Solució problema 5a (segon concurs)

Morales,Santiago – Lehmann,Heinz, Leipzig (ol) 19.10.1960

Problema 5a

  •  

Juguen negres (3 punts)

1. . . c6

(subtil jugada, que sacrifica un peó per obrir la fila 7, passar la dama a la casella a7, i controlar la diagonal a7–g1, on està perillosament situat el rei blanc)

[A) També guanya 1. . . ¤gxe4+ (proposada per Lluís Puigdemont) 2.fxe4 f3 3.¤e3 ¦f4 4.¤f5 £f7 5.¤h6 £g6 6.¤f5 ¤xe4+! 7.¦xe4 £xf5+–;

B) Potser encara millor intercalant 1. . . a4 2.bxa4 i ara 2. . . ¤gxe4+, per exemple: 3.fxe4 £d7 4.¢g1 (4.¢f3 ¦xa4+–) 4. . . £g4 5.¢h1 ¦xa4 6.¦g1 ¦a3 7.£c2 £f3 8.¦e1 ¤d3 9.¦b1 ¦c3 10.£d2 ¤f2+ 11.¢g1 ¤xe4 12.£e1 £d3 13.¦d1 £xc4+– això ho calcula molt bé un mòdul d´anàlisi, peró la línia principal per un jugador humà és més senzilla de veure.]

2.dxc6

[La millor defensa és: 2.¥c2 £a7 3.¤e3 ¤h5 4.¤g4 ¤d3+ 5.¢g2 ¤xe1+ 6.£xe1 cxd5–+ amb qualitat de més i la massa de peons central és més que suficient per guanyar sense massa problemes.]

2. . . £a7!

Problema 5a final

Les blanques van abandonar al no poder evitar la descuberta sense perdre material:

3.¤e3

[3.¦d1 ¤d3#]

3. . . ¤gxe4+ 4.¢g2

[4.fxe4 fxe3++–]

4. . . ¤c3–+

 

 

 

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.