Pope 10

Problema compost anònim

Pope 10

Pope 10: Juguen les blanques i guanyen.

Les blanques tenen torre de més, però el peó negre de d2 no es pot parar, així que s´ha de buscar una manera diferent de guanyar.

1.c2!

[Falla 1.xc1 dxc1! amb taules.

Tampoc serveix 1.b3+ b4

(però no 1. . .xb3? 2.d3 b4 3.e3! c4 4.d8+–)

2.xc1 xb3 3.h1 c2 4.e4 d1+ 5.xd1 xd1 6.e5 b4 7.e6 fxe6 8.fxe6 b3 9.e7 b2 10.e8 b1=.]

1. . . d1

Un cop hem permès la coronació s´ha de buscar la manera de capturar la dama per mitjans tàctics.

[Si 1. . . d3 abans de menjar el peó salvem primer el cavall 2.a2+ b6 3.d7+ c6 4.xd2+–]

2.xc1! [sacrifici d´atracció]

2. . . d5+ [aquí no hi ha cap doble . . . de moment!]

[2. . . xc1 si s´accepte el sacrifici la dama queda enforquillada, igual que en les altres variants que es detallen 3.b3+ b4 4.xc1+–;

2. . . d2 3.b3+ b4 4.xd2+–;

2. . . d4 3.b3+ b4 4.xd4+–;

2. . . d6 3.b7+ a4 4.xd6+–;

2. . . d8 3.b7+ a4 4.xd8+–]

3.e4 [vagi on vagi la dama el cavall sempre es posa les ulleres]

3. . . e5

[3. . . a2 4.a1 xa1 5.b3+ a4 6.xa1+–;

3. . . c6 4.b3+ b6 5.xc6+ xc6 6.e5+–;

3. . . a8 4.a1+ b4 5.xa8 xc5 6.e5+–]

4.a1+! segon sacrifici d´atracció

Pope 10 final

i la dama negra cau:

4. . . xa1

[4. . . b4 5.d3+ c3 6.xe5+–;

4. . . b6 5.d7+ c6 6.xe5++–]

5.b3+ b4

[5. . . a4 6.xa1+–.]

6.xa1 c3 tancant el cavall, però ara:

7.e5 [i un peó blanc coronarà]

7. . . b2 8.e6 fxe6 9.fxe6 xa1 10.e7 b4 11.e8+–

Poques posicions hi deu haver amb tants dobles de cavall diferents com es donen en aquest problema.

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «Anònim»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[Annotator «Fluvià Frigola, Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/5p2/8/kpN2P2/8/2R2K2/3pP3/2n5 w – – 0 1»]
[PlyCount «21»]
[EventDate «1992.??.??»]
[EventType «corr»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Problema compost Pope 10: Juguen les blanques i guanyen. Les blanques
tenen torre de més, però el peó negre de d2 no es pot parar, així que s’ha
de buscar una manera diferent de guanyar.} 1. Rc2 $1 ({falla} 1. Rxc1 dxc1=N $1
{amb taules}) ({Tampoc serveix} 1. Nb3+ Kb4 ({però no} 1… Nxb3 $2 2. Rd3 Kb4
3. e3 $1 Kc4 4. Rd8 $18) 2. Rxc1 Kxb3 3. Rh1 Kc2 4. e4 d1=Q+ 5. Rxd1 Kxd1 6. e5
b4 7. e6 fxe6 8. fxe6 b3 9. e7 b2 10. e8=Q b1=Q $11) 1… d1=Q {un cop hem
permès la coronació s’ha de buscar la manera de capturar la dama per mitjans
tàctics} ({Si} 1… Nd3 {abans de menjar el peó salvem primer el cavall} 2.
Ra2+ Kb6 3. Nd7+ Kc6 4. Rxd2 $18) 2. Rxc1 $1 {sacrifici d’atracció} Qd5+ {
aquí no hi ha cap doble… de moment!} (2… Qxc1 {si s’accepte el sacrifici
la dama queda enforquillada, igual que en les altres variants que es detallen}
3. Nb3+ Kb4 4. Nxc1 $18) (2… Qd2 3. Nb3+ Kb4 4. Nxd2 $18) (2… Qd4 3. Nb3+
Kb4 4. Nxd4 $18) (2… Qd6 3. Nb7+ Ka4 4. Nxd6 $18) (2… Qd8 3. Nb7+ Ka4 4.
Nxd8 $18) 3. e4 {vagi on vagi la dama el cavall sempre es posa les ulleres} Qe5
(3… Qa2 4. Ra1 Qxa1 5. Nb3+ Ka4 6. Nxa1 $18) (3… Qc6 4. Nb3+ Kb6 5. Rxc6+
Kxc6 6. e5 $18) (3… Qa8 4. Ra1+ Kb4 5. Rxa8 Kxc5 6. e5 $18) 4. Ra1+ $1 {
segon sacrifici d’atracció i la dama negra cau:} Qxa1 (4… Kb4 5. Nd3+
Kc3 6. Nxe5 $18) (4… Kb6 5. Nd7+ Kc6 6. Nxe5+ $18) 5. Nb3+ Kb4 (5… Ka4 6.
Nxa1 $18 {Poques posicions hi deu haver amb tants dobles de cavall diferents
com es donen en aquest problema.}) 6. Nxa1 Kc3 {tancant el cavall, però ara}
7. e5 {i un peó blanc coronarà} Kb2 8. e6 fxe6 9. fxe6 Kxa1 10. e7 b4 11.
e8=Q $18 {Poques posicions hi deu haver amb tants dobles de cavall diferents
com es donen en aquest problema.} 1-0
[/pgn]

Pope 9

Estudi de 1907 de J. Behting

Pope 9

Pope 9: Juguen les blanques i guanyen.

Un curiós final, les blanques haurien de guanyar sense problemes, doncs la dama és molt superior als quatre peons negres, sinó fora perquè ni ha un a un pas de la coronació. Així les coses per guanyar s´ha de jugar molt precís:

1.e3!

Clavar el peó és l´única manera d´evitar la coronació

1. . . f4

[Amb 1. . . d1? ara és l´altre peó el que pot coronar 2.g1+ la millor, tot i que altres també guanyen 2. . . e2 3.xc2+– guanyant fàcilment.

Encara pitxor és 1. . . b1? 2.xd2 c1 3.a2#.

Tampoc salva al negre 1. . . g4? 2.c3 b1 3.b6+ (3.d3!+– encara és millor, però més complicada de calcular) 3. . . c1 4.b2+ d1 5.xc2++–]

2.f2!

Brillant sacrifici invers (no s´entrega cap peça, però es permet que les negres agafin una dama).

2. . . d1

[Si 2. . . f3 que és la que allarga més la partida 3.e3 i tornem a la clavada anterior 3. . . g4 4.c3! guanyant, tal i com es pot veure: 4. . . b1 fugint del mat 5.e4 un cop més la més ràpida per acabar 5. . . d1+ 6.d2 b2 7.xc2+ a1 8.c3+– seguit de mat en 3, per exemple: 8. . . a4+ 9.xa4+ b1 10.c2+ a1 11.b2#]

3.c3! (atzucac!: l´obligació de jugar fa que el negre perdi)

3. . . f3 (per exemple)

[3. . . g4 4.xf4+ porta al mateix final]

4.e3+ b1

[4. . . d2+ 5.xd2+ b1 6.xc2+ a1 7.b2#]

5.b6+ c1 6.b2# i mat.

Pope 9 final

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1907.??.??»]
[Round «?»]
[White «Behting, J.»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[Annotator «Fluvià Frigola, Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/8/8/5pp1/8/1K6/2pp1Q2/2k5 w – – 0 1»]
[PlyCount «11»]
[EventDate «1907.??.??»]
[EventType «tourn»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1907 de J. Behting Pope 9: Juguen les blanques i guanyen. Un
curiós final, les blanques haurien de guanyar sense problemes, doncs la dama
és molt superior als quatre peons negres, sino fos perquè ni ha un a un pas
de la coronació. Així les coses per guanyar s’ha de jugar molt precís:} 1.
Qe3 $1 {(clavar el peó és l’única manera d’evitar la coronació)} f4 ({Amb}
1… Kd1 $2 {ara és l’altre peó el que pot coronar} 2. Qg1+ {la millor, tot
i que altres també guanyen} Ke2 3. Kxc2 $18 {guanyant fàcilment.}) ({Encara
pitxor és} 1… Kb1 $2 2. Qxd2 c1=Q 3. Qa2#) ({Tampoc salva al negre} 1… g4
$2 2. Kc3 Kb1 3. Qb6+ (3. Qd3 $1 $18 {encara és millor, però més complicada
de calcular}) 3… Kc1 4. Qb2+ Kd1 5. Qxc2+ $18) 2. Qf2 $1 {Brillant sacrifici
invers (no s’entrega cap peça, però es permet que les negres agafin una dama)
.} d1=Q ({Si} 2… f3 {que és la que allarga més la partida} 3. Qe3 {tornem
a la clavada anterior} g4 4. Kc3 $1 {guanyant, tal i com es pot veure:} Kb1 {
fugint del mat} 5. Qe4 {un cop més la més ràpida per acabar} d1=N+ 6. Kd2
Nb2 7. Qxc2+ Ka1 8. Kc3 $18 {seguit de mat en 3, per exemple:} Na4+ 9. Qxa4+
Kb1 10. Qc2+ Ka1 11. Qb2#) 3. Kc3 $1 {(atzucac: l’obligació de jugar fa que
el negre perdi)} f3 {(per exemple)} (3… g4 4. Qxf4+ {porta al mateix final})
4. Qe3+ Kb1 (4… Qd2+ 5. Qxd2+ Kb1 6. Qxc2+ Ka1 7. Qb2#) 5. Qb6+ Kc1 6. Qb2# {
mat.} 1-0
[/pgn]

Pope 8

Estudi de 1911 de Leonid Ivanovich Kubbel (Rússia, 25-12-1891 / 18-04-1942)

Pope 8

Pope 8: Juguen les blanques i fan taules.

Degut al gran avantatge material que tenen, sembla que les negres guanyaran fàcilment un cop hagin tret la seva dama del racó, o fins i tot si l´han de canviar per la torre blanca, però sempre s´ha d´estar atent als recursos que poden estar amagats a la posició. Veiem:

1.a4! e7

[De res serveix entregar la dama per intentar coronar el peó passat:

1. . . h4 2.a8+ e7 3.xh8 h3 4.a8 h2 5.a1 (la torre a tornat a temps, just per parar el peó) 5. . . e3

A) 6.h1 g1 7.e5

A1) 7. . . f2 8.f5 (Sempre s´ha d´estar atent: 8.xh2?? g3+–+) 8. . . g1=;

A2) 7. . . d7 8.d5 e7 9.e5=;

B) També porta a taules 6.e1 d6 7.d1+ e7= amb taules per repetició en els tres casos.]

2.a7+ d6 3.a8! (brillant sacrifici de torre, obligat d´acceptar, que salva la partida)

3. . . xa8=

Pope 8 finaljpg

I taules per ofegat. Costa d´imaginar aquesta situació amb el rei blanc al mig del tauler.

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1911.??.??»]
[Round «?»]
[White «Kubbel, Leonid Ivanovich»]
[Black «?»]
[Result «1/2-1/2»]
[Annotator «Fluvià Frigola, Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «5k1q/6p1/6Pb/5K1p/4R3/8/8/8 w – – 0 1»]
[PlyCount «6»]
[EventDate «1911.??.??»]
[SourceTitle «»]
[Source «»]
[SourceDate «1992.01.01»]
[SourceVersion «1»]
[SourceVersionDate «1992.01.01»]
[SourceQuality «1»]

{Estudi de 1911 de Leonid Ivanovich Kubbel (Rússia, 25-12-1891 / 18-04-1942)
Pope 8: Juguen les blanques i fan taules. Degut al gran avantatge material
que tenen, sembla que les negres guanyaran fàcilment un cop hagin tret la
seva dama del racó, o fins i tot si l’han de canviar per la torre blanca,
però sempre s’ha d’estar atent als recursos que poden estar amagats a la
posició. Veiem:} 1. Ra4 $1 Ke7 ({De res serveix entregar la dama per intentar
coronar el peó passat:} 1… h4 2. Ra8+ Ke7 3. Rxh8 h3 4. Ra8 h2 5. Ra1 {
(la torre a tornat a temps, just per parar el peó)} Be3 6. Re1 ({També porta
a taules} 6. Rh1 Bg1 7. Ke5 Kd7 (7… Bf2 8. Kf5 ({Sempre s’ha d’estar atent:}
8. Rxh2 $4 Bg3+ $19) 8… Bg1 $11) 8. Kd5 Ke7 9. Ke5 $11) 6… Kd6 7. Rd1+ Ke7
$11 {amb taules per repetició en els tres casos.}) 2. Ra7+ Kd6 3. Ra8 $1 {
(brillant sacrifici de torre, obligat d’acceptar, que salva la partida)} Qxa8
$11 { I taules per ofegat. Costa d’imaginar aquesta situació amb el rei
blanc al mig del tauler.} 1/2-1/2

[/pgn]

Pope 7

Estudi de 1907 de Henri Rinck (França 10-01-1870 / 17-02-1952)

Pope 7

Pope 7: Juguen les blanques i guanyen.

