Pope 6

Estudi de 1901 de Oldrich Duras (Txèquia, 30–10–1882 / 05–01–1957)

Pope 6

Pope 6: Juguen les blanques i fan taules.

Tot i tenir peça de més, les blanques no poden parar el peó negre a4.

Així, doncs, han de buscar la salvació per altres mitjans.

1.f2 a3

[De cap manera 1. . . gxh3?? 2.g3#;

Si 1. . . g3+ 2.e1 a3 3.f1= i segueix com a la variant principal]

2.f1 g3+ (única davant l´amenaça 3.g3 mat)

[No es pot 2. . . a2?? 3.g3#;

Ni tampoc 2. . . gxh3?? 3.g3+ g4 4.e2#]

3.e1!

Única manera de salvar la partida, mantenint el rei al costat de la casella salvadora per ocupar-la en el moment oportú.

3. . . a2 4.e2

Ara es veu l´idea de la jugada anterior: el rei intercepta els moviments de l´alfil.

4. . . a1=

Pope 6 final

i taules per ofegat.

[4. . . a1= és el mateix;

4. . . a1?! 5.d1 (el cavall està mort) 5. . . xc2 però després de 6.xc2= ara és el negre el que està ofegat;

4. . . a1? 5.d1 b2 6.a6! a3 (6. . . bxa6? 7.b7+–) 7.xb7 c1! 8.xd5 (8.xc1?= Un altre cop taules per ofegat) 8. . . xe3 9.e6 xd4 (9. . . xf4? 10.xf5 e3 11.e2 g5 12.e4+–) 10.b7 a7 11.xf5 b8 12.xe4 xf4 13.e2 possiblement siguin taules, però quines ganes de complicarse la vida, s´han d´acceptar les taules per ofegat.]

 

 

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1901.??.??»]
[Round «?»]
[White «Duras, Oldrich»]
[Black «?»]
[Result «1/2-1/2»]
[Annotator «Fluvià Frigola, Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/1p6/1P6/3p1p1p/p2PpPpk/2p1P2P/2P1B1P1/6K1 w – – 0 1»]
[PlyCount «8»]
[EventDate «1901.??.??»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1901 de Oldrich Duras (Txèquia, 30-10-1882 / 05-01-1957) Pope
6: Juguen les blanques i fan taules. Tot i tenir peça de més, les blanques
no poden parar el peó negre a4. Així, doncs, han de buscar la salvació per
altres mitjans.} 1. Kf2 a3 ({De cap manera} 1… gxh3 $4 2. g3#) ({Si} 1… g3+
2. Ke1 a3 3. Bf1 $11 {i segueix com a la variant principal}) 2. Bf1 g3+ {
(única davant l’amenaça 3.g3 mat)} (2… a2 $4 3. g3#) (2… gxh3 $4 3. g3+
Kg4 4. Be2#) 3. Ke1 $1 {(única manera de salvar la partida)} a2 4. Ke2 {
(ara es veu l’idea de la jugada anterior: el rei itercepta els moviments de
l’alfil)} a1=Q $11 { i taules per ofegat.} (4… a1=R $11 {és el mateix.})
(4… a1=N $6 5. Kd1 {(el cavall està mort)} Nxc2 {però després de} 6. Kxc2
$11 {ara és el negre el que està ofegat.}) (4… a1=B $2 5. Kd1 Bb2 6. Ba6 $1
Ba3 (6… bxa6 $2 7. b7 $18) 7. Bxb7 Bc1 $1 8. Bxd5 (8. Kxc1 $2 $11 {Un altre
cop taules per ofegat}) 8… Bxe3 9. Be6 Bxd4 (9… Bxf4 $2 10. Bxf5 e3 11. Ke2
Kg5 12. Be4 $18) 10. b7 Ba7 11. Bxf5 Bb8 12. Bxe4 Bxf4 13. Ke2 $16 {
possiblement siguin taules, però quines ganes de complicarse la vida, s’han
d’acceptar les taules per ofegat.}) 1/2-1/2

[/pgn]

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *