Solució problema 4c (segon concurs)

Yudasin,Leonid – Smirin,Ilia, Leningrad (URSS – ch, 57.) 1990

Problema 4c

Juguen negres (2 punts):

1. . . £h3! (Sacrifici de desviació)

{Si 1. . . ¥c5+ 2.¢f1

A) 2. . . ¦h2 3.£d3 (aquesta és la jugada precisa, defensant el peó de f3; encara que caigui el de g3, la posició blanca s´aguanta.

[Altres jugades perden:

A-1) 3.¦b8? £xb8 4.£xc5 £b1+ 5.¥e1 £d3+ 6.¢g1 ¦c2 7.£a7 h6 8.£b8+ ¢h7 9.£f4 £e2–+;

A-2) 3.£xc5? £h3+ 4.¢e1 £xg3+ 5.¢d1 £xf3+ (si cau aquest peó el blanc està mort) 6.¢c1 £f1+ 7.¥e1 £xe1#]

3. . . £h3+ 4.¢e1 £xg3+ 5.¢d1÷ amb joc complicat, doncs no es veu com poden guanyar les negres.

B) 2. . . ¦a2! (única jugada que guanya, tot i que no és fàcil de veure; els punts febles a3, a4 i ¥a5 fan que la posició del blanc s´enfonsi com un castell de sorra)

B1) 3.¢e1 h5 4.¦b2 ¦xa3 5.¦b3 ¦a2 6.¦b2 ¦a1+ 7.¢e2 ¦xa4

B1a) 8.¥b4 £a6+ 9.£d3 (9.¢d2 ¥xb4 10.¦xb4 £d6+ 11.¦d4 ¦xd4+–+) 9. . . £xd3+ 10.¢xd3 ¦xb4–+;

B1b) 8.¥b6 £a6+ 9.£d3 ¥xb6 10.£xa6 ¦xa6–+;

B2) 3.g4 h5 4.¥b6 £a6+ 5.¦b5 ¥xb6 6.£c6 ¦f2+ 7.¢g1 ¦b2+ 8.¢h1 ¦h2+ 9.¢xh2 ¥g1+ 10.¢xg1 £xc6 11.¦xh5 £xa4 12.¦d5 £xa3 13.¢f2 g6–+ però costa guanyar això.

C) 2. . . £h3+? (tal i com es va jugar a la partida) 3.¢e1+– i les negres perden material}

2.£xd2 ¥c5+ 3.£f2 £xg3+ (la clavada és decisiva)

4.¢h1 ¥xf2–+

Problema 4c final

la dama negra amenaça mat a h3 i alhora defensa b8, evitant el mat de les blanques.

 


Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.