 Bd1 4. f3 h5 5. g4 hxg4 6. Be2 gxf3 7. Nc3 a5 8. b4
axb4 9. Nh3 fxe2 10. Rf1 f5 11. Bf4 fxe4 12. Be5 exd3 13. Rf6 gxf6 14. Nf4 dxc2
15. a4 fxe5 16. a5 b3 17. Kf2 exd4 18. Ke1 dxc3 19. Ra4 Kd7 20. Kf2 Kc6 21. Ke1
Kb5 22. Rc4 dxc4 23. Kf2 Ka4 24. Ne6 Ka3 25. Ke1 Kb2 26. Kf2 Kc1 27. Nd4 e5 28.
Ne6 Bb4 29. Ke1 c5 30. Kf2 Qxa5 31. Ke1 Qa2 32. Kf2 b2 33. Ke1 Ra3 34. Kf2 Rb3
35. Ke1 Ba3 36. Kf2 b5 37. Ke1 b4 38. Kf2 Nf6 39. Ke1 Rd8 40. Kf2 Ne4+ 41. Ke1
Nd2 42. Kf2 Nb1 43. Ke1 Rd2 44. Nd4 exd4 45. Kf2 d3 46. Ke1 Nc6 47. Kf2 Ne5 48.
Ke1 Nf3+ 49. Kf2 Ne1 50. Kxe1 Qa1 51. h3 Qa2 52. h4 Qa1 53. h5 Qa2 54. h6 Qa1
55. h7 Qa2 56. h8=N Qa1 57. Nf7 Qa2 58. Nd6 Qa1 59. Nb7 Qa2 60. Nxc5 Qa1 61.
Ne4 Qa2 62. Nd6 Qa1 63. Nxc4 Qa2 64. Na5 Qa1 65. Nxb3# *

[/pgn]

Solució del problema 2 (Concurs 1)

Estudi de Joseph Ney Babson

Homenatge a Samuel Loyd.

Problema 2

A) Juguen blanques. Mat en 2:

    1.£a8+ ¥b7 2.£xb7#.

Solució 1 Problema 2

B) Juguen blanques. Es fan donar mat en 2:

     1.¤xh2+ ¦xh2 2.£e3+ £xe3#.

Solució 2 Problema 2

C) Juguen negres. Mat en 2:

     1. . . £d1+ 2.¤d2+ £xd2#

Solució 3 Problema 2

D) Juguen negres. Es fan donar mat en 2:

    1. . . b4+

     D1) 2.£xa6 £xc2+ 3.¢xc2#.

Solució 4.1 Problema 2

   D2) 2.c4 £d2+

          D21) 3.¤xd2#.

Solució 4.2 Problema 2           

          D22) 3.¢xd2#.

Solució 4.3 Problema 2

Enigma: 

La posició inicial de les peces forma la paraula LOYD. Aquest detall és el que fa que aquest estudi sigui una obra d´art de la composició.

[pgn]

[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «?»]
[Black «?»]
[Result «*»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/Q4nB1/b3n2r/bp3Bp1/8/1R1K1kP1/2P2p1p/2q2NR1 w – – 0 1»]
[PlyCount «3»]
[EventType «simul»]
[SourceDate «2018.10.10»]

1. Qa8+ (1. Nxh2+ Rxh2 2. Qe3+ Qxe3#) (1. — Qd1+ (1… b4+ 2. Qxa6 (2. c4 Qd2+
3. Nxd2# (3. Kxd2#)) 2… Qxc2+ 3. Kxc2#) 2. Nd2+ Qxd2#) 1… Bb7 2. Qxb7# *

[/pgn]

Solució del problema 1 (Concurs 1).

Problema de Frederic Lazard

Pot salvarse un rei sense cuirassa?

Juguen blanques i fan taules.

Primer Concurs: Problema 1

 

1.¦e1! g2+™ (aquest quadrat significa jugada única)

2.¢f2+ g1£+

[Veiem què passa si no es corona dama:

A) 2. . . g1¦

A1) 3.¦f1 ¦xf1+ 4.¢xf1= ofegat.

