Pope 23

Estudi de 1912 de E. Holm

Pope-23

Pope 23: Juguen les blanques i guayen.

El problemista no té raó. Heu de trobar les variants guanyadores i les que fallen tot dient quin és el resultat final.

El focus de la lluita està en el flanc de dama, on les blanques per guanyar, han de coronar un dels seus peons. El hàndicap que tenen és que el seu rei està massa lluny i si les negres aconsegueixen sacrificar la seva torre pels dos peons fins i tot poden guanyar.

1.b6!

La jugada crítica, molt difícil d´analitzar, doble sacrifici de peó, per donar via lliure al que quedi. Sembla com a la pel·lícula dels Immortals: `Només en pot quedar un!´.

[Menjar-se el peó directament és perillós pel blanc: 1.cxb7?! g8 2.e7 b8! (sacrifici de torre imprescindible) 3.c6+ (ara cauen tots dos peons) 3. . . xb5 4.xb8 b6 (i per més Inri les blanques han de jugar molt fi per salvar les taules) 5.g5 (hi ha més maneres, però és convenient, tenir el rei el més aprop possible dels dos peons passats lligats) 5. . . xb7 6.d7 c5 7.f6 c6 8.xh7= El rei i el cavall blancs ja són a temps de parar els dos peons.]

1. . . g8! (no es pot menjar cap dels dos peons, tal i com demostrarem a continuació)

[1. . . cxb6? 2.cxb7 g8 3.e7! b8 4.c6+ b5 5.xb8+– Ara el peó de b6 no deixa passar el seu propi rei i el peó blanc corona sense problemes;

1. . . bxc6? 2.bxc7 g8 3.e7! a8

(3. . . c8? 4.xc8 c5 5.e7+–;

3. . . e8 4.xc6+ c5 5.d8+–

Pope-23-final

Bloqueig!)

4.xc6+ c5 5.b8 El bloqueig ara pel costat contrari.]

2.bxc7 (la continuació més perillosa)

[2.cxb7? c5 3.e7 b8 4.c6+ b5 5.xb8 xb6 6.c6 xb7–+ Els dos peons lligats ara estan massa avançats i el cavall no els pot parar;

2.e7 c5! 3.bxc7 b6 4.xg8 xc7 5.cxb7 xb7= taules clares.]

2. . . b5!

Molt possiblement la defensa que no va veure el problemista, deixant un passadís al rei per c5 i b6. La resta ja és fàcil:

3.e7

[3.xd6 c5 4.c8 xc8 5.xc8 xc6 6.a7+ c5 7.xb5 xb5 8.xh7=]

3. . . e8 4.c8 xc8 5.xc8 c5 6.c7

[6.a7 b6 7.xb5 xc6 8.xd6 xd6 9.xh7=;

6.e7 b6 7.xh7 d5 8.xd5+ xc6 9.b4+=]

6. . . c6 7.xd6 xc7 8.xb5+=

L´enunciat correcte del problema és doncs: Juguen les blanques i fan taules.

 

