Archive for the ‘Solucions’ Category

Solució problema de prova número 5

dijous, octubre 18th, 2018

1.¢b7

[o 1.¢b8]

1. . . ¦b2+ 2.¢a7 ¦c2 3.¦h5+ ¢a4 4.¢b7 ¦b2+ 5.¢a6 ¦c2 6.¦h4+ ¢a3 7.¢b6

[amb l´amenaça ¦xh2]

7. . . ¦b2+ 8.¢a5 ¦c2 9.¦h3+ ¢a2 10.¦xh2 ¦xh2 11.c8£+–

Solució problema de prova número 5

la resta és qüestió de tècnica, per exemple:

11. . . ¢b1 12.£g4 ¦d2 13.¢b4 ¢c1 14.£e4 ¢b2 15.£c4 ¦c2 16.£f4 ¦e2 17.£f3 ¦c2 18.£f6+ ¢a2 19.£e5 ¦f2 20.£d5+ ¢b1 21.£d3+ ¢a2 22.¢c3 ¦b2 23.£d1 ¦h2 24.£d5+ ¢b1 25.£e4+ ¢a1 26.£a8+ ¢b1 27.£b8+ ¢a2 28.£xh2+

[De totes maneres si jugueu aquest final contra un dels actuals mòduls d´anàlisi us costarà guanyar, ja que només teniu 50 jugades per menjar la torre sino seran taules]

Solució problema de prova número 4

dijous, octubre 11th, 2018

1.¦c8+ ¦xc8 2.£a7+ ¢xa7

[o 2. . . ¢c7 3.b8£+

(també guanya 3.bxc8£+ ¢xc8 4.£xe7+–)

3. . . ¢d8 4.£a5+ ¢e8 5.£xc8++–]

3.bxc8¤+ ¢b7 4.¤xe7+–

Solució problema de prova número 4

Per exemple:

4. . . ¢c7 5.¤f5 ¢d7 6.¢g1 ¢e6 7.¤g7+ ¢f6 8.¤xh5+ ¢g5 9.¤f4 ¢f5 10.¢f2 ¢e4 11.¢e2 ¢d4 12.¤d3 ¢e4 13.¤f2+ ¢f5 14.¢e3 ¢g5 15.¢e4 ¢h5 16.¢f5 ¢h6 17.¤xg4+ +-, etc.

Solució problema de prova número 3

dijous, octubre 11th, 2018

1.¢a8

[amenaça b8£+, guanyant]

1. . . ¥h2™ (jugada única per fer taules)

[Si 1. . . b1£ 2.b8£+ ¢c5 3.£xb1+–]

2.g3 ¥xg3 3.f4 ¥xf4 4.e5 ¥xe5 5.d6 ¥xd6

[totes aquestes jugades del negre son úniques per no perdre]

6.b8£+

[o 6.b8¦+]

6…¥xb8 7.c7 ¥xc7= [ofegat]

[o 7. . . ¢xc7= (ofegat);

Si 7. . . b1£ 8.cxb8£+ ¢c6 9.£xb1+–]

Solució problema de prova número 3

Solució problema de prova número 2

dijous, octubre 11th, 2018

1.¦e1 ¢xe1

[o 1. . . ¥g2 2.£h4#;

o 1. . . ¥a6 2.£g1#; 1. . . ¥b5 2.£g1#; 1. . . ¥c4 2.£g1#; 1. . . ¥d3 2.£g1#; 1. . . ¥e2 2.£g1#; 1. . . ¥h3 2.£g1#]

2.£d2#

Solució problema de prova número 2

Solució de: Una errada al Reglament

dijous, octubre 11th, 2018

Resposta: 1. b8=¤ (negre) # !!

Doncs sembla ser que el reglament no especificaba que la peça coronada havia de ser del mateix color del peó que promocionaba.

No deixa de ser una anècdota, doncs, amb el reglament corregit les blanques fan mat en 4:

1.bxa8£+

[o 1.bxa8¦+]

1. . . ¢xa8 2.¢b6

[També es pot perdre un temps amb el rey: 2.¢b5 ¢b8 3.¢b6 ¢a8 4.¦c8#.

Després de 2.¢a6 ¢b8 es pot triar perdre el temps amb el rei o la torre.]

2. . . ¢b8 3.¦c1

[El fet de perdre aquest temps amb la torre produeix un atzucac (zugzwang), que vol dir que la obligació de moure fa que les negres perdin (si es pogués passar no es podria fer el mat). Amb qualsevol de les jugades següents es guanya de la mateixa manera.]

[3.¦c2; 3.¦c3; 3.¦c4; 3.¦c5; 3.¦c6]

3. . . ¢a8

[i, finalment]

4.¦c8#

Solució de: Una errada al Reglament

Solució Problema de Juan Pedro Ayllón Rodríguez

dijous, octubre 11th, 2018

1.¦h8+ ¢xh8 2.¦h1+ ¢g8

[o 2. . . ¦h6 3.¦xh6+ ¢g8 4.¦h8+ ¢xh8 5.£h1+ ¢g8 6.£h7#]

3.¦h8+ ¢xh8 4.£h1+ ¦h6

[Si 4. . . ¢g8 5.£h7#]

5.£xh6+ ¢g8 6.£h7#

Solució problema de Juan Pedro Ayllón Rodríguez

 

Solució problema de prova número 1

dijous, octubre 11th, 2018

1.¦h6 gxh6

[1. . . , ¥a2 2.¦xh7#; 1. . . , ¥b3 2.¦xh7#; 1. . . , ¥c4 2.¦xh7#; 1. . . , ¥d5 2.¦xh7#; 1. . . , ¥e6 2.¦xh7#; 1. . . , ¥f7 2.¦xh7#]

2.g7#

Solució problema de prova número 1