A2) 3.¦e4 és complicarse la vida, però també fa taules (totes les altres jugades perden), podria seguir per exemple:

3. . . ¦a1 4.¦e2 ¦b1

(la torre no pot marxar de la primera fila per l´amenaça ¦e1#)

5.¦d2 ¦g1 6.¦d4™

(s´ha d´anar en compte: 6.¦e2?? ¦g2+ 7.¢f3 ¦xe2 8.¢xe2 ¢g2–+)

6. . . ¦g2+ 7.¢f3 ¦g1 8.¢f2 ¦xg4 (o bé seguir marejant la perdiu, fins que es produeixin taules per repetició) 9.¦xg4= ofegat.

B) 2. . . g1¥+ (ara és el negre qui es complica la vida) 3.¢f1!?

(3.¢f3= ofegat)

3. . . ¥b6 4.¦b1 ¥d4

(l´alfil no pot marxar d´aquesta diagonal: 4. . . ¥c7?? 5.¢f2#)

5.¦d1 ¥b6= no es pot progressar més.

C) 2. . . g1¤?? és perdedora: 3.¦e3 ¤e2

(o 3. . . ¤f3 4.¢xf3 ¢g1 5.¦e1#)

4.¦e4 ¤g1

(o 4. . . ¤g3 5.¦e1+ ¤f1 6.¦xf1#)

5.¢g3! ¤e2+

(Si 5. . . ¤f3 6.¢xf3 ¢g1 7.¦e1# com abans)

6.¦xe2 ¢g1 7.¦e1#]

3.¢f3 [3. . . £f1+?? 4.¦xf1#] £xe1= i taules per ofegat.

Posició final:

Solució Problema 1 (Concurs 1)

Un bonic ofegat pel fet de que el rei està cap al centre.

[pgn]

[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «?»]
[Black «?»]
[Result «1/2-1/2»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/8/8/6p1/6P1/6pp/7p/1R3K1k w – – 0 1»]
[PlyCount «6»]
[EventType «simul»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{} 1. Re1 $1 g2+ $8 {
(aquest quadrat significa jugada única)} 2. Kf2+ g1=Q+ ({o} 2… g1=R 3. Rf1 (
3. Re4 {és complicarse la vida, però també fa taules (totes les altres
jugades perden), podria seguir per exemple:} Ra1 4. Re2 Rb1 {(la torre no pot
marxar de la primera fila per l’amenaça Re1#)} 5. Rd2 Rg1 6. Rd4 $8 {(s’ha
d’anar en compte)} (6. Re2 $4 Rg2+ 7. Kf3 Rxe2 8. Kxe2 Kg2 $19) 6… Rg2+ 7.
Kf3 Rg1 8. Kf2 Rxg4 {(o bé seguir marejant la perdiu, fins que es produeixin
taules per repetició)} 9. Rxg4 $11 {ofegat}) 3… Rxf1+ 4. Kxf1 $11 {ofegat.})
({Si} 2… g1=B+ {(ara és el negre qui es complica la vida)} 3. Kf1 $5 (3. Kf3
$11 {ofegat}) 3… Bb6 4. Rb1 Bd4 ({l’alfil no pot marxar d’aquesta diagonal:}
4… Bc7 $4 5. Kf2#) 5. Rd1 Bb6 $11 {no es pot progressar més.}) ({i,
finalment} 2… g1=N $4 {és perdedora:} 3. Re3 Ne2 ({o} 3… Nf3 4. Kxf3 Kg1
5. Re1#) 4. Re4 Ng1 ({o} 4… Ng3 5. Re1+ Nf1 6. Rxf1#) 5. Kg3 $1 Ne2+ ({Si}
5… Nf3 6. Kxf3 Kg1 7. Re1# {com abans}) 6. Rxe2 Kg1 7. Re1#) 3. Kf3 Qxe1 {
i taules per ofegat.} (3… Qf1+ $4 4. Rxf1#) 1/2-1/2

[/pgn]

                                                                          ***************************

[Nota: Frederic Lazard és l´autor de la partida més curta jugada en un torneig internacional de mestres (intentant jugar bé per ambdós bàndols), va jugar amb negres contra Amedee Gibaud al torneig de París de 1924:

1. d4 ¤f6 2. ¤d2 e5 3. dxe5 ¤g4 4. h3?? ¤e3!

