Archive for the ‘Solucions’ Category

Solució problema 5c (segon concurs)

dilluns, febrer 11th, 2019

Rosanes,Jacob – Anderssen,Adolf, Breslau (match) 1862

Problema 5c

Juguen negres (1 punt)

1. . . £xb3! (típic sacrifici d´aniquilació de la defensa)

2.axb3 ¦xb3 (amenaçant mat a b1)

3.¥e1 (fent un forat a d2 pel rei)

3. . . ¥e3+! (un altre sacrifici, aquest per obrir la columna d, evitant que el rei blanc s´escapi)

4.£xe3 ¦b1#

Problema 5c final

 

 

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Solució problema 5b (segon concurs)

dilluns, febrer 11th, 2019

Vaganian,Rafael A – Chekhov,Valery A, Vilnius (URSS – ch) 1980

Problema 5b

Juguen blanques (2 punts)

1.¤d7! (sacrifici d´encaminament)

[També guanya 1.£a3 raigs X a la diagonal a3–f8 (proposada per Josep Romero)

A) 1. . . ¦b8 2.¤d3 ¦b5 (2. . . c5 3.¦xc5 ¦xc5 4.¦xb4 ¦c1+ 5.¢h2 ¦a1 6.£xa1+–) 3.¦cc4 ¢f8 4.¤xb4+–;

B) 1. . . ¦xc5 2.¦xc5 £xc5 3.¦xb4 £c1+ (3. . . £xe5 4.¦b8+) 4.¢h2 c5 5.¦b7+ ¢f8 6.£f3 f6 7.¦a7+–]

1. . . £b7

[No es pot acceptar el sacrifici: 1. . . ¢xd7? 2.¦xb4 ¦b5 (2. . . £xb4 3.£xc6+ ¢e7 4.£c7+ ¢e8 5.£c8+ ¢e7 6.¦c7#) 3.£xf7+ ¢c8 4.£xg8++–;

1. . . £d8?! 2.¤f6! gxf6 3.£xf6+ ¢d7 4.£xf7+ ¢c8 5.¦xb4+–]

2.¦f4

[També guanya 2.¤f6 (proposada per Joan Fluvià Poyatos) 2. . . ¦f8 3.¦d1!

A) 3. . . ¤d5 4.£a3+ c5 5.¦xa4 £b4 (5. . . ¦xa4 6.£xc5+ ¢d8 7.£xf8++–; 5. . . gxf6 6.¦xa5+–) 6.¦xb4 ¦xa3 7.¦b7+ ¢d8 8.¤xd5 exd5 9.bxa3+–;

B) 3. . . ¦xe5 4.¦d7+ £xd7 5.¤xd7 ¦f5 6.£c3+–]

2. . . f5

3.exf6+ ¢xd7 4.¦xb4! (sacrifici de desviació de la defensa de c6)

Problema 5b final

i el negre va abandonar, doncs si

4. . . £xb4 5.£xc6+ ¢d8 6.£c8#

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Solució problema 5a (segon concurs)

dilluns, febrer 11th, 2019

Morales,Santiago – Lehmann,Heinz, Leipzig (ol) 19.10.1960

Problema 5a

  •  

Juguen negres (3 punts)

1. . . c6

(subtil jugada, que sacrifica un peó per obrir la fila 7, passar la dama a la casella a7, i controlar la diagonal a7–g1, on està perillosament situat el rei blanc)

[A) També guanya 1. . . ¤gxe4+ (proposada per Lluís Puigdemont) 2.fxe4 f3 3.¤e3 ¦f4 4.¤f5 £f7 5.¤h6 £g6 6.¤f5 ¤xe4+! 7.¦xe4 £xf5+–;

B) Potser encara millor intercalant 1. . . a4 2.bxa4 i ara 2. . . ¤gxe4+, per exemple: 3.fxe4 £d7 4.¢g1 (4.¢f3 ¦xa4+–) 4. . . £g4 5.¢h1 ¦xa4 6.¦g1 ¦a3 7.£c2 £f3 8.¦e1 ¤d3 9.¦b1 ¦c3 10.£d2 ¤f2+ 11.¢g1 ¤xe4 12.£e1 £d3 13.¦d1 £xc4+– això ho calcula molt bé un mòdul d´anàlisi, peró la línia principal per un jugador humà és més senzilla de veure.]

2.dxc6

[La millor defensa és: 2.¥c2 £a7 3.¤e3 ¤h5 4.¤g4 ¤d3+ 5.¢g2 ¤xe1+ 6.£xe1 cxd5–+ amb qualitat de més i la massa de peons central és més que suficient per guanyar sense massa problemes.]

2. . . £a7!

Problema 5a final

Les blanques van abandonar al no poder evitar la descuberta sense perdre material:

3.¤e3

[3.¦d1 ¤d3#]

3. . . ¤gxe4+ 4.¢g2

[4.fxe4 fxe3++–]

4. . . ¤c3–+

 

 

 

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Solució problema 4c (segon concurs)

diumenge, febrer 3rd, 2019

Yudasin,Leonid – Smirin,Ilia, Leningrad (URSS – ch, 57.) 1990

Problema 4c

Juguen negres (2 punts):

1. . . £h3! (Sacrifici de desviació)

{Si 1. . . ¥c5+ 2.¢f1

A) 2. . . ¦h2 3.£d3 (aquesta és la jugada precisa, defensant el peó de f3; encara que caigui el de g3, la posició blanca s´aguanta.

[Altres jugades perden:

A-1) 3.¦b8? £xb8 4.£xc5 £b1+ 5.¥e1 £d3+ 6.¢g1 ¦c2 7.£a7 h6 8.£b8+ ¢h7 9.£f4 £e2–+;

A-2) 3.£xc5? £h3+ 4.¢e1 £xg3+ 5.¢d1 £xf3+ (si cau aquest peó el blanc està mort) 6.¢c1 £f1+ 7.¥e1 £xe1#]

3. . . £h3+ 4.¢e1 £xg3+ 5.¢d1÷ amb joc complicat, doncs no es veu com poden guanyar les negres.

B) 2. . . ¦a2! (única jugada que guanya, tot i que no és fàcil de veure; els punts febles a3, a4 i ¥a5 fan que la posició del blanc s´enfonsi com un castell de sorra)

B1) 3.¢e1 h5 4.¦b2 ¦xa3 5.¦b3 ¦a2 6.¦b2 ¦a1+ 7.¢e2 ¦xa4

B1a) 8.¥b4 £a6+ 9.£d3 (9.¢d2 ¥xb4 10.¦xb4 £d6+ 11.¦d4 ¦xd4+–+) 9. . . £xd3+ 10.¢xd3 ¦xb4–+;

B1b) 8.¥b6 £a6+ 9.£d3 ¥xb6 10.£xa6 ¦xa6–+;

B2) 3.g4 h5 4.¥b6 £a6+ 5.¦b5 ¥xb6 6.£c6 ¦f2+ 7.¢g1 ¦b2+ 8.¢h1 ¦h2+ 9.¢xh2 ¥g1+ 10.¢xg1 £xc6 11.¦xh5 £xa4 12.¦d5 £xa3 13.¢f2 g6–+ però costa guanyar això.

C) 2. . . £h3+? (tal i com es va jugar a la partida) 3.¢e1+– i les negres perden material}

2.£xd2 ¥c5+ 3.£f2 £xg3+ (la clavada és decisiva)

4.¢h1 ¥xf2–+

Problema 4c final

la dama negra amenaça mat a h3 i alhora defensa b8, evitant el mat de les blanques.

