Archive for octubre 11th, 2018

Problema de prova número 5

dijous, octubre 11th, 2018

Problema de prova número 5

Posició d´una partida de Emanuel Lasker jugada en una sessió de simultànies.

Juguen Blanques i guanyen

Solució problema de prova número 4

dijous, octubre 11th, 2018

1.¦c8+ ¦xc8 2.£a7+ ¢xa7

[o 2. . . ¢c7 3.b8£+

(també guanya 3.bxc8£+ ¢xc8 4.£xe7+–)

3. . . ¢d8 4.£a5+ ¢e8 5.£xc8++–]

3.bxc8¤+ ¢b7 4.¤xe7+–

Solució problema de prova número 4

Per exemple:

4. . . ¢c7 5.¤f5 ¢d7 6.¢g1 ¢e6 7.¤g7+ ¢f6 8.¤xh5+ ¢g5 9.¤f4 ¢f5 10.¢f2 ¢e4 11.¢e2 ¢d4 12.¤d3 ¢e4 13.¤f2+ ¢f5 14.¢e3 ¢g5 15.¢e4 ¢h5 16.¢f5 ¢h6 17.¤xg4+ +-, etc.

Solució problema de prova número 3

dijous, octubre 11th, 2018

1.¢a8

[amenaça b8£+, guanyant]

1. . . ¥h2™ (jugada única per fer taules)

[Si 1. . . b1£ 2.b8£+ ¢c5 3.£xb1+–]

2.g3 ¥xg3 3.f4 ¥xf4 4.e5 ¥xe5 5.d6 ¥xd6

[totes aquestes jugades del negre son úniques per no perdre]

6.b8£+

[o 6.b8¦+]

6…¥xb8 7.c7 ¥xc7= [ofegat]

[o 7. . . ¢xc7= (ofegat);

Si 7. . . b1£ 8.cxb8£+ ¢c6 9.£xb1+–]

Solució problema de prova número 3

Solució problema de prova número 2

dijous, octubre 11th, 2018

1.¦e1 ¢xe1

[o 1. . . ¥g2 2.£h4#;

o 1. . . ¥a6 2.£g1#; 1. . . ¥b5 2.£g1#; 1. . . ¥c4 2.£g1#; 1. . . ¥d3 2.£g1#; 1. . . ¥e2 2.£g1#; 1. . . ¥h3 2.£g1#]

2.£d2#

Solució problema de prova número 2

Solució de: Una errada al Reglament

dijous, octubre 11th, 2018

Resposta: 1. b8=¤ (negre) # !!

Doncs sembla ser que el reglament no especificaba que la peça coronada havia de ser del mateix color del peó que promocionaba.

No deixa de ser una anècdota, doncs, amb el reglament corregit les blanques fan mat en 4:

1.bxa8£+

[o 1.bxa8¦+]

1. . . ¢xa8 2.¢b6

[També es pot perdre un temps amb el rey: 2.¢b5 ¢b8 3.¢b6 ¢a8 4.¦c8#.

Després de 2.¢a6 ¢b8 es pot triar perdre el temps amb el rei o la torre.]

2. . . ¢b8 3.¦c1

[El fet de perdre aquest temps amb la torre produeix un atzucac (zugzwang), que vol dir que la obligació de moure fa que les negres perdin (si es pogués passar no es podria fer el mat). Amb qualsevol de les jugades següents es guanya de la mateixa manera.]

[3.¦c2; 3.¦c3; 3.¦c4; 3.¦c5; 3.¦c6]

3. . . ¢a8

[i, finalment]

4.¦c8#

Solució de: Una errada al Reglament

Solució Problema de Juan Pedro Ayllón Rodríguez

dijous, octubre 11th, 2018

1.¦h8+ ¢xh8 2.¦h1+ ¢g8

[o 2. . . ¦h6 3.¦xh6+ ¢g8 4.¦h8+ ¢xh8 5.£h1+ ¢g8 6.£h7#]

3.¦h8+ ¢xh8 4.£h1+ ¦h6

[Si 4. . . ¢g8 5.£h7#]

5.£xh6+ ¢g8 6.£h7#

Solució problema de Juan Pedro Ayllón Rodríguez

 

Solució problema de prova número 1

dijous, octubre 11th, 2018

1.¦h6 gxh6

[1. . . , ¥a2 2.¦xh7#; 1. . . , ¥b3 2.¦xh7#; 1. . . , ¥c4 2.¦xh7#; 1. . . , ¥d5 2.¦xh7#; 1. . . , ¥e6 2.¦xh7#; 1. . . , ¥f7 2.¦xh7#]

2.g7#

Solució problema de prova número 1

Problema de prova número 4

dijous, octubre 11th, 2018

Problema de prova número 4

Estudi d’Emanuel Lasker
Juguen blanques i guanyen

Problema de prova número 3

dijous, octubre 11th, 2018

Problema de prova número 3

Estudi de Ado Kraemer & Walther Von Holzhausen.
Juguen blanques i fan taules.

Problema de prova número 2

dijous, octubre 11th, 2018

Problema de prova número 2

Problema de Samuel Loyd
Juguen blanques. Mat en 2.