Archive for desembre, 2018

Primer Concurs de solució de problemes

dilluns, desembre 24th, 2018

Problema 10: Construcció de Gustavus Charles Reichhelm (USA)

És vostè anarquista?

Problema 10

Construir una posició legal amb les peces del diagrama, afegint tantes altres peces blanques i negres com vulgueu, on es cumpleixi el següent:

Les blanques juguen i en un sol moviment donen mat simultàniament als 10 reis negres.

No s´hi poden posar peces promocionades, només les originals i evidentment cap més rei.

Val 10 punts (1 punt per cada rei que li feu mat).

Problema 10-variant

Variant del problema: Amb les mateixes normes d´abans, ara s´ha de construir la posició amb aquestes peces, amb l´afegitó de que cap rei negre pot tocar les bandes del tauler (no poden estar a les columnes a i h ni a les files 1 i 8). Val 1 punt extra.

Solució del Problema 9 (Concurs 1)

dilluns, desembre 24th, 2018

Problema 9: John D. M. Nunn, Londres 31/12/2009

Problemes Anti Ordinador

Trobar una posició on les blanques només tinguin el rei i les negres el rei i tres peons situats en columnes diferents, i que jugant primer les negres el resultat sigui de taules.

Solució:

Solució Problema 9

1. . . ¢g7

[1. . . e3 2.¢xg3=;

1. . . h5 2.¢xg3 ¢g7 3.¢f4=]

2.¢xg3 ¢g6 3.¢g4 e3

[3. . . h5+ 4.¢f4=]

4.¢f3 ¢g5 5.¢xe3 ¢g4 6.¢f2=

per exemple:

6. . . ¢h3 7.¢g1 h5 8.¢h1 h4 9.¢g1 ¢g3 10.¢f1

[10.¢h1= és la més senzilla]

10. . . ¢h2

[o 10. . . h3 11.¢g1 h2+ 12.¢h1= el Rei blanc està ofegat.]

11.¢f2 h3 12.¢f1 ¢h1 13.¢f2 h2 14.¢f1=

Ara és el Rei negre el que està ofegat.

Així, doncs, l´important en aquest final és que el rei blanc controli les caselles g2 i g1 en tot moment. Fixeu-vos que si a la posició inicial el peó negre d´h6 estés a h7 es guanyaria tal i com es pot veure al diagrama següent (aquest era el detall important d´aquest aparentment impossible final)

Solució falsa Problema 9

1. . . ¢g7 2.¢xg3 ¢g6 3.¢g4 h6 (amb aquest moviment es guanya el temps necessari per poder passar el rei) 4.¢f4 ¢h5 5.¢xe4 ¢g4 6.¢e3 ¢g3 7.¢e2 ¢g2, i el peó corona.

Evidentment, la posició simètrica al flanc de dama també és de taules:

Solució 2 Problema 9


Primer Concurs de solució de problemes

dilluns, desembre 17th, 2018

Problema 9: John D. M. Nunn, Londres 31/12/2009

Problemes Anti Ordinador

Construir Posició de Taules, amb les peces del diagrama següent:

Problema 9

Trobar una posició on les blanques només tinguin el rei i les negres el rei i tres peons situats en columnes diferents, i que jugant primer les negres el resultat sigui de taules.

Val 5 Punts.

Solució del Problema 8 (Concurs 1)

dilluns, desembre 17th, 2018

Problema 8: John D. M. Nunn, Londres 27/12/2010

Christmas Puzzles

Arribar a la posició del diagrama, primer després de la jugada 7 i segon després de la jugada 8, del blanc:

Problema 8

A) 1.¤f3 d5 2.¤e5 £d7 3.¤xd7 ¤c6 4.¤e5 ¤d4 5.¤f3 ¤f5 6.¤g1 ¤h4 7.f3

B) 1.f3 d5 2.¢f2 £d6 3.¢e3 £f4+ 4.¢xf4 ¤d7 5.¢g4 ¤e5+ 6.¢g3 ¤g6 7.¢f2 ¤h4 8.¢e1

 

 

 

 

 

 

 

Primer Concurs de solució de problemes

dilluns, desembre 10th, 2018

Problema 8: John D. M. Nunn, Londres 27/12/2010

Christmas Puzzles

Arribar a la posició del diagrama, primer després de la jugada 7 i segon després de la jugada 8, del blanc:

Problema 8

Val 6 Punts (3 per la solució en 7 jugades i 3 més per la solució en 8 jugades)

Solució del Problema 7 (Concurs 1)

dilluns, desembre 10th, 2018

Problema 7: Enigma de Sam Loyd.

Sol davant el perill

Problema 7

Trobar en quina casella pot col·locar-se el Rei negre, de manera que les blanques puguin donar-li mat en el menor nombre possible de moviments.

Solució: La casella és h4:

Solució 1 Problema 7

1.d4 ¢g4

Si 1. . . ¢h5 2.£d3 ¢g4 (2. . . ¢h4 3.£h3#) 3.£h3#

Solució 2 Problema 7

2.e4+ ¢h4 3.g3#

Solució 3 Problema 7

Primer Concurs de solució de problemes

dilluns, desembre 3rd, 2018

Problema 7: Enigma de Sam Loyd.

Sol davant el perill

Problema 7

Trobar en quina casella pot col·locar-se el Rei negre, de manera que les blanques puguin donar-li mat en el menor nombre possible de moviments.

Val 4 punts (s´ha de dir en quantes jugades és mat i analitzar totes les variants fins el mat).

Solució del Problema 6 (Concurs 1)

dilluns, desembre 3rd, 2018

Problema 6: Composició de Seletzky.

Creu vostè en els miracles?

Les blanques juguen i guanyen.

Problema 6

A primera vista, el diagrama no ofereix res d´especial, però agafi vostè el tauler i reprodueixi la solució . . .

1.£g5! (Amb l´amenaça d8=D que guanya inmediatament)

1. . . ¢e6+

[L´altre possibilitat és 1. . . ¥xd7 2.¤f4, amb idea de ¥h5#, per tant s´ha de fer lloc al rei movent la dama, veiem les opcions més interessants:

A) 2. . . £b8 3.¥h5+ ¢f8 4.£f6+ ¢g8 5.£f7+ ¢h8 6.¤g6# .

Solució 1 Problema 6

B) 2. . . £h8 3.¥h5+ ¢f8 4.¤g6++– i cau la dama.

C) 2. . . £g7 3.¥c4+ ¢f8 4.£d8+ ¥e8 5.¤e6++– guanyant dama.

D) 2. . . £d6 3.¥c4+ ¢e8 4.£g8+ £f8 5.¥f7+ ¢e7 6.¤g6++– guanya la dama.]

2.¢g1!!

(el rei ben lluny, a cobert dels escacs i perquè no faci nosa a les maniobres de la dama blanca)

2. . . ¢xd7

[L´altre manera d´evitar la coronació del peó és capturant-lo amb l´alfil:

2. . . ¥xd7 3.¥g4+ ¢f7 4.¥h5+ ¢e6 5.£e5#]

Solució 2 Problema 6

3.¤c5+ ¢c8

[L´altre manera d´evitar els dobles del cavall és:

3. . . ¢d6 que és la jugada que resisteix més:

4.£g3+ ¢d5

(Si 4. . . ¢xc5 5.£a3+, Raigs X i adéu dama negra)

5.¥c4+ ¢xc4 (un altre cop jugada única, per salvar la dama)

6.£b3+! ¢xc5

(6. . . ¢d4 7.¤e6++– el doble de rei i dama un cop més)

7.£a3+ ¢c4 8.£xf8

i ens queda un altre final dificilíssim de guanyar. Com que només queden 5 peces podem fer servir les taules de Nalimov per veure com es guanya. Aquí anuncien mat en 39 (fent les millors jugades tant per part del blanc com del negre). Veieu com:

8. . . ¤b5 9.¢f2 ¤c3 10.£e7 ¢d3

(S´ha de vigilar, si per exemple, les blanques permeten:

10. . . ¤d5 11.£e4+ ¢b5 12.£d4 ¥b7 13.£d3+ ¢b6 14.£b3+?? ¢a7=

i les negres han construït una fortalesa inexpugnable. Taules.)

Fortalesa Problema 6

11.¢g3 ¤e2+ 12.¢g4 ¥e4 13.£c5 ¢d2 14.£a3 ¥c2 15.£b2 ¤c3 16.¢f4 ¤e2+ 17.¢e5 ¢d1 18.£a3 ¢d2 19.£a5+ ¢d1 20.£d5+ ¢c1 21.¢d6 ¤c3 22.£a5 ¤b1 23.£e1+ ¢b2 24.¢c5 ¥b3 25.£b4 ¤c3 26.£d4 ¢c2 27.£f2+ ¢d3 28.¢b4 ¤e4 29.£f3+ ¢d4 30.£xb3

(Pero no 30.¢xb3?? ¤d2+ 31.¢c2 ¤xf3= i taules)

30. . . ¤d6 (la resta ja és més fàcil) 31.£e6 ¤e4 32.£c6 ¢e5 33.¢c4 ¤d6+ 34.¢d3 ¤f5 35.£e4+ ¢f6 36.£d5 ¤e7 37.£d6+ ¢f7 38.£d7 ¢f6 39.¢e4 ¤g6 40.£f5+ ¢g7 41.£e6 ¤h4 42.£e7+ ¢h8 43.£xh4+ ¢g7 44.£e7+ ¢h8 45.¢f5 ¢g8 46.¢g6 ¢h8 47.£f8#]

4.¥a6+ ¢b8 5.£g3+ ¢a8 6.¥b7+!

(Primer sacrifici per tal de fer una gàbia pel rei negre)

6. . . ¥xb7 7.¤d7 £d8 8.£b8+!!

(Segón sacifici)

8. . . £xb8 9.¤b6#

(i un cop el rei a la gàbia el típic mat de la guitza -o mat ofegat- amb el cavall)

Solució 3 Problema 6

Un final espectacular!