Archive for agost, 2019

Pope 21

dissabte, agost 17th, 2019

Estudi de 1914 de Hermanis Matisons (Letònia, 28–12–1894 / 16–11–1932)

Pope-21

Pope 21: Juguen les blanques i fan taules.

La peça de més i el fet de que el peó blanc caigui irremissiblement sembla que donen avantatge decisiu a les negres. Ara bé, tenir el rei a la banda no és un detall menor. Com ho poden aprofitar les blanques?

1.g8!

[Si 1.c4 f2! 2.a1+ a3 3.f1 a2! 4.d7 e7 5.d3 b5 6.e3 c5+ 7.d3 b6 i un cop defensat el peó negre de f2 i controlada la casella de promoció del peó blanc de d7 les negres guanyen fàcilment, podria seguir: 8.c1 b2 9.c3 b4 10.f1 f4 11.d3 d4+ 12.e2 xd7–+]

1. . . xd6+

[Amb 1. . . f2 les blanques no tenen cap problema per igualar: 2.xf8 d2 3.c6 b3 4.c7=.

Més complicada és 1. . . c3+ 2.d4 c8 (o 2. . . xd6 3.xc3 f2 4.g4+ a3 5.g5 b4+ 6.c2 i entrem a la mateixa posició que en la variant principal.) 3.d3 f2 4.g4+ b3 5.f4 c3+ 6.e2 xd6 7.xf2 seria una manera diferent d´arribar al difícil final de torre i alfil contra torre.]

2.c4 c3+!

[Altres jugades porten a unes fàcils taules, per exemple: 2. . . b4 3.a8+ a5 4.xa5+ xa5 5.xd3=;

o 2. . . a5 3.a8+ b6 4.xd3 f2 5.a1 c5 6.e2=]

3.xc3

[3.d5?? f2–+]

3. . . f2 4.g4+!

[4.a8+?? b5 5.a1 e5+ (Raigs X) 6.d2 xa1 7.e2 d4–+]

4. . . a3

[Contra 4. . . b5 5.g5+ c6 la tasca de les blanques és més senzilla: 6.f5 c5 7.d3= (o 7.xf2=) ]

5.g5 b4+

[5. . . f1?? 6.a5#]

6.c2 f1

[6. . . f1!

Aquí i en alguna de les variants anteriors el millor per les negres és obligar al blanc a jugar aquest difícil final de taules teòriques, però que la majoria de gent perd (d´aquí el símbol de joc incert). La tasca de les blanques és aguantar 50 jugades sense que li facin mat. Per això, un cop més són molt útils les taules de finals de Nalimov. Veiem una manera de com es podria seguir. Mentre el rei blanc estigui al centre es poden fer diferents jugades sense perill, voluntàriament doncs arraconarem el rei que és on es presenten els problemes. Quan al darrera d´una jugada hi ha el símbol vol dir que és única per fer taules (deixo com exercici que veieu com es perd si es fa alguna jugada diferent):

7.d3 e1 8.d4 d1+ 9.c4 c1+ 10.d4 b3 11.e4 c4 12.e3 e1+ 13.f3 c3 14.f2 e6 15.g2 f6 16.h2 d2 17.h5 d3 18.g2 e2 19.g3 g6+ 20.h3 f3 21.f5+

(Si 21.h4?? g4+ 22.h3 g1 23.h2 g2+ 24.h1 f4 25.h3+ g3 26.h8 a2 27.f8+ f4 28.g8 a5 29.g6 h5+ 30.g1 e3+ 31.f1 h1+ 32.g1 xg1#)

