Pope 12

Estudi de 1902 de Henri Rinck (França, 10–01–1870 / 17–02–1952)

Pope 12

Pope 12: Juguen les blanques y fan taules.

En aquesta posició les negres tenen un gran avantatge de material que hauria de ser suficient per guanyar la partida còmodament, però la situació del seu rei a un racó del tauler fa que les blanques puguin organitzar una defensa creant amenaces de mat. Veiem com:

1.e4+ b7 2.c8 (aquí està l´amenaça de mat amb xb7#)

2. . . a6 (defensa obligada)

[No es pot forçar la posició fent

2. . . a6? 3.b8! i ara són les blanques qui guanyen: 3. . . c2+ de res serveix sacrificar la dama per evitar el mat immediat (per exemple 3. . . e2 4.xb7#) 4.xc2 c5 (4. . . d6+ 5.xd6 a7 6.c5+ a8 7.e4#) 5.d1 e4 6.f3 b4 7.xe4#;

o 2. . . a5? 3.b8 c2+ 4.xc2 d6+ 5.xd6 a7 6.c5+ a6 7.e4 a4 (7. . . b4 8.d3#) 8.b4 a3 9.b7#]

3.d5! (jugada intermitja necessària per evitar e6+ que donaria la victòria al negre)

3. . . b4 (no hi ha cap altre jugada que defensi el mat, a no ser que les negres vulguin perdre regalant la dama)

4.c6! (la clau de tota la maniobra blanca: sacrifici d´atracció)

4. . . xc6 (obligatòriament s´ha d´acceptar el sacrifici)

[doncs si, per exemple: 4. . . d3?? (es podria sacrificar la dama jugant b6 o b5 per evitar el mat, però només seria allargar l´agonia) 5.xb7#]

Pope 12 final

amb el que es produeixen taules per ofegat, ja que l´alfil blanc de c7 ha quedat clavat, el peó de b3 bloquejat i totes les caselles on pot anar el rei estan amenaçades per les peces negres.

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1902.??.??»]
[Round «?»]
[White «Rinck, Henri»]
[Black «?»]
[Result «1/2-1/2»]
[Annotator «Fluvià Frigola, Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «k2n4/p1BK4/8/1p6/8/1P1B4/q7/8 w – – 0 1»]
[PlyCount «8»]
[EventDate «1988.??.??»]
[EventType «corr»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1902 de Henri Rinck (França, 10-01-1870 / 17-02-1952) Pope 12:
Juguen les blanques y fan taules. En aquesta posició les negres tenen un gran
avantatge de material que hauria de ser suficient per guanyar la partida
còmodament, però la situació del seu rei a un racó del tauler fa que les
blanques puguin organitzar una defensa creant amenaces de mat. Veiem com:} 1.
Be4+ Nb7 2. Kc8 {(aquí està l’amenaça de mat amb Bxb7#)} Qa6 {(defensa
obligada)} ({No es pot forçar la posició fent} 2… a6 $2 3. Bb8 $1 {i ara
són les blanques qui guanyen:} Qc2+ {de res serveix sacrificar la dama per
evitar el mat immediat} ({per exemple} 3… Qe2 4. Bxb7#) 4. Bxc2 Nc5 (4…
Nd6+ 5. Bxd6 Ka7 6. Bc5+ Ka8 7. Be4#) 5. Bd1 Ne4 6. Bf3 b4 7. Bxe4#) (2… a5
$2 3. Bb8 Qc2+ 4. Bxc2 Nd6+ 5. Bxd6 Ka7 6. Bc5+ Ka6 7. Be4 a4 (7… b4 8. Bd3#)
8. b4 a3 9. Bb7#) 3. Bd5 $1 {(jugada intermitja necessària per evitar Qe6+
que donaria la victòria al negre)} b4 {(no hi ha cap altre jugada que defensi
el mat, a no ser que les negres vulguin perdre regalant la dama)} 4. Bc6 $1 {
(la clau de tota la maniobra blanca: sacrifici d’atracció)} Qxc6 {
(obligatòriament s’ha d’acceptar el sacrifici) amb el que es produeixen
taules per ofegat.} ({doncs si, per exemple:} 4… Qd3 $4 {(es podria
sacrificar la dama jugant Qb6 o Qb5 per evitar el mat, però només seria
allargar l’agonia)} 5. Bxb7#) 1/2-1/2
[/pgn]