 


Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Solució problema 4b (segon concurs)

diumenge, febrer 3rd, 2019

Fischer,Robert James – Shocron,Ruben, Mar del Plata 1959

Problema 4b

Juguen blanques (3 punts):

1.¦xe6! (sacrifici d´aniquilació de la defensa)

1. . . £c8 (aprofitant que la dama blanca no està defensada, mentre que la negra sí)

[1. . . fxe6 2.£xe6+ ¢f8 3.£xe5 amb un atac imparable, per exemple: 3. . . ¢f7 (la millor defensa)

A) 4.¥d7 £xd7

(4. . . £f8 5.£e6+ ¢g7 6.¥d4+)

5.£xb8;

B) 4.¥d4 (també la millor manera de culminar l´atac) 4. . . ¦a8 5.¥b5 ¦b8 6.£g7+ ¢e6 7.¥xc4+ ¢d7 8.£xh7 ¦b6 9.£f7+– amb quatre peons per la qualitat ja n´hi ha prou per guanyar, però a més segueix l´atac.]

2.¥d7! (jugada intermitja: sacrifici d´atracció per deixar la dama negra penjada)

2. . . £xd7 3.¦xg6+ (escac i atac a la descoberta)

3. . . hxg6 4.£xd7+–

Problema 4b final

i finalment ha caigut la dama negra.

 


Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Solució problema 4a (segon concurs)

diumenge, febrer 3rd, 2019

Skold,Kristian – Horberg,Ben Eric, Estocolm 1962

Problema 4a

Juguen negres (1 punt):

Les negres tenen un peó de més, però guanyar sembla complicat. Es tracte, doncs, de menjar-se un segon peó. S´ha d´anar a buscar el de b5 que és l´únic que no està defensat. Ajuda a conseguir l´objectiu la mala situació del rei blanc, tancat a la cantonada.

1. . . ¥a4! (Raigs X: l´alfil apunta a la casella c6)

2.¥e2

[o 2.¥c6 que és similar 2. . . a6 3.¢g2

(3.bxa6 ¥xc6#)

3. . . ¥xb5–+]

2. . . a6! (sacrifici de desviació)

3.¥f3

[evidentment si 3.bxa6 ¥c6+ 4.¥f3 ¥xf3#]

3. . . ¥xb5–+

Problema 4a final

i amb aquest segon peó de més el final es guanya bastant fàcilment.

 

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Solució problema 3c (segon concurs):

diumenge, gener 27th, 2019

Spassky,Boris Vasilievich – Smyslov,Vassily, Bucarest (1) 1953

Problema 3c

Juguen blanques (2 punts):

1.¤xg7! (sacrifici d´aniquilació de la defensa combinat amb un atac doble de dama i torre) ¦xd6 (la típica jugada intermitja que ha arruïnat tantes combinacions, però no és aquest el cas)

[Perd 1. . . ¢xg7 2.¦g3+ ¢f8 3.¦f6

encara millor és 3.¦xf7+ amb mat imparable: 3. . . £xf7

(3. . . ¢xf7 4.£f4+ £f5 5.£xf5#)

4.£h6+ £g7 5.£xg7#;

3. . . ¦xd6 4.£h6+ ¢e7 5.exd6+ ¢xd6 6.¦xe6+ ¦xe6 7.£f8++–]

2.¤xe6 ¦xd2

[2. . . ¦exe6 retarda el mat, però tampoc té salvació: 3.¦g3+ ¢f8 4.exd6+–]

3.¦g3+ ¢h7 4.¦h4#

Problema 3c final

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Solució problema 3b (segon concurs):

diumenge, gener 27th, 2019

Kliavin – Zhuravliov,Valerij, Soviet Union 1968

Problema 3b

Juguen blanques (1 punt):

1.¤d5+! (Un sacrifici senzill però amb molta tàctica: s´aprofita la clavada de l´alfil negre d´e6, el cavall fa un doble de rei i dama, s´allibera la fila 3 per la dama blanca i, finalment es desvia el peó negre de c6 de la defensa de la diagonal a3-f8) cxd5

[Evidentment, si 1. . . ¢f8 2.¤xf6 guanya fàcil.]