Problema 4

i Gibaud va abandonar, doncs perd la dama, ja que si 5. fxe3 £h4+ 6. g3 £xg3#.]

[pgn]

[Event «»]
[Site «Paris»]
[Date «1924.??.??»]
[Round «?»]
[White «Gibaud, Amedee»]
[Black «Lazard, Frederic»]
[Result «0-1»]
[ECO «A45»]
[PlyCount «8»]
[EventDate «1924.??.??»]
[EventCountry «FRA»]
[SourceDate «2018.10.10»]

1. d4 Nf6 2. Nd2 e5 3. dxe5 Ng4 4. h3 $4 Ne3 $1 {} (4… Ne3 $1 5. fxe3 Qh4+
6. g3 Qxg3#) 0-1

[/pgn]

Solució problema de prova número 5

Posició d´una partida de Emanuel Lasker jugada en una sessió de simultànies.

Juguen Blanques i guanyen.

Problema de prova número 5

1.¢b7

[o 1.¢b8]

1. . . ¦b2+ 2.¢a7 ¦c2 3.¦h5+ ¢a4 4.¢b7 ¦b2+ 5.¢a6 ¦c2 6.¦h4+ ¢a3 7.¢b6

(amb l´amenaça ¦xh2)

7. . . ¦b2+ 8.¢a5 ¦c2 9.¦h3+ ¢a2 10.¦xh2 ¦xh2 11.c8£+–.

Solució problema de prova número 5

La resta és qüestió de tècnica, per exemple:

11. . . ¢b1 12.£g4 ¦d2 13.¢b4 ¢c1 14.£e4 ¢b2 15.£c4 ¦c2 16.£f4 ¦e2 17.£f3 ¦c2 18.£f6+ ¢a2 19.£e5 ¦f2 20.£d5+ ¢b1 21.£d3+ ¢a2 22.¢c3 ¦b2 23.£d1 ¦h2 24.£d5+ ¢b1 25.£e4+ ¢a1 26.£a8+ ¢b1 27.£b8+ ¢a2 28.£xh2+ +-.

Problema 5 final

[De totes maneres si jugueu aquest final contra un dels actuals mòduls d´anàlisi us costarà guanyar, ja que només teniu 50 jugades per menjar la torre sino seran taules.]

[pgn]

[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «Lasker, Emanuel»]
[Black «N. N.»]
[Result «1-0»]
[SetUp «1»]
[FEN «K7/2P4R/8/k7/8/8/2r4p/8 w – – 0 1»]
[PlyCount «55»]
[EventType «simul»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{} 1. Kb7 ({o} 1. Kb8) 1… Rb2+ 2.
Ka7 Rc2 3. Rh5+ Ka4 4. Kb7 Rb2+ 5. Ka6 Rc2 6. Rh4+ Ka3 7. Kb6 {(amb l’amenaça
Rxh2)} Rb2+ 8. Ka5 Rc2 9. Rh3+ Ka2 10. Rxh2 Rxh2 11. c8=Q $18 { la resta
és qüestió de tècnica, per exemple:} Kb1 12. Qg4 Rd2 13. Kb4 Kc1 14. Qe4
Kb2 15. Qc4 Rc2 16. Qf4 Re2 17. Qf3 Rc2 18. Qf6+ Ka2 19. Qe5 Rf2 20. Qd5+ Kb1
21. Qd3+ Ka2 22. Kc3 Rb2 23. Qd1 Rh2 24. Qd5+ Kb1 25. Qe4+ Ka1 26. Qa8+ Kb1 27.
Qb8+ Ka2 28. Qxh2+ {(De totes maneres si jugueu aquest final contra un dels
actuals mòduls d’anàlisi us costarà guanyar, ja que només teniu 50 jugades
per menjar la torre sino seran taules)} 1-0

[/pgn]

Solució problema de prova número 4

Estudi d´Emanuel Lasker.

Juguen blanques i guanyen.

Problema de prova número 4

1.¦c8+ ¦xc8 2.£a7+ ¢xa7

[2. . . ¢c7 3.b8£+

(també guanya 3.bxc8£+ ¢xc8 4.£xe7+–)

3. . . ¢d8 4.£a5+ ¢e8 5.£xc8++–]

3.bxc8¤+ ¢b7 4.¤xe7+–

Solució problema de prova número 4

Per exemple:

4. . . ¢c7 5.¤f5 ¢d7 6.¢g1 ¢e6 7.¤g7+ ¢f6 8.¤xh5+ ¢g5 9.¤f4 ¢f5 10.¢f2 ¢e4 11.¢e2 ¢d4 12.¤d3 ¢e4 13.¤f2+ ¢f5 14.¢e3 ¢g5 15.¢e4 ¢h5 16.¢f5 ¢h6 17.¤xg4+ etc.

Problema 4 final

[pgn]

[Event «»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[SetUp «1»]
[FEN «1k5r/1P2q3/1Q6/7p/6p1/6Pp/2R4P/7K w – – 0 1»]
[PlyCount «33»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{} 1. Rc8+ Rxc8 2. Qa7+
Kxa7 (2… Kc7 3. b8=Q+ (3. bxc8=Q+ Kxc8 4. Qxe7 $18) 3… Kd8 4. Qa5+ Ke8 5.
Qxc8+ $18) 3. bxc8=N+ Kb7 4. Nxe7 $18 {} {Per exemple:} Kc7 5. Nf5 Kd7 6.
Kg1 Ke6 7. Ng7+ Kf6 8. Nxh5+ Kg5 9. Nf4 Kf5 10. Kf2 Ke4 11. Ke2 Kd4 12. Nd3 Ke4
13. Nf2+ Kf5 14. Ke3 Kg5 15. Ke4 Kh5 16. Kf5 Kh6 17. Nxg4+ {etc.} 1-0

[/pgn]

Solució problema de prova número 3

Estudi de Ado Kraemer & Walther Von Holzhausen.

Juguen blanques i fan taules.

Problema de prova número 3

1.¢a8

[amenaça b8=£+, guanyant]

1. . . ¥h2™ (jugada única per fer taules)

[1. . . b1£ 2.b8£+ ¢c5 3.£xb1+–]

2.g3 ¥xg3 3.f4 ¥xf4 4.e5 ¥xe5 5.d6 ¥xd6

(totes aquestes jugades del negre son úniques per no perdre)

6.b8£+

[o 6.b8¦+]

6. . . ¥xb8 7.c7 ¥xc7= [ofegat]

[o 7. . . ¢xc7= (ofegat);

Si 7. . . b1£ 8.cxb8£+ ¢c6 9.£xb1+–]

Posició final:

Solució problema de prova número 3

[pgn]

[Event «»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «»]
[Result «1/2-1/2»]
[SetUp «1»]
[FEN «1K6/1P6/1kP5/3P4/4P3/5P2/1p4P1/6b1 w – – 0 1»]
[PlyCount «14»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{} 1. Ka8 {(amenaça b8=Q+, guanyant)} Bh2 $8 (1… b1=Q 2. b8=Q+ Kc5 3.
Qxb1 $18) 2. g3 Bxg3 3. f4 Bxf4 4. e5 Bxe5 5. d6 Bxd6 {(totes aquestes jugades
del negre son úniques per no perdre)} 6. b8=Q+ ({o} 6. b8=R+) 6… Bxb8 7. c7
Bxc7 $11 {ofegat} ({o} 7… Kxc7 $11 {ofegat}) ({Si} 7… b1=Q 8. cxb8=Q+
Kc6 9. Qxb1 $18) 1/2-1/2

[/pgn]