Pope 14

Magdeburg – Brünel, correspondència 1887

Pope-14

Pope 14: Juguen les blanques i fan taules.

Per resoldre aquesta posició ajuda molt el coneixement que tingueu dels finals de rei i peó vs rei. Aprofitaré l´avinentesa per anar-los repassant en el decurs de la solució.

1.c4!

Sacrifici de peó per arribar a un final teòric de taules.

[Perd 1.d2? c4 2.c3 b3–+ , per exemple: 3.d1 xc3 4.c1 (en aquesta posició sempre guanyen les negres jugui qui jugui, tenir l´oposició no serveix de res) 4. . . d3 5.d1 c3 (ara sí que és important tenir l´oposició, tal i com veurem a la variant principal) 6.c1 c2 (i el rei blanc ha de marxar de devant del peó, cedint la casella crítica d2 al rei negre) 7.b2 d2–+ coronant el peó.]

1. . . c3 2.c1!

És indispensable posar el rei a la mateixa columna del peó negre.

2…xc4 3.c2!

Amb taules teòriques.

Pope-14-final

La diferència d´aquest final amb l´anterior és que les blanques tenen una fila al darrera per poder maniobrar amb el rei, sent fonamental, ara sí, tenir l´oposició, doncs si els hi toqués jugar les blanques perderien.

3. . . d4 4.d2 c4 5.c2 c3

única manera de progressar per part de les negres és anar avançant el peó.

6.c1

Moment clau del final: sempre s´ha de mantenir el rei davant del peó a l´espera de que el rei negre decideixi ocupar la fila 3, i aquesta és la diferència amb el final anterior, on no teníem aquesta casella a la reraguarda i per això es perdia.

[Un error molt greu seria 6.d1?? d3 7.c1 c2 8.b2 d2–+ tal i com hem vist abans.]

6. . . c4

[Si 6. . . d3 7.d1 (oposició!) 7. . . c2+ 8.c1 c3= i taules per ofegat.]

7.c2 b4 8.c1 b3

Les negres poden marejar la perdiu tant com vulguin, però en algún moment s´hauran de decidir per avançar el rei, sino seran taules per repetició.

9.b1 c2+

[Si tornen enrera amb el rei 9. . . c4 fem 10.c2 (o 10.c1) i anar repetint.]

10.c1 c3=

En cas contrari les negres perden el peó, pero ara tornen a ser taules per ofegat.

El coneixement d´aquests senzills finals és molt important, doncs en les partides que juguem (sobretot quan el «zeinot: » apreta) sabrem si hem de simplificar o no per arribar a una d´aquestes posicions sense necessitat de calcular les jugades posteriors.

