Solució problema 3a (segon concurs)

Matulovic,Milan – Zvetkov,Aleksandar, Varna 1981

Problema 3a

Problema 3a (3 punts):

1.£c1!!

(sacrifici de peó per obrir la columna c que és l´inici d´una maniobra envolvent de la dama blanca)

1. . . ¤xd4+

abans de seguir, veiem altres jugades de cavall:

[A) 1. . . ¤b4 2.a3 ¤a2 3.£b2+– guanyant el cavall;

B) 1. . . ¤a5 2.£c7 ¤c4 3.£xa7+– amb peó de més i una posició molt superior pel blanc;

C) 1. . . ¤e7 (la millor opció del negre) 2.£c5

(o 2.£c7 £f8 3.£xa7+– que porta al mateix)

2. . . £f8 3.£xa7+–

C-1) 3. . . ¤c6 4.£c7

C-1.1) 4. . . ¤xd4+ 5.¢e3+ i el cavall no té salvació.;

C-1.2) 4. . . £e8 5.¤xf7! £xf7 6.£xc6+–;

C-1.3) 4. . . ¤e7 5.£d7+–.

C-2) 3. . . £e8 4.£c7+– amb un joc correcte per part del blanc el peó de més a d´acabar imposant-se.]

2.¢d3 £xe5 (un altre sacrifici de peó per tal de portar la dama negra a e5)

3.£c8+ ¢g7 4.£h8+!! (i ara sacrifici d´atracció de dama i final de la maniobra envolvent)

4. . . ¢xh8 5.¤xf7+ (doble de rei i dama amb el cavall, que dona sentit als dos últims sacrificis)

5. . . ¢g7 6.¤xe5 , i finalment ara es veu la finalitat del primer sacrifici, doncs el cavall negre cau irremisiblement.

Problema 3a final

Per exemple:

6. . . ¤f5 7.gxf5 gxf5 8.¤c6 a6 9.¢d4 ¢f6 10.f4+–

 

 

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.