Solució problema 3c (segon concurs):

Spassky,Boris Vasilievich – Smyslov,Vassily, Bucarest (1) 1953

Problema 3c

Juguen blanques (2 punts):

1.¤xg7! (sacrifici d´aniquilació de la defensa combinat amb un atac doble de dama i torre) ¦xd6 (la típica jugada intermitja que ha arruïnat tantes combinacions, però no és aquest el cas)

[Perd 1. . . ¢xg7 2.¦g3+ ¢f8 3.¦f6

encara millor és 3.¦xf7+ amb mat imparable: 3. . . £xf7

(3. . . ¢xf7 4.£f4+ £f5 5.£xf5#)

4.£h6+ £g7 5.£xg7#;

3. . . ¦xd6 4.£h6+ ¢e7 5.exd6+ ¢xd6 6.¦xe6+ ¦xe6 7.£f8++–]

2.¤xe6 ¦xd2

[2. . . ¦exe6 retarda el mat, però tampoc té salvació: 3.¦g3+ ¢f8 4.exd6+–]

3.¦g3+ ¢h7 4.¦h4#

Problema 3c final

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.