Pope 29

Estudi de 1899 de Walther Von Holzhausen (Alemanya, 29–05–1876 / 09–08–1935)

Pope-29

Pope 29: Juguen les blanques i guanyen.

Un cavall de més i el peó a3 a dues passes de coronar semblen prou avantatge pel negre, però com a compensació les blanques tenen també dos perillosos peons centrals. Podran salvar la partida?

1.g6!

Sacrifici d´atracció per tal d´evitar que el cavall negre ocupi la casella g6.

[Un greu error seria precipitarse amb 1.d7+?? xd7 2.xf7

(2.g6 ara no serveix per 2. . . a2 3.gxf7 a1+–+ i cauen tots dos peons.)

2. . . e5+ 3.f8 g6+–+ les blanques perden també el segon peó.]

1. . . fxg6

[Encara és pitxor 1. . . hxg6?, doncs vindria la mateixa continuació però amb un peó menys per les negres: 2.d7+! xd7 3.xf7 etc.;

Si 1. . . a2?? 2.gxf7+ d7 3.e8+ xd6 4.f8++–]

2.d7+ xd7 3.f7 e5+

[o 3. . . a2 4.e8+ c7 5.e7+ b6 6.e6+ b5 7.xa2+–]

4.f8

2_Pope-29-final

4. . . a2 5.e8+ d6

i les blanques guanyen fàcilment, podria seguir:

6.b8+ e6 7.b3+ f5 8.xa2 h5 9.c2+ f4 10.d2+ f3 11.g7

els peons cauen com fruita madura.

11. . . h4

[Si 11. . . e4 12.f6+–]

12.c3+ f4 13.d4+ f5 14.xh4+–

Així, doncs, les blanques no només han salvat la partida, sino que han acabat guanyant-la.

Pope 28

Estudi de 1916 de Ernst Bergkvist (Nascut a Suècia l´any 1880)

Pope-28

Pope 28: Juguen les blanques i fan taules.

Les blanques amb torre de més semblen perdudes, doncs com han de parar el peó negre de g2?

1.g5! [Un sacrifici d´atracció d´allò més original.]

[Altres jugades perden ràpid: 1.c6+? h7–+ i el peó corona;

o 1.c4? g1 2.h4+ g5 3.d8+ f5 4.f4+ e6 5.e4+ d5–+ i s´ha acabat el bròquil]

1. . . xg5

[Si no s´accepta, per exemple 1. . . g6?? 2.xg2 xg2+ 3.xg2+–]

2.e4! [alliberant el peó f]

2. . . b5

[no es pot 2. . . g1? 3.f4+ aquesta descoberta és la raó del sacrifici anterior 3. . . f6 4.xg1= amb taules clares]

3.f4+

Pope-28-final

3. . . g4 4.g1 [s´ha d´evitar que el rei negre es coli per h2.]

4. . . c6+ 5.e3 b7 6.f2 [el més fàcil, donar el peó f]

6. . . h3

[Si 6. . . xf4 encara és més fàcil fer taules: 7.h2+ g4 8.g1= el blanc només ha de bellugar l´alfil i els dos peons negres doblats són inútils.]

7.e3 c8 8.f2 g4 9.e3 g3 10.e4 [i ja no es pot progressar més]

10. . . g6 11.e3 f5 12.e2 xf4 [si no es menja el peó s´aniran repetint les jugades]

13.h2+ g4 14.f2 e4 15.g1= [i taules, tal i com hem explicat a la variant anterior.]

Pope 27

Estudi de 1917 de L. Vlk

 

Pope 27: Juguen les blanques i guanyen.

Les negres tenen un peó de més, però tenen totes les peces molt mal situades, veiem com ho poden aprofitar les blanques:

1.b8! c6 2.f6 c4

buscant les taules, doncs els dos peons coronen alhora.

[altres jugades perden ràpid: 2. . . d6? 3.b7+–;

o 2. . . g2? 3.xc6 dxc6 4.g6 c4 5.g7 c3 6.g8+ f2 7.c4+–]

3.h6+!

Una jugada intermitja que fa anar a can Pistraus les esperances del negre de fer taules.

Pope-27-final

[les negres fonamentaven la seva defensa en la variant 3.xc6? dxc6 4.g6 c3 5.g7 c2 6.g8 c1 7.c7 c5 8.h7+ g2 9.e4+= amb un final de taules]

3. . . g2

[Encara és pitjor 3. . . xh6 4.gxh6 c3 5.h7 c2 6.h8+ g1 7.c3+–]

4.xc6 dxc6 5.g6 c3 6.g7 c2 7.g8+ f2 8.c4+–

i cauen els dos peons negres.

 

Pope 26

Estudi de 1929 de Alexandre Iossifovitch Herbstman (Rússia, 10–04–1900 / 22–05–1982)

Pope-26

Pope 26: Juguen les blanques i fan taules.

Les negres tenen una superioritat material abrumadora, però estan molt mal situades i el seu rei en una posició molt perillosa. Les blanques han d´actuar abans que l´adversari pugui reorganitzar-se.

