Pope 42

Estudi de Dawid Przepiórka (Polònia, 22–12–1880 / 15–04–1940).

La data de la seva mort és aproximada, ja que va ser assassinat pels nazis.

Pope-42

Pope 42: Juguen les blanques i guanyen.

En aquesta posició sembla que aconseguir la victòria, per les blanques, serà com «bufar i fer ampolles». Però hi ha amagat un parany on s´hi pot caure fàcilment si no estem atents.

1.e2! [evidentment, amenaçant e8+ i guanyar la dama.]

1. . . g8

[Amb 1. . . f5?? apliquem la idea anterior: 2.e8+ g8 3.xg8+ xg8+–

I un cop guanyada la dama, el cavall para els dos peons negres i el blanc d´a4 s´en va disparat cap a la vuitena, ja que el rei negre està fora del seu quadrat.

Dolenta és també 1. . . h6?

doncs ara es caça la dama negra d´una altra manera:

2.e8+ h7 3.f6+ g6 4.g8+ xf6 5.xg1+–]

Així doncs només queda aquesta jugada per intentar la defensa de la posició, i ara s´ha de fer la fina:

2.g7!!

Pope-42-final

[No es guanya amb 2.f6?! g1! i ara, per tenir una segona oportunitat, s´ha de tornar a la posició anterior amb 3.h5

(Ja que si 3.e8+? caiem al parany que deia al comentari inicial. Veiem:   

3. . . g7 4.g8+ h6 5.xg1

També ens hem menjat la dama, però . . . sorpresa: Taules per ofegat!) ]

2. . . xg7

[Seria el mateix 2. . . xg7 3.g2+ f8 4.xg8+ xg8+– com a la variant principal.

Intentar coronar el peó amb 2. . . h5 falla per 3.e8 xe8 4.xe8 h4 5.f6 h3 6.g4 f5 7.h2+– i un cop més el cavall para els dos peons negres, mentre que el blanc d´a4 coronarà sense cap impediment.]

3.e8+ g8 4.xg8+ xg8 [Tot forçat]

5.a5+–

El peó blanc corona primer i la nova dama controla l´avanç dels peons negres.

 

El problema de Reis

El Problema de Reis.

Autor: Vaclav Evgenevich Gebel´t (1913–1999).

Primer premi de miniatures del «Buletin Problemistic» de Romania de  l´any 1987.

1_Gebelt-Vaclav-Evgenevich

Juguen les blanques. Mat en 2.

La construcció de posicions com aquesta és la part més artística del joc dels escacs, no només es tracta de fer mat en 2, també hi ha altres jugades que donen mat en 2 contra totes les respostes excepte una, i per fer la tasca encara més difícil hi ha economia en el nombre de peces i certa simetria.

1.g3!

[Observeu que aquest és l´únic moviment del cavall que no té simètric, per estar ocupada la casella c3 pel seu propi rei. La idea és donar mat amb 2. d2#. Les negres només poden moure la dama, s´han de mirar totes les jugades que eviten aquest mat, però primer s´han d´analitzar els altres moviments del cavall i deseguida ens adonem que ni ha dos que gairebé funcionen:

[1.d2? falla només per 1. . . f4!

(1. . . d5 2.f1#;

1. . .f5 2.xc4#;

1. . . f3 2.xf3#;

1. . . f2 2.e4#);

1.g5? la jugada simètrica per la diagonal també falla, ara només per 1. . . d5! que evita el mat amb 2.d2. Les altres que també eviten aquest mat no funcionen:

(1. . . f2 2.e4#;

1. . . d7 2.f3#) ]

1. . . f3

[1. . . f2 2.e4#;

1. . . h5 2.f1#;

1. . . f1 2.xf1#]

2.d2#.

Pope 41

Estudi de Leonid Ivanovich Kubbel (Rússia, 25–12–1891 / 18–04–1942)

Pope-41

Pope 41: Juguen les blanques i guanyen.

