Mado 29

Pituk

Mado 29:

Problema d´Alexander (Sándor) Pituk.

Eslovàquia, Banská Štiavnica 26–10–1904 / 30–04–2002.

Tercer premi del «Ceskoslovenski Sach» de 1962.

Mado-29

Juguen les blanques i fan mat en dues jugades.

La retirada del e4 (amenaçant 2. e4 mat) salta a la vista, però hi ha molts llocs on anar. Els set assajos temàtics que segueixen són refutats de set maneres diferents:

1.ec3? e2!;

1.ec5? e6!;

1.d2? 2xc4!;

1.d6? 6xc4!;

1.f6? c8!;

1.g5? f2!;

1.f2? xf2!

Joc real:

1.g3! (amenaçant 2.e4#),

1. . . e2 2.c3#;

1. . . e6 2.c5#;

1. . . 2xc4 2.d2#;

1. . . 6xc4 2.d6#;

1. . . c8 2.g7#;

1. . . f2 2.e3#.

Mado-29-final

El task de la rosassa completa del cavall blanc en els assajos i el joc real, tot això construït amb elegància.

[1. . . g5 2.e4# (2.f5#);

1. . . e3 2.e4# (2.xe3#);

1. . . h2 2.e4# (2.e3#);

1. . . c5 2.e4# (2.xc5#);

1. . . b6(d6,f6) 2.e4# (2.c5#);

1. . . c3 2.e4# (2.xc3#);

1. . . a2(b2,d2,g2,h2) 2.e4# (2.c3#);

1. . . f2 2.e4# (2.c3#; 2.e3#);

1. . . altres 2.e4#.]

Pope 61

Josef-Moravec

Estudi de Josef Moravec.

Txecoslovàquia, 20–03–1882 / 29–08–1969.

Pope-61

Pope 61: Juguen les blanques i guanyen.

Aquest estudi és en si mateix una lliçó.

Del mateix pot aprendre´s:

a) Alguna cosa sobre la velocitat dels reis.

b) Un factor característic del final de partida: que una coronació pot arribar a ser inútil a causa d´un mat.

c) Un recurs aprofitable per a coronar un peó (aquest és el recurs latent en la clau).

d) Quan això s´aprecia, un bonic ensenyament sobre els duels entre torre i cavall.

Aquí està la solució:

1.h7!

[No es poden perdre temps movent la torre.

En quant a 1.xg7? h4 2.g6 h3 3.g5 h2 4.g4 h1 ens hem de conformar amb les taules 5.a1+=

(ja que ara no es pot 5.g3? h8–+) ]

1. . . h4 2.g6 h3 3.g5 h2 4.g4 g5!

Aquesta jugada complica molt la victòria blanca.

[4. . . h1? 5.g3 el peó negre de g7 evita que la dama pugui parar      l´escac 5. . . f1

(5. . . h7 6.a1+ b1 7.xb1#)

6.a1+ e2 7.xh1+–;

4. . . h1 aquest final amb el cavall a la cantonada es perd 5.f3 g5 6.d2 g4+ 7.xg4 f1 8.f3 e1 9.a2+– i cau el cavall.]

5.g3 h1+

Una «subcoronació». Les variacions són nombroses. Basti aquí una línia principal:

[5. . . h1 6.a1#]

6.f3 g4+ 7.xg4 f2+ 8.f3 d3

Per guanyar aquest final no s´ha de permetre que el rei i el cavall negre es reagrupin a les caselles centrals.

9.a4!

Pope-61-final

Jugada molt fina que allunya el cavall del rei (encara que ni ha més que també guanyen).

[Per exemple, si 9.g2+? f1 10.h2 e1+= amb un joc correcte de les negres la partida acabarà en taules.]

9. . . h2

[9. . . c5 10.d4 e6 11.d1+ h2 12.d5 g1 13.g3 f1 14.f5+ g1 15.e5 f1

(15. . . d4 16.e1#)

16.xe6+–]

10.h4+ g1 11.d4 c5 12.d2 e6 13.g3 f1 14.d5 c7

15.e5 a8 16.f3 g1 17.e2 b6 18.g2+ h1

[18. . . f1 19.b2+–]

19.f2 d5 20.g8 f4 21.h8+ h3+ 22.xh3#.

Mado 28

Eugeniusz-Iwanow-Waldemar-Tura-Andrej-Seliwanow-Leopold-Szwedowski-and-Piotr-Murdzia

Eugeniusz Iwanow, Waldemar Tura, Andrej Seliwanow, Leopold Mieczyslaw Szwedowski i Piotr Murdzia.

Mado 28:

Problema de Leopold Mieczyslaw Szwedowski.

Polònia, Zawodzie 27–08–1932.

Primer premi del «Thèmes-64» de 1974.

Mado-28

Juguen les blanques i fan mat en dues jugades.

Joc aparent (temàtic):

1. . . g5 2.h4#

1. . . g2+ 2.f2#

Joc real:

1.e2! (amenaçant 2.d4#),

1. . . g5+ 2.f4#

1. . . g2 2.df4#

Intercanvis estratègics dels efectes produïts per les jugades defensives de les dues peces negres i . Tal és la substància del tema A2 del primer match de la F.I.D.E.

Clau ampliativa i joc actiu de bateria.

Si 1. . . xe6 2.e4#.

1_Mado-28-final

[1. . . xg3 / xg3 2.d4# (2.xg3#);

1. . . d4 2.xd4#;

1. . . altres 2.d4#.]

Mado 27

Visserman

Mado 27:

Problema d´Eeltje Visserman.

Holanda, Blokzijl 24–01–1922 / La Haia 23–03–1978.

Primer premi del «Probleemblad» de 1968.

1_Mado-27

Juguen les blanques i fan mat en dues jugades.

Assaig temàtic I:

1.dxf2? (amenaçant 2.g4#),

1. . . e5 2.d3#

1. . . xb2 2.xe6#

Refutació: 1. . . xb2!

Assaig temàtic II:

1.hxf2? (amenaçant 2.e4#),

1. . . g5 2.h3#

1. . . xb2 2.h4#

Refutació: 1. . . xb2!

Joc real:

1.xf2! (amenaçant 2.h4#),

1. . . xb2 2.xe6#

1. . . xb2 2.h4#

1. . . xe7 2.c5#.

Mado-27-final

Tres moviments «switchback» de tres peces blanques en resposta a les tres fugides del rei, autoritzades pels assajos temàtics i el joc real.

Una obra d´agradable harmonia.

[1. . . xe7 2.h4# (2.d4#);

1. . . 6f7 / g8 2.h4# (2.c5#);

1. . . b6(b7) / bb8 2.h4# (2.h4#);

1. . . a8(c8,d8,f8,g8) / eb8 2.h4# (2.xe6#);

1. . . a1(a3,a4,a5,a6,a7,a8,b1) 2.h4# (2.xe6#);

1. . . b3 2.h4# (2.xe6#; 2.h4#);

1. . . altres 2.h4#.]

Mado 26

Melnichenko

Mado 26:

Problema de Viktor Oleksandrovich Melninchenko.

Ucraïna, 05–08–1939 / 11–02–2009.

Segon premi del «Chess Life» de 1970.

Mado-27

Juguen les blanques i fan mat en dues jugades.

Assajos:

1.f6? e4!

1.f6? e4!

1.e4? b6!

1.b1? b6!

Joc real:

1.f6! [(amb idea de) 2.xd4# i 2.a6#] amb les variants-amenaces:

1. . . xf6 2.xd4#

1. . . xf6 2.a6#

I les variants temàtiques:

1. . . e4 2.xd3#

1. . . e4 2.e3#

Novotny i Grimshaw en els jocs virtual i real.

Si 1. . . xd5 2.xd5# (*).

Mado-26-final

Altres Assajos:

1.c6? axb4!

1.ag6? axb4!

1.xh6? axb4! (1. . . e6; 1. . . e6)

1.xa5? f8! (1. . . c6)

Aquests dos últims, tot i que els diu l´autor no ho són, en canvi, sí que ho són els dos següents que no dóna l´autor:

1.d6? xd6!

1.a1? axb4!

Un problema que ha fet veritables estralls entre els «solucionistes».

[(*) 1. . . axb4 / e6 / e6 2.xd4#;

1. . . b8 2.xd4# (2.e3#);

1. . . h4 2.a6# (2.c6#);

1. . . g6 2.xd4# (2.a6#; 2.xd3#);

1. . . e3 2.xd4# (2.a6#; 2.xe3#);

1. . . a8(c8,d8,f8) 2.xd4# (2.a6#; 2.e3#);

1. . . g6 / h1(h2,h3,h5) 2.xd4# (2.a6#; 2.c6#);

1. . . altres 2.xd4# (2.a6#).]