Pope 13

Final compost anònim

Pope 13

Pope 13: Juguen les blanques i guanyen.

Les blanques tenen un final de partida còmode, amb un avantatge material suficient per guanyar degut a la multitud de dobles de rei i torre que es poden fer amb els dos cavalls, ara bé, si les negres puguessin canviar la torre pel peó, aleshores serien taules, ja que amb els dos cavalls no es pot forçar cap mat.

1.e6! (única jugada guanyadora)

[Si per exemple 1.f5? d3 2.cd6+ f4 3.f1 d2 4.c4 xf2+= i taules, tal i com hem dit abans.]

1. . . h5

[1. . . d3 (les jugades de rei són les que aguanten més) 2.f4+ xc4 3.xd5 xd5 4.f3 e5 5.g4+– controlant les caselles crítiques de coronació del peó;

1. . . f5 (ve a ser el mateix) 2.e3+ xe6 3.xd5 xd5 4.f3 e5 5.g4+– igual que a la variant anterior;

1. . . b5 2.d6++–;

1. . . d3 2.c5++–;

1. . . d7 2.c5++–;

1. . . f5 2.d6++–;

1. . . d1 (les anteriors jugades de torre porten a dobles directes, tal i com s´ha vist) 2.f3+ (amb la mateixa idea que a la variant principal) 2. . . d5 (2. . . d3 3.b2++–; 2. . . f5 3.e3++–) 3.e3++–]

2.f3+ (obligant a que el rei vagi a quadre blanc, posant-se a tir de doble)

2. . . d5

[2. . . d3 3.f4++–;

2. . . f5 3.g7++–]

3.f4++–

Pope-13-final

 

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[Annotator «Fluvià Frigola,Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/6N1/8/3r4/2N1k3/8/5PK1/8 w – – 0 1»]
[PlyCount «5»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Final compost Pope 13: Juguen les blanques i guanyen. Les blanques tenen
un final de partida còmode, amb un avantatge material suficient per guanyar
degut a la multitud de dobles de rei i torre que es poden fer amb els dos
cavalls, ara bé, si les negres puguessin canviar la torre pel peó, aleshores
serien taules, ja que amb els dos cavalls no es pot forçar cap mat.} 1. Ne6 $1
{(única jugada guanyadora)} ({Si per exemple} 1. Nf5 $2 Rd3 2. Ncd6+ Kf4 3.
Kf1 Rd2 4. Nc4 Rxf2+ $11 {i taules, tal i com hem dit abans.}) 1… Rh5 (1…
Kd3 {(les jugades de rei són les que aguanten més)} 2. Nf4+ Kxc4 3. Nxd5 Kxd5
4. Kf3 Ke5 5. Kg4 $18 {controlant les caselles crítiques de coronació del
peó.}) (1… Kf5 {(ve a ser el mateix)} 2. Ne3+ Kxe6 3. Nxd5 Kxd5 4. Kf3 Ke5
5. Kg4 $18 {igual que a la variant anterior.}) (1… Rb5 2. Nd6+ $18) (1… Rd3
2. Nc5+ $18) (1… Rd7 2. Nc5+ $18) (1… Rf5 2. Nd6+ $18) (1… Rd1 {(les
anteriors jugades de torre porten a dobles directes, tal i com s’ha vist)} 2.
f3+ {(amb la mateixa idea que a la variant principal)} Kd5 (2… Kd3 3. Nb2+
$18) (2… Kf5 3. Ne3+ $18) 3. Ne3+ $18) 2. f3+ {(obligant a que el rei vagi a
quadre blanc, posant-se a tir de doble)} Kd5 (2… Kd3 3. Nf4+ $18) (2… Kf5
3. Ng7+ $18) 3. Nf4+ $18 {} 1-0
[/pgn]