21. . . f4 22.h4 e4 23.c5 e5 24.c2 f5 25.f2+ f4 26.h3 g3+ 27.h2 e4 28.f1 e5 29.f2 g6+ 30.h1 d4 31.g2 a6 32.h2 h6+ 33.g3 e3 34.b2 f4+ 35.g4 g6+ 36.h5 g3 37.b7 e5 38.h4 g2 39.h3 g8 40.h4 g1 41.h5 f6 42.h4 e5 43.h3 g3+ 44.h4 c3 45.g4 d6 46.h4 c7 47.g4 g3+ 48.h4 e5 49.a7 f5 50.f7+ e4 51.h5 d4 52.h4 g1 53.h3 d1 54.g3 g1+ 55.h3 g6 56.h2 e5+ 57.h3= (taules, per haver fet 50 jugades sense que les negres moguin cap peó ni matin cap peça)]

7.a5+ (la torre rabiosa)

7. . . xa5=

Pope-21-final

Ofegat.

Pope 22

dissabte, agost 17th, 2019

Estudi de 1864 de A. Cook

Pope-22

Pope 22: Juguen les blanques i fan taules.

Pope 20

dijous, agost 8th, 2019

Estudi de 1911 de Henri Rinck (França 10–01–1870 / 17–02–1952)

Pope-20

Pope 20: Juguen les blanques i fan taules.

Amb un peó de més les negres haurien de guanyar fàcilment, i així seria si la posició no amagués un recurs inesperat.

1.g3! [no es pot permetre que el rei negre vagi a h2]

1. . . h5 2.e4! g1 [i sembla que les negres guanyen, però . . .]

3.e5!! [si les negres no es mengen el peó perden]

3. . . dxe5

Pope-20-final

i taules per ofegat.

Pope 21

dijous, agost 8th, 2019

Estudi de 1914 de Hermanis Matisons (Letònia, 28-12-1894 / 16-11-1932)

Pope-21

Pope 21: Juguen les blanques i fan taules.

Pope 19

dijous, agost 1st, 2019

Estudi de 1923 de Frédéric Lazard (França, 20–02–1883 / 18–11–1948)

Pope-19

Pope 19: Juguen les blanques i guanyen.

A cop d´ull sembla que, per guanyar, les blanques han de buscar la manera de coronar el seu peó sense que les negres puguin capturar la peça promocionada amb la seva torre per mitjà d´una descoberta. Però potser la posició amaga alguna cosa més subtil.

1.e5+ [la jugada natural]

[No val coronar immediatament 1.g8? pel que hem dit abans: 1. . . e4+ 2.d6 xg8–+ i amb torre de més les negres guanyarien.]

1. . . d4

[1. . . b3 2.g8+ b2 3.xg6+–;

1. . . b4 2.d5+ (2.g8+– també guanya tal i com expliquem a la variant següent) 2. . . b3 3.g8+–;

1. . . c3 2.g8 (2.d5++– guanya igualment, tal i com s´ha vist a la variant anterior) 2. . . e4+ 3.d5+ d4 4.f3+ xf3 5.h8+ e4 6.e8+ f5 7.xe3–+]

En les tres variants anteriors es guanya perquè les blanques poden mantenir l´avantatge de la dama. Amb aquesta jugada però, es guanya d´una manera totalment diferent:

2.g8! [sacrifici d´obstrucció]

2. . . e4+ [si no es fa aquest escac les blanques conservarien la dama]

3.d6! [defensant el cavall d´e5 amb el rei]

3. . . xg8

[Si 3. . . f4 per durar una mica més 4.c4+ e3 5.c3+ e2 6.e6+– i ja no és gens difícil guanyar aquest final.]

Les negres han capturat la dama, però a costa del preu més alt que es pot pagar en escacs:

4.b5#.

Pope-19-final

Un mat al centre del tauler amb dos cavalls! Això sí, amb la col·laboració dels traïdors alfils negres que fan de pared per tallar la fugida del seu monarca.

Pope 20

dijous, agost 1st, 2019

Estudi de 1911 de Henri Rinck (França, 10-01-1870 / 17-02-1952)

Pope-20

Pope 20: Juguen les blanques i fan taules.