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1912.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1/2-1/2»]
[Annotator «Fluvià Frigola,Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/1pp4p/2Pp3K/1P3N2/1k4r1/8/8/8 w – – 0 1»]
[PlyCount «15»]
[EventDate «1912.??.??»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1912 de E. Holm Pope 23: Juguen les blanques i guayen. El
problemista no té raó. Heu de trobar les variants guanyadores i les que
fallen tot dient quin és el resultat final. El focus de la lluita està en el
flanc de dama, on les blanques per guanyar, han de coronar un dels seus peons.
El hàndicap que tenen és que el seu rei està massa lluny i si les negres
aconsegueixen sacrificar la seva torre pels dos peons fins i tot poden guanyar.
} 1. b6 $1 {(la jugada crítica, molt difícil d’analitzar, doble sacrifici de
peó, per donar via lliure al que quedi. Sembla com a la pel·lícula dels
Immortals: «Només en pot quedar un!»)} ({Menjar-se el peó directament és
perillós pel blanc:} 1. cxb7 $6 Rg8 2. Ne7 Rb8 $1 {(sacrifici de torre
imprescindible)} 3. Nc6+ {(ara cauen tots dos peons)} Kxb5 4. Nxb8 Kb6 {
(i per més Inri les blanques han de jugar molt fi per salvar les taules)} 5.
Kg5 {(hi ha més maneres, però és convenient, tenir el rei el més aprop
possible dels dos peons passats lligats)} Kxb7 6. Nd7 c5 7. Nf6 Kc6 8. Nxh7 $11
{El rei i el cavall blancs ja són a temps de parar els dos peons.}) 1… Rg8
$1 {(no es pot menjar cap dels dos peons, tal i com demostrarem a continuació)
} (1… cxb6 $2 2. cxb7 Rg8 3. Ne7 $1 Rb8 4. Nc6+ Kb5 5. Nxb8 $18 {Ara el peó
de b6 no deixa passar el seu propi rei i el peó blanc corona sense problemes})
(1… bxc6 $2 2. bxc7 Rg8 3. Ne7 $1 Ra8 (3… Rc8 $2 4. Nxc8 Kc5 5. Ne7 $18) (
3… Re8 4. Nxc6+ Kc5 5. Nd8 $18 { Bloqueig!}) 4. Nxc6+ Kc5 5. Nb8 {El
bloqueig ara pel costat contrari.}) 2. bxc7 {(la continuació més perillosa)}
(2. cxb7 $2 c5 3. Ne7 Rb8 4. Nc6+ Kb5 5. Nxb8 Kxb6 6. Nc6 Kxb7 $19 {Els dos
peons lligats ara estan massa avançats i el cavall no els pot parar.}) (2. Ne7
Kc5 $1 3. bxc7 Kb6 4. Nxg8 Kxc7 5. cxb7 Kxb7 $11 {taules clares.}) 2… b5 $1 {
(Molt possiblement la defensa que no va veure el problemista, deixant un
passadís al rei per c5 i b6. La resta ja és fàcil)} 3. Ne7 (3. Nxd6 Kc5 4.
c8=Q Rxc8 5. Nxc8 Kxc6 6. Na7+ Kc5 7. Nxb5 Kxb5 8. Kxh7 $11) 3… Re8 4. c8=Q
Rxc8 5. Nxc8 Kc5 6. c7 (6. Na7 Kb6 7. Nxb5 Kxc6 8. Nxd6 Kxd6 9. Kxh7 $11) (6.
Ne7 Kb6 7. Kxh7 d5 8. Nxd5+ Kxc6 9. Nb4+ $11) 6… Kc6 7. Nxd6 Kxc7 8. Nxb5+
$11 {L’enunciat correcte del problema és doncs: Juguen les blanques i fan
taules.} 1/2-1/2
[/pgn]

Pope 22

Estudi de 1864 de A. Cook

Pope-22

Pope 22: Juguen les blanques i fan taules.

Les blanques tot i tenir una torre no poden evitar que el peó negre coroni.

1.b7+ c8 2.b5!

[Els finals de Torre contra Dama, es perden sempre amb un joc correcte, per exemple: 2.b4 c1 3.b6 c7+ 4.b5 b7 5.d4 c6+ 6.b4 b6 7.b3 a5 8.c4 e6 9.c3 e3+ 10.c2 b5 11.c3 e2+ 12.b3 d2 13.c8 d5+ 14.b2 b4 15.c2 d1 16.c8 g4 17.c2 g7+ 18.a2 e5 19.f2 d5+ 20.b1 d3+ 21.a2 c3 22.b2 d1 23.h2 a4+ 24.b1 e4+ 25.a1 a8+ 26.b1 b8+ 27.a2 xh2++–]

2. . . c1 3.c5+! [Sorpresa: Sacrifici d´atracció obligat d´acceptar]

3. . . xc5=

Pope-22-final

Taules per ofegat.

