Pope 42

Estudi de Dawid Przepiórka (Polònia, 22–12–1880 / 15–04–1940).

La data de la seva mort és aproximada, ja que va ser assassinat pels nazis.

Pope-42

Pope 42: Juguen les blanques i guanyen.

En aquesta posició sembla que aconseguir la victòria, per les blanques, serà com «bufar i fer ampolles». Però hi ha amagat un parany on s´hi pot caure fàcilment si no estem atents.

1.e2! [evidentment, amenaçant e8+ i guanyar la dama.]

1. . . g8

[Amb 1. . . f5?? apliquem la idea anterior: 2.e8+ g8 3.xg8+ xg8+–

I un cop guanyada la dama, el cavall para els dos peons negres i el blanc d´a4 s´en va disparat cap a la vuitena, ja que el rei negre està fora del seu quadrat.

Dolenta és també 1. . . h6?

doncs ara es caça la dama negra d´una altra manera:

2.e8+ h7 3.f6+ g6 4.g8+ xf6 5.xg1+–]

Així doncs només queda aquesta jugada per intentar la defensa de la posició, i ara s´ha de fer la fina:

2.g7!!

Pope-42-final

[No es guanya amb 2.f6?! g1! i ara, per tenir una segona oportunitat, s´ha de tornar a la posició anterior amb 3.h5

(Ja que si 3.e8+? caiem al parany que deia al comentari inicial. Veiem:   

3. . . g7 4.g8+ h6 5.xg1

També ens hem menjat la dama, però . . . sorpresa: Taules per ofegat!) ]

2. . . xg7

[Seria el mateix 2. . . xg7 3.g2+ f8 4.xg8+ xg8+– com a la variant principal.

Intentar coronar el peó amb 2. . . h5 falla per 3.e8 xe8 4.xe8 h4 5.f6 h3 6.g4 f5 7.h2+– i un cop més el cavall para els dos peons negres, mentre que el blanc d´a4 coronarà sense cap impediment.]

3.e8+ g8 4.xg8+ xg8 [Tot forçat]

5.a5+–

El peó blanc corona primer i la nova dama controla l´avanç dels peons negres.

 

Pope 43

Estudi d´Alekséi Alekséyevich Troitski (Rússia, 14–03–1866 / 14–08–1942).

Va morir per inanició en el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial, on totes les seves notes van ser destruïdes. Tot i així ens va deixar un llegat d´unes 800 composicions publicades tant al seu país com a l´estranger.

Pope-43

Pope 43: Juguen les blanques i guanyen.

El problema de Reis

El Problema de Reis.

Autor: Vaclav Evgenevich Gebel´t (1913–1999).

Primer premi de miniatures del «Buletin Problemistic» de Romania de  l´any 1987.

1_Gebelt-Vaclav-Evgenevich

Juguen les blanques. Mat en 2.

La construcció de posicions com aquesta és la part més artística del joc dels escacs, no només es tracta de fer mat en 2, també hi ha altres jugades que donen mat en 2 contra totes les respostes excepte una, i per fer la tasca encara més difícil hi ha economia en el nombre de peces i certa simetria.

1.g3!

[Observeu que aquest és l´únic moviment del cavall que no té simètric, per estar ocupada la casella c3 pel seu propi rei. La idea és donar mat amb 2. d2#. Les negres només poden moure la dama, s´han de mirar totes les jugades que eviten aquest mat, però primer s´han d´analitzar els altres moviments del cavall i deseguida ens adonem que ni ha dos que gairebé funcionen:

[1.d2? falla només per 1. . . f4!

(1. . . d5 2.f1#;

1. . .f5 2.xc4#;

1. . . f3 2.xf3#;

1. . . f2 2.e4#);

1.g5? la jugada simètrica per la diagonal també falla, ara només per 1. . . d5! que evita el mat amb 2.d2. Les altres que també eviten aquest mat no funcionen:

(1. . . f2 2.e4#;

1. . . d7 2.f3#) ]

1. . . f3

[1. . . f2 2.e4#;

1. . . h5 2.f1#;

1. . . f1 2.xf1#]

2.d2#.

Pope 41

Estudi de Leonid Ivanovich Kubbel (Rússia, 25–12–1891 / 18–04–1942)

Pope-41

Pope 41: Juguen les blanques i guanyen.

Aquesta és una posició extremament complicada, les negres tenen un peó a un pas de la coronació i les blanques tenen tres peces per la torre però dues d´elles a l´altre extrem del tauler. La clau estarà doncs en la manera com les podem fer entrar en joc.

1.e2

[Aquesta primera jugada és única i evident per capturar el perillós peó negre de d2.]

1. . . e1+

[1. . . h1!?

Aquesta resposta és la millor, però queda fora de l´esperit d´un problema, doncs ara les tres peces donen clar avantatge al blanc, tot i que la manera de transformar-la en definitiva no és una tasca senzilla. Veiem com podria seguir:

2.f5+! no és l´única manera de guanyar, però sens dubte aquest bonic sacrifici de cavall és la millor. 2. . . c3

(2. . . exf5 no es pot capturar el cavall per 3.f6#;

L´altre jugada possible és 2. . . e5 3.c7+ xf5 Ara el rei negre queda allunyat del centre i les peces blanques es poden reorganitzar. 4.d6+ e5 5.xd2 a1 6.b5+ f6 7.d6+– un cop capturat el peó de c5 la resta per guanyar ja és més fàcil.)

3.a5+ b2

(El peó de d2 està perdut encara que es jugui 3. . . c2 4.e3++–)

4.e3 h2+ 5.d1 h3

(Si 5. . . xa3 intentant fer valer el peó passat d´a4 6.f6 b3 7.c7 h1+ 8.xd2 a3 9.e5 a2 10.c2+– Un cop parat el peó d’a2 les tres peces s´imposen sense dificultat.)

6.xd2 h2+ 7.d1 h1+ 8.e2 h2+ 9.f3 h3+ 10.f4+– el rei està ja en lloc segur, l´avantatge blanc és més que suficient.]

2.xd2 xe3 3.f6+ e5

sembla que les negres guanyen, doncs no es poden defensar els peons blancs, però . . .

4.xe5+!! xe5 5.g7

Pope-41-final

La torre ha quedat atrapada! A les tres caselles on pot anar hi ha un doble de cavall. Veiem:

5. . . g5

[5. . . e1 6.xe1 xd3 7.d1 xc4 8.c2+–;

5. . . e7 6.f5+ e5 7.xe7+–]

6.e6+ e5 7.xg5+–

El problema de Reis

El Problema de Reis.

Autor: Vaclav Evgenevich Gebel´t (1913–1999).

Primer premi de miniatures del «Buletin Problemistic» de l´any 1987.

1_Gebelt-Vaclav-Evgenevich

 

Juguen les blanques. Mat en 2.

La construcció de posicions com aquesta és la part més artística del joc dels escacs, no només es tracta de fer mat en 2, també hi ha altres jugades que donen mat en 2 contra totes les respostes excepte una, i per fer la tasca encara més difícil hi ha economia en el nombre de peces i certa simetria.

Pope 40

Estudi de Henri Rinck (França, 10–01–1870 / 17–02–1952)

Pope-40

Pope 40: Juguen les blanques i guanyen.

La manera de guanyar en aquesta posició és ben senzilla, canviar el cavall per la torre i imposar els dos peons de més de les blanques. Ara bé trobar la manera de fer-ho ja és una mica més difícil.

1.f3 [Primer pas: fer fora la torre d´e4.]

1. . . e5 [A tots els altres llocs es perd la torre.]

[1. . . e7?? 2.f5+ e5 3.xe7+–;

1. . . h4?? 2.f5+ e5 3.xh4+–;

1. . . f4? 2.e6+ e5 3.xf4 xf4 4.e2+–]

2.c4 [Segon pas: evitar que el rei s´escapi per d5 i treure-li les caselles b5 i c5 a la torre.]

2. . . h5 [Intentant coronar el peó passat.]

[L´únic lloc diferent on la torre no pot ser capturada és 2. . . g5?? però aquí també hi ha un doble 3.e6+ e5 4.xg5+–]

3.f4 [Tercer pas: foragitar la torre d´e5.]

3. . . e4??

[La jugada que ofereix més resistència és sens dubte 3. . . h4 4.fxe5 però les blanques jugant correctament poden parar el peó passat de les negres sense problemes 4. . . xe5

(4. . . h3 5.e6+ xe5 6.g5 h2 7.f3+ e4 8.xh2+–)

5.e3 h3 6.h5 h2 7.g3+–]

4.f5#

Pope-40-final

Pope 39

Estudi de Ladislav Prokes (Txèquia, 07–06–1884 / 09–01–1966)

Pope-39

Pope 39: Juguen les blanques i guanyen.

Per guanyar aquest final les blanques han de preservar com a mínim un dels seus tres peons.

1.a4+! xd5

[Si 1. . . b5 2.b6 xa5 3.e5+– i les negres han de perdre la torre capturant el peó de d7 o matar el cavall i permetre la coronació d´aquest peó.]

2.a6! [l´acció combinada d´aquest peó i el cavall és el desllodrigador de la posició]

2. . . c6

[Contra 2. . . xd7 les blanques poden salvar el seu últim peó jugant 3.b6+ c6 4.xd7 c7

(4. . . xd7 5.a7+– coronant)

5.e6 c6 (el rei negre no té manera d´acostar-se al peó) 6.e5 c7 7.d5 c8 8.d6 d8 ja no es pot parar el peó: 9.a7+–]

3.a7 b7 4.b6!!

Pope-39-final

Excel·lent jugada, mengin el que mengin les negres, perden:

4. . . xb6

[Pitxor és 4. . . xa7 5.c8+ b8 6.xd6 c7 7.e6+–.

L´altre opció 4. . . xd7 5.a8+ xb6+– porta a la variant principal.]

5.a8 xd7 6.e5+–

Quedant el guanyat però difícil final de dama contra torre, que en aquest cas no és tant per la mala posició del rei negre allunyat del centre. En tot cas guanyar ara ja és qüestió de tècnica.