Pope 5

Estudi de 1915 de Max Arn K. S. Karstedt (Alemanya, 15–01–1868 / 22–03–1945)

Pope 5

Pope 5: Juguen les blanques i guanyen.

En aquest problema amb igualtat de material, el factor determinant que decideix la partida és la nefasta ubicació del rei negre; però per guanyar el blanc ha de jugar precís, no es pot entretenir gens.

1.e4!

El blanc sacrifica el peó de c2 per guanyar un temps de cara a promocionar el de la columna e. En aquest problema no s´ha de tenir en compte el material, el més important és arribar primer en la cursa de peons, tal i com diu la dita: `Primer en arribar, primer en ser servit´.

1. . . xc2

[Si 1. . . a2 2.e5 h4 3.e6 xe6 4.xe6

(però no 4.xe6? b4 5.g5 c3 6.f5 h3 7.xh3 xc2= i taules.)

4. . . b4 5.e5 c3 6.f4+–

Així el rei blanc entra al quadre del peó negre de la columna h i el para. A la llarga cauen els dos peons negres]

2.e5 b3

[2. . . xf5 3.xf5 h4 4.g4 b3 5.e6 c5 6.e7 c4 7.e8+–]

3.c2!

Sacrifici d´alfil, per seguir avançant el peó, gràcies a la clavada.

3. . . xc2

[3. . . c5 4.e6+–;

3. . . h4 4.e6 h3 5.e7 h2 6.e4 d5 7.e8+–]

4.e6

Pope 5 final

i el peó blanc corona dama primer:

4…h4 5.e7 h3 6.e8 h2 7.xc6+ +–.

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1915.??.??»]
[Round «?»]
[White «Karstedt, Max»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[Annotator «Fluvià Frigola, Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/8/2p2K2/5B1p/k7/8/2P1P3/1b6 w – – 0 1»]
[PlyCount «13»]
[EventDate «1915.??.??»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de 1915 de Max Arn K. S. Karstedt (Alemanya, 15-01-1868 / 22-03-1945)
Pope 5: Juguen les blanques i guanyen. En aquest problema amb igualtat de
material, el factor determinant que decideix la partida és la nefasta
ubicació del rei negre; però per guanyar el blanc ha de jugar precís, no es
pot entretenir gens.} 1. e4 $1 {El blanc sacrifica el peó de c2 per guanyar
un temps de cara a promocionar el de la columna e. En aquest problema no s’ha
de tenir en compte el material, el més important és arribar primer en la
cursa de peons, tal i com diu la dita: «Primer en arribar, primer en ser
servit».} Bxc2 ({Si} 1… Ba2 2. e5 h4 3. e6 Bxe6 4. Kxe6 ({però no} 4. Bxe6
$2 Kb4 5. Kg5 Kc3 6. Bf5 h3 7. Bxh3 Kxc2 $11 {i taules.}) 4… Kb4 5. Ke5 Kc3
6. Kf4 $18 {així el rei blanc entra al quadre del peó negre de la columna h
i el para. A la llarga cauen els dos peons negres)}) 2. e5 Bb3 (2… Bxf5 3.
Kxf5 h4 4. Kg4 Kb3 5. e6 c5 6. e7 c4 7. e8=Q $18) 3. Bc2 $1 {Sacrifici d’alfil,
per seguir avançant el peó, gràcies a la clavada.} Bxc2 (3… c5 4. e6 $18)
(3… h4 4. e6 h3 5. e7 h2 6. Be4 Bd5 7. e8=Q $18) 4. e6 { i el peó blanc
corona dama primer:} h4 5. e7 h3 6. e8=Q h2 7. Qxc6+ $18 1-0
[/pgn]

Pope 4

Estudi de Roberto Gabriel Grau (Argentina, 18–03–1900 / 12–04–1944)

Pope 4

Pope 4: Juguen les blanques i guanyen.

1.e6! g3

[també perd 1. . . h4 per 2.c5+ a3 3.e4 seguit de 4.h7 i 5.h8=;

o 1. . . e1 que segueix igual 2.c5+ c4 3.e4]

2.d4+ a3 3.f3

Un bonic exemple de maniobres de cavall amb escacs intermedis per controlar totes les caselles des d´on l´alfil podria parar el peó d´a6.

