Pope 41

Estudi de Leonid Ivanovich Kubbel (Rússia, 25–12–1891 / 18–04–1942)

Pope-41

Pope 41: Juguen les blanques i guanyen.

Aquesta és una posició extremament complicada, les negres tenen un peó a un pas de la coronació i les blanques tenen tres peces per la torre però dues d´elles a l´altre extrem del tauler. La clau estarà doncs en la manera com les podem fer entrar en joc.

1.e2

[Aquesta primera jugada és única i evident per capturar el perillós peó negre de d2.]

1. . . e1+

[1. . . h1!?

Aquesta resposta és la millor, però queda fora de l´esperit d´un problema, doncs ara les tres peces donen clar avantatge al blanc, tot i que la manera de transformar-la en definitiva no és una tasca senzilla. Veiem com podria seguir:

2.f5+! no és l´única manera de guanyar, però sens dubte aquest bonic sacrifici de cavall és la millor. 2. . . c3

(2. . . exf5 no es pot capturar el cavall per 3.f6#;

L´altre jugada possible és 2. . . e5 3.c7+ xf5 Ara el rei negre queda allunyat del centre i les peces blanques es poden reorganitzar. 4.d6+ e5 5.xd2 a1 6.b5+ f6 7.d6+– un cop capturat el peó de c5 la resta per guanyar ja és més fàcil.)

3.a5+ b2

(El peó de d2 està perdut encara que es jugui 3. . . c2 4.e3++–)

4.e3 h2+ 5.d1 h3

(Si 5. . . xa3 intentant fer valer el peó passat d´a4 6.f6 b3 7.c7 h1+ 8.xd2 a3 9.e5 a2 10.c2+– Un cop parat el peó d’a2 les tres peces s´imposen sense dificultat.)

6.xd2 h2+ 7.d1 h1+ 8.e2 h2+ 9.f3 h3+ 10.f4+– el rei està ja en lloc segur, l´avantatge blanc és més que suficient.]

2.xd2 xe3 3.f6+ e5

sembla que les negres guanyen, doncs no es poden defensar els peons blancs, però . . .

4.xe5+!! xe5 5.g7

Pope-41-final

La torre ha quedat atrapada! A les tres caselles on pot anar hi ha un doble de cavall. Veiem:

5. . . g5

[5. . . e1 6.xe1 xd3 7.d1 xc4 8.c2+–;

5. . . e7 6.f5+ e5 7.xe7+–]

6.e6+ e5 7.xg5+–

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *