Pope 5

Estudi de 1915 de Max Arn K. S. Karstedt (Alemanya, 15–01–1868 / 22–03–1945)

Pope 5

Pope 5: Juguen les blanques i guanyen.

En aquest problema amb igualtat de material, el factor determinant que decideix la partida és la nefasta ubicació del rei negre; però per guanyar el blanc ha de jugar precís, no es pot entretenir gens.

1.e4!

El blanc sacrifica el peó de c2 per guanyar un temps de cara a promocionar el de la columna e. En aquest problema no s´ha de tenir en compte el material, el més important és arribar primer en la cursa de peons, tal i com diu la dita: `Primer en arribar, primer en ser servit´.

1. . . xc2

[Si 1. . . a2 2.e5 h4 3.e6 xe6 4.xe6

(però no 4.xe6? b4 5.g5 c3 6.f5 h3 7.xh3 xc2= i taules.)

4. . . b4 5.e5 c3 6.f4+–

Així el rei blanc entra al quadre del peó negre de la columna h i el para. A la llarga cauen els dos peons negres]

2.e5 b3

[2. . . xf5 3.xf5 h4 4.g4 b3 5.e6 c5 6.e7 c4 7.e8+–]

3.c2!

Sacrifici d´alfil, per seguir avançant el peó, gràcies a la clavada.

3. . . xc2

[3. . . c5 4.e6+–;

3. . . h4 4.e6 h3 5.e7 h2 6.e4 d5 7.e8+–]

4.e6

Pope 5 final

i el peó blanc corona dama primer:

4…h4 5.e7 h3 6.e8 h2 7.xc6+ +–.

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1915.??.??»]
[Round «?»]
[White «Karstedt, Max»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[Annotator «Fluvià Frigola, Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/8/2p2K2/5B1p/k7/8/2P1P3/1b6 w – – 0 1»]
[PlyCount «13»]
[EventDate «1915.??.??»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1915 de Max Arn K. S. Karstedt (Alemanya, 15-01-1868 / 22-03-1945)
Pope 5: Juguen les blanques i guanyen. En aquest problema amb igualtat de
material, el factor determinant que decideix la partida és la nefasta
ubicació del rei negre; però per guanyar el blanc ha de jugar precís, no es
pot entretenir gens.} 1. e4 $1 {El blanc sacrifica el peó de c2 per guanyar
un temps de cara a promocionar el de la columna e. En aquest problema no s’ha
de tenir en compte el material, el més important és arribar primer en la
cursa de peons, tal i com diu la dita: «Primer en arribar, primer en ser
servit».} Bxc2 ({Si} 1… Ba2 2. e5 h4 3. e6 Bxe6 4. Kxe6 ({però no} 4. Bxe6
$2 Kb4 5. Kg5 Kc3 6. Bf5 h3 7. Bxh3 Kxc2 $11 {i taules.}) 4… Kb4 5. Ke5 Kc3
6. Kf4 $18 {així el rei blanc entra al quadre del peó negre de la columna h
i el para. A la llarga cauen els dos peons negres)}) 2. e5 Bb3 (2… Bxf5 3.
Kxf5 h4 4. Kg4 Kb3 5. e6 c5 6. e7 c4 7. e8=Q $18) 3. Bc2 $1 {Sacrifici d’alfil,
per seguir avançant el peó, gràcies a la clavada.} Bxc2 (3… c5 4. e6 $18)
(3… h4 4. e6 h3 5. e7 h2 6. Be4 Bd5 7. e8=Q $18) 4. e6 { i el peó blanc
corona dama primer:} h4 5. e7 h3 6. e8=Q h2 7. Qxc6+ $18 1-0
[/pgn]

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *