Solució problema 5c (segon concurs)

Rosanes,Jacob – Anderssen,Adolf, Breslau (match) 1862

Problema 5c

Juguen negres (1 punt)

1. . . £xb3! (típic sacrifici d´aniquilació de la defensa)

2.axb3 ¦xb3 (amenaçant mat a b1)

3.¥e1 (fent un forat a d2 pel rei)

3. . . ¥e3+! (un altre sacrifici, aquest per obrir la columna d, evitant que el rei blanc s´escapi)

4.£xe3 ¦b1#

Problema 5c final

 

 

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.