Solució problema de prova número 2

Problema de Samuel Loyd.

Juguen blanques. Mat en 2.

Problema de prova número 2

1.¦e1 ¢xe1

[1. . . ¥g2 2.£h4#; 1. . . ¥a6 2.£g1#; 1. . . ¥b5 2.£g1#; 1. . . ¥c4 2.£g1#; 1. . . ¥d3 2.£g1#; 1. . . ¥e2 2.£g1#; 1. . . ¥h3 2.£g1#]

2.£d2#

Posició final:

Solució problema de prova número 2

[pgn]

[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «?»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/8/8/6Q1/4R3/2K2p2/5k2/5b2 w – – 0 1»]
[PlyCount «3»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{} 1. Re1 Kxe1 (1… Bg2
2. Qh4#) (1… Ba6 2. Qg1#) (1… Bb5 2. Qg1#) (1… Bc4 2. Qg1#) (1… Bd3 2.
Qg1#) (1… Be2 2. Qg1#) (1… Bh3 2. Qg1#) 2. Qd2# {} 1-0

[/pgn]

Solució de: Una errada al Reglament

Una errada al reglament.

Juguen blanques i fan mat en 1.

error

En un campionat de començaments del segle passat un jugador, demana una còpia del reglament, i després de consultar-lo anuncia mat en una . . .

Resposta: 1. b8=n (negre) # !!

Doncs sembla ser que el reglament no especificaba que la peça coronada habia de ser del mateix color del peó que promocionaba.

No deixa de ser una anècdota, doncs, amb el reglament corregit les blanques fan mat en 4:

1.bxa8£+

[o 1.bxa8¦+]

1. . . ¢xa8 2.¢b6

[També es pot perdre un temps amb el rey: 2.¢b5 ¢b8 3.¢b6 ¢a8 4.¦c8#; Després de 2.¢a6 ¢b8 es pot triar perdre el temps amb el rei o la torre.]

2. . . ¢b8 3.¦c1

El fet de perdre aquest temps amb la torre produeix un atzucac (zugzwang), que vol dir que la obligació de moure fa que les negres perdin (si es pogués passar no es podria fer el mat).

[Amb qualsevol de les jugades següents es guanya de la mateixa manera: 3.¦c2; 3.¦c3; 3.¦c4; 3.¦c5; 3.¦c6]

3. . . ¢a8

i, finalment

4.¦c8#

Posició final:

Solució de: Una errada al Reglament

[pgn]

[Event «»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[SetUp «1»]
[FEN «r7/kPR5/8/K7/8/8/8/8 w – – 0 1»]
[PlyCount «7»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{En un campionat de començaments del segle passat un jugador, demana una còpia del reglament,
i després de consultar-lo anuncia mat en una…

Resposta: 1. b8=N (negre) #
!! Doncs sembla ser que el reglament no especificaba que la peça coronada
habia de ser del mateix color del peó que promocionaba. No deixa de ser una
anècdota, doncs, amb el reglament corregit les blanques fan mat en 4:} 1.
bxa8=Q+ ({o} 1. bxa8=R+) 1… Kxa8 2. Kb6 ({També es pot perdre un temps amb
el rey:} 2. Kb5 Kb8 3. Kb6 Ka8 4. Rc8#) ({Després de} 2. Ka6 Kb8 {es pot
triar perdre el temps amb el rei o la torre.}) 2… Kb8 3. Rc1 {El fet de
perdre aquest temps amb la torre produeix un atzucac (zugzwang), que vol dir
que la obligació de moure fa que les negres perdin (si es pogués passar no
es podria fer el mat). Amb qualsevol de les jugades següents es guanya de la
mateixa manera.} (3. Rc2) (3. Rc3) (3. Rc4) (3. Rc5) (3. Rc6) 3… Ka8 {
i, finalment} 4. Rc8# {} 1-0

[/pgn]

Solució Problema de Juan Pedro Ayllón Rodríguez

Juguen Blanques. Mat en 6.

Problema de Juan Pedro Ayllón

1.¦h8+ ¢xh8 2.¦h1+ ¢g8

[o 2. . . ¦h6 3.¦xh6+ ¢g8 4.¦h8+ ¢xh8 5.£h1+ ¢g8 6.£h7#]

3.¦h8+ ¢xh8 4.£h1+ ¦h6

[Si 4. . . ¢g8 5.£h7#]

5.£xh6+ ¢g8 6.£h7#

Posició Final: A

Solució problema de Juan Pedro Ayllón Rodríguez

Aquest problema sorgeix de la partida següent: 

[pgn]

