Archive for gener 1st, 2019

Segon concurs de solució de problemes

dimarts, gener 1st, 2019

Problema 1a: Juguen negres.

Problema 1a

 

Problema 1b: Juguen blanques.

Problema 1b

Problema 1c: Juguen blanques.

Problema 1c

Solució del Problema 10 (Concurs 1)

dimarts, gener 1st, 2019

Problema 10: Construcció de Gustavus Charles Reichhelm (USA)

És vostè anarquista?

Problema 10

Construir una posició legal amb les peces del diagrama, afegint tantes altres peces blanques i negres com vulgueu, on es cumpleixi el següent:

Les blanques juguen i en un sol moviment donen mat simultàniament als 10 reis negres.

No s´hi poden posar peces promocionades, només les originals i evidentment cap més rei.

Val 10 punts (1 punt per cada rei que li feu mat).

Problema 10-variant

Variant del problema 10: Amb les mateixes normes d´abans, ara s´ha de construir la posició amb aquestes peces, amb l´afegitó de que cap rei negre pot tocar les bandes del tauler (no poden estar a les columnes a i h ni a les files 1 i 8).

Val 1 punt extra.

La manera de solucionar aquest problema és més senzilla del que sembla. La peça que pot fer més mats en una sola jugada és el cavall, que en pot fer 7. Els altres 3 han de ser per mitjà d´escacs a la descoberta per fila, columna i diagonal respectivament. Hi ha moltes solucions diferents, veiem primer la del problemista i després les dels que han resolt el problema de les dues maneres proposades:

1) Solució de Gustavus Charles Reichhelm:

Solució 1 Problema 10

1.¤d3–e5.

2) Solució de Jordi Fluvià:

Solució 2 Problema 10

1.¤e3–d5.

3) Solució de Joan Fluvià Poyatos:

Solució 3 Problema 10

1.¤c4–e5.

4) Solució de Josep Romero:

Aquesta és la que s´aparta més de l´original

Solució 4 Problema 10

1.¤c3–e4.

I ara les solucions sense restriccions de peces:

5) Solució de Jacob Vélez:

Solució 5 Problema 10

1.¤d5–f6.

6) Solució de Lluís Puigdemont:

Solució 6 Problema 10

1.¤f3–e5.

7) Solució de Jordi Fluvià:

Solució 7 Problema 10

1.¤e4–f6.

8) Solució de Joan Fluvià Poyatos:

Solució 8 Problema 10

1.¤c4–e5.

9) Solució de Josep Romero:

Amb la dificultat adicional de què el rei blanc està en escac.

Solució 9 Problema 10

1.¤c3–e4.