Archive for abril 4th, 2019

Pope 3

dijous, abril 4th, 2019

Estudi de 1928 de Richard Réti (Txèquia, 28-05-1989 / 06-06-1929)

Pope 3

Pope 3: Juguen les blanques i fan taules.

Pope 2

dijous, abril 4th, 2019

Estudi de Jindrich Fritz (Txèquia, 15-06-1912 / 09-11-1984)

Pope 2

Pope 2: Juguen les blanques i guanyen.

1.¥h1! (primer sacrifici d´alliberament de la casella a8)

1. . . ¦xh1 2.a8£ ¦d1!

Única per evitar 3.£d5+ o 3.£d8+, tal i com es pot veure a les variants que segueixen:

[2. . . ¦c1 3.£d8+ ¢xa6 4.£f6+ ¢a7 5.£f2+ ¢a6 6.£a2+ ¢b5 7.£b2+ ¢c4 8.£xc1++–;

2. . . ¦g1 3.£d5+ ¢xa6 4.£a2+ ¢b5 5.£xh2+–]

3.£h1!! (segon sacrifici d´alliberament de la casella a8)

3. . . ¦xh1

[3. . . ¦d7!? (una defensa original, però insuficient) 4.¢g6

(però no 4.£xh2?? ¦h7+ 5.¢g6 ¦xh2–+)

4. . . ¢xa6 5.£xh2+–]

4.a7

Pope 2 final

i les blanques coronen amb escac capturant el peó o la torre negra:

4. . . ¦e1 (per exemple, però hi ha altres jugades amb la torre o el rei que porten a finals similars)

5.a8£+ (la clau del problema, la coronació d´aquest segon peó ara és amb escac, guanyant un temps, necessari, per poder capturar el peó de h2)

5. . . ¢b4 6.£b8+ ¢c3 7.£xh2 (i ara toca jugar el sempre difícil final de Dama vs Torre, però això ja està fora de l´abast de la resolució del problema.)

Veiem però una manera de com es pot guanyar aquest final:

7. . . ¦e4 (recordem que tots els finals amb 6 o menys peces, actualment ja estan resolts gràcies a les taules de Nalimov, que en aquesta posició anuncien mat en 30 jugades)

8.£g1 ¦e5+ 9.¢g4 ¦d5 10.£b6 ¢c4 11.¢f4 ¦h5 12.£e6+ ¢c5 13.£e7+ ¢b6 14.£d8+ ¢b7 15.¢e3 ¦c5 16.¢d4 ¦c1 17.£a5 ¦g1 18.£b4+

[S´ha d´estar atent, doncs si 18.¢c5?? ¦g5+ 19.¢b4 ¦xa5 20.¢xa5 i taules]

18. . . ¢c7 19.£d2 ¦g6 20.£f4+ ¢b6 21.£b8+ ¢a6 (encara que no ho semblava, hem progressat molt, doncs ja tenim el rei a la banda)

22.£e8 ¦g7 23.¢c5 ¦c7+ 24.¢d6 ¦b7 25.£a8+ ¢b6 26.£a4 ¦b8 27.£d4+ ¢b7 28.¢d7 ¦g8 29.£d5+ (per fi hem caçat la torre)

29. . . ¢b6 30.£xg8+–.