En aquesta posició sembla que les dues peces negres i el seu rei són suficients per parar els dos peons blancs, i encara més veient lo allunyat que està el rei blanc, però . . .

1.d7

L´ordre amb què s´avancen els peons és primordial.

[Si 1.a7? b6 2.d7 c7= i els dos peons queden neutralitzats.]

1. . . d2 2.a7 f3

Cada peça negra s´ocupa de parar un peó.

3.h5+ b6

I ara el rei també s´acosta als peons.

4.d5!!

Inesperat sacrifici de torre amb doble intercepció de les peces defensores del negre.

Pope 7 final

I les blanques coronen un dels dos peons:

4. . . xd5

[Encara és pitxor 4. . . xd5 5.d8+ xa7 6.a5+ b7 7.xd2+– amb una victòria molt més fàcil]

5.a8 xd7 6.xf3+–

I un cop més tenim un final de dama vs. torre i peó (Mat en 36 segons les taules de Nalimov).

6. . . c7

Només donaré, a tall d´exemple, la línia millor per tots dos jugadors:

7.f6 b7 8.e6 c7 9.g8 d6 10.e5 c6 11.xh7 d5 12.e4 d6 13.g7 e5 14.d4+ d5 15.f6+ c5 16.c3+ b5 17.f6 h5 18.b3+ a5 19.f3 c5 20.a3+ b5 21.b3+ a5 22.e6 h5 23.e3 a4 24.f4+ a5 25.d2+ a6 26.d6 b5 27.d4 a5 28.a7+ b4 29.c6 a5 30.b6+ a4 31.b2 h5 32.e2 g5 33.c2+ b4 34.d2+ i finalment cau la torre.

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1907.??.??»]
[Round «?»]
[White «Rinck, Henri»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[Annotator «Fluvià Frigola, Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «7K/7p/P2P4/k7/8/8/r3b3/7R w – – 0 1»]
[PlyCount «67»]
[EventDate «1907.??.??»]
[EventType «tourn»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1907 de Henri Rinck (França, 10-01-1870 / 17-02-1952) Pope 7:
Juguen les blanques i guanyen. En aquesta posició sembla que les dues peces
negres i el seu rei són suficients per parar els dos peons blancs, i encara
més veient lo allunyat que està el rei blanc, però…} 1. d7 {L’ordre amb
què s’avancen els peons és primordial.} ({Si} 1. a7 $2 Kb6 2. d7 Kc7 $11 {
i els dos peons queden neutralitzats.}) 1… Rd2 2. a7 Bf3 {cada peça negra
s’ocupa de parar un peó} 3. Rh5+ Kb6 {i ara el rei també s’acosta als peons}
4. Rd5 $3 {Inesperat sacrifici de torre amb doble intercepció de les peces
defensores del negre. i les blanques coronen un dels dos peons:} Rxd5 ({
Encara és pitxor} 4… Bxd5 5. d8=Q+ Kxa7 6. Qa5+ Kb7 7. Qxd2 $18 {amb una
victòria molt més fàcil}) 5. a8=Q Rxd7 6. Qxf3 $18 {i un cop més tenim un
final de dama vs. torre i peó (Mat en 36 segons les taules de Nalimov)} Kc7 {
momés donaré, a tall d’exemple, la línia millor per tots dos jugadors:} 7.
Qf6 Kb7 8. Qe6 Kc7 9. Kg8 Rd6 10. Qe5 Kc6 11. Kxh7 Rd5 12. Qe4 Kd6 13. Kg7 Re5
14. Qd4+ Rd5 15. Qf6+ Kc5 16. Qc3+ Kb5 17. Kf6 Rh5 18. Qb3+ Ka5 19. Qf3 Rc5 20.
Qa3+ Kb5 21. Qb3+ Ka5 22. Ke6 Rh5 23. Qe3 Ka4 24. Qf4+ Ka5 25. Qd2+ Ka6 26. Kd6
Rb5 27. Qd4 Ka5 28. Qa7+ Kb4 29. Kc6 Ra5 30. Qb6+ Ka4 31. Qb2 Rh5 32. Qe2 Rg5
33. Qc2+ Kb4 34. Qd2+ {i finalment cau la torre.} 1-0

[/pgn]

Pope 6

Estudi de 1901 de Oldrich Duras (Txèquia, 30–10–1882 / 05–01–1957)

Pope 6

Pope 6: Juguen les blanques i fan taules.

