Covid 13

Covid 13: Problema de M. Havel de 1920.

Cinquè premi del Göteborg schackällskap.

Covid-13

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Heu d´indicar quins són mats model.

Solució:

1.f1!  (amb idea de) 2.a6# / 2.bxc8#;

A) 1. . . d6 2.f6#;

B) 1. . . d6 2.cxb8# Mat model;

C) 1. . . xb7 2.a6#;

D) 1. . . b6 2.bxc8# Mat model;

E) 1. . . a7 2.bxc8# Mat model;

F) 1. . . xc7 2.bxc8# Mat model;

G) 1. . . d4 2.bxc8# Mat model.

 

Covid 12

Covid 12: Problema de B. Sallay de 1980.

Menció Honorífica del Magyar Sakkszövetség (versió).

Covid-12

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Solució:

1.h1!

A) 1. . . xc2 2.f3#;

B) 1. . . xe2 2.b3#;

C) 1. . . dxc2+ 2.ed3#;

D) 1. . . dxe2+ 2.cd3#.

Un problema amb solucions simètriques molt originals.

Covid 11

Covid 11: Problema de M. Kovacevic & M. Subotic de 1992.

Tercera recomanació del The Problemist.

Covid-11

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

A les pseudosolucions els problemistes els hi diuen Assajos Temàtics (A.T.) i les jugades úniques que eviten el mat Refutacions.

En aquest problema, doncs, heu de trobar també tots els A.T. i les seves corresponents Refutacions.

Solució:

1.d4! (amb idea de ) 2.c1#.

A) 1. . . h8 2.xh8# (Mat principal, que també es donaria si a la posició del diagrama les negres fessin aquesta jugada);

B) 1. . . g(f,e,c)7 2.h3#;

C) 1. . . h3 2.c1# (2.xh3#);

D) 1. . . b6 (b5) 2.c1# (2.c6#);

E) 1. . . Altres 2.c1#.

Assajos Temàtics:

A) 1.d8? (2.d5# / 2.d1#), si 1. . . g7 2.h4#;

Refutació: 1. . . e7!;

B) 1.e8? (2.e4# / 2.e1#), si 1. . . g7 2.h5#;

Refutació: 1. . . f7!;

C) 1.f8? (2.f3# / 2.f1#), si 1. . . f7 2.h6#;

Refutació: 1. . . g7!;

D) 1.g8? (2.xh7# / 2.d5# / 2.g2# / 2.g1#), si 1. . . h8 2.xh8#;

Refutació: 1. . . g7!;

E) 1.e6? (2.d5# / 2.e4# / 2.e1#), si 1. . . g(f,e)7 2.h6# (2.h3#);

Refutació: 1. . . h8+!;

F) 1.f5? (2.xh7# / 2.d5# / 2.e4# / 2.f3# / 2.b1# / 2.f1#), si 1. . . f7 2.h5# (2.h3#);

Refutació: 1. . . h8+!;

G) 1.g4? (2.d1# / 2.e4# / 2.f3# / 2.g2# / 2.g1#), si 1. . . g7 2.h5# (2.h4# / 2.h3#);

Refutació: 1. . . h8+!;

H) 1.e3(b6,a7)? 2.c1#, si 1. . . g7 2.h3#;

Refutació: 1. . . d7!.

 

Covid 10

Covid 10: Problema de S. Loyd de 1877.

Publicat al Sporting New Yorker.

Covid-10

Juguen blanques i fan mat en 2.

Heu de dir si és un problema d´atzucac o d´amenaça de mat a la primera jugada.

Solució:

1.g2! (Atzucac).

Una jugada del tot inesperada: Autodesclavada.

A) 1. . . xg2 2.xg2#;

B) 1. . . f2+ 2.xf2#;

C) 1. . . e2+ 2.xe2#;

D) 1. . . g3 2.xg3#;

E) 1. . . e2 2.xe2#;

F) 1. . . Altres 2.g4#;

 

Covid 11

Covid 11: Problema de M. Kovacevic & M. Subotic de 1992.

Tercera recomanació del The Problemist.

Covid-11

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

A les pseudosolucions els problemistes els hi diuen Assajos Temàtics (A.T.) i les jugades úniques que eviten el mat Refutacions.

En aquest problema, doncs, heu de trobar també tots els A.T. i les seves corresponents Refutacions.

Covid 9

Covid 9: Problema de W. A. Shinkman de 1868.

Publicat al American Chess Nuts.

Covid-9

Juguen blanques i fan mat en 2.

Heu de dir si és un problema d´atzucac o d´amenaça de mat a la primera jugada.

Una posició totalment lineal: Totes les peces a la fila 2.

Solució:

1.f3! (amb idea de 2.c3#)

A) 1. . . xc2 2.xe2# (mat principal, única jugada que les negres podien fer a la posició inicial);

B) 1. . . e1 2.c3#;

C) 1. . . e1 2.f2#;

D) 1. . . e1(,) 2.d3#;

E) 1. . . g1(,,) 2.c3# (que és la idea inicial).