Aquesta és una posició extremament complicada, les negres tenen un peó a un pas de la coronació i les blanques tenen tres peces per la torre però dues d´elles a l´altre extrem del tauler. La clau estarà doncs en la manera com les podem fer entrar en joc.

1.e2

[Aquesta primera jugada és única i evident per capturar el perillós peó negre de d2.]

1. . . e1+

[1. . . h1!?

Aquesta resposta és la millor, però queda fora de l´esperit d´un problema, doncs ara les tres peces donen clar avantatge al blanc, tot i que la manera de transformar-la en definitiva no és una tasca senzilla. Veiem com podria seguir:

2.f5+! no és l´única manera de guanyar, però sens dubte aquest bonic sacrifici de cavall és la millor. 2. . . c3

(2. . . exf5 no es pot capturar el cavall per 3.f6#;

L´altre jugada possible és 2. . . e5 3.c7+ xf5 Ara el rei negre queda allunyat del centre i les peces blanques es poden reorganitzar. 4.d6+ e5 5.xd2 a1 6.b5+ f6 7.d6+– un cop capturat el peó de c5 la resta per guanyar ja és més fàcil.)

3.a5+ b2

(El peó de d2 està perdut encara que es jugui 3. . . c2 4.e3++–)

4.e3 h2+ 5.d1 h3

(Si 5. . . xa3 intentant fer valer el peó passat d´a4 6.f6 b3 7.c7 h1+ 8.xd2 a3 9.e5 a2 10.c2+– Un cop parat el peó d’a2 les tres peces s´imposen sense dificultat.)

6.xd2 h2+ 7.d1 h1+ 8.e2 h2+ 9.f3 h3+ 10.f4+– el rei està ja en lloc segur, l´avantatge blanc és més que suficient.]

2.xd2 xe3 3.f6+ e5

sembla que les negres guanyen, doncs no es poden defensar els peons blancs, però . . .

4.xe5+!! xe5 5.g7

Pope-41-final

La torre ha quedat atrapada! A les tres caselles on pot anar hi ha un doble de cavall. Veiem:

5. . . g5

[5. . . e1 6.xe1 xd3 7.d1 xc4 8.c2+–;

5. . . e7 6.f5+ e5 7.xe7+–]

6.e6+ e5 7.xg5+–

Pope 40

Estudi de Henri Rinck (França, 10–01–1870 / 17–02–1952)

Pope-40

Pope 40: Juguen les blanques i guanyen.

La manera de guanyar en aquesta posició és ben senzilla, canviar el cavall per la torre i imposar els dos peons de més de les blanques. Ara bé trobar la manera de fer-ho ja és una mica més difícil.

1.f3 [Primer pas: fer fora la torre d´e4.]

1. . . e5 [A tots els altres llocs es perd la torre.]

[1. . . e7?? 2.f5+ e5 3.xe7+–;

1. . . h4?? 2.f5+ e5 3.xh4+–;

1. . . f4? 2.e6+ e5 3.xf4 xf4 4.e2+–]

2.c4 [Segon pas: evitar que el rei s´escapi per d5 i treure-li les caselles b5 i c5 a la torre.]

2. . . h5 [Intentant coronar el peó passat.]

[L´únic lloc diferent on la torre no pot ser capturada és 2. . . g5?? però aquí també hi ha un doble 3.e6+ e5 4.xg5+–]

3.f4 [Tercer pas: foragitar la torre d´e5.]

3. . . e4??

[La jugada que ofereix més resistència és sens dubte 3. . . h4 4.fxe5 però les blanques jugant correctament poden parar el peó passat de les negres sense problemes 4. . . xe5

(4. . . h3 5.e6+ xe5 6.g5 h2 7.f3+ e4 8.xh2+–)

5.e3 h3 6.h5 h2 7.g3+–]

4.f5#

Pope-40-final

Pope 39

Estudi de Ladislav Prokes (Txèquia, 07–06–1884 / 09–01–1966)

Pope-39

Pope 39: Juguen les blanques i guanyen.

Per guanyar aquest final les blanques han de preservar com a mínim un dels seus tres peons.

