Solució problema 1a (2n. concurs)

Speelman,Jonathan S. (2535) – Liu,Wenzhe, Xina 1981

Problema 1a

Juguen negres (1 punt)

1. . . ¦e2! (sacrifici de desviació)

2.£xe2

[si 2.¥xf6 ¦xd2 3.¢xd2 ¢xf6–+ és una línia del tot evident.]

2. . . ¥xg5+ 3.¤e3

[3.¢d1? £b1#]

3. . . £b1+ 4.¢d2 £xh1–+

Problema 1a final

Amb peça de més i una posició totalment guanyada.

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.