Pope 4 final

i el peó blanc corona dama:

3. . . f4 4.h7 c1 5.h8+–

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «Grau, Roberto Gabriel»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[Annotator «Fluvià Frigola, Juan»]
[SetUp «1»]
[FEN «8/8/7P/8/5N2/1k6/1p3b2/1K6 w – – 0 1»]
[PlyCount «9»]
[SourceVersionDate «2018.10.10»]

{Estudi de Roberto Gabriel Grau (Argentina, 18-03-1900 / 12-04-1944) Pope
4: Juguen les blanques i guanyen.} 1. Ne6 $1 Bg3 ({també perd} 1… Bh4 {per}
2. Nc5+ Ka3 3. Ne4 {i h7, h8=Q}) ({o} 1… Be1 {que segueix igual} 2. Nc5+ Kc4
3. Ne4) 2. Nd4+ Ka3 3. Nf3 {Un bonic exemple de maniobres de cavall amb escacs
intermedis per controlar totes les caselles des d’on l’alfil podria parar el
peó d’a6. i el peó blanc corona dama:} Bf4 4. h7 Bc1 5. h8=Q $18 1-0
[/pgn]

Pope 3

Estudi de 1928 de Richard Réti (Txèquia, 28-05-1989 / 06-06-1929)

Pope 3

Pope 3: Juguen les blanques i fan taules.

1.¢e7

(aquest problema és un exemple de maniobra del rei amb doble intenció)

1. . . g5

[Si 1. . . ¢b6 2.¢f6 ¥d3 3.e7 ¥b5 (sino el peó corona) 4.¢xg6= i taules.]

2.¢d6! g4

[Si 2. . . ¥h5 3.¢e5 ¢b7 4.e7 ¢c7 5.e8£ ¥xe8 6.¢f5= i cau el peó.]

3.e7 ¥b5 4.¢c5

(Primera intenció: atacar l´alfil per poder coronar)

4. . . ¥e8

[o 4. . . ¥d7 5.¢d4 ¢b7 6.¢e3 ¢c7 7.¢f4 ¢d6 8.e8£ ¥xe8 9.¢xg4= i taules.]

5.¢d4

(segona intenció: entrar al quadrat del peó negre perquè no pugui coronar)

Pope 3 final

i les blanques forcen les taules:

5. . . g3 6.¢e3 g2 7.¢f2 ¢b6 8.¢xg2= [Taules.]

 

[pgn]
[Event «»]
[Site «?»]
[Date «1928.??.??»]
[Round «?»]
[White «Reti, Richard»]
[Black «?»]
[Result «1/2-1/2»]
[Annotator «Fluvià Frigola, Joan»]
[SetUp «1»]
[FEN «5K2/k7/4P1p1/8/8/8/4b3/8 w – – 0 1»]
[PlyCount «15»]
[EventDate «1928.??.??»]
[SourceTitle «Test del ajedrecista»]
[Source «Martínez Roca»]
[SourceDate «1992.01.01»]

{ Pope 3: Juguen les blanques y fan taules.} 1. Ke7 {(aquest problema és
un exemple de maniobra del rei amb doble intenció)} g5 ({Si} 1… Kb6 2. Kf6
Bd3 3. e7 Bb5 {(sino el peó corona)} 4. Kxg6 $11 {i taules}) 2. Kd6 $1 g4 ({Si
} 2… Bh5 3. Ke5 Kb7 4. e7 Kc7 5. e8=Q Bxe8 6. Kf5 $11 {i cau el peó}) 3. e7
Bb5 4. Kc5 {(Primera intenció: atacar l’alfil per poder coronar)} Be8 ({o}
4… Bd7 5. Kd4 Kb7 6. Ke3 Kc7 7. Kf4 Kd6 8. e8=Q Bxe8 9. Kxg4 $11 {i taules.})
5. Kd4 {(segona intenció: entrar al quadrat del peó negre perquè no pugui
coronar) i les blanques forcen les taules:} g3 6. Ke3 g2 7. Kf2 Kb6 8. Kxg2
$11 {Taules.} 1/2-1/2

[/pgn]

Pope 2

Estudi de Jindrich Fritz (Txèquia, 15-06-1912 / 09-11-1984)

Pope 2

Pope 2: Juguen les blanques i guanyen.

1.¥h1! (primer sacrifici d´alliberament de la casella a8)

1. . . ¦xh1 2.a8£ ¦d1!

Única per evitar 3.£d5+ o 3.£d8+, tal i com es pot veure a les variants que segueixen:

[2. . . ¦c1 3.£d8+ ¢xa6 4.£f6+ ¢a7 5.£f2+ ¢a6 6.£a2+ ¢b5 7.£b2+ ¢c4 8.£xc1++–;

2. . . ¦g1 3.£d5+ ¢xa6 4.£a2+ ¢b5 5.£xh2+–]

3.£h1!! (segon sacrifici d´alliberament de la casella a8)

3. . . ¦xh1

[3. . . ¦d7!? (una defensa original, però insuficient) 4.¢g6

(però no 4.£xh2?? ¦h7+ 5.¢g6 ¦xh2–+)

4. . . ¢xa6 5.£xh2+–]

4.a7

Pope 2 final

i les blanques coronen amb escac capturant el peó o la torre negra:

4. . . ¦e1 (per exemple, però hi ha altres jugades amb la torre o el rei que porten a finals similars)

5.a8£+ (la clau del problema, la coronació d´aquest segon peó ara és amb escac, guanyant un temps, necessari, per poder capturar el peó de h2)

5. . . ¢b4 6.£b8+ ¢c3 7.£xh2 (i ara toca jugar el sempre difícil final de Dama vs Torre, però això ja està fora de l´abast de la resolució del problema.)

Veiem però una manera de com es pot guanyar aquest final:

7. . . ¦e4 (recordem que tots els finals amb 6 o menys peces, actualment ja estan resolts gràcies a les taules de Nalimov, que en aquesta posició anuncien mat en 30 jugades)

8.£g1 ¦e5+ 9.¢g4 ¦d5 10.£b6 ¢c4 11.¢f4 ¦h5 12.£e6+ ¢c5 13.£e7+ ¢b6 14.£d8+ ¢b7 15.¢e3 ¦c5 16.¢d4 ¦c1 17.£a5 ¦g1 18.£b4+

[S´ha d´estar atent, doncs si 18.¢c5?? ¦g5+ 19.¢b4 ¦xa5 20.¢xa5 i taules]

18. . . ¢c7 19.£d2 ¦g6 20.£f4+ ¢b6 21.£b8+ ¢a6 (encara que no ho semblava, hem progressat molt, doncs ja tenim el rei a la banda)

22.£e8 ¦g7 23.¢c5 ¦c7+ 24.¢d6 ¦b7 25.£a8+ ¢b6 26.£a4 ¦b8 27.£d4+ ¢b7 28.¢d7 ¦g8 29.£d5+ (per fi hem caçat la torre)

29. . . ¢b6 30.£xg8+–.

[pgn]
[Event «Composición»]
[Site «»]
[Date «»]
[Round «?»]
[White «Fritz, Jindrich»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[Annotator «»]
[SetUp «1»]
[FEN «B7/P7/P7/k6K/8/8/7p/r7 w – – 0 1»]
[PlyCount «59»]
[EventDate «»]
[EventCountry «CAT»]
[SourceTitle «»]
[Source «»]
[SourceDate «»]

{ Juguen les blanques i guanyen.} 1. Bh1 $1 {(primer sacrifici
d’alliberament de la casella a8)} Rxh1 2. a8=Q Rd1 $1 {única per evitar 3.
Qd5+ o 3.Qd8+, tal i com es pot veure a les variants que segueixen:} (2… Rc1
3. Qd8+ Kxa6 4. Qf6+ Ka7 5. Qf2+ Ka6 6. Qa2+ Kb5 7. Qb2+ Kc4 8. Qxc1+ $18) (
2… Rg1 3. Qd5+ Kxa6 4. Qa2+ Kb5 5. Qxh2 $18) 3. Qh1 $3 {(segon sacrifici
d’alliberament de la casella a8)} Rxh1 (3… Rd7 $5 {(una defensa original,
però insuficient)} 4. Kg6 ({Però no} 4. Qxh2 $4 Rh7+ 5. Kg6 Rxh2 $19) 4…
Kxa6 5. Qxh2 $18) 4. a7 { i les blanques coronen amb escac capturant el
peó o la torre negra:} Re1 {(per exemple, però hi ha altres jugades amb la
torre o el rei que porten a finals similars)} 5. a8=Q+ {(la clau del problema,
la coronació d’aquest segon peó ara és amb escac, guanyant un temps,
necessari, per poder capturar el peó de h2)} Kb4 6. Qb8+ Kc3 7. Qxh2 {(i ara
toca jugar el sempre difícil final de Dama vs Torre, però això ja està
fora de l’abast de la resolució del problema.) Veiem però una manera de com
es pot guanyar aquest final:} Re4 {(recordem que tots els finals amb 6 o menys
peces, actualment ja estan resolts gràcies a les taules de Nalimov, que en
aquesta posició anuncien mat en 30 jugades)} 8. Qg1 Re5+ 9. Kg4 Rd5 10. Qb6
Kc4 11. Kf4 Rh5 12. Qe6+ Kc5 13. Qe7+ Kb6 14. Qd8+ Kb7 15. Ke3 Rc5 16. Kd4 Rc1
17. Qa5 Rg1 18. Qb4+ ({S’ha d’estar atent, doncs si} 18. Kc5 $4 Rg5+ 19. Kb4
Rxa5 20. Kxa5 {i taules}) 18… Kc7 19. Qd2 Rg6 20. Qf4+ Kb6 21. Qb8+ Ka6 {
(Encara que no ho semblava, hem progressat molt, doncs ja tenim el rei a la
banda)} 22. Qe8 Rg7 23. Kc5 Rc7+ 24. Kd6 Rb7 25. Qa8+ Kb6 26. Qa4 Rb8 27. Qd4+
Kb7 28. Kd7 Rg8 29. Qd5+ {(per fi hem caçat la torre)} Kb6 30. Qxg8 $18 1-0

[/pgn]