Solució problema 3b (segon concurs):

Kliavin – Zhuravliov,Valerij, Soviet Union 1968

Problema 3b

Juguen blanques (1 punt):

1.¤d5+! (Un sacrifici senzill però amb molta tàctica: s´aprofita la clavada de l´alfil negre d´e6, el cavall fa un doble de rei i dama, s´allibera la fila 3 per la dama blanca i, finalment es desvia el peó negre de c6 de la defensa de la diagonal a3-f8) cxd5

[Evidentment, si 1. . . ¢f8 2.¤xf6 guanya fàcil.]

2.£a3+ ¢d8 3.£d6+ ¢c8 4.¦c1+

Problema 3b final

Seguit de mat, que només es pot retardar donant la dama i l´alfil.

 

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.