Primer Concurs de solució de problemes

Problema 8: John D. M. Nunn, Londres 27/12/2010

Christmas Puzzles

Arribar a la posició del diagrama, primer després de la jugada 7 i segon després de la jugada 8, del blanc:

Problema 8

Val 6 Punts (3 per la solució en 7 jugades i 3 més per la solució en 8 jugades)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.