[Event «43rd Olympiad 2018»]
[Site «Batumi GEO»]
[Date «2018.09.25»]
[Round «2.19»]
[White «Fier, A.»]
[Black «Aloma Vidal, R.»]
[Result «1-0»]
[ECO «A09»]
[WhiteElo «2558»]
[BlackElo «2428»]
[PlyCount «53»]
[EventDate «2018.09.24»]
[EventType «team»]
[EventRounds «11»]
[EventCountry «GEO»]
[SourceTitle «The Week in Chess 1247»]
[Source «Mark Crowther»]
[SourceDate «2018.10.01»]
[WhiteTeam «Brazil»]
[BlackTeam «Andorra»]
[WhiteTeamCountry «BRA»]
[BlackTeamCountry «AND»]

1. Nf3 d5 2. c4 dxc4 3. Na3 a6 4. Nxc4 b5 5. Ne3 Bb7 6. g3 Nf6 7. Bg2 e6 8. O-O
Be7 9. b3 O-O 10. Bb2 c5 11. Qc2 Nbd7 12. Rac1 h6 13. Rfd1 Rc8 14. Qb1 Qb6 15.
Qa1 Rfd8 16. h3 Bf8 17. d3 Bc6 18. Ng4 Nxg4 19. hxg4 Qb7 20. e4 a5 21. g5 hxg5
22. Nxg5 a4 23. Bh3 Re8 24. Kg2 axb3 25. Rh1 c4 26. Bxe6 Rxe6 27. Rh8+ 1-0

[/pgn]

[pgn]

[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «?»]
[Black «?»]
[Result «?»]
[SetUp «1»]
[FEN «2r2bk1/1q1n1pp1/2b1r3/1p4N1/2p1P3/1p1P2P1/PB3PK1/Q1R4R w – – 0 1»]
[PlyCount «11»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{ Juguen blanques. Mat en 6.} 1.
Rh8+ Kxh8 2. Rh1+ Kg8 ({o} 2… Rh6 3. Rxh6+ Kg8 4. Rh8+ Kxh8 5. Qh1+ Kg8 6.
Qh7#) 3. Rh8+ Kxh8 4. Qh1+ Rh6 ({Si} 4… Kg8 5. Qh7#) 5. Qxh6+ Kg8 6. Qh7# {
} 1-0

[/pgn]

 

Solució problema de prova número 1

Problema de Paul Morphy.

Juguen blanques. Mat en 2.

Problema 1

1.¦h6 gxh6

[1. . . ¥a2 2.¦xh7#; 1. . . ¥b3 2.¦xh7#; 1. . . ¥c4 2.¦xh7#; 1. . . ¥d5 2.¦xh7#; 1. . . ¥e6 2.¦xh7#; 1. . . ¥f7 2.¦xh7#]

2.g7#

Posició final:

Solució problema de prova número 1

[pgn]

[Event «?»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «?»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[SetUp «1»]
[FEN «5Kbk/6pp/6P1/8/8/8/8/7R w – – 0 1»]
[PlyCount «3»]
[SourceDate «2018.10.30»]
[SourceVersionDate «2018.10.30»]

1. Rh6 gxh6 (1… Ba2 2. Rxh7#) (1… Bb3 2. Rxh7#) (1… Bc4 2. Rxh7#) (
1… Bd5 2. Rxh7#) (1… Be6 2. Rxh7#) (1… Bf7 2. Rxh7#) 2. g7# 1-0

[/pgn]

 

Problema de Juan Pedro Ayllón Rodríguez

Problema de Juan Pedro Ayllón

Juguen Blanques i fan mat en 6 jugades (problema gentilesa de Juan Pedro Ayllón Rodríguez)

A continuació poso com va anar tota la partida per si la voleu reproduir:

Fier, Alexandr (2558, G.M. Brasil) – Aloma Vidal, Robert (2428, M.I. Andorra)

[Obertura Reti: A09]

43rd Olympiad 2018 Batumi (Georgia) (Ronda 2, Taula 19), 25.09.2018

1.¤f3 d5 2.c4 dxc4 3.¤a3 a6 4.¤xc4 b5 5.¤e3 ¥b7 6.g3 ¤f6 7.¥g2 e6 8.0–0 ¥e7 9.b3 0–0 10.¥b2 c5 11.£c2 ¤bd7 12.¦ac1 h6 13.¦fd1 ¦c8 14.£b1 £b6 15.£a1 ¦fd8 16.h3 ¥f8 17.d3 ¥c6 18.¤g4 ¤xg4 19.hxg4 £b7 20.e4 a5 21.g5 hxg5 22.¤xg5 a4 23.¥h3 ¦e8 24.¢g2 axb3 25.¦h1 c4 26.¥xe6 ¦xe6 (veure diagrama) 27.¦h8+ i les negres van abandonar, doncs com podeu comprovar a l´apartat de solucions el mat és imparable.

1–0