Pope 46

Estudi de Henri Rinck (França, 10–01–1870 / 17–02–1952)

Pope-46

Pope 46: Juguen les blanques i guanyen.

Les blanques disposen de dues peces d´avantatge, però no poden evitar que el peó negre de d2 coroni, almenys directament, així que han de buscar altres maneres.

1.b4 d1

[Escapar-se amb el rei no serveix: 1. . . b6 2.d5+ c5 3.c3 f3

(o 3. . . c4 4.xf4 xc3 5.xd2+ xd2 6.h4+–)

4.e4+ d5 5.xd2 xe5 6.xf3++–;

Arraconar-se tampoc: 1. . . a8 2.d4 d1 passa a la variant principal]

2.d4+ a8

[L´alfil no és comestible: 2. . . xd4 3.c6+ b6 4.xd4+–]

3.a6!

[Seria el mateix amb 3.d5 el que li treu puresa al problema]

3. . . xd4 [típic sacrifici d´atracció]

4.c7+ a7 5.b5+

Pope-46-final

5. . . b6 6.xd4+– [el peó blanc de la columna h decideix].

Pope 45

Estudi de Grzegorz Bagdasarian, amb el pseudònim G. Grzeban (Moldàvia, 28–07–1902 / Polònia, 21–10–1991).

Pope-45

Pope 45: Juguen les blanques i guanyen.

Per guanyar en aquesta posició les blanques han de buscar la manera de capturar la dama negra, però cal estar atent doncs no és l´única dificultat que hi ha.

1.e7+ b8 2.c6+ [aquestes dues primeres jugades són senzilles de veure]

2. . . c8

[És pitxor 2. . . a8? 3.a5+ guanyant la dama 3. . . b8 4.xb3+–]

3.xa7+ b8 4.c6+ c8

[4. . . a8? 5.a5+ a7 6.xb3+– de manera semblant a la variant anterior.]

5.e7+ b8 [Sembla que no avancem, però. . .]

6.a7+!! [sacrifici d´atracció]

6. . . xa7 7.c6+ a6

[Si 7. . . a8? un cop més 8.a5+ a7 9.xb3+–;

Igualment si 7. . . b7?? 8.a5+ a6 9.xb3+–]

8.f1+ b5 9.d3!! [nou sacrifici d´atracció i única manera de guanyar ja que el cavall està clavat.]

Pope-45-final

[L´espifiem amb 9.xb5+? xb5 10.d7 xc5= sense aquest peó són taules.]

9. . . xd3 [forçada si no es vol perdre la dama gratis]

10.b4+ [el doble definitiu, la resta ja no té cap misteri]

10. . . b5 11.xd3 c4

[11. . . c6 12.d8 b7 13.b4 c6 14.d7 b8 15.xc6+–]

12.d7 xd3 13.xc7+–

Pope 44

Estudi de W. Hagemann.

Pope-44

Pope 44: Juguen les blanques i guanyen.

Amb la clavada a la dama blanca la continuació és pràcticament obligada, tot i que sembla que la posició quedarà igualada, encara queden sorpreses per descubrir.

1.d5+ [No hi ha altre manera de desfer la clavada.]

1. . . xd5+

[1. . . b8?? perd al moment: 2.b5+ a7 3.b7#;

1. . . a7? aguanta una mica més, però també acaba en mat: 2.a3+ b6

(2. . . b8 3.a8#)

3.c6+ b5

(3. . . b7 4.a6+ b8 5.b6#)

4.c5+ b6 5.a5#]

2.xd5+ xd5+ [en aquesta posició on el normal seria que acabés en taules, el fet que el rei negre estigui a la cantonada, dóna un gir inesperat a la partida]

3.c7 a5

[si 3. . . e2 4.a1+ a5 5.xa5#]

4.b6

Pope-44-final

4. . . b8

[Si es vol salvar la torre 4. . . e5 serà mat 5.c8#]

5.xa5+–

Pope 43

Estudi d´Alekséi Alekséyevich Troitski (Rússia, 14–03–1866 / 14–08–1942).

Va morir per inanició en el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial, on totes les seves notes van ser destruïdes. Així i tot ens va deixar un llegat d´unes 800 composicions publicades tant al seu país com a l´estranger.

Pope-43

Pope 43: Juguen les blanques i guanyen.

Per guanyar en aquesta posició les blanques han de caçar la dama negra o fer mat, per això és important que el rei negre no s´escapi pels quadres negres de la diagonal b8–h2.

1.e7+! [Lògicament, la primera jugada ha de ser un escac i aquest és l´únic que evita que el rei negre vagi a e5.]

1. . . d3 [La jugada que resisteix més]

[Si 1. . . d5? El tema principal d´aquest estudi és la multitud de combinacions Raigs-X que es poden donar. Les anirem enumerant. 2.f7+ Raigs-X 1 2. . . c5 3.xa2+–.

Semblant a la variant principal seria 1. . . f5 2.g5+ e4

(El rei negre no pot fugir amb 2. . . e6 per 3.g8+ Raigs-X 2 3. . . e5 4.xa2+–)

3.f4+ d3

(3. . . d5? 4.f7+ Raigs-X 3 4. . . e4 5.xa2+–)

4.f5+ e2

(Amb 4. . . c4 segueixen les combinacions Raigs-X per la diagonal a2–g8 5.e6+ Raigs-X 4 5. . . c5 6.xa2+–.

Pel que fa a 4. . . xd2 ara la combinació Raigs-X es produeix per la segona fila 5.f2+ Raigs-X 5 5. . . c3 6.xa2+–)

5.f3+ xd2 6.f2+ Raigs-X 6 6. . . c3 7.xa2+–]

2.xh7+ e2

[2. . . c4 3.f7+ Raigs-X 7 3. . . c5 4.xa2+–;

2. . . xd2 3.h2+ Raigs-X 8 3. . . c3 4.xa2+–]

3.h5+ d3

[3. . . f1?? 4.d1#;

3. . . xd2 4.h2+ Raigs-X 9 4. . . e3 5.xa2+–]

4.f5+ e2

[4. . . c4 5.e6+ Raigs-X 10 5. . . c5 6.xa2+–;

4. . . xd2 5.f2+ Raigs-X 11 5. . . c3 6.xa2+–]

5.f3+ xd2

Pope-43-final

6.f2+ [Raigs-X 12]

6. . . c3 7.xa2+–

Sembla talment que el blanc portava un subfusell carregat de Raigs-X.

Pope 42

Estudi de Dawid Przepiórka (Polònia, 22–12–1880 / 15–04–1940).

La data de la seva mort és aproximada, ja que va ser assassinat pels nazis.

Pope-42

Pope 42: Juguen les blanques i guanyen.

En aquesta posició sembla que aconseguir la victòria, per les blanques, serà com «bufar i fer ampolles». Però hi ha amagat un parany on s´hi pot caure fàcilment si no estem atents.

1.e2! [evidentment, amenaçant e8+ i guanyar la dama.]

1. . . g8

[Amb 1. . . f5?? apliquem la idea anterior: 2.e8+ g8 3.xg8+ xg8+–

I un cop guanyada la dama, el cavall para els dos peons negres i el blanc d´a4 s´en va disparat cap a la vuitena, ja que el rei negre està fora del seu quadrat.

Dolenta és també 1. . . h6?

doncs ara es caça la dama negra d´una altra manera:

2.e8+ h7 3.f6+ g6 4.g8+ xf6 5.xg1+–]

Així doncs només queda aquesta jugada per intentar la defensa de la posició, i ara s´ha de fer la fina:

2.g7!!

Pope-42-final

[No es guanya amb 2.f6?! g1! i ara, per tenir una segona oportunitat, s´ha de tornar a la posició anterior amb 3.h5

(Ja que si 3.e8+? caiem al parany que deia al comentari inicial. Veiem:   

3. . . g7 4.g8+ h6 5.xg1

També ens hem menjat la dama, però . . . sorpresa: Taules per ofegat!) ]

2. . . xg7

[Seria el mateix 2. . . xg7 3.g2+ f8 4.xg8+ xg8+– com a la variant principal.

Intentar coronar el peó amb 2. . . h5 falla per 3.e8 xe8 4.xe8 h4 5.f6 h3 6.g4 f5 7.h2+– i un cop més el cavall para els dos peons negres, mentre que el blanc d´a4 coronarà sense cap impediment.]

3.e8+ g8 4.xg8+ xg8 [Tot forçat]

5.a5+–

El peó blanc corona primer i la nova dama controla l´avanç dels peons negres.

 

Pope 43

Estudi d´Alekséi Alekséyevich Troitski (Rússia, 14–03–1866 / 14–08–1942).

Va morir per inanició en el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial, on totes les seves notes van ser destruïdes. Tot i així ens va deixar un llegat d´unes 800 composicions publicades tant al seu país com a l´estranger.

Pope-43

Pope 43: Juguen les blanques i guanyen.