Històric 2

ARS NOVA.

La gran innovació respecte de l´Ars antiqua consisteix a substituir el principi de l´equilibri de forces pel d´economia de forces.

*******************************************************************************

Històric 2:

Problema de Pierre Auguste d´Orville (Sant Petersburg, Rússia 15–05–1804 / Regensburg, Alemanya 11–11–1864).

Principal artífex d´aquesta reforma, al seu judici i el dels seus deixebles, el problema havia de tenir només les peces estrictament necessàries per portar a terme una idea, buscant un desenvolupament estètic en una posició agradable i despullada d´elements inútils.

Publicat a «Le Palamède» el 1837.

Històric-2

Juguen les blanques i fan mat en cinc jugades.

La gran superioritat de les forces blanques enfront d´un rei sol (rex solus) descarta tota noció de combat: la posició és «inversemblant» i sense cap analogia amb la de qualsevol partida jugada.

Així el compositor pot realitzar el seu pensament, concretant en maniobres subtils que desemboquen en un mat econòmic i pur (mat model) de gran bellesa.

1.ge5 e3 2.c3 d2 3.c4+! xd3 4.b4! xc4 5.e2# Històric-2-final

Històric 3

Històric 3:

Problema de Ferdinand Julius Brede (Alemanya, Szczecin 1799 / Altona 15–12–1849).

Col·lecció de 1843.

 

Històric-3

Juguen les blanques i fan mat en dues jugades.

Aquest compositor, contemporani de l´anterior i com ell abanderat de la reforma, exposa aquí una idea completament nova en aquella època.

Aquesta posició ens xoca d´entrada per la presència de moltes peces negres, cap d´elles, però, és supèrflua. Són aquí per replicar l´atac de les blanques, o per garantir la correcció del problema.

Històric 1

ARS ANTIQUA.

Durant un prolongat període, les composicions no eren altra cosa que fragments decisius trets de partides imaginàries o reals, en els quals la igualtat material es mantenia fins a la combinació final.

L´ideal artístic dels primitius es reflectia en posicions bastant complexes on negres i blanques tenien el mateix nombre de peces, així com en solucions llargues de fins a 12 i 15 jugades, amb escacs successius imposats per la precària situació del rei blanc amenaçat de mat immediat.

*******************************************************************************

Històric 1:

Problema de Philipp Stamma «el Siri» (Alepo, Síria Otomana 1705 / Londres, Anglaterra 1755).

De la col·lecció del llibre «Cent posicions desesperades» de 1737.

Històric-1

Juguen les blanques i fan mat en vuit jugades.

1.xc7+! xc7

[1. . . a8 2.b6#]

2.xa7+! xa7

[2. . . c8 3.b6#]

3.a1+ b8 4.a8+! xa8 5.b6+ b8

[5. . . a7 6.a2+ b8 7.a8#]

6.d8+ c8

[6. . . a7 7.a8#]

7.xc8+ a7 8.a8#.

Històric-1-final

Aquesta sèrie brutal d´escacs, imposats per l´amenaça de mat en una jugada que plana sobre el rei blanc, no són gran cosa, i en canvi constitueix un dels millors exemples de l´Ars antiqua.

Després de Stamma vingueren Del Río, Lolli, Ponziani, etc., tots presenten problemes del mateix tipus. Una idèntica fidelitat a la doctrina de l´equilibri de forces serveix de guia exclusiva als compositors de l´època.

 

Històric 2

ARS NOVA.

La gran innovació respecte de l´Ars antiqua consisteix a substituir el principi de l´equilibri de forces pel d´economia de forces.

*******************************************************************************

Històric 2:

Problema de Pierre Auguste d´Orville (Sant Petersburg, Rússia 15–05–1804 / Regensburg, Alemanya 11–11–1864).

Principal artífex d´aquesta reforma, al seu judici i el dels seus deixebles, el problema havia de tenir només les peces estrictament necessàries per portar a terme una idea, buscant un desenvolupament estètic en una posició agradable i despullada d´elements inútils.

Publicat a «Le Palamède» el 1837.

Històric-2

Juguen les blanques i fan mat en cinc jugades.