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1864.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1/2-1/2»]
[Annotator «Fluvià Frigola,Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «1k6/R7/K7/8/8/8/2p5/8 w – – 0 1»]
[PlyCount «6»]
[EventDate «1864.??.??»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1864 de A. Cook Pope 22: Juguen les blanques i fan taules. Les
blanques tot i tenir una torre no poden evitar que el peó negre coroni.} 1.
Rb7+ Kc8 2. Rb5 $1 ({Els finals de Torre contre Dama, es perden sempre amb un
joc correcte, per exemple:} 2. Rb4 c1=Q 3. Kb6 Qc7+ 4. Kb5 Kb7 5. Rd4 Qc6+ 6.
Kb4 Kb6 7. Kb3 Ka5 8. Rc4 Qe6 9. Kc3 Qe3+ 10. Kc2 Kb5 11. Rc3 Qe2+ 12. Kb3 Qd2
13. Rc8 Qd5+ 14. Kb2 Kb4 15. Rc2 Qd1 16. Rc8 Qg4 17. Rc2 Qg7+ 18. Ka2 Qe5 19.
Rf2 Qd5+ 20. Kb1 Qd3+ 21. Ka2 Kc3 22. Rb2 Qd1 23. Rh2 Qa4+ 24. Kb1 Qe4+ 25. Ka1
Qa8+ 26. Kb1 Qb8+ 27. Ka2 Qxh2+ $18) 2… c1=Q 3. Rc5+ $1 {Sorpresa: Sacrifici
d’atracció obligat d’acceptar.} Qxc5 $11 { Taules per ofegat.} 1/2-1/2

[/pgn]

Pope 21

Estudi de 1914 de Hermanis Matisons (Letònia, 28–12–1894 / 16–11–1932)

Pope-21

Pope 21: Juguen les blanques i fan taules.

La peça de més i el fet de que el peó blanc caigui irremissiblement sembla que donen avantatge decisiu a les negres. Ara bé, tenir el rei a la banda no és un detall menor. Com ho poden aprofitar les blanques?

1.g8!

[Si 1.c4 f2! 2.a1+ a3 3.f1 a2! 4.d7 e7 5.d3 b5 6.e3 c5+ 7.d3 b6 i un cop defensat el peó negre de f2 i controlada la casella de promoció del peó blanc de d7 les negres guanyen fàcilment, podria seguir: 8.c1 b2 9.c3 b4 10.f1 f4 11.d3 d4+ 12.e2 xd7–+]

1. . . xd6+

[Amb 1. . . f2 les blanques no tenen cap problema per igualar: 2.xf8 d2 3.c6 b3 4.c7=.

Més complicada és 1. . . c3+ 2.d4 c8 (o 2. . . xd6 3.xc3 f2 4.g4+ a3 5.g5 b4+ 6.c2 i entrem a la mateixa posició que en la variant principal.) 3.d3 f2 4.g4+ b3 5.f4 c3+ 6.e2 xd6 7.xf2 seria una manera diferent d´arribar al difícil final de torre i alfil contra torre.]

2.c4 c3+!

[Altres jugades porten a unes fàcils taules, per exemple: 2. . . b4 3.a8+ a5 4.xa5+ xa5 5.xd3=;

o 2. . . a5 3.a8+ b6 4.xd3 f2 5.a1 c5 6.e2=]

3.xc3

[3.d5?? f2–+]

3. . . f2 4.g4+!

[4.a8+?? b5 5.a1 e5+ (Raigs X) 6.d2 xa1 7.e2 d4–+]

4. . . a3

[Contra 4. . . b5 5.g5+ c6 la tasca de les blanques és més senzilla: 6.f5 c5 7.d3= (o 7.xf2=) ]

5.g5 b4+

[5. . . f1?? 6.a5#]

6.c2 f1

[6. . . f1!

Aquí i en alguna de les variants anteriors el millor per les negres és obligar al blanc a jugar aquest difícil final de taules teòriques, però que la majoria de gent perd (d´aquí el símbol de joc incert). La tasca de les blanques és aguantar 50 jugades sense que li facin mat. Per això, un cop més són molt útils les taules de finals de Nalimov. Veiem una manera de com es podria seguir. Mentre el rei blanc estigui al centre es poden fer diferents jugades sense perill, voluntàriament doncs arraconarem el rei que és on es presenten els problemes. Quan al darrera d´una jugada hi ha el símbol vol dir que és única per fer taules (deixo com exercici que veieu com es perd si es fa alguna jugada diferent):

7.d3 e1 8.d4 d1+ 9.c4 c1+ 10.d4 b3 11.e4 c4 12.e3 e1+ 13.f3 c3 14.f2 e6 15.g2 f6 16.h2 d2 17.h5 d3 18.g2 e2 19.g3 g6+ 20.h3 f3 21.f5+

(Si 21.h4?? g4+ 22.h3 g1 23.h2 g2+ 24.h1 f4 25.h3+ g3 26.h8 a2 27.f8+ f4 28.g8 a5 29.g6 h5+ 30.g1 e3+ 31.f1 h1+ 32.g1 xg1#)

21. . . f4 22.h4 e4 23.c5 e5 24.c2 f5 25.f2+ f4 26.h3 g3+ 27.h2 e4 28.f1 e5 29.f2 g6+ 30.h1 d4 31.g2 a6 32.h2 h6+ 33.g3 e3 34.b2 f4+ 35.g4 g6+ 36.h5 g3 37.b7 e5 38.h4 g2 39.h3 g8 40.h4 g1 41.h5 f6 42.h4 e5 43.h3 g3+ 44.h4 c3 45.g4 d6 46.h4 c7 47.g4 g3+ 48.h4 e5 49.a7 f5 50.f7+ e4 51.h5 d4 52.h4 g1 53.h3 d1 54.g3 g1+ 55.h3 g6 56.h2 e5+ 57.h3= (taules, per haver fet 50 jugades sense que les negres moguin cap peó ni matin cap peça)]

7.a5+ (la torre rabiosa)

7. . . xa5=

Pope-21-final

Ofegat.

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1914.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1/2-1/2»]
[Annotator «Fluvià Frigola,Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «5b2/8/3P4/2K5/k7/3r1p2/8/6R1 w – – 0 1»]
[PlyCount «14»]
[EventDate «1914.??.??»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1914 de Hermanis Matisons (Letònia, 28-12-1894 / 16-11-1932)
Pope 21: Juguen les blanques i fan taules. La peça de més i el fet de que el
peó blanc caigui irremissiblement sembla que donen avantatge decisiu a les
negres. Ara bé, tenir el rei a la banda no és un detall menor. Com ho poden
aprofitar les blanques?} 1. Rg8 $1 ({Si} 1. Kc4 f2 $1 2. Ra1+ Ra3 3. Rf1 Ra2 $1
4. d7 Be7 5. Kd3 Kb5 6. Ke3 Bc5+ 7. Kd3 Bb6 {i un cop defensat el peó negre
de f2 i controlada la casella de promoció del peó blanc de d7 les negres
guanyen fàcilment, podria seguir:} 8. Rc1 Rb2 9. Kc3 Rb4 10. Rf1 Rf4 11. Kd3
Rd4+ 12. Ke2 Rxd7 $19) 1… Bxd6+ ({Amb} 1… f2 {les blanques no tenen cap
problema per igualar:} 2. Rxf8 Rd2 3. Kc6 Kb3 4. Kc7 $11) ({Més complicada és
} 1… Rc3+ 2. Kd4 Rc8 ({o} 2… Bxd6 3. Kxc3 f2 4. Rg4+ Ka3 5. Rg5 Bb4+ 6. Kc2
$13 {i entrem a la mateixa posició que en la variant principal.}) 3. Kd3 f2 4.
Rg4+ Kb3 5. Rf4 Rc3+ 6. Ke2 Bxd6 7. Rxf2 $13 {seria una manera diferent
d’arribar al difícil final de torre i alfil contra torre.}) 2. Kc4 Rc3+ $1 ({
Altres jugades porten a unes fàcils taules, per exemple:} 2… Bb4 3. Ra8+ Ba5
4. Rxa5+ Kxa5 5. Kxd3 $11) ({o} 2… Ka5 3. Ra8+ Kb6 4. Kxd3 f2 5. Ra1 Bc5 6.
Ke2 $11) 3. Kxc3 (3. Kd5 $4 f2 $19) 3… f2 4. Rg4+ $1 (4. Ra8+ $4 Kb5 5. Ra1
Be5+ {(Raigs X)} 6. Kd2 Bxa1 7. Ke2 Bd4 $19) 4… Ka3 ({Contra} 4… Kb5 5.
Rg5+ Kc6 {la tasca de les blanques és més senzilla:} 6. Rf5 Bc5 7. Kd3 $11 ({
o} 7. Rxf2 $11)) 5. Rg5 Bb4+ (5… f1=Q $4 6. Ra5#) 6. Kc2 f1=Q (6… f1=R $1
$13 {Aquí i en alguna de les variants anteriors el millor per les negres és
obligar al blanc a jugar aquest difícil final de taules teòriques, però que
la majoria de gent perd (d’aquí el símbol de joc incert). La tasca de les
blanques és aguantar 50 jugades sense que li facin mat. Per això, un cop
més són molt útils les taules de finals de Nalimov. Veiem una manera de com
es podria seguir. Mentre el rei blanc estigui al centre es poden fer diferents
jugades sense perill, voluntàriament doncs arraconarem el rei que és on es
presenten els problemes. Quan al darrera d’una jugada hi ha el símbol [] vol
dir que és única per fer taules (deixo com exercici que veieu com es perd si
es fa alguna jugada diferent):} 7. Kd3 Re1 8. Kd4 Rd1+ 9. Kc4 Rc1+ 10. Kd4 Kb3
11. Ke4 Kc4 12. Ke3 Re1+ 13. Kf3 Bc3 14. Kf2 Re6 15. Kg2 Rf6 16. Kh2 Bd2 17.
Rh5 Kd3 18. Kg2 Ke2 19. Kg3 Rg6+ 20. Kh3 Kf3 21. Rf5+ $8 ({Si} 21. Kh4 $4 Rg4+
22. Kh3 Rg1 23. Kh2 Rg2+ 24. Kh1 Bf4 25. Rh3+ Bg3 26. Rh8 Ra2 27. Rf8+ Bf4 28.
Rg8 Ra5 29. Rg6 Rh5+ 30. Kg1 Be3+ 31. Kf1 Rh1+ 32. Rg1 Rxg1#) 21… Bf4 22. Kh4
$8 Ke4 23. Rc5 Be5 24. Rc2 Kf5 25. Rf2+ $8 Bf4 26. Kh3 $8 Rg3+ 27. Kh2 $8 Ke4
28. Rf1 Be5 29. Rf2 Rg6+ 30. Kh1 Bd4 31. Rg2 Ra6 32. Kh2 Rh6+ 33. Kg3 Be3 34.
Rb2 Bf4+ 35. Kg4 $8 Rg6+ 36. Kh5 $8 Rg3 37. Rb7 Ke5 38. Kh4 Rg2 39. Kh3 Rg8 40.
Kh4 Rg1 41. Kh5 Kf6 42. Kh4 Be5 43. Kh3 Rg3+ 44. Kh4 $8 Rc3 45. Kg4 $8 Bd6 46.
Kh4 Bc7 47. Kg4 Rg3+ 48. Kh4 $8 Be5 49. Ra7 Kf5 50. Rf7+ Ke4 51. Kh5 Bd4 52.
Kh4 Rg1 53. Kh3 Rd1 54. Kg3 Rg1+ 55. Kh3 Rg6 56. Kh2 Be5+ 57. Kh3 $11 {(taules,
per haver fet 50 jugades sense que les negres moguin cap peó ni matin cap
peça)}) 7. Ra5+ {(la torre rabiosa)} Bxa5 $11 { Ofegat.} 1/2-1/2
[/pgn]