1.d5+ (jugada de calaix, el rei negre ha de moure)

1. . . f8

[1. . . d8?? (el costat equivocat) 2.h1 xc6+ 3.xc6 a7 4.h8#]

2.h1 g8

[2. . . a7?? (no poden treure la dama encara) 3.h8#]

3.e1 a7

[Si 3. . . f8 4.h1 repetint;

amb 3. . . h7 4.h1+ g8 5.e1 també repetim;

3. . . a7 (les negres comencen a movilitzar-se, però les blanques tenen un recurs amagat) 4.e8+! xe8

Pope-26-final

Taules per ofegat.]

4.e8+ h7 (i quan tot sembla perdut, un altre cop el mateix recurs)

5.e3!! xe3= [ofegat]

[tampoc serveix 5. . . g8 6.e8+= tornant a la jugada 4. e8+.]

[pgn]
[Event «*»]
[Site «?»]
[Date «1929.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1/2-1/2»]
[Annotator «Fluvià Frigola,Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «qb2k3/2p2p2/p1P2Pp1/Pp4P1/1P2K3/6p1/6P1/4R3 w – – 0 1»]
[PlyCount «10»]
[EventDate «1929.??.??»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1929 de Alexandre Iossifovitch Herbstman (Rússia, 10-04-1900 /
22-05-1982) Pope 26: Juguen les blanques i fan taules. Les negres tenen
una superioritat material abrumadora, però estan molt mal situades i el seu
rei en una posició molt perillosa. Les blanques han d’actuar abans que
l’adversari pugui reorganitzar-se.} 1. Kd5+ {(jugada de calaix, el rei negre
ha de moure)} Kf8 (1… Kd8 $4 {(el costat equivocat)} 2. Rh1 Qxc6+ 3. Kxc6 Ba7
4. Rh8#) 2. Rh1 Kg8 (2… Qa7 $4 {(no poden treure la dama encara)} 3. Rh8#) 3.
Re1 Qa7 ({Si} 3… Kf8 4. Rh1 {repetint}) ({amb} 3… Kh7 4. Rh1+ Kg8 5. Re1 {
també repetim}) (3… Ba7 {(les negres comencen a movilitzar-se, però les
blanques tenen un recurs amagat)} 4. Re8+ $1 Qxe8 { Taules per ofegat.}) 4.
Re8+ Kh7 {(i quan tot sembla perdut, un altre cop el mateix recurs)} 5. Re3 $3
Qxe3 $11 {ofegat} ({tampoc serveix} 5… Kg8 6. Re8+ $11 {tornant a la jugada
4. Re8+.}) 1/2-1/2
[/pgn]

Pope 25

Estudi de 1921 de Henri Rinck (França, 10–01–1870 / 17–02–1952)

Pope-25

Pope 25: Juguen les blanques i guanyen.

Ja es veu que el rei negre està en perill, com ho podríem aprofitar?

1.e7+ h8

[1. . . g7 2.xg7+ xg7 3.xd8+– tot i que és la manera de resistir més jugades, seguir jugant això en una partida és el que s´en diu arrossegar-se.]

2.h6! ge8

[2. . . xd1 3.h7#;

2. . . gf8 3.h7+ g8 4.g1#;

2. . . g2 3.xd8+ g8 4.h7#]

3.dd7!

Fent cas a la dita: `les torres a la setena doblaràs i la partida guanyaràs´

3. . . g8

[3. . . xd7 4.xe8#;

3. . . xe7 4.xd8+ e8 5.xe8#;

3. . . a8 4.h7+ g8 5.dg7+ f8 6.h8#]

4.g7+ h8

[4. . . f8 5.df7#]

5.h7+ g8 6.dg7+ f8 7.h8#.

Pope-25-final

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1921.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[Annotator «Fluvià Frigola,Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «3r2r1/7k/8/7K/8/8/8/3RR3 w – – 0 1»]
[PlyCount «13»]
[EventDate «1921.??.??»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1921 de Henri Rinck (França, 10-01-1870 / 17-02-1952) Pope 25:
Juguen les blanques i guanyen. Ja es veu que el rei negre està en perill, com
ho podríem aprofitar?} 1. Re7+ Kh8 (1… Rg7 2. Rxg7+ Kxg7 3. Rxd8 $18 {
tot i que és la manera de resistir més jugades, seguir jugant això en una
partida és el que s’en diu arrossegar-se.}) 2. Kh6 $1 Rge8 (2… Rxd1 3. Rh7#)
(2… Rgf8 3. Rh7+ Kg8 4. Rg1#) (2… Rg2 3. Rxd8+ Rg8 4. Rh7#) 3. Rdd7 $1 {
(fent cas a la dita: «les torres a la setena doblaràs i la partida
guanyaràs»)} Kg8 (3… Rxd7 4. Rxe8#) (3… Rxe7 4. Rxd8+ Re8 5. Rxe8#) (3…
Ra8 4. Rh7+ Kg8 5. Rdg7+ Kf8 6. Rh8#) 4. Rg7+ Kh8 (4… Kf8 5. Rdf7#) 5. Rh7+
Kg8 6. Rdg7+ Kf8 7. Rh8# {} 1-0
[/pgn]