Archive for març 4th, 2019

Problema 8c (segon concurs)

dilluns, març 4th, 2019

Lobigas,Julian – Micheli,Carlo, Skopje (ol – final B) 1972

Problema 8c

Juguen blanques (2 punts)

1.£xh5! (sacrifici d´aniquilació de la defensa)

1. . . gxh5

[1. . . ¦h4 2.£xg6 ¥d7 3.£f7+! ¢xf7 4.g8£#;

1. . . £e3+ 2.¢b1 ¦xb2+ 3.¢a1! ¦b1+ 4.¦xb1+–]

2.¥h7+! (sacrifici d´encaminament)

2. . . ¢xh7

[2. . . ¢f7 3.g8£#]

3.g8£+ ¢h6

Problema 8c final

4.£g6#

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Problema 8b (segon concurs)

dilluns, març 4th, 2019

Jussupow,Artur (2625) – Ivanchuk,Vassily (2735), Brussel·les (candidats, matx – 8) 1991

Problema 8b

Juguen blanques (3 punts)

Abans d´entrar en matèria, s´ha de saber que aquesta partida era l´última del matx, i que al blanc només li valia la victòria per anar a les partides de desempat. En aquest moment ja havia sacrificat una torre per aconseguir aquesta agressiva posició.

1.¤xe6+! (sacrifici d´aniquilació de la defensa i jugada única per tenir avantatge)

1. . . fxe6

[1. . . £xe6 és un pèl pitxor 2.£h6+ ¢h8 3.¥f5+ ¢g8 4.¥xe6 fxe6 5.£g6+ ¢h8 6.¥h6

(més forta és encara 6.d5 exd5 7.¥c3 ¥c8 8.h4 ¥d7 9.h5 ¥e8 10.£f5 ¢g7 11.g4+–)

6. . . ¦g8 7.£f7 ¥d8

(7. . . ¤d5 resisteix una mica més 8.£xe6 ¥c4 9.b3 ¦xg2+ 10.¢h1 ¥f1 11.£xd5 ¦g6 12.£h5 ¥g2+ 13.¢g1 ¥e4+ 14.¥g5+ ¢g8 15.h4+–)

8.¥f4 ¥c4 9.¥e5+–;

1. . . ¢h8 2.£h6 fxe6 porta a la variant principal]

2.£h6+ ¢h8

[2. . . ¢f7 3.£g6#]

3.¥f5+ (escac a la descoberta)

3. . . ¢g8 4.£g5+ ¢h8 5.£h4+ ¢g7 (a la partida aquí el blanc va repetir alguna jugada només per guanyar temps, ja que amb taules quedava eliminat)

6.£g3+ ¢h8 7.£h3+ (aquí acaba la llarga maniobra de la dama blanca, que obligarà al negre a entregar la seva per evitar el mat)

7. . . ¢g7 8.¥xe6 £xe6

[8. . . £c7 9.£h6#;

o 8. . . ¤g8 9.£g3+ ¢h8 10.¥xc8 ¥xc8 11.£c7+–]

9.£xe6 (tot i que la posició sembla complicada, les peces negres estan descoordinades, i els quatre peons blancs passats s´han d´acabar imposant)

Problema 8b final

Hi ha quatre maneres de defensar l´alfil:

9. . . ¥d8?! (la que es va jugar)

[9. . . ¦f7 10.g4 ¤e8 11.¥h6+! ¢g8 12.g5+–;

9. . . ¦e8 10.¥g5 ¤g8 11.¥f4 ¦f8 12.¥e5+ ¥f6 13.£g4+ ¢f7 14.£d7+ ¤e7 15.¥xf6 ¢xf6 16.£xa7+–;

9. . . ¤g8 (potser és la millor) 10.£g4+ ¢f7 11.d5 ¥c8 12.£h5+ ¢g7 13.£e5+ ¥f6 14.£c7+ ¢g6 15.h3 ¥g7 16.£xa7+–]

10.g4 ¦e8 11.£f5 ¥c4 12.g5 ¤e4 13.¥f4+–

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera, amb extensos cometaris de Jussupow, Lautier, Ftacnik, Nunn i Stockfish:

Només per acabar dir que Jussupow es va classificar finalment guanyant el desempat a ritme ràpid.

Problema 8a (segon concurs)

dilluns, març 4th, 2019

Garcia Perez,Hebert – Van der Wiel,John, Kintraco (open) Castricum 1980

Problema 8a

Juguen blanques (1 punt)

1.¦xf5! (sacrifici d´alliberament de la casella e5 que porta al mat de manera imparable)

1. . . ¦xf5

[1. . . ¦xe2 2.¦xf8+ ¢g7 3.¦g8#;

1. . . exf5 2.£e5+ ¦f6 3.£xf6#;

1. . . gxf5 2.£e5+ ¦f6 3.¥xf6#;

1. . . ¢g7 2.£e5+ ¦f6 3.£xf6#;

Es pot retrassar el mat regalant peces: 1. . . £xf1+ 2.¢xf1 ¦b1+ 3.¢g2 ¦g1+ 4.¢xg1 i ara seguir com a la variant principal]

2.£e5+! (sacrifici de desviació de la torre de la defensa de la casella f6)

2. . . ¦xe5

[o la variant tonta: 2. . . ¦f6 3.¥xf6# per exemple]

3.¥f6#

Problema 8a final

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Segon concurs de solució de problemes

dilluns, març 4th, 2019

Problema 9a: Juguen negres.

Problema 9a

Problema 9b: Juguen negres.

Problema 9b

Problema 9c: Juguen blanques.

Problema 9c