Archive for març 11th, 2019

Problema 9c (segon concurs)

dilluns, març 11th, 2019

Sion Castro,Marcelino (2350) – Perez,JJ (2240), Novi Sad (ol) (8) 1990

Problema 9c

Juguen blanques (3 punts)

1.¦b7! (sacrifici de desviació de la defensa de d6 i també d´atracció de la dama a la casella b7 on pot ser atacada)

1. . . £xb7 2.¤xd6 £a7 (la millor casella per la dama, des d´on podrà defensar f7 més endevant)

[Si 2. . . ¤c5 3.¤xb7 ¤xb7 4.¥b5+–]

3.£xf7+ ¢h8 4.£xg6 ¤c5

Problema 9c final

5.¤f7+ (és la millor manera de rematar la partida)

[a la partida es va jugar 5.¥c2+– que també guanya bastant fàcilment]

5. . . £xf7 6.£xf7 ¥f6

[6. . . ¤xd3? 7.£b7 ¥g5 8.¥xg5 ¦f8 9.¥e3+–]

7.¥c2+–

 

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Problema 9b (segon concurs)

dilluns, març 11th, 2019

Reshevsky,Samuel Herman (2450) – Westerinen,Heikki MJ (2400), Moscou (GMA – open) (7) 1989

Problema 9b

Juguen negres (1 punt)

1. . . ¥h3! (sacrifici de desviació)

2.¦e1

[no es pot 2.¤xh3 perquè deixa sense defensa la casella e2, seguiria 2. . . ¤e2+ guanyant la dama: 3.¢b1 ¤xc3+ 4.dxc3 (o 4.¥xc3) 4. . . £e6–+;

si 2.exd4 cxd4 i adéu torres: 3.£b4 ¥xf1 4.¤f3 (o 4.¤h3 ¥xh3–+) 4. . . ¥g2 5.¤xd4 ¥xh1–+]

2. . . ¥g2 3.exd4

Problema 9b final

3. . . cxd4

[a la partida es va jugar 3. . . exd4 que és similar, tot i que després les negres es van complicar la vida innecessàriament]

4.£b4 ¥xh1–+

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Problema 9a (segon concurs)

dilluns, març 11th, 2019

Mortensen,Erling (2470) – Karlsson,Lars (2520), Esbjerg 1988

Problema 9a

Juguen negres (2 punts)

1. . . ¦xf3! (primer sacrifici d´alliberament d´una diagonal, la b1–h7)

2.¦xf3

[2.£xh6!? (intent desesperat de complicar la partida) 2. . . gxh6 3.gxf3 ¦f8! (el més senzill, tornar la dama per quedar amb cavall de més) 4.¦g3 £xg3 5.fxg3 ¦xf3–+]

2. . . ¤b4! (segon sacrifici d´alliberament d´una diagonal, ara la a4–e8, i amenaça mat amb £xc2#)

3.axb4

[3.cxb4 porta al mateix desenllaç]

3. . . ¥a4 4.¢b2

[4.¢d1 £xc2+ 5.¢e1 £d1#;

amb 4.¢b1 es segueix igual que a la partida]

4. . . £xc2+ 5.¢a1

[5.¢a3 £b3#]

5. . . ¥b3

Problema 9a final

Només es pot retrassar el mat regalant peces:

6.£d8+ ¦xd8 7.¦f8+ ¦xf8 8.¦c1 (o qualsevol altre, doncs ja no hi ha cap més escac)

8. . . £a2#

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Segon concurs de solució de problemes

dilluns, març 11th, 2019

Problema 10 a: Juguen negres.

Problema 10a

Problema 10b: Juguen blanques.

Problema 10b

Problema 10c: Juguen blanques.

Problema 10c