La gran superioritat de les forces blanques enfront d´un rei sol (rex solus) descarta tota noció de combat: la posició és «inversemblant» i sense cap analogia amb la de qualsevol partida jugada.

Així el compositor pot realitzar el seu pensament, concretant en maniobres subtils que desemboquen en un mat econòmic i pur (mat model) de gran bellesa.

Covid 19

Covid 19: El virus mutant.

Problema de G. P. Latzel de 1955.

Primer lloc del matx Nederland – Deutschland.

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Covid-19-a

a) Original.

Solució:

1.g6! (Atzucac)

A) 1. . . g4 2.e5#;

B) 1. . . xg6 2.d5#;

C) 1. . . h5 2.g2#;

D) 1. . . f5 (1. . . h5) 2.g3#.

Covid-19-b

b) Mutació.

Solució:

1.xh6! (Atzucac)

A) 1. . . xf4 2.c1#;

B) 1. . . f6 / h4 2.e7#;

C) 1. . . xh6 2.g8# (2.g8#).

 

Històric 1

ARS ANTIQUA.

Durant un prolongat període, les composicions no eren altra cosa que fragments decisius trets de partides imaginàries o reals, en els quals la igualtat material es mantenia fins a la combinació final.

L´ideal artístic dels primitius es reflectia en posicions bastant complexes on negres i blanques tenien el mateix nombre de peces, així com en solucions llargues de fins a 12 i 15 jugades, amb escacs successius imposats per la precària situació del rei blanc amenaçat de mat immediat.

*******************************************************************************

Històric 1:

Problema de Philipp Stamma «el Siri» (Alepo, Síria Otomana 1705 / Londres, Anglaterra 1755).

De la col·lecció del llibre «Cent posicions desesperades» de 1737.

Històric-1

Juguen les blanques i fan mat en vuit jugades.

Covid 18

Covid 18: Els problemes bessons.

a) Problema de B. Larsson de 1945.

Publicat al Eskilstuna Kurien.

Covid-18-a

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Heu de trobar tres Assajos Temàtics (A.T.) i les seves corresponents refutacions.

Solució:

1.h4! (Atzucac)

A) 1. . . d6 / d5 2.a4#;

B) 1. . . f6 / f5 2.h5#.

Assajos Temàtics:

A) 1.a5? f5!

1. . . f6 2.h5#;

1. . . d6 / d5 2.d8# (2.b5#; 2.a4#).

B) 1.b1? f5!

1. . . f6 2.g6#;

1. . . d6 / d5 2.b5#.

C) 1.h1? d5!

1. . . d6 2.c6#;

1. . . f6 / f5 2.h5#.

b) Problema de J. Hartong de 1948.

Segona recomanació del Bulletin Ouvrier des Echecs.

Covid-18-b

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Heu de trobar dos Assajos Temàtics (A.T.) i les seves corresponents refutacions.

Solució:

1.a1! (Atzucac)

A) 1. . . e6 / e5 2.a3#;

B) 1. . . g6 / g5 2.h8#.

Assajos Temàtics:

A) 1.a6? g6!

1. . . g5 2.h6#;

1. . . e6 / e5 2.a3# (2.d6#).

B) 1.c1? g5!

1. . . g6 2.h6#;

1. . . e6 / e5 2.a3# (2.c5#).

Covid 17

Covid 17: Problema de G. E. Carpenter de 1873.

Publicat al Dubuque Chess Journal.

Covid-17

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Anem a l´altre extrem, una miniatura de 4 peces i només una de negra.

Solució:

1.h3! e4 2.c4#.

 

Covid 18

Covid 18: Els problemes bessons.

******************************************************

a) Problema de B. Larsson de 1945.

Publicat al Eskilstuna Kurien.

Covid-18-a

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Heu de trobar tres Assajos Temàtics (A.T.) i les seves corresponents refutacions.

******************************************************

b) Problema de J. Hartong de 1948.

Segona recomanació del Bulletin Ouvrier des Echecs.

Covid-18-b

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

Heu de trobar dos Assajos Temàtics (A.T.) i les seves corresponents refutacions.