Pope 20

Estudi de 1911 de Henri Rinck (França 10–01–1870 / 17–02–1952)

Pope-20

Pope 20: Juguen les blanques i fan taules.

Amb un peó de més les negres haurien de guanyar fàcilment, i així seria si la posició no amagués un recurs inesperat.

1.g3! [no es pot permetre que el rei negre vagi a h2]

1. . . h5 2.e4! g1 [i sembla que les negres guanyen, però . . .]

3.e5!! [si les negres no es mengen el peó perden]

3. . . dxe5

Pope-20-final

i taules per ofegat.

[pgn]
[Event «* «]
[Site «?»]
[Date «1911.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1/2-1/2»]
[Annotator «Fluvià Frigola,Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/7p/3p4/8/6pP/8/4PK2/7k w – – 0 1»]
[PlyCount «6»]
[EventDate «1911.??.??»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1911 de Henri Rinck (França 10-01-1870 / 17-02-1952) Pope 20:
Juguen les blanques i fan taules. Amb un peó de més les negres haurien de
guanyar fàcilment, i així seria si la posició no amagués un recurs
inesperat.} 1. Kg3 $1 {no es pot permetre que el rei negre vagi a h2} h5 2. e4
$1 Kg1 {i sembla que les negres guanyen, però…} 3. e5 $3 {si les negres no
es mengen el peó perden} dxe5 { i taules per ofegat.} 1/2-1/2

[/pgn]

Pope 19

Estudi de 1923 de Frédéric Lazard (França, 20–02–1883 / 18–11–1948)

Pope-19

Pope 19: Juguen les blanques i guanyen.

