Solució de: Una errada al Reglament

Resposta: 1. b8=¤ (negre) # !!

Doncs sembla ser que el reglament no especificaba que la peça coronada havia de ser del mateix color del peó que promocionaba.

No deixa de ser una anècdota, doncs, amb el reglament corregit les blanques fan mat en 4:

1.bxa8£+

[o 1.bxa8¦+]

1. . . ¢xa8 2.¢b6

[També es pot perdre un temps amb el rey: 2.¢b5 ¢b8 3.¢b6 ¢a8 4.¦c8#.

Després de 2.¢a6 ¢b8 es pot triar perdre el temps amb el rei o la torre.]

2. . . ¢b8 3.¦c1

[El fet de perdre aquest temps amb la torre produeix un atzucac (zugzwang), que vol dir que la obligació de moure fa que les negres perdin (si es pogués passar no es podria fer el mat). Amb qualsevol de les jugades següents es guanya de la mateixa manera.]

[3.¦c2; 3.¦c3; 3.¦c4; 3.¦c5; 3.¦c6]

3. . . ¢a8

[i, finalment]

4.¦c8#

Solució de: Una errada al Reglament

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.