[pgn]
[Event «Correspondència»]
[Site «?»]
[Date «1887.??.??»]
[Round «?»]
[White «Magdeburg»]
[Black «Brünel»]
[Result «1/2-1/2»]
[Annotator «Fluvià Frigola,Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/8/8/2p5/8/8/1kP5/3K4 w – – 0 1»]
[PlyCount «20»]
[EventDate «1887.??.??»]
[EventType «corr»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Magdeburg – Brünel, correspondència 1887 Pope 14: Juguen les blanques i
fan taules. Per resoldre aquesta posició ajuda molt el coneixement que
tingueu dels finals de rei i peó vs rei. Aprofitaré l’avinentesa per
anar-los repassant en el decurs de la solució.} 1. c4 $1 {(sacrifici de peó
per arribar a un final teòric de taules)} ({Perd} 1. Kd2 $2 c4 2. c3 Kb3 $19 {
, per exemple:} 3. Kd1 Kxc3 4. Kc1 {(en aquesta posició sempre guanyen les
negres jugui qui jugui, tenir l’oposició no serveix de res)} Kd3 5. Kd1 c3 {
(ara sí que és important tenir l’oposició, tal i com veurem a la variant
principal)} 6. Kc1 c2 {(i el rei blanc ha de marxar de devant del peó, cedint
la casella crítica d2 al rei negre)} 7. Kb2 Kd2 $19 {coronant el peó.}) 1…
Kc3 2. Kc1 $1 {(és indispensable posar el rei a la mateixa columna del peó
negre)} Kxc4 3. Kc2 $1 {amb taules teòriques. La diferència d’aquest
final amb l’anterior és que les blanques tenen una fila al darrera per poder
maniobrar amb el rei, sent fonamental, ara sí, tenir l’oposició, doncs si
els hi toqués jugar a les blanques perderien.} Kd4 4. Kd2 c4 5. Kc2 c3 {
(l’única manera de progressar per part de les negres és anar avançant el
peó)} 6. Kc1 {(moment clau del final: sempre s’ha de mantenir el rei davant
del peó a l’espera de que el rei negre decideixi ocupar la fila 3, i aquesta
és la diferència amb el final anterior, on no teníem aquesta casella a la
reraguarda i per això es perdia)} ({Un error molt greu seria} 6. Kd1 $4 Kd3 7.
Kc1 c2 8. Kb2 Kd2 $19 {tal i com hem vist abans.}) 6… Kc4 ({Si} 6… Kd3 7.
Kd1 {(oposició!)} c2+ 8. Kc1 Kc3 $11 {i taules per ofegat.}) 7. Kc2 Kb4 8. Kc1
Kb3 {(les negres poden marejar la perdiu tant com vulguin, però en algún
moment s’hauran de decidir per avançar el rei, sino seran taules per
repetició)} 9. Kb1 c2+ ({si tornen enrera amb el rei} 9… Kc4 {fem} 10. Kc2 (
{o} 10. Kc1 {i anar repetint})) 10. Kc1 Kc3 $11 {en cas contrari les negres
perden el peó, pero ara tornen a ser taules per ofegat. El coneixement
d’aquests senzills finals és molt important, doncs en les partides que juguem
(sobretot quan el «zeinot: (+)» apreta) sabrem si hem de simplificar o no per
arribar a una d’aquestes posicions sense necessitat de calcular les jugades
posteriors.} 1/2-1/2
[/pgn]

Pope 13

Final compost anònim

Pope 13

Pope 13: Juguen les blanques i guanyen.

Les blanques tenen un final de partida còmode, amb un avantatge material suficient per guanyar degut a la multitud de dobles de rei i torre que es poden fer amb els dos cavalls, ara bé, si les negres puguessin canviar la torre pel peó, aleshores serien taules, ja que amb els dos cavalls no es pot forçar cap mat.

1.e6! (única jugada guanyadora)

[Si per exemple 1.f5? d3 2.cd6+ f4 3.f1 d2 4.c4 xf2+= i taules, tal i com hem dit abans.]

1. . . h5

[1. . . d3 (les jugades de rei són les que aguanten més) 2.f4+ xc4 3.xd5 xd5 4.f3 e5 5.g4+– controlant les caselles crítiques de coronació del peó;

1. . . f5 (ve a ser el mateix) 2.e3+ xe6 3.xd5 xd5 4.f3 e5 5.g4+– igual que a la variant anterior;

1. . . b5 2.d6++–;

1. . . d3 2.c5++–;

1. . . d7 2.c5++–;

1. . . f5 2.d6++–;

1. . . d1 (les anteriors jugades de torre porten a dobles directes, tal i com s´ha vist) 2.f3+ (amb la mateixa idea que a la variant principal) 2. . . d5 (2. . . d3 3.b2++–; 2. . . f5 3.e3++–) 3.e3++–]

2.f3+ (obligant a que el rei vagi a quadre blanc, posant-se a tir de doble)

2. . . d5

[2. . . d3 3.f4++–;

2. . . f5 3.g7++–]

3.f4++–

Pope-13-final

 

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[Annotator «Fluvià Frigola,Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/6N1/8/3r4/2N1k3/8/5PK1/8 w – – 0 1»]
[PlyCount «5»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Final compost Pope 13: Juguen les blanques i guanyen. Les blanques tenen
un final de partida còmode, amb un avantatge material suficient per guanyar
degut a la multitud de dobles de rei i torre que es poden fer amb els dos
cavalls, ara bé, si les negres puguessin canviar la torre pel peó, aleshores
serien taules, ja que amb els dos cavalls no es pot forçar cap mat.} 1. Ne6 $1
{(única jugada guanyadora)} ({Si per exemple} 1. Nf5 $2 Rd3 2. Ncd6+ Kf4 3.
Kf1 Rd2 4. Nc4 Rxf2+ $11 {i taules, tal i com hem dit abans.}) 1… Rh5 (1…
Kd3 {(les jugades de rei són les que aguanten més)} 2. Nf4+ Kxc4 3. Nxd5 Kxd5
4. Kf3 Ke5 5. Kg4 $18 {controlant les caselles crítiques de coronació del
peó.}) (1… Kf5 {(ve a ser el mateix)} 2. Ne3+ Kxe6 3. Nxd5 Kxd5 4. Kf3 Ke5
5. Kg4 $18 {igual que a la variant anterior.}) (1… Rb5 2. Nd6+ $18) (1… Rd3
2. Nc5+ $18) (1… Rd7 2. Nc5+ $18) (1… Rf5 2. Nd6+ $18) (1… Rd1 {(les
anteriors jugades de torre porten a dobles directes, tal i com s’ha vist)} 2.
f3+ {(amb la mateixa idea que a la variant principal)} Kd5 (2… Kd3 3. Nb2+
$18) (2… Kf5 3. Ne3+ $18) 3. Ne3+ $18) 2. f3+ {(obligant a que el rei vagi a
quadre blanc, posant-se a tir de doble)} Kd5 (2… Kd3 3. Nf4+ $18) (2… Kf5
3. Ng7+ $18) 3. Nf4+ $18 {} 1-0
[/pgn]

Pope 12

Estudi de 1902 de Henri Rinck (França, 10–01–1870 / 17–02–1952)

Pope 12

Pope 12: Juguen les blanques y fan taules.

En aquesta posició les negres tenen un gran avantatge de material que hauria de ser suficient per guanyar la partida còmodament, però la situació del seu rei a un racó del tauler fa que les blanques puguin organitzar una defensa creant amenaces de mat. Veiem com:

1.e4+ b7 2.c8 (aquí està l´amenaça de mat amb xb7#)

2. . . a6 (defensa obligada)

[No es pot forçar la posició fent

2. . . a6? 3.b8! i ara són les blanques qui guanyen: 3. . . c2+ de res serveix sacrificar la dama per evitar el mat immediat (per exemple 3. . . e2 4.xb7#) 4.xc2 c5 (4. . . d6+ 5.xd6 a7 6.c5+ a8 7.e4#) 5.d1 e4 6.f3 b4 7.xe4#;

o 2. . . a5? 3.b8 c2+ 4.xc2 d6+ 5.xd6 a7 6.c5+ a6 7.e4 a4 (7. . . b4 8.d3#) 8.b4 a3 9.b7#]

3.d5! (jugada intermitja necessària per evitar e6+ que donaria la victòria al negre)

3. . . b4 (no hi ha cap altre jugada que defensi el mat, a no ser que les negres vulguin perdre regalant la dama)

4.c6! (la clau de tota la maniobra blanca: sacrifici d´atracció)

4. . . xc6 (obligatòriament s´ha d´acceptar el sacrifici)

[doncs si, per exemple: 4. . . d3?? (es podria sacrificar la dama jugant b6 o b5 per evitar el mat, però només seria allargar l´agonia) 5.xb7#]

Pope 12 final

amb el que es produeixen taules per ofegat, ja que l´alfil blanc de c7 ha quedat clavat, el peó de b3 bloquejat i totes les caselles on pot anar el rei estan amenaçades per les peces negres.

