Solució problema 2a (segon concurs)

Huebner,Robert (2585) – Ivanchuk,Vassily (2680), Novi Sad (ol) 1990

Problema 2a

Juguen blanques (2 punts):

1.¤f5! (sacrifici d´aniquilació de la defensa)

1. . . gxf5

[1. . . ¦ae8 2.£f4 £xf5

(2. . . gxf5 3.¦xh6+ ¢g7 4.£g5#;

2. . . ¦e4 3.£xh6+ ¢g8 4.£g7#;

2. . . g5 3.¦xh6+ ¢g8 4.£xg5#)

3.¦xf5 gxf5 4.£xf5++–;

1. . . £xa2 2.£f4 £b1+ 3.¤c1 ¢g8 4.£xh6 gxf5

(4. . . £xc1+ 5.£xc1 ¦fe8 6.¤h6++–)

5.£g5+ ¢h7 6.¦h6#]

2.£h4

[També guanya 2.£f4 ¢g8

(2. . . ¦fe8 3.¦xh6+ ¢g7 4.£g5+ ¢f8 5.¦h8#)

3.£g3+ ¢h7 4.£h4+– com a la variant principal.]

2. . . ¢g8

[2. . . £e6 3.£xh6+ ¢g8 4.¦xe6 fxe6 5.£g6+ ¢h8 6.¤f4+–]

3.¦xh6 f6

[3. . . £e6 4.£g5+ £g6 5.¦xg6+ fxg6 6.£xg6++–]

4.£h5 amb mat imparable, per exemple:

4. . . £d4+ 5.¢h1 £g4 6.¦h8+ ¢g7 7.£h7#.

Problema 2a final


Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.