A cop d´ull sembla que, per guanyar, les blanques han de buscar la manera de coronar el seu peó sense que les negres puguin capturar la peça promocionada amb la seva torre per mitjà d´una descoberta. Però potser la posició amaga alguna cosa més subtil.

1.e5+ [la jugada natural]

[No val coronar immediatament 1.g8? pel que hem dit abans: 1. . . e4+ 2.d6 xg8–+ i amb torre de més les negres guanyarien.]

1. . . d4

[1. . . b3 2.g8+ b2 3.xg6+–;

1. . . b4 2.d5+ (2.g8+– també guanya tal i com expliquem a la variant següent) 2. . . b3 3.g8+–;

1. . . c3 2.g8 (2.d5++– guanya igualment, tal i com s´ha vist a la variant anterior) 2. . . e4+ 3.d5+ d4 4.f3+ xf3 5.h8+ e4 6.e8+ f5 7.xe3–+]

En les tres variants anteriors es guanya perquè les blanques poden mantenir l´avantatge de la dama. Amb aquesta jugada però, es guanya d´una manera totalment diferent:

2.g8! [sacrifici d´obstrucció]

2. . . e4+ [si no es fa aquest escac les blanques conservarien la dama]

3.d6! [defensant el cavall d´e5 amb el rei]

3. . . xg8

[Si 3. . . f4 per durar una mica més 4.c4+ e3 5.c3+ e2 6.e6+– i ja no és gens difícil guanyar aquest final.]

Les negres han capturat la dama, però a costa del preu més alt que es pot pagar en escacs:

4.b5#.

Pope-19-final

Un mat al centre del tauler amb dos cavalls! Això sí, amb la col·laboració dels traïdors alfils negres que fan de pared per tallar la fugida del seu monarca.

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1923.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[Annotator «Fluvià Frigola,Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/2N2NP1/2K3b1/8/2k5/4b3/6r1/8 w – – 0 1»]
[PlyCount «7»]
[EventDate «1923.??.??»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1923 de Frédéric Lazard (França, 20-02-1883 / 18-11-1948)
Pope 19: Juguen les blanques i guanyen. A cop d’ull sembla que, per guanyar,
les blanques han de buscar la manera de coronar el seu peó sense que les
negres puguin capturar la peça promocionada amb la seva torre per mitjà
d’una descoberta. Però potser la posició amaga alguna cosa més subtil.} 1.
Ne5+ {la jugada natural} ({No val coronar immediatament} 1. g8=Q $2 {pel que
hem dit abans:} Be4+ 2. Kd6 Rxg8 $19 {i amb torre de més les negres
guanyarien.}) 1… Kd4 (1… Kb3 2. g8=Q+ Kb2 3. Nxg6 $18) (1… Kb4 2. Nd5+ (
2. g8=Q $18 {també guanya tal i com expliquem a la variant següent}) 2… Kb3
3. g8=Q $18) (1… Kc3 2. g8=Q (2. Nd5+ $18 {guanya igualment, tal i com s’ha
vist a la variant anterior}) 2… Be4+ 3. Nd5+ Kd4 4. Nf3+ Bxf3 5. Qh8+ Ke4 6.
Qe8+ Kf5 7. Qxe3 $19) {En les tres variants anteriors es guanya perquè les
blanques poden mantenir l’avantatge de la dama. Amb aquesta jugada però, es
guanya d’una manera totalment diferent:} 2. g8=Q $1 {sacrifici d’obstrucció}
Be4+ {si no es fa aquest escac les blanques conservarien la dama} 3. Kd6 $1 {
defensant el cavall d’e5 amb el rei} Rxg8 ({Si} 3… Bf4 {per durar una mica
més} 4. Qc4+ Ke3 5. Qc3+ Ke2 6. Ne6 $18 {i ja no és gens difícil guanyar
aquest final.}) {Les negres han capturat la dama, però a costa del preu més
alt que es pot pagar en escacs:} 4. Nb5# { Un mat al centre del tauler amb
dos cavalls! Això sí, amb la col·laboració dels traïdors alfils negres
que fan de pared per tallar la fugida del seu monarca.} 1-0
[/pgn]