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1902.??.??»]
[Round «?»]
[White «Rinck, Henri»]
[Black «?»]
[Result «1/2-1/2»]
[Annotator «Fluvià Frigola, Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «k2n4/p1BK4/8/1p6/8/1P1B4/q7/8 w – – 0 1»]
[PlyCount «8»]
[EventDate «1988.??.??»]
[EventType «corr»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1902 de Henri Rinck (França, 10-01-1870 / 17-02-1952) Pope 12:
Juguen les blanques y fan taules. En aquesta posició les negres tenen un gran
avantatge de material que hauria de ser suficient per guanyar la partida
còmodament, però la situació del seu rei a un racó del tauler fa que les
blanques puguin organitzar una defensa creant amenaces de mat. Veiem com:} 1.
Be4+ Nb7 2. Kc8 {(aquí està l’amenaça de mat amb Bxb7#)} Qa6 {(defensa
obligada)} ({No es pot forçar la posició fent} 2… a6 $2 3. Bb8 $1 {i ara
són les blanques qui guanyen:} Qc2+ {de res serveix sacrificar la dama per
evitar el mat immediat} ({per exemple} 3… Qe2 4. Bxb7#) 4. Bxc2 Nc5 (4…
Nd6+ 5. Bxd6 Ka7 6. Bc5+ Ka8 7. Be4#) 5. Bd1 Ne4 6. Bf3 b4 7. Bxe4#) (2… a5
$2 3. Bb8 Qc2+ 4. Bxc2 Nd6+ 5. Bxd6 Ka7 6. Bc5+ Ka6 7. Be4 a4 (7… b4 8. Bd3#)
8. b4 a3 9. Bb7#) 3. Bd5 $1 {(jugada intermitja necessària per evitar Qe6+
que donaria la victòria al negre)} b4 {(no hi ha cap altre jugada que defensi
el mat, a no ser que les negres vulguin perdre regalant la dama)} 4. Bc6 $1 {
(la clau de tota la maniobra blanca: sacrifici d’atracció)} Qxc6 {
(obligatòriament s’ha d’acceptar el sacrifici) amb el que es produeixen
taules per ofegat.} ({doncs si, per exemple:} 4… Qd3 $4 {(es podria
sacrificar la dama jugant Qb6 o Qb5 per evitar el mat, però només seria
allargar l’agonia)} 5. Bxb7#) 1/2-1/2
[/pgn]

Pope 11

Estudi de 1931 de Szaja Kozlowski (Polònia, 1910 / 1943)

Pope 11

Pope 11: Juguen les blanques i fan taules.

En aquesta posició sembla que les blanques estan irremissiblement perdudes, però hi ha un petit detall a la posició, i és que el rei blanc està pessigant a una de les dues torres negres. Veiem com es pot aprofitar aquesta circumstància:

1.f8+ d7 2.f7+ e6 3.f5!

La clau, amb aquesta jugada la torre blanca queda defensada pel peó i el rei negre intercepta la defensa de la torre h6.

3. . . d7 (el rei ha de tornar a la setena)

[Si 3. . . h1 amb 4.f6+ es produeix un atac amb raigs X contra l´altre torre 4. . . e5 5.xa6 xe4= quedant el material igualat i per tant taules.

A un final similar s´arribaria fent 3. . . a4 4.xh6 xe4= i taules, com abans.]

4.f7+

Pope 11 final

i taules per repetició de jugades.

 

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1931.??.??»]
[Round «?»]
[White «Kozlowski, Szaja»]
[Black «?»]
[Result «1/2-1/2»]
[Annotator «Fluvià Frigola, Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «2k5/6K1/r6r/8/4P3/8/8/5R2 w – – 0 1»]
[PlyCount «7»]
[EventDate «1931.??.??»]
[EventType «corr»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1931 de Szaja Kozlowski (Polònia, 1910 / 1943) Pope 11: Juguen
les blanques i fan taules. En aquesta posició sembla que les blanques estan
irremissiblement perdudes, però hi ha un petit detall a la posició, i és
que el rei blanc està pessigant a una de les dues torres negres. Veiem com es
pot aprofitar aquesta circumstància:} 1. Rf8+ Kd7 2. Rf7+ Ke6 3. Rf5 $1 {
La clau, amb aquesta jugada la torre blanca queda defensada pel peó i el rei
negre intercepta la defensa de la torre h6.} Kd7 {(el rei ha de tornar a la
setena)} ({Si} 3… Rh1 {amb} 4. Rf6+ {es produeix un atac amb raigs X contra
l’altre torre} Ke5 5. Rxa6 Kxe4 $11 {quedant el material igualat i per tant
taules.}) ({A un final similar s’arribaria fent} 3… Ra4 4. Kxh6 Rxe4 $11 {
i taules, com abans.}) 4. Rf7+ { i taules per repetició de jugades.}
1/2-1/2

[/pgn]