Archive for abril, 2019

Pope 5

divendres, abril 26th, 2019

Estudi de 1915 de Max Arn K. S. Karstedt (Alemanya, 15–01–1868 / 22–03–1945)

Pope 5

Pope 5: Juguen les blanques i guanyen.

En aquest problema amb igualtat de material, el factor determinant que decideix la partida és la nefasta ubicació del rei negre; però per guanyar el blanc ha de jugar precís, no es pot entretenir gens.

1.e4!

El blanc sacrifica el peó de c2 per guanyar un temps de cara a promocionar el de la columna e. En aquest problema no s´ha de tenir en compte el material, el més important és arribar primer en la cursa de peons, tal i com diu la dita: `Primer en arribar, primer en ser servit´.

1. . . xc2

[Si 1. . . a2 2.e5 h4 3.e6 xe6 4.xe6

(però no 4.xe6? b4 5.g5 c3 6.f5 h3 7.xh3 xc2= i taules.)

4. . . b4 5.e5 c3 6.f4+–

Així el rei blanc entra al quadre del peó negre de la columna h i el para. A la llarga cauen els dos peons negres]

2.e5 b3

[2. . . xf5 3.xf5 h4 4.g4 b3 5.e6 c5 6.e7 c4 7.e8+–]

3.c2!

Sacrifici d´alfil, per seguir avançant el peó, gràcies a la clavada.

3. . . xc2

[3. . . c5 4.e6+–;

3. . . h4 4.e6 h3 5.e7 h2 6.e4 d5 7.e8+–]

4.e6

Pope 5 final

i el peó blanc corona dama primer:

4…h4 5.e7 h3 6.e8 h2 7.xc6+ +–.

Pope 6

divendres, abril 26th, 2019

Estudi de 1901 de Oldrich Duras (Txèquia, 30-10-1882 / 05-01-1957)

Pope 6

Pope 6: Juguen les blanques i fan taules.

Pope 5

dijous, abril 18th, 2019

Estudi de 1915 de Max Arn K. S. Karstedt (Alemanya, 15-01-1868 / 22-03-1945)

Pope 5

Pope 5: Juguen les blanques i guanyen.

Pope 4

dijous, abril 18th, 2019

Estudi de Roberto Gabriel Grau (Argentina, 18–03–1900 / 12–04–1944)

Pope 4

Pope 4: Juguen les blanques i guanyen.

1.e6! g3

[també perd 1. . . h4 per 2.c5+ a3 3.e4 seguit de 4.h7 i 5.h8=;

o 1. . . e1 que segueix igual 2.c5+ c4 3.e4]

2.d4+ a3 3.f3

Un bonic exemple de maniobres de cavall amb escacs intermedis per controlar totes les caselles des d´on l´alfil podria parar el peó d´a6.

Pope 4 final

i el peó blanc corona dama:

3. . . f4 4.h7 c1 5.h8+–

Pope 4

dijous, abril 11th, 2019

Estudi de Roberto Gabriel Grau (Argentina, 18-03-1990 /12-04-1944)

Pope 4

Pope 4: Juguen les blanques i guanyen.

Pope 3

dijous, abril 11th, 2019

Estudi de 1928 de Richard Réti (Txèquia, 28-05-1989 / 06-06-1929)

Pope 3

Pope 3: Juguen les blanques i fan taules.

1.¢e7

(aquest problema és un exemple de maniobra del rei amb doble intenció)

1. . . g5

[Si 1. . . ¢b6 2.¢f6 ¥d3 3.e7 ¥b5 (sino el peó corona) 4.¢xg6= i taules.]

2.¢d6! g4

[Si 2. . . ¥h5 3.¢e5 ¢b7 4.e7 ¢c7 5.e8£ ¥xe8 6.¢f5= i cau el peó.]

3.e7 ¥b5 4.¢c5

(Primera intenció: atacar l´alfil per poder coronar)

4. . . ¥e8

[o 4. . . ¥d7 5.¢d4 ¢b7 6.¢e3 ¢c7 7.¢f4 ¢d6 8.e8£ ¥xe8 9.¢xg4= i taules.]

5.¢d4

(segona intenció: entrar al quadrat del peó negre perquè no pugui coronar)

Pope 3 final

i les blanques forcen les taules:

5. . . g3 6.¢e3 g2 7.¢f2 ¢b6 8.¢xg2= [Taules.]

 

Pope 3

dijous, abril 4th, 2019

Estudi de 1928 de Richard Réti (Txèquia, 28-05-1989 / 06-06-1929)

Pope 3

Pope 3: Juguen les blanques i fan taules.

Pope 2

dijous, abril 4th, 2019

Estudi de Jindrich Fritz (Txèquia, 15-06-1912 / 09-11-1984)

Pope 2

Pope 2: Juguen les blanques i guanyen.

1.¥h1! (primer sacrifici d´alliberament de la casella a8)

1. . . ¦xh1 2.a8£ ¦d1!

Única per evitar 3.£d5+ o 3.£d8+, tal i com es pot veure a les variants que segueixen:

[2. . . ¦c1 3.£d8+ ¢xa6 4.£f6+ ¢a7 5.£f2+ ¢a6 6.£a2+ ¢b5 7.£b2+ ¢c4 8.£xc1++–;

2. . . ¦g1 3.£d5+ ¢xa6 4.£a2+ ¢b5 5.£xh2+–]

3.£h1!! (segon sacrifici d´alliberament de la casella a8)

3. . . ¦xh1

[3. . . ¦d7!? (una defensa original, però insuficient) 4.¢g6

(però no 4.£xh2?? ¦h7+ 5.¢g6 ¦xh2–+)

4. . . ¢xa6 5.£xh2+–]

4.a7

Pope 2 final

i les blanques coronen amb escac capturant el peó o la torre negra:

4. . . ¦e1 (per exemple, però hi ha altres jugades amb la torre o el rei que porten a finals similars)

5.a8£+ (la clau del problema, la coronació d´aquest segon peó ara és amb escac, guanyant un temps, necessari, per poder capturar el peó de h2)

5. . . ¢b4 6.£b8+ ¢c3 7.£xh2 (i ara toca jugar el sempre difícil final de Dama vs Torre, però això ja està fora de l´abast de la resolució del problema.)

Veiem però una manera de com es pot guanyar aquest final:

7. . . ¦e4 (recordem que tots els finals amb 6 o menys peces, actualment ja estan resolts gràcies a les taules de Nalimov, que en aquesta posició anuncien mat en 30 jugades)

8.£g1 ¦e5+ 9.¢g4 ¦d5 10.£b6 ¢c4 11.¢f4 ¦h5 12.£e6+ ¢c5 13.£e7+ ¢b6 14.£d8+ ¢b7 15.¢e3 ¦c5 16.¢d4 ¦c1 17.£a5 ¦g1 18.£b4+

[S´ha d´estar atent, doncs si 18.¢c5?? ¦g5+ 19.¢b4 ¦xa5 20.¢xa5 i taules]

18. . . ¢c7 19.£d2 ¦g6 20.£f4+ ¢b6 21.£b8+ ¢a6 (encara que no ho semblava, hem progressat molt, doncs ja tenim el rei a la banda)

22.£e8 ¦g7 23.¢c5 ¦c7+ 24.¢d6 ¦b7 25.£a8+ ¢b6 26.£a4 ¦b8 27.£d4+ ¢b7 28.¢d7 ¦g8 29.£d5+ (per fi hem caçat la torre)

29. . . ¢b6 30.£xg8+–.