2.£a3+ ¢d8 3.£d6+ ¢c8 4.¦c1+

Problema 3b final

Seguit de mat, que només es pot retardar donant la dama i l´alfil.

 

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Solució problema 3a (segon concurs)

diumenge, gener 27th, 2019

Matulovic,Milan – Zvetkov,Aleksandar, Varna 1981

Problema 3a

Problema 3a (3 punts):

1.£c1!!

(sacrifici de peó per obrir la columna c que és l´inici d´una maniobra envolvent de la dama blanca)

1. . . ¤xd4+

abans de seguir, veiem altres jugades de cavall:

[A) 1. . . ¤b4 2.a3 ¤a2 3.£b2+– guanyant el cavall;

B) 1. . . ¤a5 2.£c7 ¤c4 3.£xa7+– amb peó de més i una posició molt superior pel blanc;

C) 1. . . ¤e7 (la millor opció del negre) 2.£c5

(o 2.£c7 £f8 3.£xa7+– que porta al mateix)

2. . . £f8 3.£xa7+–

C-1) 3. . . ¤c6 4.£c7

C-1.1) 4. . . ¤xd4+ 5.¢e3+ i el cavall no té salvació.;

C-1.2) 4. . . £e8 5.¤xf7! £xf7 6.£xc6+–;

C-1.3) 4. . . ¤e7 5.£d7+–.

C-2) 3. . . £e8 4.£c7+– amb un joc correcte per part del blanc el peó de més a d´acabar imposant-se.]

2.¢d3 £xe5 (un altre sacrifici de peó per tal de portar la dama negra a e5)

3.£c8+ ¢g7 4.£h8+!! (i ara sacrifici d´atracció de dama i final de la maniobra envolvent)

4. . . ¢xh8 5.¤xf7+ (doble de rei i dama amb el cavall, que dona sentit als dos últims sacrificis)

5. . . ¢g7 6.¤xe5 , i finalment ara es veu la finalitat del primer sacrifici, doncs el cavall negre cau irremisiblement.

Problema 3a final

Per exemple:

6. . . ¤f5 7.gxf5 gxf5 8.¤c6 a6 9.¢d4 ¢f6 10.f4+–

 

 

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Solució problema 2c (segon concurs)

diumenge, gener 20th, 2019

Borisenko,Georgy K. – Belov,Lev A., Kazan (RSFSR – 23. ch) 1964

Problema 2c

Juguen blanques (1 punt):

1.¥xh6+!

Sacrifici d´encaminament, que porta inexorablement al mat en més o menys jugades, tal i com es pot veure al reguitzell de variants que segueixen:

1. . . ¢xh6

[1. . . ¢h8 2.£xf7 ¥c5+ 3.¢h1 ¤xe5 4.£h7#;

1. . . ¢g6 2.£e4+ ¢xh6 3.£h4+ ¢g6 (3. . . ¢g7 4.£h7#) 4.£h5+ ¢g7 5.£h7#]

2.£d2+ ¢g6

[2. . . ¢g7 3.£g5+ ¢h8 4.£g8#]

3.£d3+ ¢g5

[3. . . ¢g7 4.£h7#;

3. . . ¢h6 4.£h7+ ¢g5 5.h4+ ¢f4 6.£e4+ (com a la variant principal)

6. . . ¢g3 7.£g4#]

4.h4+! (Sacrifici de persecució)

4. . . ¢f4

[4. . . ¢h6 5.£h7#;

4. . . ¢xh4 5.£h3+ ¢g5 6.£g4+ ¢h6 7.£h5+ ¢g7 8.£h7#]

5.£e4+ ¢g3 6.¤h5#

Problema 2c final

Mat.

 

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera: