Problema 10c (segon concurs)

Rivas Pastor,Manuel (2450) – Gallego Jimenez,Victoriano (2350), Lleida (Espanya – ch) (2) 1991

Problema 10c

Problema 10c (1 punt)

1.e5! (sacrifici de peó per alliberar la fila 4, on la dama té tallada la retirada)

1. . . dxe5

[L´altre jugada que cal analitzar bé és 1. . . ¤h5 Aquí es pot guanyar de diferents maneres, analitzarem només la més senzilla: 2.¤xh5

(Altres maneres podrien ser 2.¦xh5;

o també 2.¤ge4)

2. . . gxh5 3.exd6 exd6 4.g3! (evita £f4+ i amenaça ¦h4) 4. . . ¦xf3 5.£g5+ ¢f8 6.£d8+ ¢g7 7.£c7+ ¢h8 8.£xb8 ¦xc3+

(8. . . £g4 9.£xd6+–)

9.¢b1+–]

2.¦h4 ¥g4

[2. . . e4 3.¤gxe4+– encara és pitjor pel negre]

3.¤ge4!

Problema 10c final

amb greus pèrdues de material per les negres:

3. . . ¦f7

[3. . . ¤xe4 4.£xh7#;

3. . . ¢f7 4.¦xg4! ¤xg4 5.£xh7+ ¢e8 6.fxg4

A) 6. . . ¦f1 7.£h8+ ¢d7 (7. . . ¦f8 8.£xe5+–) 8.£xb8 ¦xd1+ 9.¢xd1+– i després d´algún escac les negres han d´abandonar;

B) 6. . . ¦b6 7.b3 £b4 8.d6! exd6 9.¤d5 £a3+ 10.¢b1+– amb mat imparable]

4.¤xf6+ exf6 5.¦xg4+– i la dama negra està caçada.

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.