Tot i tenir peça de més, les blanques no poden parar el peó negre a4.

Així, doncs, han de buscar la salvació per altres mitjans.

1.f2 a3

[De cap manera 1. . . gxh3?? 2.g3#;

Si 1. . . g3+ 2.e1 a3 3.f1= i segueix com a la variant principal]

2.f1 g3+ (única davant l´amenaça 3.g3 mat)

[No es pot 2. . . a2?? 3.g3#;

Ni tampoc 2. . . gxh3?? 3.g3+ g4 4.e2#]

3.e1!

Única manera de salvar la partida, mantenint el rei al costat de la casella salvadora per ocupar-la en el moment oportú.

3. . . a2 4.e2

Ara es veu l´idea de la jugada anterior: el rei intercepta els moviments de l´alfil.

4. . . a1=

Pope 6 final

i taules per ofegat.

[4. . . a1= és el mateix;

4. . . a1?! 5.d1 (el cavall està mort) 5. . . xc2 però després de 6.xc2= ara és el negre el que està ofegat;

4. . . a1? 5.d1 b2 6.a6! a3 (6. . . bxa6? 7.b7+–) 7.xb7 c1! 8.xd5 (8.xc1?= Un altre cop taules per ofegat) 8. . . xe3 9.e6 xd4 (9. . . xf4? 10.xf5 e3 11.e2 g5 12.e4+–) 10.b7 a7 11.xf5 b8 12.xe4 xf4 13.e2 possiblement siguin taules, però quines ganes de complicarse la vida, s´han d´acceptar les taules per ofegat.]

 

 

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1901.??.??»]
[Round «?»]
[White «Duras, Oldrich»]
[Black «?»]
[Result «1/2-1/2»]
[Annotator «Fluvià Frigola, Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/1p6/1P6/3p1p1p/p2PpPpk/2p1P2P/2P1B1P1/6K1 w – – 0 1»]
[PlyCount «8»]
[EventDate «1901.??.??»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1901 de Oldrich Duras (Txèquia, 30-10-1882 / 05-01-1957) Pope
6: Juguen les blanques i fan taules. Tot i tenir peça de més, les blanques
no poden parar el peó negre a4. Així, doncs, han de buscar la salvació per
altres mitjans.} 1. Kf2 a3 ({De cap manera} 1… gxh3 $4 2. g3#) ({Si} 1… g3+
2. Ke1 a3 3. Bf1 $11 {i segueix com a la variant principal}) 2. Bf1 g3+ {
(única davant l’amenaça 3.g3 mat)} (2… a2 $4 3. g3#) (2… gxh3 $4 3. g3+
Kg4 4. Be2#) 3. Ke1 $1 {(única manera de salvar la partida)} a2 4. Ke2 {
(ara es veu l’idea de la jugada anterior: el rei itercepta els moviments de
l’alfil)} a1=Q $11 { i taules per ofegat.} (4… a1=R $11 {és el mateix.})
(4… a1=N $6 5. Kd1 {(el cavall està mort)} Nxc2 {però després de} 6. Kxc2
$11 {ara és el negre el que està ofegat.}) (4… a1=B $2 5. Kd1 Bb2 6. Ba6 $1
Ba3 (6… bxa6 $2 7. b7 $18) 7. Bxb7 Bc1 $1 8. Bxd5 (8. Kxc1 $2 $11 {Un altre
cop taules per ofegat}) 8… Bxe3 9. Be6 Bxd4 (9… Bxf4 $2 10. Bxf5 e3 11. Ke2
Kg5 12. Be4 $18) 10. b7 Ba7 11. Bxf5 Bb8 12. Bxe4 Bxf4 13. Ke2 $16 {
possiblement siguin taules, però quines ganes de complicarse la vida, s’han
d’acceptar les taules per ofegat.}) 1/2-1/2

[/pgn]