Pope 21

Estudi de 1914 de Hermanis Matisons (Letònia, 28–12–1894 / 16–11–1932)

Pope-21

Pope 21: Juguen les blanques i fan taules.

La peça de més i el fet de que el peó blanc caigui irremissiblement sembla que donen avantatge decisiu a les negres. Ara bé, tenir el rei a la banda no és un detall menor. Com ho poden aprofitar les blanques?

1.g8!

[Si 1.c4 f2! 2.a1+ a3 3.f1 a2! 4.d7 e7 5.d3 b5 6.e3 c5+ 7.d3 b6 i un cop defensat el peó negre de f2 i controlada la casella de promoció del peó blanc de d7 les negres guanyen fàcilment, podria seguir: 8.c1 b2 9.c3 b4 10.f1 f4 11.d3 d4+ 12.e2 xd7–+]

1. . . xd6+

[Amb 1. . . f2 les blanques no tenen cap problema per igualar: 2.xf8 d2 3.c6 b3 4.c7=.

Més complicada és 1. . . c3+ 2.d4 c8 (o 2. . . xd6 3.xc3 f2 4.g4+ a3 5.g5 b4+ 6.c2 i entrem a la mateixa posició que en la variant principal.) 3.d3 f2 4.g4+ b3 5.f4 c3+ 6.e2 xd6 7.xf2 seria una manera diferent d´arribar al difícil final de torre i alfil contra torre.]

2.c4 c3+!

[Altres jugades porten a unes fàcils taules, per exemple: 2. . . b4 3.a8+ a5 4.xa5+ xa5 5.xd3=;

o 2. . . a5 3.a8+ b6 4.xd3 f2 5.a1 c5 6.e2=]

3.xc3

[3.d5?? f2–+]

3. . . f2 4.g4+!

[4.a8+?? b5 5.a1 e5+ (Raigs X) 6.d2 xa1 7.e2 d4–+]

4. . . a3

[Contra 4. . . b5 5.g5+ c6 la tasca de les blanques és més senzilla: 6.f5 c5 7.d3= (o 7.xf2=) ]

5.g5 b4+

[5. . . f1?? 6.a5#]

6.c2 f1

[6. . . f1!

Aquí i en alguna de les variants anteriors el millor per les negres és obligar al blanc a jugar aquest difícil final de taules teòriques, però que la majoria de gent perd (d´aquí el símbol de joc incert). La tasca de les blanques és aguantar 50 jugades sense que li facin mat. Per això, un cop més són molt útils les taules de finals de Nalimov. Veiem una manera de com es podria seguir. Mentre el rei blanc estigui al centre es poden fer diferents jugades sense perill, voluntàriament doncs arraconarem el rei que és on es presenten els problemes. Quan al darrera d´una jugada hi ha el símbol vol dir que és única per fer taules (deixo com exercici que veieu com es perd si es fa alguna jugada diferent):

7.d3 e1 8.d4 d1+ 9.c4 c1+ 10.d4 b3 11.e4 c4 12.e3 e1+ 13.f3 c3 14.f2 e6 15.g2 f6 16.h2 d2 17.h5 d3 18.g2 e2 19.g3 g6+ 20.h3 f3 21.f5+

(Si 21.h4?? g4+ 22.h3 g1 23.h2 g2+ 24.h1 f4 25.h3+ g3 26.h8 a2 27.f8+ f4 28.g8 a5 29.g6 h5+ 30.g1 e3+ 31.f1 h1+ 32.g1 xg1#)

21. . . f4 22.h4 e4 23.c5 e5 24.c2 f5 25.f2+ f4 26.h3 g3+ 27.h2 e4 28.f1 e5 29.f2 g6+ 30.h1 d4 31.g2 a6 32.h2 h6+ 33.g3 e3 34.b2 f4+ 35.g4 g6+ 36.h5 g3 37.b7 e5 38.h4 g2 39.h3 g8 40.h4 g1 41.h5 f6 42.h4 e5 43.h3 g3+ 44.h4 c3 45.g4 d6 46.h4 c7 47.g4 g3+ 48.h4 e5 49.a7 f5 50.f7+ e4 51.h5 d4 52.h4 g1 53.h3 d1 54.g3 g1+ 55.h3 g6 56.h2 e5+ 57.h3= (taules, per haver fet 50 jugades sense que les negres moguin cap peó ni matin cap peça)]

7.a5+ (la torre rabiosa)

7. . . xa5=

Pope-21-final

Ofegat.

