Solució del Problema 8 (Concurs 1)

Problema 8: John D. M. Nunn, Londres 27/12/2010

Christmas Puzzles

Arribar a la posició del diagrama, primer després de la jugada 7 i segon després de la jugada 8, del blanc:

Problema 8

A) 1.¤f3 d5 2.¤e5 £d7 3.¤xd7 ¤c6 4.¤e5 ¤d4 5.¤f3 ¤f5 6.¤g1 ¤h4 7.f3

B) 1.f3 d5 2.¢f2 £d6 3.¢e3 £f4+ 4.¢xf4 ¤d7 5.¢g4 ¤e5+ 6.¢g3 ¤g6 7.¢f2 ¤h4 8.¢e1

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.