Archive for febrer 11th, 2019

Solució problema 5c (segon concurs)

dilluns, febrer 11th, 2019

Rosanes,Jacob – Anderssen,Adolf, Breslau (match) 1862

Problema 5c

Juguen negres (1 punt)

1. . . £xb3! (típic sacrifici d´aniquilació de la defensa)

2.axb3 ¦xb3 (amenaçant mat a b1)

3.¥e1 (fent un forat a d2 pel rei)

3. . . ¥e3+! (un altre sacrifici, aquest per obrir la columna d, evitant que el rei blanc s´escapi)

4.£xe3 ¦b1#

Problema 5c final

 

 

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Solució problema 5b (segon concurs)

dilluns, febrer 11th, 2019

Vaganian,Rafael A – Chekhov,Valery A, Vilnius (URSS – ch) 1980

Problema 5b

Juguen blanques (2 punts)

1.¤d7! (sacrifici d´encaminament)

[També guanya 1.£a3 raigs X a la diagonal a3–f8 (proposada per Josep Romero)

A) 1. . . ¦b8 2.¤d3 ¦b5 (2. . . c5 3.¦xc5 ¦xc5 4.¦xb4 ¦c1+ 5.¢h2 ¦a1 6.£xa1+–) 3.¦cc4 ¢f8 4.¤xb4+–;

B) 1. . . ¦xc5 2.¦xc5 £xc5 3.¦xb4 £c1+ (3. . . £xe5 4.¦b8+) 4.¢h2 c5 5.¦b7+ ¢f8 6.£f3 f6 7.¦a7+–]

1. . . £b7

[No es pot acceptar el sacrifici: 1. . . ¢xd7? 2.¦xb4 ¦b5 (2. . . £xb4 3.£xc6+ ¢e7 4.£c7+ ¢e8 5.£c8+ ¢e7 6.¦c7#) 3.£xf7+ ¢c8 4.£xg8++–;

1. . . £d8?! 2.¤f6! gxf6 3.£xf6+ ¢d7 4.£xf7+ ¢c8 5.¦xb4+–]

2.¦f4

[També guanya 2.¤f6 (proposada per Joan Fluvià Poyatos) 2. . . ¦f8 3.¦d1!

A) 3. . . ¤d5 4.£a3+ c5 5.¦xa4 £b4 (5. . . ¦xa4 6.£xc5+ ¢d8 7.£xf8++–; 5. . . gxf6 6.¦xa5+–) 6.¦xb4 ¦xa3 7.¦b7+ ¢d8 8.¤xd5 exd5 9.bxa3+–;

B) 3. . . ¦xe5 4.¦d7+ £xd7 5.¤xd7 ¦f5 6.£c3+–]

2. . . f5

3.exf6+ ¢xd7 4.¦xb4! (sacrifici de desviació de la defensa de c6)

Problema 5b final

i el negre va abandonar, doncs si

4. . . £xb4 5.£xc6+ ¢d8 6.£c8#

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Solució problema 5a (segon concurs)

dilluns, febrer 11th, 2019

Morales,Santiago – Lehmann,Heinz, Leipzig (ol) 19.10.1960

Problema 5a

  •  

Juguen negres (3 punts)

1. . . c6

(subtil jugada, que sacrifica un peó per obrir la fila 7, passar la dama a la casella a7, i controlar la diagonal a7–g1, on està perillosament situat el rei blanc)

[A) També guanya 1. . . ¤gxe4+ (proposada per Lluís Puigdemont) 2.fxe4 f3 3.¤e3 ¦f4 4.¤f5 £f7 5.¤h6 £g6 6.¤f5 ¤xe4+! 7.¦xe4 £xf5+–;

B) Potser encara millor intercalant 1. . . a4 2.bxa4 i ara 2. . . ¤gxe4+, per exemple: 3.fxe4 £d7 4.¢g1 (4.¢f3 ¦xa4+–) 4. . . £g4 5.¢h1 ¦xa4 6.¦g1 ¦a3 7.£c2 £f3 8.¦e1 ¤d3 9.¦b1 ¦c3 10.£d2 ¤f2+ 11.¢g1 ¤xe4 12.£e1 £d3 13.¦d1 £xc4+– això ho calcula molt bé un mòdul d´anàlisi, peró la línia principal per un jugador humà és més senzilla de veure.]

2.dxc6

[La millor defensa és: 2.¥c2 £a7 3.¤e3 ¤h5 4.¤g4 ¤d3+ 5.¢g2 ¤xe1+ 6.£xe1 cxd5–+ amb qualitat de més i la massa de peons central és més que suficient per guanyar sense massa problemes.]

2. . . £a7!

Problema 5a final

Les blanques van abandonar al no poder evitar la descuberta sense perdre material:

3.¤e3

[3.¦d1 ¤d3#]

3. . . ¤gxe4+ 4.¢g2

[4.fxe4 fxe3++–]

4. . . ¤c3–+

 

 

 

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Segon concurs de solució de problemes

dilluns, febrer 11th, 2019

Problema 6a: Juguen blanques.

Problema 6a

Problema 6b: Juguen negres.

Problema 6b

Problema 6c: Juguen negres.

Problema 6c