Problema 10a (segon concurs)

Lputian,Smbat G (2610) – Campora,Daniel Hugo (2500), Moscou (GMA – open) (1) 1989

Problema 10a

Problema 10a (3 punts)

1. . . ¤e3+! (sacrifici de desviació del peó f2)

2.¢h3 (les altres jugades de rei encara son pitjors)

[no es pot 2.fxe3 ¦a2 per la clavada que guanya la dama;

2.¢g1? ¦a1+ 3.¢h2 ¦xh1+! 4.¢xh1 ¦a1+ 5.¢h2 ¤f1+–+ amb doble de rei i dama;

2.¢h2?! ¤xg4+ 3.¢g2 ¦a2 (però no 3. . . ¤xe5?? 4.£xh6+ ¢g8 5.£h8#) 4.£f4 £xd4! 5.¦e8 £d7–+]

2. . . ¤c4 (atac doble)

3.£f4 ¤xe5 4.dxe5

[o 4.£xe5+ f6 5.£f4 (Si 5.£e6 £xd4–+) 5. . . g5–+]

4. . . ¦a1! (s´ha de vigilar amb la debilitat del punt h6, per evitar ensurts el millor és canviar la torre d´h1)

[però no 4. . . g5 5.£f5! i si ara 5. . . ¦a1 (o 5. . . £d5 6.£f6+ ¢g8 7.£f5= amenaçant el doble amb ¤f6+) 6.¦xa1 ¦xa1 7.¤f6=]

5.¦xa1

[si el blanc vol mantenir la torre amb 5.¦h2 senzillament 5. . . ¦e1–+ doncs si 6.¢g2 g5 i ara no val la continuació d´abans 7.£f5 £d5 8.£f6+ ¢g8 perquè el cavall està atacat amb dues peces.]

5. . . ¦xa1 6.e6 (obrint la diagonal a1–h8)

6. . . f6–+

Problema 10a final

un cop evitat el doble a e5 la qualitat d´avantatge s´ha d´imposar.

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.