Archive for abril 11th, 2019

Pope 4

dijous, abril 11th, 2019

Estudi de Roberto Gabriel Grau (Argentina, 18-03-1990 /12-04-1944)

Pope 4

Pope 4: Juguen les blanques i guanyen.

Pope 3

dijous, abril 11th, 2019

Estudi de 1928 de Richard Réti (Txèquia, 28-05-1989 / 06-06-1929)

Pope 3

Pope 3: Juguen les blanques i fan taules.

1.¢e7

(aquest problema és un exemple de maniobra del rei amb doble intenció)

1. . . g5

[Si 1. . . ¢b6 2.¢f6 ¥d3 3.e7 ¥b5 (sino el peó corona) 4.¢xg6= i taules.]

2.¢d6! g4

[Si 2. . . ¥h5 3.¢e5 ¢b7 4.e7 ¢c7 5.e8£ ¥xe8 6.¢f5= i cau el peó.]

3.e7 ¥b5 4.¢c5

(Primera intenció: atacar l´alfil per poder coronar)

4. . . ¥e8

[o 4. . . ¥d7 5.¢d4 ¢b7 6.¢e3 ¢c7 7.¢f4 ¢d6 8.e8£ ¥xe8 9.¢xg4= i taules.]

5.¢d4

(segona intenció: entrar al quadrat del peó negre perquè no pugui coronar)

Pope 3 final

i les blanques forcen les taules:

5. . . g3 6.¢e3 g2 7.¢f2 ¢b6 8.¢xg2= [Taules.]