Solució problema 1c (2n. concurs)

Gurgenidze,Bukhuti – Klovans,Janis, Yerevan (URSS – ch) 1959

Problema 1c

Juguen blanques (3 punts)

1.¥xh6! (sacrifici d´aniquilació de la defensa)

1. . . gxh6

[1. . . ¢xh6 2.¦h1+

(2.£e3+ també porta al mat)

2. . . ¢g5 3.£e3+ ¢xg4 4.¥e6#]

2.¦f7+ ¢h8

[o 2. . . ¢g8 3.¦d1 £c8 4.£f3! ¢h8 5.¦h1! ¥g5 6.¦xh6+! amb mat imparable, per exemple:

6. . . ¥xh6 7.£f6+ ¢g8 8.£xg6+ ¢h8 9.£h7#]

3.¦d1! £c8

[3. . . ¥g5 és millor, però amb 4.¦xd8 ¦axd8 5.¥xa4 bxa4 6.£xa6+– es guanya fàcilment;

3. . . £b8 és semblant: 4.£d2 g5

(4. . . ¥g5 5.£xg5+– com a la variant principal.)

5.£d5 (per fer-ho diferent) 5. . . ¥d6 6.¦h1 i no es pot evitar el mat, per exemple: 6. . . ¤b6 7.¦h7+! ¢xh7 8.£f7+ ¢h8 9.¦xh6#]

4.£e3 ¥g5

[4. . . g5 5.¦h1+– ¥f8 6.¦xf8+! ¦xf8 7.¦xh6+ ¢g7 8.£xg5#]

5.£xg5! (segon sacrifici d´aniquilació de la defensa)

5. . . hxg5 6.¦h1+ ¢g8 7.¦d7+ (escac a la descoberta i intercepció)

7. . . ¦e6 (així es veu el perquè la torre blanca ha anat a d7, doncs ara la dama negre no defensa aquesta casella)

8.¥xe6+ ¢f8 9.¦h8#.

Problema 1c final

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.