Covid 11

Covid 11: Problema de M. Kovacevic & M. Subotic de 1992.

Tercera recomanació del The Problemist.

Covid-11

Juguen blanques i fan mat en dues jugades.

A les pseudosolucions els problemistes els hi diuen Assajos Temàtics (A.T.) i les jugades úniques que eviten el mat Refutacions.

En aquest problema, doncs, heu de trobar també tots els A.T. i les seves corresponents Refutacions.

Solució:

1.d4! (amb idea de ) 2.c1#.

A) 1. . . h8 2.xh8# (Mat principal, que també es donaria si a la posició del diagrama les negres fessin aquesta jugada);

B) 1. . . g(f,e,c)7 2.h3#;

C) 1. . . h3 2.c1# (2.xh3#);

D) 1. . . b6 (b5) 2.c1# (2.c6#);

E) 1. . . Altres 2.c1#.

Assajos Temàtics:

A) 1.d8? (2.d5# / 2.d1#), si 1. . . g7 2.h4#;

Refutació: 1. . . e7!;

B) 1.e8? (2.e4# / 2.e1#), si 1. . . g7 2.h5#;

Refutació: 1. . . f7!;

C) 1.f8? (2.f3# / 2.f1#), si 1. . . f7 2.h6#;

Refutació: 1. . . g7!;

D) 1.g8? (2.xh7# / 2.d5# / 2.g2# / 2.g1#), si 1. . . h8 2.xh8#;

Refutació: 1. . . g7!;

E) 1.e6? (2.d5# / 2.e4# / 2.e1#), si 1. . . g(f,e)7 2.h6# (2.h3#);

Refutació: 1. . . h8+!;

F) 1.f5? (2.xh7# / 2.d5# / 2.e4# / 2.f3# / 2.b1# / 2.f1#), si 1. . . f7 2.h5# (2.h3#);

Refutació: 1. . . h8+!;

G) 1.g4? (2.d1# / 2.e4# / 2.f3# / 2.g2# / 2.g1#), si 1. . . g7 2.h5# (2.h4# / 2.h3#);

Refutació: 1. . . h8+!;

H) 1.e3(b6,a7)? 2.c1#, si 1. . . g7 2.h3#;

Refutació: 1. . . d7!.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *