Solució del Problema 6 (Concurs 1)

Problema 6: Composició de Seletzky.

Creu vostè en els miracles?

Les blanques juguen i guanyen.

Problema 6

A primera vista, el diagrama no ofereix res d´especial, però agafi vostè el tauler i reprodueixi la solució . . .

1.£g5! (Amb l´amenaça d8=D que guanya inmediatament)

1. . . ¢e6+

[L´altre possibilitat és 1. . . ¥xd7 2.¤f4, amb idea de ¥h5#, per tant s´ha de fer lloc al rei movent la dama, veiem les opcions més interessants:

A) 2. . . £b8 3.¥h5+ ¢f8 4.£f6+ ¢g8 5.£f7+ ¢h8 6.¤g6# .

Solució 1 Problema 6

B) 2. . . £h8 3.¥h5+ ¢f8 4.¤g6++– i cau la dama.

C) 2. . . £g7 3.¥c4+ ¢f8 4.£d8+ ¥e8 5.¤e6++– guanyant dama.

D) 2. . . £d6 3.¥c4+ ¢e8 4.£g8+ £f8 5.¥f7+ ¢e7 6.¤g6++– guanya la dama.]

2.¢g1!!

(el rei ben lluny, a cobert dels escacs i perquè no faci nosa a les maniobres de la dama blanca)

2. . . ¢xd7

[L´altre manera d´evitar la coronació del peó és capturant-lo amb l´alfil:

2. . . ¥xd7 3.¥g4+ ¢f7 4.¥h5+ ¢e6 5.£e5#]

Solució 2 Problema 6

3.¤c5+ ¢c8

[L´altre manera d´evitar els dobles del cavall és:

3. . . ¢d6 que és la jugada que resisteix més:

4.£g3+ ¢d5

(Si 4. . . ¢xc5 5.£a3+, Raigs X i adéu dama negra)

5.¥c4+ ¢xc4 (un altre cop jugada única, per salvar la dama)

6.£b3+! ¢xc5

(6. . . ¢d4 7.¤e6++– el doble de rei i dama un cop més)

7.£a3+ ¢c4 8.£xf8

i ens queda un altre final dificilíssim de guanyar. Com que només queden 5 peces podem fer servir les taules de Nalimov per veure com es guanya. Aquí anuncien mat en 39 (fent les millors jugades tant per part del blanc com del negre). Veieu com:

8. . . ¤b5 9.¢f2 ¤c3 10.£e7 ¢d3

(S´ha de vigilar, si per exemple, les blanques permeten:

10. . . ¤d5 11.£e4+ ¢b5 12.£d4 ¥b7 13.£d3+ ¢b6 14.£b3+?? ¢a7=

i les negres han construït una fortalesa inexpugnable. Taules.)

Fortalesa Problema 6

11.¢g3 ¤e2+ 12.¢g4 ¥e4 13.£c5 ¢d2 14.£a3 ¥c2 15.£b2 ¤c3 16.¢f4 ¤e2+ 17.¢e5 ¢d1 18.£a3 ¢d2 19.£a5+ ¢d1 20.£d5+ ¢c1 21.¢d6 ¤c3 22.£a5 ¤b1 23.£e1+ ¢b2 24.¢c5 ¥b3 25.£b4 ¤c3 26.£d4 ¢c2 27.£f2+ ¢d3 28.¢b4 ¤e4 29.£f3+ ¢d4 30.£xb3

(Pero no 30.¢xb3?? ¤d2+ 31.¢c2 ¤xf3= i taules)

30. . . ¤d6 (la resta ja és més fàcil) 31.£e6 ¤e4 32.£c6 ¢e5 33.¢c4 ¤d6+ 34.¢d3 ¤f5 35.£e4+ ¢f6 36.£d5 ¤e7 37.£d6+ ¢f7 38.£d7 ¢f6 39.¢e4 ¤g6 40.£f5+ ¢g7 41.£e6 ¤h4 42.£e7+ ¢h8 43.£xh4+ ¢g7 44.£e7+ ¢h8 45.¢f5 ¢g8 46.¢g6 ¢h8 47.£f8#]

4.¥a6+ ¢b8 5.£g3+ ¢a8 6.¥b7+!

(Primer sacrifici per tal de fer una gàbia pel rei negre)

6. . . ¥xb7 7.¤d7 £d8 8.£b8+!!

(Segón sacifici)

8. . . £xb8 9.¤b6#

(i un cop el rei a la gàbia el típic mat de la guitza -o mat ofegat- amb el cavall)

Solució 3 Problema 6

Un final espectacular!

[pgn]

[Event «»]
[Site «?»]
[Date «????.??.??»]
[Round «?»]
[White «»]
[Black «?»]
[Result «1-0»]
[Annotator «»]
[SetUp «1»]
[FEN «5q2/n2P1k2/2b5/8/8/3N4/4BK2/6Q1 w – – 0 1»]
[PlyCount «17»]
[SourceDate «2018.10.10»]

{Problema 6: Composició de Seletzky Creu vostè en els miracles? Les blanques
juguen i guanyen. A primera vista, el diagrama no ofereix res d’especial,
però agafi vostè el tauler i reprodueixi la solució… } 1. Qg5
$1 {(Amb l’amenaça d8=D que guanya inmediatament)} Ke6+ ({L’altre
possibilitat és} 1… Bxd7 2. Nf4 {(amb idea de Bh5#, per tant s’ha de fer
lloc al rei movent la dama, veiem les opcions més interessants)} Qd6 (2… Qb8
3. Bh5+ Kf8 4. Qf6+ Kg8 5. Qf7+ Kh8 6. Ng6# {}) (2… Qh8 3. Bh5+ Kf8 4.
Ng6+ $18 {i cau la dama.}) (2… Qg7 3. Bc4+ Kf8 4. Qd8+ Be8 5. Ne6+ $18 {
guanyant dama.}) 3. Bc4+ Ke8 4. Qg8+ Qf8 5. Bf7+ Ke7 6. Ng6+ $18 {guanya la
dama.}) 2. Kg1 $3 {(el rei ben lluny, a cobert dels escacs i perquè no faci
nosa a les maniobres de la dama blanca)} Kxd7 ({L’altre manera d’evitar la
coronació del peó és capturant-lo amb l’alfil:} 2… Bxd7 3. Bg4+ Kf7 4.
Bh5+ Ke6 5. Qe5# {}) 3. Nc5+ Kc8 ({L’altre manera d’evitar els dobles del
cavall és:} 3… Kd6 {que és la jugada que resisteix més} 4. Qg3+ Kd5 (4…
Kxc5 5. Qa3+ {(Raigs X i adéu dama negra)}) 5. Bc4+ Kxc4 {(un altre cop
jugada única, per salvar la dama)} 6. Qb3+ $1 Kxc5 (6… Kd4 7. Ne6+ $18 {
el doble de rei i dama un cop més}) 7. Qa3+ Kc4 8. Qxf8 {i ens queda un altre
final dificilíssim de guanyar. Com que només queden 5 peces podem fer servir
les taules de Nalimov per veure com es guanya. Aquí anuncien mat en 39 (fent
les millors jugades tant per part del blanc com del negre). Veieu com:} Nb5 9.
Kf2 Nc3 10. Qe7 Kd3 ({S’ha de vigilar, si per exemple, les blanques permeten:}
10… Nd5 11. Qe4+ Kb5 12. Qd4 Bb7 13. Qd3+ Kb6 14. Qb3+ $4 Ka7 $11 {i les
negres han construït una fortalesa inexpugnable. Taules. }) 11. Kg3 Ne2+
12. Kg4 Be4 13. Qc5 Kd2 14. Qa3 Bc2 15. Qb2 Nc3 16. Kf4 Ne2+ 17. Ke5 Kd1 18.
Qa3 Kd2 19. Qa5+ Kd1 20. Qd5+ Kc1 21. Kd6 Nc3 22. Qa5 Nb1 23. Qe1+ Kb2 24. Kc5
Bb3 25. Qb4 Nc3 26. Qd4 Kc2 27. Qf2+ Kd3 28. Kb4 Ne4 29. Qf3+ Kd4 30. Qxb3 ({
Pero no} 30. Kxb3 $4 Nd2+ 31. Kc2 Nxf3 $11 {i taules}) 30… Nd6 {(la resta ja
és més fàcil)} 31. Qe6 Ne4 32. Qc6 Ke5 33. Kc4 Nd6+ 34. Kd3 Nf5 35. Qe4+ Kf6
36. Qd5 Ne7 37. Qd6+ Kf7 38. Qd7 Kf6 39. Ke4 Ng6 40. Qf5+ Kg7 41. Qe6 Nh4 42.
Qe7+ Kh8 43. Qxh4+ Kg7 44. Qe7+ Kh8 45. Kf5 Kg8 46. Kg6 Kh8 47. Qf8#) 4. Ba6+
Kb8 5. Qg3+ Ka8 6. Bb7+ $1 {(Primer sacrifici per tal de fer una gàbia pel
rei negre)} Bxb7 7. Nd7 Qd8 8. Qb8+ $3 {(Segón sacifici)} Qxb8 9. Nb6# {
(i un cop el rei a la gàbia el típic mat de la guitza amb el cavall) } 1-0

[/pgn]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *