Històric 15

LES TRES ESCOLES

Durant la segona meitat del segle XIX, autors i teòrics conjuminen els seus esforços per a explotar tots els recursos de la composició. De les seves diferents orientacions, les seves preferències personals i les tendències de l´època neixen diverses «escoles» que, rivalitzant entre si, contribueixen a un nou i grandiós floriment.

Una copiosa literatura descobreix la complexitat del problema d´escacs i la necessitat d´una classificació metòdica de tots els elements artístics.

La composició escaquística travessa els diversos corrents que també han influït en les altres arts (classicisme, romanticisme, modernisme. . .) i s´imposa com a manifestació de l´esperit, digna de la més alta estima.

Tres escoles sobresurten de manera especial en aquest important període: la «alemanya antiga», centrada en la presentació d´una combinació brillant (Haupstiel); la «anglesa», que busca sobretot la perfecció mecànica de les variants excloent tot «dual»; i la «bohèmia», que preconitza l´extensió del principi d´economia a la realització dels mats model.

Històric 15:

Problema de Johann Nepomuk Berger.

Àustria, Graz 11–04–1845 / 17–10–1933.

Publicat al «Pred» de 1881.

Històric-15

Juguen les blanques i fan mat en quatre jugades.

 

Històric 14

Històric 14:

Problema de Josef Plachutta, compositor d´origen eslovè.

Croàcia, Zadar 13–05–1827 / Polònia, Przemyśl 22–07–1883.

En aquella època ambdues ciutats pertanyien a l´imperi Austrohongarès.

Del London Tourney de 1862.

La polèmica d´aquest torneig està en el fet que se l´hi va concedir el segon premi, però més endavant es va descobrir que el primer, l´anglès Joseph Graham Campbell, tenia una errada en un dels problemes presentats i el premi va ser revocat, però aquest es va negar a tornar les vint lliures del premi.

Històric-14

Juguen les blanques i fan mat en quatre jugades.

 

Pope 55

El problema d´avui té dues parts, primer una posició model i després un final de partida, on s´aprofita la idea de la posició model per guanyar.

Estudi Anònim (posició model).

Pope-55-a

Pope 55–a: Juguen les blanques i guanyen.

*******************************************************************************

Exhibició de simultànies de Mikhail Moisevich Botvinnik jugades a Moscou el 1945.

Pope-55-b

Pope 55–b: Juguen les blanques i guanyen.