1.a4+! xd5

[Si 1. . . b5 2.b6 xa5 3.e5+– i les negres han de perdre la torre capturant el peó de d7 o matar el cavall i permetre la coronació d´aquest peó.]

2.a6! [l´acció combinada d´aquest peó i el cavall és el desllodrigador de la posició]

2. . . c6

[Contra 2. . . xd7 les blanques poden salvar el seu últim peó jugant 3.b6+ c6 4.xd7 c7

(4. . . xd7 5.a7+– coronant)

5.e6 c6 (el rei negre no té manera d´acostar-se al peó) 6.e5 c7 7.d5 c8 8.d6 d8 ja no es pot parar el peó: 9.a7+–]

3.a7 b7 4.b6!!

Pope-39-final

Excel·lent jugada, mengin el que mengin les negres, perden:

4. . . xb6

[Pitxor és 4. . . xa7 5.c8+ b8 6.xd6 c7 7.e6+–.

L´altre opció 4. . . xd7 5.a8+ xb6+– porta a la variant principal.]

5.a8 xd7 6.e5+–

Quedant el guanyat però difícil final de dama contra torre, que en aquest cas no és tant per la mala posició del rei negre allunyat del centre. En tot cas guanyar ara ja és qüestió de tècnica.

Pope 38

Estudi de Henri Rinck (França, 10–01–1870 / 17–02–1952)

2_Pope-38

Pope 38: Juguen les blanques i guanyen.

Està clar que per guanyar aquest final les blanques han de trobar la manera de caçar la torre negra amb l´acció combinada dels seus cavalls.

1.f2+ c4

[Si 1. . . e3? 2.2g4+ i ja cau la torre 2. . . f3 3.xh6+–]

2.2g4 [el començament d´una persecució implacable]

2. . . h8

[L´altre opció 2. . . g6? porta al desastre immediat 3.e5+ c5 4.xg6+–]

3.e5+ [es van combinant els atacs a la torre amb els escacs al rei per anar recol·locant els cavalls]

3. . . c5 4.fd7+ d5

[Contra 4. . . d6 5.f7+ i un cop més guanyem l´indefensa torre 5. . . xd7 6.xh8+–]

5.f7

2_Pope-38-final

Els dos cavalls, com si fossin dos gossos empaitant un porc senglar, li treuen totes les caselles negres on pot anar la torre, i mentre el de f7 el foragita de la cantonada, el de d7 li clavarà la mossegada mortal a qualsevol de les caselles blanques on vagi.

5. . . a8

[Als altres quadres blancs on pot anar la torre sempre hi ha el corresponent atac doble:

5. . . h5 6.f6+ e6 7.xh5+–;

5. . . h7 6.f6+ e6 7.xh7+–;

5. . . g8 6.f6+ e6 7.xg8+–;

5. . . e8 6.f6+ e6 7.xe8+–;

5. . . c8 6.b6+ e6 7.xc8+–]

6.b6+ e6 7.xa8+–

 

Pope 37

Estudi Anònim (composició)

Pope-37

Pope 37: Juguen les blanques i guanyen.

Per resoldre aquesta posició cal saber que el final amb peó de torre i alfil contra el rei controlant la casella de coronació de color diferent a l´alfil és taules.

1.c6!

[De res serveix anar a menjar-se els peons negres: 1.xb5? b7 2.xa4 a8 (final teòric de taules, doncs no hi ha manera de fer fora el rei negre de la casella de coronació) 3.b5 b7 4.a4 a8 5.a5 b7 6.a6+ a8 7.e3

(7.b6= Taules per ofegat)

7. . . b8 8.b6 a8 9.a7= Taules per ofegat.]

1. . . a6

[L´altre opció seria 1. . . a8 2.b6 (ni ha altres que guanyen encara més ràpid, però és per fer-ho diferent de la variant principal) 2. . . b4 3.axb4 (aquesta és la clau, obligar al negre a avançar el seu peó b per passar el nostre peó de torre a peó de cavall, i ara el final és guanyador) 3. . . a3 4.b5 a2 5.e5 a1 6.xa1 b8 7.c6 a7 8.b6+ a8 9.b7+ b8 10.e5+ a7 11.b8+ a6 12.a8#]

2.e3 a5 [el negre es resisteix a avançar el peó, de moment]

3.c5 a6 4.b6! b4 [jugada única, doncs el rei està ofegat]

5.axb4 a3 6.b5#

Pope-37-final

Pope 36

Estudi de Louis Van Vliet (Holanda, 17–08–1854 / 15–06–1932)

Pope-36

Pope 36: Juguen les blanques i guanyen.

En aquesta posició molts jugadors amb blanques signarien les taules, doncs la dama negra té tota la gran diagonal a8–h1 per mantenir la clavada del peó blanc de b7 i si no es pot coronar aquest peó és impossible guanyar. Hi ha alguna manera d´aconseguir-ho?

1.b4!! [un atzucac superlatiu.]

[De res servirien els escacs, ja que el rei negre té massa llocs per anar fugint, mentre que 1.b8?! és una pèrdua de temps, ja que després de 1. . . d6+ 2.c8 c6+ el rei blanc ha de tornar a a8.]

1. . . h1

[S´ha de mantenir la dama a la diagonal per evitar que el peó coroni: 1. . . d7 2.b8#;

1. . . d5 2.a4+ b6 3.b3+! (aquest sacrifici de dama és la clau en gairebé totes les variants) 3. . . xb3 4.b8+ (raigs X per la columna b) 4. . . c5 5.xb3+–;

1. . . f3 2.a4+ b6 3.b3+! xb3 (igual que abans) 4.b8+ c5 5.xb3+–;

1. . . g2 2.a3+ b5 3.b2+ (el mateix sacrifici, ara una fila més avall) 3. . . xb2 4.b8+ c4 5.xb2+–]

2.a3+ [així costa una mica més]

2. . . b6 3.b2+ c7

[3. . . a5 4.a2+ b4 5.b1+ (aquest cop el sacrifici de dama es fa a la primera fila, però l´idea és la mateixa sempre) 5. . . xb1 6.b8+ c3 7.xb1+–;

3. . . a6 (porta a la mateixa posició) 4.a2+ b5 5.b1+ xb1 6.b8+ c4 7.xb1+–;

3. . . c5 (és més resistent) 4.a7 (no és l´única que guanya, però sí la més senzilla, ja que aquí no hi han sacrificis) 4. . . h7 (clavant de nou el peó per evitar que coroni) 5.b6+ c4

(si 5. . . d5 6.a6 d3+ 7.b5+ xb5+ 8.xb5 e4 9.b8+–)

6.a6 d7 (no hi ha cap escac) 7.b8 a4+ 8.b7 d7+ 9.8c7+ xc7+ 10.xc7++–]

4.h2+!

Pope-36-final

De nou les blanques sacrifiquen la dama, ara en un lloc diferent, però amb el mateix motiu tàctic.

4. . . xh2 5.b8+ [els raigs X ara són per la diagonal b8–h2]

5. . . d7 6.xh2+–.

 

Pope 35

Estudi Anònim (Composició).

Pope-35

Pope 35: Juguen les blanques i guanyen (trobar la manera millor de fer-ho).

En aquesta posició les blanques poden triar 12 jugades diferents i les úniques que no guanyen són g5, f5 i e5, doncs les negres jugant xh6 fan taules fàcilment.

1.c6!

Aquesta és la manera més ràpida i bonica de guanyar, però també la més perillosa, doncs com es pot veure el rei negre està ofegat i s´han de vigilar els sacrificis de torre.

{1.d5!?

I aquesta seria la manera més pràctica de jugar, ja que no hi ha el perill de l´ofegat.

1. . . h8

[ja que si 1. . . xh6 2.d6+ xd6 3.cxd6 b7 4.b5 c8

(4. . . a6+ 5.c5 c8 6.c6 d8 7.d7 e7 8.c7+–)

5.a6 b8 6.d7 c7 7.xa7 xd7 8.b7+–]

2.d6+ b7 3.b5 c7 4.a6 b8 5.g6 c8

[5. . . a8 6.h7 xh7 7.g8#]

6.xa7+–}

1. . . xh6!?

[A) 1. . . c7 2.b4 h7

(2. . . xc6 3.h7+–)

3.c5 c7

(3. . . xa5 4.h3 a4 5.d6+–)

4.h7 xc6+ 5.d5

(5.xc6?? un altre cop l´ofegat)

5. . . c8 6.h8+–;

B) 1. . . g7!? (la millor defensa) 2.h3!

(de nou si 2.hxg7?? taules per ofegat)

2. . . g4+ 3.b3 b4+!? (la torre rabiosa) 4.c3

(4.xb4?? ofegat)

4. . . b8 5.d4 h8

(5. . . xa5 6.h7 h8 7.c5 a4 8.c7 a6 9.c6+–)

6.c5 h7 7.d6 xa5 8.c7 h8 9.h7+–]

2.c7!

[Si es pica en el parany 2.xh6?? Taules per ofegat!]

2. . . c6

[2. . . b7 3.xh6+–;

2. . . xh5 3.c8#]

3.h6!!

Pope-35-final

La clavada mortal.

3. . . b7

[No es pot acceptar el sacrifici 3. . . xh6 per 4.c8# (fins i tot ens podem permetre una frivolitat fent 4.c8#) ]

4.xc6 xc6 5.c8++–.

Pope 34

Final de reis (Composició)

Pope-34

Pope 34: Juguen les blanques i fan taules.

En aquesta posició el peó blanc està perdut, així doncs, la partida es converteix en un final de rei i peó contra rei sol. És indispensable conèixer els finals més senzills amb aquestes peces i entendre els conceptes d´oposició i caselles crítiques per resoldre el problema.

1.e5!

[Primer pas: les blanques sacrifiquen el seu peó per obligar al peó negre a avançar a la fila 5.]

[La jugada que sembla més lògica perd: 1.c2? d4 2.d2 xe4 (el rei negre ocupa una de les tres caselles crítiques del peó d6, que són c4, d4 i e4; aquí perdre l´oposició no importa, perquè avançant el peó la recuperem) 3.e2 d5 4.d2 d4 5.c2 e3–+.]

1. . . dxe5 2.c1!

[Segon pas: agafar l´oposició a distància, que és quan els dos reis estan a la mateixa columna i en caselles del mateix color.]

[En canvi 2.c2? torna a perdre: 2. . . c4 agafant l´oposició 3.d2 d4 4.e2 e4 5.f2 d3–+.]

2. . . d5

[Buscant embolicar la troca.]

[Més evident és com s´ha de jugar si 2. . . c4 3.c2=;

o 2. . . d4 3.d2= agafant l´oposició en ambdós casos i arribant al mateix final que a la línia principal.]

3.d1

[Un cop més l´oposició a distància.]

[3.d2? (acostar-se perd) 3. . . d4 (i ara qui té l´oposició és el negre) 4.e2 e4 5.d2 f3 6.e1 e3 7.d1 f2 (ocupant una de les dues caselles crítiques per coronar el peó, que són d2 i f2) 8.d2 e4 9.d1 e3 10.c2 e2–+.]

3. . . e4 4.e2

Pope-34-final

Finalment tenim aquest clàssic final on jugant les negres són taules i jugant les blanques perden.

4. . . f4 5.f2 e4 6.e2 e3 7.e1!

[ha de mantenir el rei davant del peó fins que el rei negre es decideixi a avançar.]

7. . . f3 8.f1

[Arribant a la primera posició que s´ha de conèixer en aquests finals: Si juguen blanques perden i si juguen negres són taules.]

8. . . e2+ 9.e1

[Si aquí juguéssin les blanques haurien d´anar amb el rei a d2 i permetre l´entrada del rei contrari a la casella crítica f2.]

9. . . e3=

Taules per ofegat.