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1914.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1/2-1/2»]
[Annotator «Fluvià Frigola,Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «5b2/8/3P4/2K5/k7/3r1p2/8/6R1 w – – 0 1»]
[PlyCount «14»]
[EventDate «1914.??.??»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1914 de Hermanis Matisons (Letònia, 28-12-1894 / 16-11-1932)
Pope 21: Juguen les blanques i fan taules. La peça de més i el fet de que el
peó blanc caigui irremissiblement sembla que donen avantatge decisiu a les
negres. Ara bé, tenir el rei a la banda no és un detall menor. Com ho poden
aprofitar les blanques?} 1. Rg8 $1 ({Si} 1. Kc4 f2 $1 2. Ra1+ Ra3 3. Rf1 Ra2 $1
4. d7 Be7 5. Kd3 Kb5 6. Ke3 Bc5+ 7. Kd3 Bb6 {i un cop defensat el peó negre
de f2 i controlada la casella de promoció del peó blanc de d7 les negres
guanyen fàcilment, podria seguir:} 8. Rc1 Rb2 9. Kc3 Rb4 10. Rf1 Rf4 11. Kd3
Rd4+ 12. Ke2 Rxd7 $19) 1… Bxd6+ ({Amb} 1… f2 {les blanques no tenen cap
problema per igualar:} 2. Rxf8 Rd2 3. Kc6 Kb3 4. Kc7 $11) ({Més complicada és
} 1… Rc3+ 2. Kd4 Rc8 ({o} 2… Bxd6 3. Kxc3 f2 4. Rg4+ Ka3 5. Rg5 Bb4+ 6. Kc2
$13 {i entrem a la mateixa posició que en la variant principal.}) 3. Kd3 f2 4.
Rg4+ Kb3 5. Rf4 Rc3+ 6. Ke2 Bxd6 7. Rxf2 $13 {seria una manera diferent
d’arribar al difícil final de torre i alfil contra torre.}) 2. Kc4 Rc3+ $1 ({
Altres jugades porten a unes fàcils taules, per exemple:} 2… Bb4 3. Ra8+ Ba5
4. Rxa5+ Kxa5 5. Kxd3 $11) ({o} 2… Ka5 3. Ra8+ Kb6 4. Kxd3 f2 5. Ra1 Bc5 6.
Ke2 $11) 3. Kxc3 (3. Kd5 $4 f2 $19) 3… f2 4. Rg4+ $1 (4. Ra8+ $4 Kb5 5. Ra1
Be5+ {(Raigs X)} 6. Kd2 Bxa1 7. Ke2 Bd4 $19) 4… Ka3 ({Contra} 4… Kb5 5.
Rg5+ Kc6 {la tasca de les blanques és més senzilla:} 6. Rf5 Bc5 7. Kd3 $11 ({
o} 7. Rxf2 $11)) 5. Rg5 Bb4+ (5… f1=Q $4 6. Ra5#) 6. Kc2 f1=Q (6… f1=R $1
$13 {Aquí i en alguna de les variants anteriors el millor per les negres és
obligar al blanc a jugar aquest difícil final de taules teòriques, però que
la majoria de gent perd (d’aquí el símbol de joc incert). La tasca de les
blanques és aguantar 50 jugades sense que li facin mat. Per això, un cop
més són molt útils les taules de finals de Nalimov. Veiem una manera de com
es podria seguir. Mentre el rei blanc estigui al centre es poden fer diferents
jugades sense perill, voluntàriament doncs arraconarem el rei que és on es
presenten els problemes. Quan al darrera d’una jugada hi ha el símbol [] vol
dir que és única per fer taules (deixo com exercici que veieu com es perd si
es fa alguna jugada diferent):} 7. Kd3 Re1 8. Kd4 Rd1+ 9. Kc4 Rc1+ 10. Kd4 Kb3
11. Ke4 Kc4 12. Ke3 Re1+ 13. Kf3 Bc3 14. Kf2 Re6 15. Kg2 Rf6 16. Kh2 Bd2 17.
Rh5 Kd3 18. Kg2 Ke2 19. Kg3 Rg6+ 20. Kh3 Kf3 21. Rf5+ $8 ({Si} 21. Kh4 $4 Rg4+
22. Kh3 Rg1 23. Kh2 Rg2+ 24. Kh1 Bf4 25. Rh3+ Bg3 26. Rh8 Ra2 27. Rf8+ Bf4 28.
Rg8 Ra5 29. Rg6 Rh5+ 30. Kg1 Be3+ 31. Kf1 Rh1+ 32. Rg1 Rxg1#) 21… Bf4 22. Kh4
$8 Ke4 23. Rc5 Be5 24. Rc2 Kf5 25. Rf2+ $8 Bf4 26. Kh3 $8 Rg3+ 27. Kh2 $8 Ke4
28. Rf1 Be5 29. Rf2 Rg6+ 30. Kh1 Bd4 31. Rg2 Ra6 32. Kh2 Rh6+ 33. Kg3 Be3 34.
Rb2 Bf4+ 35. Kg4 $8 Rg6+ 36. Kh5 $8 Rg3 37. Rb7 Ke5 38. Kh4 Rg2 39. Kh3 Rg8 40.
Kh4 Rg1 41. Kh5 Kf6 42. Kh4 Be5 43. Kh3 Rg3+ 44. Kh4 $8 Rc3 45. Kg4 $8 Bd6 46.
Kh4 Bc7 47. Kg4 Rg3+ 48. Kh4 $8 Be5 49. Ra7 Kf5 50. Rf7+ Ke4 51. Kh5 Bd4 52.
Kh4 Rg1 53. Kh3 Rd1 54. Kg3 Rg1+ 55. Kh3 Rg6 56. Kh2 Be5+ 57. Kh3 $11 {(taules,
per haver fet 50 jugades sense que les negres moguin cap peó ni matin cap
peça)}) 7. Ra5+ {(la torre rabiosa)} Bxa5 $11 { Ofegat.} 1/2-1/2
[/pgn]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *