Solució problema 1b (2n. concurs)

Vasiukov,Evgeni – Kholmov,Ratmir D., Moscu (URSS – tch) 1964

Problema 1b                                                   

      Juguen blanques (2 punts)

                                   

1.¤xc5 £xc5

[1. . . ¦xe1+ 2.¦xe1+– i segueix com a la variant principal: 2. . . £xc5

(o 2. . . ¥c8 que és un pel millor 3.¥xc8 £xc5 4.¥f5+– amb alfil de més.)

3.¥xg7 ¥xg7 4.£h5+–;

1. . . ¥c8 2.¦xe8 £xe8 3.¥xc8 £xc8 4.¤d7+– amb cavall d´avantatge i

múltiples amenaces.]

2.¥xg7! (sacrifici d´aniquilació de la defensa)

2. . . ¥xg7 3.£h5 (amenaçant £xh7#)

3. . . h6 4.¥h7+ (atac a la descoberta que guanya la dama)

4. . . ¢xh7 5.£xc5–+

Problema 1b final

La dama és molt superior a la parella d´alfils.

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.