Pope 25

Estudi de 1921 de Henri Rinck (França, 10–01–1870 / 17–02–1952)

Pope-25

Pope 25: Juguen les blanques i guanyen.

Ja es veu que el rei negre està en perill, com ho podríem aprofitar?

1.e7+ h8

[1. . . g7 2.xg7+ xg7 3.xd8+– tot i que és la manera de resistir més jugades, seguir jugant això en una partida és el que s´en diu arrossegar-se.]

2.h6! ge8

[2. . . xd1 3.h7#;

2. . . gf8 3.h7+ g8 4.g1#;

2. . . g2 3.xd8+ g8 4.h7#]

3.dd7!

Fent cas a la dita: `les torres a la setena doblaràs i la partida guanyaràs´

3. . . g8

[3. . . xd7 4.xe8#;

3. . . xe7 4.xd8+ e8 5.xe8#;

3. . . a8 4.h7+ g8 5.dg7+ f8 6.h8#]

4.g7+ h8

[4. . . f8 5.df7#]

5.h7+ g8 6.dg7+ f8 7.h8#.

Pope-25-final

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1921.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[Annotator «Fluvià Frigola,Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «3r2r1/7k/8/7K/8/8/8/3RR3 w – – 0 1»]
[PlyCount «13»]
[EventDate «1921.??.??»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1921 de Henri Rinck (França, 10-01-1870 / 17-02-1952) Pope 25:
Juguen les blanques i guanyen. Ja es veu que el rei negre està en perill, com
ho podríem aprofitar?} 1. Re7+ Kh8 (1… Rg7 2. Rxg7+ Kxg7 3. Rxd8 $18 {
tot i que és la manera de resistir més jugades, seguir jugant això en una
partida és el que s’en diu arrossegar-se.}) 2. Kh6 $1 Rge8 (2… Rxd1 3. Rh7#)
(2… Rgf8 3. Rh7+ Kg8 4. Rg1#) (2… Rg2 3. Rxd8+ Rg8 4. Rh7#) 3. Rdd7 $1 {
(fent cas a la dita: «les torres a la setena doblaràs i la partida
guanyaràs»)} Kg8 (3… Rxd7 4. Rxe8#) (3… Rxe7 4. Rxd8+ Re8 5. Rxe8#) (3…
Ra8 4. Rh7+ Kg8 5. Rdg7+ Kf8 6. Rh8#) 4. Rg7+ Kh8 (4… Kf8 5. Rdf7#) 5. Rh7+
Kg8 6. Rdg7+ Kf8 7. Rh8# {} 1-0
[/pgn]