Archive for gener 11th, 2019

Segon concurs de solució de problemes

divendres, gener 11th, 2019

Problema 2a: Juguen blanques.

Problema 2a

Problema 2b: Juguen blanques.

Problema 2b

Problema 2c: Juguen blanques.

Problema 2c

Solució problema 1c (2n. concurs)

divendres, gener 11th, 2019

Gurgenidze,Bukhuti – Klovans,Janis, Yerevan (URSS – ch) 1959

Problema 1c

Juguen blanques (3 punts)

1.¥xh6! (sacrifici d´aniquilació de la defensa)

1. . . gxh6

[1. . . ¢xh6 2.¦h1+

(2.£e3+ també porta al mat)

2. . . ¢g5 3.£e3+ ¢xg4 4.¥e6#]

2.¦f7+ ¢h8

[o 2. . . ¢g8 3.¦d1 £c8 4.£f3! ¢h8 5.¦h1! ¥g5 6.¦xh6+! amb mat imparable, per exemple:

6. . . ¥xh6 7.£f6+ ¢g8 8.£xg6+ ¢h8 9.£h7#]

3.¦d1! £c8

[3. . . ¥g5 és millor, però amb 4.¦xd8 ¦axd8 5.¥xa4 bxa4 6.£xa6+– es guanya fàcilment;

3. . . £b8 és semblant: 4.£d2 g5

(4. . . ¥g5 5.£xg5+– com a la variant principal.)

5.£d5 (per fer-ho diferent) 5. . . ¥d6 6.¦h1 i no es pot evitar el mat, per exemple: 6. . . ¤b6 7.¦h7+! ¢xh7 8.£f7+ ¢h8 9.¦xh6#]

4.£e3 ¥g5

[4. . . g5 5.¦h1+– ¥f8 6.¦xf8+! ¦xf8 7.¦xh6+ ¢g7 8.£xg5#]

5.£xg5! (segon sacrifici d´aniquilació de la defensa)

5. . . hxg5 6.¦h1+ ¢g8 7.¦d7+ (escac a la descoberta i intercepció)

7. . . ¦e6 (així es veu el perquè la torre blanca ha anat a d7, doncs ara la dama negre no defensa aquesta casella)

8.¥xe6+ ¢f8 9.¦h8#.

Problema 1c final

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Solució problema 1b (2n. concurs)

divendres, gener 11th, 2019

Vasiukov,Evgeni – Kholmov,Ratmir D., Moscu (URSS – tch) 1964

Problema 1b                                                   

      Juguen blanques (2 punts)

                                   

1.¤xc5 £xc5

[1. . . ¦xe1+ 2.¦xe1+– i segueix com a la variant principal: 2. . . £xc5

(o 2. . . ¥c8 que és un pel millor 3.¥xc8 £xc5 4.¥f5+– amb alfil de més.)

3.¥xg7 ¥xg7 4.£h5+–;

1. . . ¥c8 2.¦xe8 £xe8 3.¥xc8 £xc8 4.¤d7+– amb cavall d´avantatge i

múltiples amenaces.]

2.¥xg7! (sacrifici d´aniquilació de la defensa)

2. . . ¥xg7 3.£h5 (amenaçant £xh7#)

3. . . h6 4.¥h7+ (atac a la descoberta que guanya la dama)

4. . . ¢xh7 5.£xc5–+

Problema 1b final

La dama és molt superior a la parella d´alfils.

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera:

Solució problema 1a (2n. concurs)

divendres, gener 11th, 2019

Speelman,Jonathan S. (2535) – Liu,Wenzhe, Xina 1981

Problema 1a

Juguen negres (1 punt)

1. . . ¦e2! (sacrifici de desviació)

2.£xe2

[si 2.¥xf6 ¦xd2 3.¢xd2 ¢xf6–+ és una línia del tot evident.]

2. . . ¥xg5+ 3.¤e3

[3.¢d1? £b1#]

3. . . £b1+ 4.¢d2 £xh1–+

Problema 1a final

Amb peça de més i una posició totalment guanyada.

Seguidament tota la partida tal i com va anar sencera: